Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Actieonderzoek in het hbo

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Actieonderzoek in het hbo

 1. 1. ACTIEONDERZOEK IN HET BEDRIJFSKUNDE CURRICULUM Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Workshop voor HvA Bedrijfskunde 28 januari 2019
 2. 2. Stappen in voorbeeld van het onderzoek bij het Amphia Ziekenhuis: 1. Gesprek met opdrachtgever, vormen onderzoeksteam 2. Verkennen van het vraagstuk: meeloopdagen. Wat betekent het om schoonmaker/housekeeper te zijn in een ziekenhuis? Waar lopen ze tegenaan? 3. Interviews/gesprekken met betrokkenen 4. Gesprekken met teamleiders voor kaders en commitment 5. Organiseren werkbijeenkomst met medewerkers: Waar wordt je blij van, waar wordt je boos over? Wat zijn voorstellen voor verbetering? 6. Terugkoppeling voorstellen naar teamleiders 7. Invoering enkele voorstellen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 8. Rapportage voor opleiding, presenteren resultaten
 3. 3. Wat is Actieonderzoek? Actieonderzoek is een aanpak, een strategie, voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Het doel is nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk te verbeteren
 4. 4. Kenmerken van actieonderzoek Je doet onderzoek IN de praktijk en MET de praktijk, in plaats van VOOR of OVER de praktijk
 5. 5. Opeenvolgende fasen en effecten van actieonderzoek Ontwerpen Ontwerpen Ontwerpen Ontwerpen Reflecteren Uitvoeren Reflecteren Uitvoeren Reflecteren Uitvoeren Vastleggen en delen Vastleggen en delen Vastleggen en delen
 6. 6. Niveaus van actieonderzoek doen en directe gebruikswaarde voor de beroepspraktijk Bewerking van een figuur Yoland Wadsworth (Building in Research and Evaluation, 2010) door Tonnie van der Zouwen Afstand tussen onderzoekers en onderzochten Diepgang en duur Directe gebruikswaarde voor de beroepspraktijk kleine ‘o’ onderzoek (dagelijks leven) medium ‘o’ onderzoek (ingebouwd onderzoek) grote ‘O’ onderzoek (buitenstaanderonderzoek )
 7. 7. Waarom actieonderzoek in het hbo? • Leren implementeren, verandervermogen • Ontwikkelen onderzoekende houding in de praktijk • Ingebed in de beroepspraktijk, hoge bruikbaarheid • Een flexibele manier om met complexe vraagstukken van de 21ste eeuw om te gaan Samen uitzoeken, nieuwe betekenis gevenAdviseren, informatie delen
 8. 8. Veranderstrategieën en ontwikkeling van verandervermogen Strategie: Tell Sell Test Consult Cocreate Wat leiders doen: Plan opleggen Plan verkopen Feedback vragen op een plan Assistentie vragen om een plan te maken Samen- werken aan een plan Rol van belang- hebbenden Informatie krijgen Zich aangesprok en voelen Vragen beantwoord en Advies geven Samenwer ken aan een plan Ontwikke- ling verander- vermogen: Zeer laag Laag Gering Beperkt Hoog
 9. 9. Voor welke vraagstukken gebruik je actieonderzoek? Je moet elkaar nodig hebben voor succes Cynefin model van Dave Snowden
 10. 10. Actieonderzoek in het curriculum, ontwikkelingsfasen Ontwikkelings-fase Soort opdracht en leeromgeving (voorbeelden) 1. Meelopen, kennismaken Een werkbijeenkomst of interview bijwonen, afgebakende eenvoudige opdracht 2. Meewerken Bijdragen aan onderzoek van anderen, bijvoorbeeld ouderejaars 3. Beginnen met eenvoudig onderzoek Eenvoudig onderzoek in veilige omgeving, co-faciliteren eenvoudige werkbijeenkomst 4. Beginnen met complexer onderzoek Complexer onderzoek in beschermde omgeving, co-faciliteren complexere werkbijeenkomst 5. Leiden en co- faciliteren Leiding nemen in complexer onderzoek in beschermde omgeving 6. Leiden en faciliteren Leiding nemen in complexer onderzoek in een niet-beschermde omgeving
 11. 11. “De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten” (Topkok Escoffier)
 12. 12. Basisprincipes voor actieonderzoek • Systeemdenken: Gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden in tijd en ruimte; de context van het vraagstuk verkennen • Participatie van belanghebbenden: Actieve participatie en zelfmanagement van stakeholders bevordert eigenaarschap voor actie en leren • Action learning: Denken en doen niet scheiden bevordert reflectievermogen en effectiviteit van handelen • Sensemaking: Het delen van perspectieven en ervaringen met hoofd, hart en handen, draagt bij aan het vinden van een gezamenlijke basis voor acties om een gewenste en haalbare toekomst te realiseren.
 13. 13. Het hele systeem betrekken, ook externen, om de context te verkennen “Kids behave better when we have strangers to dinner. So do adults” Marvin Weisbord .
 14. 14. ACTIEVE PARTICIPATIE VAN BELANGHEBBENDEN: Interactie en zelfmanagement bevorderen eigenaarschap
 15. 15. ACTION LEARNING: Denken en doen niet scheiden. Niet praten over samenwerken maar beginnen met samenwerken
 16. 16. SENSEMAKING Holistische kijk op mensen en organiseren, zoveel mogelijk kwaliteiten van mens zijn aanspreken, de complexiteit zoveel mogelijk heel houden
 17. 17. Succesfactoren voor actieonderzoek • Het vraagstuk is belangrijk voor de spelers • De spelers hebben elkaar nodig voor succes • Het speelveld is groot genoeg voor inbreng van belanghebbenden • De formele leiding geeft aan wat het speelveld is en speelt zelf ook mee • Sleutelwoord is UITNODIGEN, mensen zo uitnodigen dat ze zelf het belang voelen om mee te spelen en verantwoordelijkheid te nemen • De onderzoekers durven iets te proberen • Goede begeleiding
 18. 18. Duurzame verandering
 19. 19. Hoe doe je Actieonderzoek? De 10 regels voor onderzoek doen • Lees de 10 regels voor onderzoek doen • Bespreek ze aan tafel • Noteer eventuele vragen
 20. 20. Meer informatie: • Boek Actieonderzoek doen • Online toolbox bij het boek met werkvormen en hulpmiddelen • A4-tje met Tien regels voor onderzoek doen in de praktijk • User guide Pro Action Café • Korte video over Pro Action Café
 21. 21. Welkom in het Bedrijfskunde ActieCafé
 22. 22. ActieCafé ronde 1 •Wat is het doel dat je wilt bereiken? •Waarom is dat belangrijk?
 23. 23. ActieCafé ronde 2 •Wat is er nodig om dit te bereiken? •Wat mist er nog?
 24. 24. Reflectie pauze Onderwerp eigenaren denken na over: •Wat heb ik geleerd over dit onderwerp? •Hoe nu verder, wat zouden vervolgstappen kunnen zijn?
 25. 25. ActieCafé ronde 3 •Welke vervolgstappen kunnen we zetten? •Zo SMART mogelijk formuleren •Noteren op A4-tjes
 26. 26. Delen van de uitkomsten Elke onderwerp eigenaar geeft een pitch van maximaal 3 minuten over de inzichten en vervolgstappen

×