Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn
bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng
sức lao động thủ công là chín...
II.CÔNG NGHIỆP HÓA
HIỆN ĐẠI HÓA
CNH-HĐH là quá trình chuyển đổi căn
bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịc...
III. VẬY TẠI SAO PHẢI TIẾN HÀNH
CÔNG NGHIỆP HÓA ?
Công nghiệp hóa là một giai đoạn phát triển
tất yếu của mỗi quốc gia. Nư...
IV. So sánh đường lối CNH của Đảng ta
trước và sau đổi mới
IV. So sánh đường lối CNH của Đảng ta
trước và sau đổi mới
công...
Điểm giống
•Nhiệm vụ: là nhiệm vụ trung tâm trong suốt
thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta
•Mục tiêu: là xây d...
Khác nhau: 11 tiêu chí
Tiêu chí Trước thời kì đổi mới Sau thời kì đổi mới
Thời gian
2 giai đoạn:
+ 1960 ->1975 miền bắc
+ 1975 -> 1985 cả nước
Sa...
Phương
hướng
- Tại hội nghị trung ương lần
thứ 7 khóa III có 4
phương hướng:
1. Ưu tiên phát triển công
nghiệp nặng một cá...
Quan điểm
Không đề cập 5 quan điểm
-CNH gắn liền với HĐH và CNH,
HDH gắn với phát triển tri thức
- CNH-HĐH gắn với phát tr...
Kết quả
-CNH ưu tiên ( Bổ sung )
-Văn hóa giáo dục : hàng chục
trường ĐH, CĐ ra đời. Đào tạo xâp
xỉ 43 vạn người. Tăng 19 ...
Hạn chế
-Cơ sở vật chất – kĩ thuật còn hết
sức lạc hậu.
-Lực lượng sản xuất trong nông
nghiệp mới chỉ bước đầu phát
triển,...
V. PHẦN MỞ RỘNG
MẶT TÍCH CỰC CỦA VIỆC
CNH-HĐH
• Giúp cho người dân đỡ một phần gánh
nặng về công việc
• Việc đi lại dễ dàng hơn so với trư...
Lĩnh vực cơ khí
Máy móc hiện đại được áp dụng
trong nông nghiệp
Khai thác và chế biến dầu khí
Về giao thông vận tải
Hệ thống cầu đường
Về giao thông vận tải
Hệ thống đường sắt
Lĩnh vực hàng không
Đô thị hóa phát triển
MẶT TIÊU CỰC CỦA VIỆC
CNH - HĐH
- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.
- Một số vấn đề VH-XH bức xúc chưa giải quyết, tỉ...
NẠN THẤT NGHIÊP VÀ VẤN NẠN MUA BẰNG
NẠN THAM NHŨNG VÀ CHẠY VIỆC
Mối quan hệ
Môi
trường
Hoạt
động
CNH-
HĐH
CNH-HĐH Môi trườngTác động
Tích
cực
Tích
cực
Công
nghệ
sinh học
tạo
nhiều
giống
mới
Công
nghệ
sinh học
tạo
nhiều
giống
mới...
CNH-HĐH Môi trườngTác động
Tiêu
cực
Tiêu
cực
Khai thác
tài
nguyên
quá
mức,lãng
phí
Khai thác
tài
nguyên
quá
mức,lãng
phí
T...
Ô nhiễm không khí
Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
Ô NHIỄM TIẾNG ỒN
NHIỀU TỆ NẠN XUẤT HIỆN
TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN
TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH
ĐẤT NƯỚC
• Thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình lý ...
Chương IV: CNH-HĐH trước và sau đổi mới
Chương IV: CNH-HĐH trước và sau đổi mới
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

17

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Chương IV: CNH-HĐH trước và sau đổi mới

Herunterladen, um offline zu lesen

so sánh CNH trước và sau đổi mới

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Chương IV: CNH-HĐH trước và sau đổi mới

 1. 1. Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp máy móc. Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp máy móc.
 2. 2. II.CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA CNH-HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa vào sự phát triên công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
 3. 3. III. VẬY TẠI SAO PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA ? Công nghiệp hóa là một giai đoạn phát triển tất yếu của mỗi quốc gia. Nước ta từ một nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển , muốn vươn tới trình độ phát triển cao, nhất thiết phải trải qua CNH. Thực hiện tốt CNH - HĐH có ý nghĩa đặc biệt to lớn và có tác dụng trên nhiều mặt: CNH- HĐH làm phát triển lực lượng sản xuất , tăng năng suất lao động, tăng sức chế ngự của con người đối với tự nhiên, tăng trưởng kinh tế do đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, có phần quyết định sự thắng lợi của CNXH. Sỡ dĩ nó có tác dụng như vậy vì CNH-HĐH là 1 cách chung nhất, là cuộc cách mạng về lực lượng sx làm thay đổi căn bản kĩ thuật,công nghệ sx, làm tăng năng suất lao động.
 4. 4. IV. So sánh đường lối CNH của Đảng ta trước và sau đổi mới IV. So sánh đường lối CNH của Đảng ta trước và sau đổi mới công nghiệp hóa trước đổi mới.mp4 Công nghiệp hóa - Thành tựu sau 25 năm Đổi mới.mp4
 5. 5. Điểm giống •Nhiệm vụ: là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta •Mục tiêu: là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân.
 6. 6. Khác nhau: 11 tiêu chí
 7. 7. Tiêu chí Trước thời kì đổi mới Sau thời kì đổi mới Thời gian 2 giai đoạn: + 1960 ->1975 miền bắc + 1975 -> 1985 cả nước Sau 1986 ( từ ĐH VI của Đảng Lợi thế Dựa vào lao động, tài nguyên, đất đai, nguồn viện trợ các nước XHCN Tri thức , khoa học-CN Dựa vào yếu tố con người Cách làm Nóng vội, giản đơn,ham làm nhanh ,không quan tâm hiệu quả kinh tế xã hội -Đề ra chủ trương, kế hoạch định hướng. -Quan tâm hiệu quả kinh tế xã hội. Cơ chế quản lý Cơ chế kế hoạch hóa tập trung của nhà nước Được thực hiện bằng cơ chế thị trường Mô hình Khép kín Hướng ngoại: mở rộng hội nhập Kinh tế thị trường XHCN Chủ lực thực hiên CNH Nhà nước và các doanh nghiệp NN Toàn dân và thành phần kinh tế xã hội
 8. 8. Phương hướng - Tại hội nghị trung ương lần thứ 7 khóa III có 4 phương hướng: 1. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý 2. Kết hợp chặt chẽ phát triễn công nghiệp với phát triển nông nghiệp 3. Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 4. Ra sức phát công nghiệp trung ương đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương -Tại đại hội IV ( tháng 12/1976) đề ra CNH XHCN -Tại đại hội V ( tháng 3/1982) lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu -Đại hội VIII nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội ( bổ sung sữa thành ĐH XI) -Có 6 phương hướng 1.Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại 2.CNH-HĐH là sự nghiệp của toàn dân, của ọi thành phần kinh tế, trong đó Nhà nước kinh tế giữ vai trò chủ đạo 3.Lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự nghiệp và bền vững 4.Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH-HĐH 5.Lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ 6.Kết hơp kinh tế với quốc phòng – an ninh
 9. 9. Quan điểm Không đề cập 5 quan điểm -CNH gắn liền với HĐH và CNH, HDH gắn với phát triển tri thức - CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập phát triển kinh tế quốc tế - Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững - Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH-HĐH - Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực tiễn tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học
 10. 10. Kết quả -CNH ưu tiên ( Bổ sung ) -Văn hóa giáo dục : hàng chục trường ĐH, CĐ ra đời. Đào tạo xâp xỉ 43 vạn người. Tăng 19 lần so với 1960. -Kinh tế: số DN tăng 16,5 lần. Nhiều khu công nghiệp lớn hình thành xuất hiện ngành công nghiệp nặng. -Một số lĩnh vực khác cũng bắt đầu phát triển. Nước ta tiến hành đường lối đổi mới Các lĩnh vực công nghiệp,xây dựng...đều có sự phát triển vượt bậc so với trước đổi mới Ý nghĩa Trong điều kiện đi lên từ xuất phát thấp,lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề thì các kết quả đã đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng- tạo cơ sở ban đầu để nước ta phát triển nhanh hơn trong các giai đoạn tiếp theo -Cơ sở kỹ thuật được tăng cường, khả năng tự chủ của nền kinh tế tăng cao -Cơ cấu chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH đạt được những kết quả quan trọng -- Đưa nền kinh tế phát triển cao
 11. 11. Hạn chế -Cơ sở vật chất – kĩ thuật còn hết sức lạc hậu. -Lực lượng sản xuất trong nông nghiệp mới chỉ bước đầu phát triển, nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu về lương thực, thực phẩm. -XH thiếu các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, kinh tế kém phát triển. -Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp so với khả năng và thấp hơn nhiều nước trong khu vực -Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao -Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm -Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được thế mạnh. -Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng vơí tiềm năng. cơ cấu đầu tư chưa hợp lí.
 12. 12. V. PHẦN MỞ RỘNG
 13. 13. MẶT TÍCH CỰC CỦA VIỆC CNH-HĐH • Giúp cho người dân đỡ một phần gánh nặng về công việc • Việc đi lại dễ dàng hơn so với trước • Máy móc hiện đại giúp cho việc khai thác khoáng sản một cách thuận tiện và an toàn hơn
 14. 14. Lĩnh vực cơ khí
 15. 15. Máy móc hiện đại được áp dụng trong nông nghiệp
 16. 16. Khai thác và chế biến dầu khí
 17. 17. Về giao thông vận tải Hệ thống cầu đường
 18. 18. Về giao thông vận tải Hệ thống đường sắt
 19. 19. Lĩnh vực hàng không
 20. 20. Đô thị hóa phát triển
 21. 21. MẶT TIÊU CỰC CỦA VIỆC CNH - HĐH - Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. - Một số vấn đề VH-XH bức xúc chưa giải quyết, tỉ lệ thất nghiệp còn cao, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và 1 số giá trị đạo đức xuống cấp.. - Tình trạng tham nhũng , suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống của 1 số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. - Làm ô nhiễm môi trường. - Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. - Một số vấn đề VH-XH bức xúc chưa giải quyết, tỉ lệ thất nghiệp còn cao, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và 1 số giá trị đạo đức xuống cấp.. - Tình trạng tham nhũng , suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống của 1 số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. - Làm ô nhiễm môi trường.
 22. 22. NẠN THẤT NGHIÊP VÀ VẤN NẠN MUA BẰNG
 23. 23. NẠN THAM NHŨNG VÀ CHẠY VIỆC
 24. 24. Mối quan hệ Môi trường Hoạt động CNH- HĐH
 25. 25. CNH-HĐH Môi trườngTác động Tích cực Tích cực Công nghệ sinh học tạo nhiều giống mới Công nghệ sinh học tạo nhiều giống mới Đóng góp ngân sách để bảo vệ MT Đóng góp ngân sách để bảo vệ MT Công nghiệp tái chế Công nghiệp tái chế Sự phát triển của khoa học Sự phát triển của khoa học
 26. 26. CNH-HĐH Môi trườngTác động Tiêu cực Tiêu cực Khai thác tài nguyên quá mức,lãng phí Khai thác tài nguyên quá mức,lãng phí Thải ra nhiều chất độc hại Thải ra nhiều chất độc hại
 27. 27. Ô nhiễm không khí
 28. 28. Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
 29. 29. Ô NHIỄM TIẾNG ỒN
 30. 30. NHIỀU TỆ NẠN XUẤT HIỆN
 31. 31. TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC • Thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình lý luận chính trị, bồi đáp lí tưởng cách mạng trong sáng • Thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn, khoa học kỹ thuật, tay nghề • Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân • Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, phòng chống ô nhiễm môi trường sinh thái, ứng phó biến dổi khí hậu toàn cầu • Thanh niên phải xung kích đi đầu trong phát triển kt xh, đảm bảo Quốc phòng an ninh • Thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, tham gia hiệu quả vào các vấn đề mang tính toàn cầu như giữ gìn hòa bình đẩy lùi nguy cơ chiến tranh….
 • NgcNguynLHi

  Sep. 20, 2021
 • TrmHuyn14

  Apr. 13, 2021
 • DuyTrn99

  Jun. 23, 2020
 • PhtTn24

  Apr. 16, 2020
 • VNgha17

  Mar. 25, 2020
 • TruongCam3

  Mar. 17, 2020
 • ThmPhm13

  Dec. 31, 2019
 • huyenbarca

  Nov. 25, 2019
 • PhDungTrn

  Nov. 19, 2019
 • HinNguyn342

  Oct. 3, 2018
 • YnNhiTrn2

  Sep. 26, 2018
 • HiepNguyen229

  Mar. 15, 2018
 • TrangNguyen584

  Dec. 15, 2017
 • Luuha1996

  Sep. 10, 2017
 • ThanhThanhBnh

  Aug. 8, 2017
 • toaneden

  Nov. 16, 2016
 • BuiPhong6

  Aug. 14, 2016

so sánh CNH trước và sau đổi mới

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

103.628

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

45

Befehle

Downloads

633

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

17

×