Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
езикът на тялото и невербалната комуникация в денталната практика
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Бизнес комуникация / Делово общуване

Herunterladen, um offline zu lesen

(Съкратена версия на презентацията от тренинга)

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Бизнес комуникация / Делово общуване

  1. 1. Бизнес комуникация и делови общувания София октомври 2011 Кира Мюллер
  2. 2. 3 секрета за развива н е на п ревъзходн и комуникативни умения <ul><li>Ако това, което правиш не функционира, п ромени своя подход </li></ul><ul><li>Учете се от хора та , които добиват резултати и Питай! ! </li></ul><ul><li>Инвестирайте във Вашето бъдеще </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Съобщението е отговорност на изпращача: “ Питайте за обратна връзка “ </li></ul><ul><li>Стреми се да разбере ш , преди да бъдеш разбра н : &quot;Слушайте с намерението да разбере те .&quot; </li></ul>Ефективна техника: “Двете страни на монетата”
  4. 4. 7 правила и добри практики за успешно и правилно общуване <ul><li>2. Уверете се, че </li></ul><ul><li>съобщението е </li></ul><ul><li>смислено з а този </li></ul><ul><li>ч овек . </li></ul><ul><li>3. Въ збудете адресанта! </li></ul><ul><li>Н а ка р айте го да иска </li></ul><ul><li>да прочетете цялото </li></ul><ul><li>съобщение. </li></ul>1. Адресирайте с ъобщението към този , който трябва да го получи .
  5. 5. 4. Изпратете посланието така, че то да достигне до адресанта . 5. Доставете във формат, в който иска да го получи .
  6. 6. 7 правила и добри практики за успешно и правилно общуване <ul><li>6.Вз емете разрешение да общуват е с получателя. Д обри те отношения започва т с доверие. </li></ul><ul><li>7. Уверете се, че посланието е ясно и лесно за разбиране. Мисле т е синхронно във вашето съобщение. </li></ul>
  • gcasumceva

    Dec. 16, 2017

(Съкратена версия на презентацията от тренинга)

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

3.908

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

691

Befehle

Downloads

28

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×