Tier X p- Autorska Metodyka Strategi Marketingowych (Fragment) - Tomasz Sucheta

Tomasz Sucheta
Tomasz SuchetaThe Wizard Of ROI (Marketing Strategy & eCommerce) um Marketing & eCommerce Kingdom [Sucheta & Partners]
TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
KREATYWNA STRATEGIA
MARKETINGOWA PRZEWODNIK & SYNTEZA WIEDZY
SYNAPSIS
Zawartość Prezentacji
Wszystkie Case Studies użyte w prezentacji to autorskie koncepcje strategiczne
opracowane przez T. Suchetę dla poszczególnych klientów i przekazywanie, re-
publikacja danych zawartych w case studies materiałach jest dozwolone za
pozwoleniem autora.
Wszystkie definicje - jeśli nie są oznaczone jako cytowania - są opracowane przez T.
Suchetę i ich używanie w innych materiałach jest dozwolone wyłącznie z podaniem
źródła oraz autora.
Tier X Strategic Methodology jest nazwą własną metodyki strategicznej opracowanej
przez t. suchetę i jej wykorzystanie do publikacji i dystrybucji wiedzy oraz Cytowań w
innych publikacjach włącznie ze szkoleniami wewnętrznym jest możliwe tylko z
podaniem źródła i autora. Zabronione jest używanie nazwy w celach
pozaszkoleniowych bez pisemnej zgody autora.
Probe X Deep Insight jest nazwą własną metodyki badawczej opracowanej przez T.
Suchetę i jej wykorzystanie do publikacji i dystrybucji wiedzy jest możliwe tylko z
podaniem źródła i autora. Zabronione jest używanie nazwy w celach
pozaszkoleniowych bez pisemnej zgody autora.
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
O AUTORZE
 TOMASZ SUCHETA 2017
Przez 16 lat pracował na najwyższych stanowiskach w elitarnych agencjach
reklamowych (m.in. Hypermedia, Isobar, Saatchi & Saatchi, Interactive
Solutions EMEA, GPD). Pracował w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Krajach
Bałtyckich, krajach środkowej, wschodniej i południowej Europy.
Jego specjalizacją są wielokanałowe strategie łączone dla rynków EMEA i
strategie globalne wykorzystujące połączoną siłę Aktywacyjną, Social Media,
Mobile, eCommerce, OOH i TV. W Polsce najlepiej znany ze strategii "Pascal
Kontra Okrasa" dla Lidl (koncept strategiczny realizowany w 6 krajach)
Uznawany za jednego z najlepszych strategów
marketingowych w Europie. Twórca spektakularnych
rozwiązań Marketingu, reklamy i eCommerce dla
marek w ponad 40 krajach.
AUTORSKIE STRATEGIE: POLSKA
Lidl, Toyota, Nestle, Credit Agricole, PKO BP, Credit Suisse, BZ WBK,
Olympus, Żywiec, Olay, Pampers, Always, Vicks, Teva, Onet.pl, Wirtualna
Polska, ITI, T-Mobile, Sony, Hewlett-Packard, Lexmark, Philip Morris,
Miller Genuine Draft (SABMiller), Pilsner Urquell (SABMiller)
AUTORSKIE STRATEGIE GLOBALNE + EMEA
Blend-A-Med, Olay, Oral B, Head & Shoulders, Shamtu, Pampers, Old
Spice, Ariel, Vicks, 3DWhite, Teva, Microsoft, Konica Minolta, Lidl
Poland, Lidl Czech, Lidl Slovakia, Lidl Greece & Cyprus, Lidl Romania, Lidl
Hungary, Lidl Croatia & Slovenia, Teva, Vicks. Olay
TOMASZ SUCHETA
STRATEGIA
Definicje
STRATEGIA JEST PLANEM SKOORDYNOWANYCH DZIAŁAŃ W KANAŁACH
KOMUNIKACJIMARKETINGOWEJ MAJĄCEJ NA CELU ZMIANY W PERCEPCJI
ODBIORCÓW, ABY ZACHOWYWALI SIĘ W SPOSÓB ZAPLANOWANY PRZEZ MARKĘ.
MARKA
Marka to zestaw emocji w umyśle konsumenta.
MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY
http://www.epr.pl/brand-relacja-reputacja-obraz,marka,1327,2.html
"Kluczem do rozumienia tego, co dzieje się z marką jest
założenie mówiące, że marka podlega ciągłym
oddziaływaniom dwóch przeciwstawnych aspektów–
obrazu marki i reputacji marki. "
ARTYKUŁ
Brand – relacja, reputacja, obraz
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
METODYKA
Rozumienie strategii
Wszystkie działania projektowane we współpracy z agencją reklamową muszą być
prowadzone według określonej metodyki. Brak metodyki, jest największym- iw
wielu branżach nierzadkim - błędem jaki może popełnić przedsiębiorstwo i/lub
marka. Marketing staje się wtedy wielkim ryzykiem dla całości funkcjonowania
firmy na rynku.
Jeśli marka nie ma metodyki strategii marketingowych, większość działań
przypomina grę losową. Nie daje się przewidzieć skuteczność, obliczyć ROI a
organizacja się nie uczy na własnym doświadczeniu.
TO NIE JEST LOGICZNE ANI RACJONALNE
STRATEGII MARKETINGOWEJ
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX
Strategia marketingowa w najskuteczniejszej, profesjonalnej
formie podlega mechanizmom dyscypliny wnioskowania według
matematycznej logiki modalnej
 TOMASZ SUCHETA
TO JEST LOGICZNE
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
MODEL STRATEGII MARKETINGOWYCH
Wszystkie elementy są niezbędne do prawidłowej
budowy marki i możliwości skutecznego działania
marketingowego i reklamowego.
Błędy w Brand Equity i Insight zawsze oznaczają
utratę pozycji i segmentów odbiorców.
WSPÓŁPRACA Z AGENCJĄ REKLAMOWĄ
W tym obszarze planowania krytyczną rolę mają
agencje reklamowe i po części również domy
mediowe.
Jedynie dokładne dopasowanie do Insightu i Brand
Equity zapewnia powodzenie strategii. Jest to filtr
dla agencji reklamowych.
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
MARKETING ROI
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
METODYKASTRATEGIIMARKETINGOWYCH
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
SEGMENTACJA
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
KLUCZOWY WARUNEK SKUTECZNOŚCI
Najważniejsze ze strategicznego punktu widzenia jest
zrozumienie w jakich ramach należy rozważać
kreatywność. Wbrew pozorom, kreatywność która
służy marce jest ograniczona. To obszary wyłącznie
taktyczne podlegają interpretacji kreatywnej.
Podczas oceny propozycji agencji reklamowej należy
wyraźnie oddzielić niezmienne ramy strategii
marketingowej od propozycji taktyki proponowanej
przez agencje i domy mediowe.
UWAGA! GROŹNE ZJAWISKO INTERPRETACJI
Braki wiedzy strategicznej, braki metodyki i błędy w rozwoju wiedzy często skutkują
bardzo groźnym dla całości biznesu firmy objawem postrzegania propozycji i koncepcji
marketingowych przez pryzmat indywidualnych preferencji specjalistów. Jest to
problem większości firm MŚP, które nie posiadają specjalistów wysokiej klasy. Zjawisko
objawia się wyrażaniem opinii np. "Mnie ta propozycja nie przekonuje", lub "Osobiście
uważam, że to się nie spodoba", etc. Podczas analizy strategii! Jest to spowodowane
brakiem umiejętności myślenia strategicznego i wymaga zdecydowanej reakcji
ponieważ wpływa na kluczowe aspekty biznesowe firmy. Strategia marketingowa nie
podlega "osobistym opiniom" ani chwilowym wrażeniom i przeczuciom.
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
MARKETING ROI
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
KREATYWNOŚĆ
METODYKASTRATEGIIMARKETINGOWYCH
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
SEGMENTACJA
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
BRAND EQUITY
Defnicja Funkcja
" Wysoki stopień świadomości marki w umysłach konsumentów,
pozytywny jej wizerunek i związane z nią skojarzenia oraz wysoka
postrzegana jakość zwiększają prawdopodobieństwo wyboru przez
klienta danej marki. Czynniki te wpływają również na zwiększenie
lojalności odbiorców i dostawców. Wszystkie elementy zmniejszają
skuteczność działań konkurentów, zwiększają udział w rynku."
MACIEJ DĘBSKI (2009)
USTĘPUJĄCE POSTRZEGANIE
NOWOCZESNE POSTRZEGANIE
"Konsumentów nie obchodzi los waszych firm. Kupując wasze
produkty lub wybierając usługi nie zastanawiają się czy jesteście
im wdzięczni. Konsumentów obchodzi za to los marki, ale tylko
tych, dla których marka jest częścią osobistych wartości. Tacy
konsumenci to sukces strategii marki. Brand Equity to określenie
miejsca marki w życiu odbiorcy i określenie wspólnych wartości,
punktów styku dla dialogu z konsumentem"
TOMASZ SUCHETA (2009)
MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY
http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/viewFile/9287/9338
Customer equity is important as it acts as a marketing
system for organizations and companies. Organizations
that use it as a marketing system are able to calculate a
customer’s asset value, which helps them make sound
investment decisions i
ARTYKUŁ PDF
The Importance Of Customer
Equity And Branding
Gillian Coote Martin, Ph.D., Kaplan University, USA
Brand Equity w strategii marketingowej jest
określeniem miejsca i roli marki w umyśle i
świecie odbiorców.
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
BRAND EQUITY
Forma
Brand Equity w strategii marketingowej
jest określeniem miejsca i roli marki w
umyśle i świecie odbiorców.
Defnicja
 TOMASZ SUCHETA 2017
Brand Equity ma najczęściej formę jawnego, dostępnego publicznie
dokumentu zawierającego strategiczne ramy, w których muszą się
poruszać wszyscy, którzy tworzą materiały marketingowe. Dokument
Brand Equity ma krytyczne znaczenie i jest zatwierdzany na najwyższym
szczeblu, często przez całe zarządy firm i marek.
Elementy podstawowe
WARTOŚCI MARKI BRAND PURPOSE/BELIEFS
P.O.D.*
*POINT OF DIFFERENCE
R.T.B.**
** REASON TO BELIEVE
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX
INSIGHT TONE OF VOICE/CHARACTER
Jakakolwiek niezgodność z Brand Equity w propozycji
działań marketingowych i reklamowych pochodzących
od agencji reklamowych dyskwalifikuje te działania.
UWAGA!
 TOMASZ SUCHETA
BRAND EQUITY
Case Study: SYNTHOS AGRO
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX
Brand Equity wykonane dla Synthos Agro zawierający unikalną,
rozbudowaną część dotyczącą technik komunikacji marketingowej. Celem
Brand Equity jest również aby każdy, kto projektuje i wykonuje działania
marketingowe dla organizacji rozumiała precyzyjnie "DNA marki".
 TOMASZ SUCHETA
BRAND EQUITY
Case Study: OLAY (Global)
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX
Skrócone Brand Equity, które było obowiązkowo umieszczane we wszystkich
materiałach prezentacyjnych agencji, aby każdy kto czyta propozycje działań
miał pewność, że odpowiada ona Brand Equity
 TOMASZ SUCHETA
INSIGHT
To jedna z najbardziej zaawansowanych współczesnych metodyk
budowy wiedzy o odbiorcach (segmenty grup docelowych ) dla
potrzeb planowania strategicznych działań marketingowych
 TOMASZ SUCHETA
BRAND EQUITY
INSIGHTPROBEXDEEP
Zadaniem PXD jest odkrywać rzeczywiste, prawdziwe powody
zachowań grup docelowych oraz prawdziwe źródła emocji wobec
marek i zjawisk jakich grupa doświadcza.
 TOMASZ SUCHETA 2017
INSIGHT
Defnicja Funkcja
Według przestarzałej, ale ciągle obecnej w świetle
współczesnej wiedzy definicji, insight konsumencki to opis
demograficzny konsumenta i wskazanie niezaspokojonej
potrzeby lub nierozwiązanego problemu potencjalnego
klienta.
UWAGA! POSTRZEGANIE BŁĘDNE
POSTRZEGANIE POPRAWNE
Insight konsumencki tozrozumienie niejawnych potrzeb i motywacji
konsumentów. Niejawność ma najczęściej źródło w jednym z 4 obszarów:
1. Krępujące powody - np. badani deklarują, że interesuje ich „dobra
książka”, a znają jedynie seriale telewizyjne.
2. Automatyzacja czynności - odbiorcy robią coś już tak automatycznie, że
nie pamiętamy dlaczego zaczęliśmy), np. kupowanie ulubionego piwa
3. Niechęć przed uświadomieniem sobie prawdziwych motywów i
potrzeba postrzegania siebie w dobrym świetle (samooszukiwanie, że
podejmuje się tylko racjonalne wybory.
4. Nowe potrzeby - jeszcze nie odkryte przez konsumentów, ale aktualnie
wynikające z wyznawanych przez nich wartości i cech przez nich
posiadanych
MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY
https://hbr.org/2016/09/building-an-insights-
engine?referral=03758&cm_vc=rr_item_page.top_right
Consumers are increasingly seeking brands and
products that align with their cultural identity and
lifestyle. The result is that local firms, particularly
in emerging markets, are growing fast and
strengthening their competitive positions
ARTYKUŁ WWW
Building an Insights Engine
Frank van den Driest
Stan Sthanunathan
Keith Weed
Insight jest najważniejszym funkcjonalnie elementem
strategii. Jest profilem grup docelowych pozwalającym
zrozumieć psychologię zachowań, motywację i przekonania.
Insight NIE JEST opisem danych demograficznych!
 TOMASZ SUCHETA 2017
BRAND EQUITY
INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
BRAND EQUITY
FormaDefnicja
 TOMASZ SUCHETA 2017
Insight jest najczęściej pokazywany w formie prezentacji, infografiki i
opisów. Insight nie jest zestawem danych statystycznych! Prawidłowy
Insight składa się z 3 wzajemnie powiązanych elementów:
Podstawowe elementy Insighu
DANE BADAWCZE
TENSION
VERBATIM & PERSONAS
Jakakolwiek niezgodność z Insightemw propozycji działań
marketingowych i reklamowych pochodzących od agencji
reklamowych dyskwalifikuje te działania.
UWAGA!
INSIGHT
BRAND EQUITY
Insight jest najważniejszym funkcjonalnie elementem
strategii. Jest profilem grup docelowych pozwalającym
zrozumieć psychologię zachowań, motywację i przekonania.
Insight NIE JEST opisem danych demograficznych!
INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
Dane demograficzne i psychograficzne
(np. TGI)
Rozpoznanie napięć i niepokojów grup
docelowych.
Wybrane cytaty badań jakościowych i/lub
profilowany opis typowego przedstawiciela
grupy
 TOMASZ SUCHETA 2017
Analiza zachowań osób szukających ofert dewelopera aby wybrać mieszkanie
(zakup). Klient – deweloper budujący duże osiedle w Krakowie - chciał poznać
specyfikę zachowania i motywację. Grupy docelowe to młode małżeństwa lub
związki partnerskie, które podejmują decyzję o wspólnym życiu….
INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
INSIGHT
BRAND EQUITY
 TOMASZ SUCHETA 2017
Segmentacja w globalnej strategii marki Olay.
INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
INSIGHT
BRAND EQUITY
BRAND EQUITY
INSIGHT
Kluczowe wnioski
 TOMASZ SUCHETA 2017
Prawidłowe rozumienie grup docelowych i projektowanie ich zachowania
to największy problem polskich firm. Nawet duże koncerny, dysponujące
przekrojowymi badaniami popełniają często katastrofalne błędy podczas
określania grup docelowych.
Ogromna większość nieudanych kampanii reklamowych i działań
marketingowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych spowodowana jest
brakiem w wiedzy o grupach docelowych.
▪ Błędne rozpoznanie grup docelowych to gwarancja porażki
każdej kampanii.
▪ Pobieżne opisy grup docelowych to plaga w polskim
marketingu.
▪ Demografia grup docelowych to za mało.
▪ Psychografia grup docelowych to za mało.
PODCZAS PRACY Z AGENCJĄ REKLAMOWA- PAMIĘTAJ:
Jakakolwiek niezgodność z Insightem w propozycji działań
marketingowych i reklamowych pochodzących od agencji
reklamowych dyskwalifikuje te działania.
UWAGA!
INSIGHTPROBEX DEEP
EMOCJE VS MARKA
Znaczenie dla strategii
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
TOMASZ SUCHETA
EMOCJE VS. MARKA
Strategia MUSI zawierać określenie emocji – czy to poprzez
Moodboard, czy poprzez opis – jakie chcemy wywołać. Jest
to warunek metodyki. Emocje muszą być wynikiem
zastosowania Brand Equity oraz Insightu. W procesie
planowania.
MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY
https://www.linkedin.com/pulse/one-only-marketing-god-particle-tomasz-sucheta
"We buy on emotional basis. Everyday, we behave on
developed emotional paradigm called character. We
have been trained to learn bad & good emotions. We
are constantly pursuing our personal version of
happiness.. "
ARTYKUŁ
The One & Only Marketing God Particle
TOMASZ SUCHETA
EMOCJE VS MARKA
NEGATYWNY PRZYKŁAD
 TOMASZ SUCHETA 2017
Celem reklamy jest zawsze jest wzbudzenie emocji….
Zwróćmy uwagę – nie opowiedzenie o emocjach, ale realne ich
pobudzenie. Mimo że tyle się mówi, że reklama ma budzić emocje, to
jednak wiele reklam tylko o nich opowiada. Reklamy mówią mi, jak mam
się czuć w kontakcie z marką – że przy produkcie A powinienem poczuć się
zainspirowany, przy B spokojny i bezpieczny, przy C – czuć dreszcz
ekscytacji.
Case Study: MULTI-MULTI
EMOCJE VS MARKA
 TOMASZ SUCHETA 2017
Przeniesienie silnych emocji na markę W DŁUGIM,
ponad 2 minutowym filmie reklamowym
Case Study: PROCTER & GAMBLE
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
MARKETING ROI
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
METODYKASTRATEGIIMARKETINGOWYCH
 TOMASZ SUCHETA 2017
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
SEGMENTACJA
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
EMOCJE VS MARKA
Znaczenie dla strategii
 TOMASZ SUCHETA 2017
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
SEGMENTACJA
Segmentacja grup docelowych jest zawsze wynikiem
poprzednich kroków. Należy pamiętać, że planujący strategie
specjaliści Agencji reklamowych na ogół mają najczęściej
niewystarczającą wiedzę o grupie docelowej z powodu
nieprawidłowego rozumienia Insightu i Brand Equity
MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY
http://www.epr.pl/brand-relacja-reputacja-obraz,marka,1327,2.html
"Kluczem do rozumienia tego, co dzieje się z marką jest
założenie mówiące, że marka podlega ciągłym
oddziaływaniom dwóch przeciwstawnych aspektów–
obrazu marki i reputacji marki. "
ARTYKUŁ
Brand – relacja, reputacja, obraz
 TOMASZ SUCHETA 2017
Tauron –podstawowa segmentacja z podziałem na wrażliwość komunikacyną.
INSIGHTPROBEX
u
DEEP TOMASZ SUCHETA
INSIGHT
BRAND EQUITY
 TOMASZ SUCHETA 2017
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
GDZIE PRACUJE?
ILE ZARABIA?
GDZIE MIESZKA?
CO CZYTA?
CO OGLĄDA?
GDZIE BYWA?
CO LUBI ROBIĆ?
JAKIE MARKI UŻYWA?
INTERNET?
GDZIE KUPUJE?
JAKIE EMOCJE?
JAK WYDAJE PIENIĄDZE?
RODZINA?
Klucze segmentacji
SEGMENTACJA
Segmentację można prowadzić korelując dane
badawcze , wiedzę i obserwacje pod niemal
wszystkimi kluczami zachowań grup docelowych.
JAKIE MA PLANY I
MARZENIA?
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
 TOMASZ SUCHETA 2017
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE
Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania.
Strategia precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z
celami biznesowymi marki. Zdarza się, po analizie tych elementów
strategia zakłada modyfikację celów biznesowych.
CELE KONSUMENCKIE & SPOŁECZNE
To cele określające nawyki i przyzwyczajenia klientów oraz ich opinie o
naszej marce i produktach.
CELE KOGNITYWNE
To cele określające rodzaj i ilość i jakość zapamiętanych informacji o
marce i produkcie.
CELE BEHAWIORALNE
To cele będące wynikiem poprzednich celów, określające zachowania
odbiorców pod wpływem akcji marketingowej.
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
 TOMASZ SUCHETA 2017
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE
Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania.
Strategia precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z
celami biznesowymi marki. Zdarza się, po analizie tych elementów
strategia zakłada modyfikację celów biznesowych.
CELE KONSUMENCKIE & SPOŁECZNE
To cele określające nawyki i przyzwyczajenia klientów oraz ich opinie o
naszej marce i produktach.
W wyniku poznanych zachowań grup docelowych mamy wpływ na ich preferencje
zakupowe i świadomość marki. Przykłady celów:
▪ POMOC W STWORZENIU SPOŁECZNOŚCI.
▪ ZMIANA STRUKTURY KLIENTÓW.
▪ ORGANIZACJA SPRZEDAŻY (JAK KUPOWAĆ?).
▪ ODRÓŻNIENIE OD KONKURENCJI.
▪ ZMIANA NAWYKÓW ZAKUPOWYCH.
▪ ZMIANA POSTRZEGANIA MARKI (B. TRUDNE!)
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
 TOMASZ SUCHETA 2017
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE
Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania. Strategia
precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z celami biznesowymi marki.
Zdarza się, po analizie tych elementów strategia zakłada modyfikację celów
biznesowych.
Aby doszło do zachowań klientów musi zaistnieć potrzeba wykonania akcji, która jest
wynikiem impulsu poznawczego. Przykłady celów kognitywnych:
CELE KOGNITYWNE
To cele określające rodzaj i ilość i jakość zapamiętanych informacji o
marce i produkcie.
▪ ŚWIADOMOŚĆ MARKI I PRODUKTU.
▪ ŚWIADOMOŚĆ OFERTY (NP. WYPRZEDAŻ).
▪ ŚWIADOMOŚĆ CZASU („OD TERAZ, TYLKO DO”).
▪ POZNANIE BENEFITÓW (NP. PRODUKTU).
▪ POZNANIE ZAGROŻEŃ (KTÓRE REDUKUJE MARKA).
▪ POZNANIE SPOSOBU UŻYCIA PRODUKTU.
UWAGA:
Najczęściej cele kognitywne są wzajemnie powiązane.
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
 TOMASZ SUCHETA 2017
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE
Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania. Strategia
precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z celami biznesowymi marki.
Zdarza się, po analizie tych elementów strategia zakłada modyfikację celów
biznesowych.
Do jakich działań chcemy skłonić odbiorcę naszej akcji w wyniku informacji
konsumenckich i bodźców kognitywnych?
CELE BEHAWIORALNE
To cele będące wynikiem poprzednich celów, określające zachowania
odbiorców pod wpływem akcji marketingowej.
▪ ZAKUP PRODUKTU.
▪ WYPRÓBOWANIE PRODUKTU.
▪ UDZIAŁ W AKCJI SPECJALNEJ.
▪ UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ.
▪ KORZYSTANIE Z KANAŁU SPRZEDAŻY.
▪ ZAANGAŻOWANIE W KOMUNIKACJĘ.
▪ UDZIAŁ W PROGRAMIE PUNKTOWYM.
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
MARKETING ROI
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
IDEA STRATEGICZNA
Jest to prosta koncepcja mówiąca w jaki sposób
będą osiągane cele marketingowe. Często jest to
pojedyncze zdanie.
Dlatego też finalna idea strategiczna – zwana
czasem Big Idea, czasem Brand Idea, a czasem
jeszcze inaczej w zależności od metodologii agencji
– musi mieć w sobie iskrę bożą. Musimy mieć
poczucie, że ta myśl sama w sobie jest w stanie
pobudzić emocje odbiorców.
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
MARKETING ROI
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
IDEA KREATYWNA
Stanowi ona bazę intelektualną dla narracji reklamowej i
jednocześnie jest myślowym skrótem pozwalającym
postronnej osobie zrozumieć zakres kampanii. Najważniejszą
cechą koncepcji kreatywnej jest jej umocowanie w
rzeczywistości. musi ona dotyczyć realnych cech
reklamowanej marki oraz otoczenia, w którym ta marka
funkcjonuje. Oznacza to, że koncepcja kreatywna jest
narzędziem, które nie tylko powinno trafnie odwzorowywać
rzeczywistość, ale również prezentować pomysły i narzędzia
do przekształcenia tej rzeczywistości.
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
Case Study: TAURON
IDEA KREATYWNA
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
MARKETING ROI
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
Rola mediów
Stratedzy planują sposoby wpływu na opinie i zachowanie
konsumentów wykorzystując komunikację marketingową
online i offline. We współczesnym marketingu istnieje
ogromna liczba możliwych interakcji za pomocą
dziesiątków mediów. Dlatego, aby uzyskać dobry zwrot
inwestycji i efekty rynkowe, najważniejszy jest dobry plan
zaangażowania grup docelowych
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
ROLA MEDIÓW
Case Study: BLEND – A -MED
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
ROLA MEDIÓW
Case Study: OLAY GLOBAL
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
4C – USER FLOW/CONSUMER JOURNEY
4C to obraz planu zaangażowania z wykorzystaniem opisanych
mediów. CATCH pokazuje jakimi nośnikami będziemy ściągać
odbiorców. CONNECT to plan nośników angażujących w
komunikację. CLOSE to nośniki zamykające zaangażowanie a
CONTINUE to sposób komunikacji po zamknięciu
zaangażowania.
CATCH CONNECT CLOSE CONTINUE
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
4C CONSUMER JOURNEY
Case Study: TAURON
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
4C CONSUMER JOURNEY
Case Study: OLAY GLOBAL
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
Case Study: Olay Global
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
Przeniesienie idei strat+kom 4c . Na
kreację spotu!
BRAND EQUITY
EMOCJE VS MARKA
INSIGHT
MARKETING ROI
IDEA STRATEGICZNA
IDEA KREATYWNA
ROLA MEDIÓW 4C
CONSUMER JOURNEY
TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
SEGMENTACJA
T I E R
STRATEGIC
METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 TOMASZ SUCHETA 2017
Współpraca z agencją reklamową
1.
Nie istnieje komunikacja marketingowa wyłącznie
offline. Nie istnieje komunikacja marketingowa
wyłącznie online. Należy oczekiwać połączenia
obu kanałów w jedną, spójną koncepcję.
2.
Dobór mediów w strategii marketingowej TO
ZADANIE DLA AGENCJI REKLAMOWEJ/mediowej
PODOBNIE JAK Planowanie połączenia
marketingu online+offline – plan i praktyka.
3.
Klienci agencji reklamowych powinni oczekiwać
przedstawienia całości komunikacji w mediach
jako tzw. przepływ odbiorców (user-flow).
1 von 40

Más contenido relacionado

Similar a Tier X p- Autorska Metodyka Strategi Marketingowych (Fragment) - Tomasz Sucheta(20)

Bartłomiej Gola, Po co marketing w startup’ie?Bartłomiej Gola, Po co marketing w startup’ie?
Bartłomiej Gola, Po co marketing w startup’ie?
SpeedUp Venture Capital Group718 views
Xevin consulting marketing_strategyXevin consulting marketing_strategy
Xevin consulting marketing_strategy
Małgorzata Nieciecka651 views
Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.
Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.
Melting Pot. Strategic Collective.2.1K views
Social Selling - Marketing AutomationSocial Selling - Marketing Automation
Social Selling - Marketing Automation
Grow Consulting224 views
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL813 views
Social Media Evening: Startup w Social MediaSocial Media Evening: Startup w Social Media
Social Media Evening: Startup w Social Media
Aleksandra Dejnarowicz150 views
Monitoring mediów - zalety i funkcje.Monitoring mediów - zalety i funkcje.
Monitoring mediów - zalety i funkcje.
Newspoint Sp. z o.o.293 views
PR krok po krokuPR krok po kroku
PR krok po kroku
Agata Cupriak149 views
Usługi StrategiczneUsługi Strategiczne
Usługi Strategiczne
Socjomania8.6K views
Elżbieta KryńskaElżbieta Kryńska
Elżbieta Kryńska
Architekci256 views
Joanna GdaniecJoanna Gdaniec
Joanna Gdaniec
Architekci315 views
Kamila CzarnomskaKamila Czarnomska
Kamila Czarnomska
Architekci296 views
SEM 2008 Strategie SEMSEM 2008 Strategie SEM
SEM 2008 Strategie SEM
Bluerank718 views

Tier X p- Autorska Metodyka Strategi Marketingowych (Fragment) - Tomasz Sucheta

 • 1. TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA KREATYWNA STRATEGIA MARKETINGOWA PRZEWODNIK & SYNTEZA WIEDZY SYNAPSIS
 • 2. Zawartość Prezentacji Wszystkie Case Studies użyte w prezentacji to autorskie koncepcje strategiczne opracowane przez T. Suchetę dla poszczególnych klientów i przekazywanie, re- publikacja danych zawartych w case studies materiałach jest dozwolone za pozwoleniem autora. Wszystkie definicje - jeśli nie są oznaczone jako cytowania - są opracowane przez T. Suchetę i ich używanie w innych materiałach jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła oraz autora. Tier X Strategic Methodology jest nazwą własną metodyki strategicznej opracowanej przez t. suchetę i jej wykorzystanie do publikacji i dystrybucji wiedzy oraz Cytowań w innych publikacjach włącznie ze szkoleniami wewnętrznym jest możliwe tylko z podaniem źródła i autora. Zabronione jest używanie nazwy w celach pozaszkoleniowych bez pisemnej zgody autora. Probe X Deep Insight jest nazwą własną metodyki badawczej opracowanej przez T. Suchetę i jej wykorzystanie do publikacji i dystrybucji wiedzy jest możliwe tylko z podaniem źródła i autora. Zabronione jest używanie nazwy w celach pozaszkoleniowych bez pisemnej zgody autora.  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
 • 3. O AUTORZE  TOMASZ SUCHETA 2017 Przez 16 lat pracował na najwyższych stanowiskach w elitarnych agencjach reklamowych (m.in. Hypermedia, Isobar, Saatchi & Saatchi, Interactive Solutions EMEA, GPD). Pracował w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Krajach Bałtyckich, krajach środkowej, wschodniej i południowej Europy. Jego specjalizacją są wielokanałowe strategie łączone dla rynków EMEA i strategie globalne wykorzystujące połączoną siłę Aktywacyjną, Social Media, Mobile, eCommerce, OOH i TV. W Polsce najlepiej znany ze strategii "Pascal Kontra Okrasa" dla Lidl (koncept strategiczny realizowany w 6 krajach) Uznawany za jednego z najlepszych strategów marketingowych w Europie. Twórca spektakularnych rozwiązań Marketingu, reklamy i eCommerce dla marek w ponad 40 krajach. AUTORSKIE STRATEGIE: POLSKA Lidl, Toyota, Nestle, Credit Agricole, PKO BP, Credit Suisse, BZ WBK, Olympus, Żywiec, Olay, Pampers, Always, Vicks, Teva, Onet.pl, Wirtualna Polska, ITI, T-Mobile, Sony, Hewlett-Packard, Lexmark, Philip Morris, Miller Genuine Draft (SABMiller), Pilsner Urquell (SABMiller) AUTORSKIE STRATEGIE GLOBALNE + EMEA Blend-A-Med, Olay, Oral B, Head & Shoulders, Shamtu, Pampers, Old Spice, Ariel, Vicks, 3DWhite, Teva, Microsoft, Konica Minolta, Lidl Poland, Lidl Czech, Lidl Slovakia, Lidl Greece & Cyprus, Lidl Romania, Lidl Hungary, Lidl Croatia & Slovenia, Teva, Vicks. Olay TOMASZ SUCHETA
 • 4. STRATEGIA Definicje STRATEGIA JEST PLANEM SKOORDYNOWANYCH DZIAŁAŃ W KANAŁACH KOMUNIKACJIMARKETINGOWEJ MAJĄCEJ NA CELU ZMIANY W PERCEPCJI ODBIORCÓW, ABY ZACHOWYWALI SIĘ W SPOSÓB ZAPLANOWANY PRZEZ MARKĘ. MARKA Marka to zestaw emocji w umyśle konsumenta. MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY http://www.epr.pl/brand-relacja-reputacja-obraz,marka,1327,2.html "Kluczem do rozumienia tego, co dzieje się z marką jest założenie mówiące, że marka podlega ciągłym oddziaływaniom dwóch przeciwstawnych aspektów– obrazu marki i reputacji marki. " ARTYKUŁ Brand – relacja, reputacja, obraz  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 • 5. METODYKA Rozumienie strategii Wszystkie działania projektowane we współpracy z agencją reklamową muszą być prowadzone według określonej metodyki. Brak metodyki, jest największym- iw wielu branżach nierzadkim - błędem jaki może popełnić przedsiębiorstwo i/lub marka. Marketing staje się wtedy wielkim ryzykiem dla całości funkcjonowania firmy na rynku. Jeśli marka nie ma metodyki strategii marketingowych, większość działań przypomina grę losową. Nie daje się przewidzieć skuteczność, obliczyć ROI a organizacja się nie uczy na własnym doświadczeniu. TO NIE JEST LOGICZNE ANI RACJONALNE STRATEGII MARKETINGOWEJ  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX Strategia marketingowa w najskuteczniejszej, profesjonalnej formie podlega mechanizmom dyscypliny wnioskowania według matematycznej logiki modalnej  TOMASZ SUCHETA
 • 6. TO JEST LOGICZNE  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 • 7. MODEL STRATEGII MARKETINGOWYCH Wszystkie elementy są niezbędne do prawidłowej budowy marki i możliwości skutecznego działania marketingowego i reklamowego. Błędy w Brand Equity i Insight zawsze oznaczają utratę pozycji i segmentów odbiorców. WSPÓŁPRACA Z AGENCJĄ REKLAMOWĄ W tym obszarze planowania krytyczną rolę mają agencje reklamowe i po części również domy mediowe. Jedynie dokładne dopasowanie do Insightu i Brand Equity zapewnia powodzenie strategii. Jest to filtr dla agencji reklamowych. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT MARKETING ROI IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY METODYKASTRATEGIIMARKETINGOWYCH  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA SEGMENTACJA TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
 • 8. KLUCZOWY WARUNEK SKUTECZNOŚCI Najważniejsze ze strategicznego punktu widzenia jest zrozumienie w jakich ramach należy rozważać kreatywność. Wbrew pozorom, kreatywność która służy marce jest ograniczona. To obszary wyłącznie taktyczne podlegają interpretacji kreatywnej. Podczas oceny propozycji agencji reklamowej należy wyraźnie oddzielić niezmienne ramy strategii marketingowej od propozycji taktyki proponowanej przez agencje i domy mediowe. UWAGA! GROŹNE ZJAWISKO INTERPRETACJI Braki wiedzy strategicznej, braki metodyki i błędy w rozwoju wiedzy często skutkują bardzo groźnym dla całości biznesu firmy objawem postrzegania propozycji i koncepcji marketingowych przez pryzmat indywidualnych preferencji specjalistów. Jest to problem większości firm MŚP, które nie posiadają specjalistów wysokiej klasy. Zjawisko objawia się wyrażaniem opinii np. "Mnie ta propozycja nie przekonuje", lub "Osobiście uważam, że to się nie spodoba", etc. Podczas analizy strategii! Jest to spowodowane brakiem umiejętności myślenia strategicznego i wymaga zdecydowanej reakcji ponieważ wpływa na kluczowe aspekty biznesowe firmy. Strategia marketingowa nie podlega "osobistym opiniom" ani chwilowym wrażeniom i przeczuciom. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT MARKETING ROI IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY KREATYWNOŚĆ METODYKASTRATEGIIMARKETINGOWYCH  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA SEGMENTACJA TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
 • 9. BRAND EQUITY Defnicja Funkcja " Wysoki stopień świadomości marki w umysłach konsumentów, pozytywny jej wizerunek i związane z nią skojarzenia oraz wysoka postrzegana jakość zwiększają prawdopodobieństwo wyboru przez klienta danej marki. Czynniki te wpływają również na zwiększenie lojalności odbiorców i dostawców. Wszystkie elementy zmniejszają skuteczność działań konkurentów, zwiększają udział w rynku." MACIEJ DĘBSKI (2009) USTĘPUJĄCE POSTRZEGANIE NOWOCZESNE POSTRZEGANIE "Konsumentów nie obchodzi los waszych firm. Kupując wasze produkty lub wybierając usługi nie zastanawiają się czy jesteście im wdzięczni. Konsumentów obchodzi za to los marki, ale tylko tych, dla których marka jest częścią osobistych wartości. Tacy konsumenci to sukces strategii marki. Brand Equity to określenie miejsca marki w życiu odbiorcy i określenie wspólnych wartości, punktów styku dla dialogu z konsumentem" TOMASZ SUCHETA (2009) MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/viewFile/9287/9338 Customer equity is important as it acts as a marketing system for organizations and companies. Organizations that use it as a marketing system are able to calculate a customer’s asset value, which helps them make sound investment decisions i ARTYKUŁ PDF The Importance Of Customer Equity And Branding Gillian Coote Martin, Ph.D., Kaplan University, USA Brand Equity w strategii marketingowej jest określeniem miejsca i roli marki w umyśle i świecie odbiorców.  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA
 • 10. BRAND EQUITY Forma Brand Equity w strategii marketingowej jest określeniem miejsca i roli marki w umyśle i świecie odbiorców. Defnicja  TOMASZ SUCHETA 2017 Brand Equity ma najczęściej formę jawnego, dostępnego publicznie dokumentu zawierającego strategiczne ramy, w których muszą się poruszać wszyscy, którzy tworzą materiały marketingowe. Dokument Brand Equity ma krytyczne znaczenie i jest zatwierdzany na najwyższym szczeblu, często przez całe zarządy firm i marek. Elementy podstawowe WARTOŚCI MARKI BRAND PURPOSE/BELIEFS P.O.D.* *POINT OF DIFFERENCE R.T.B.** ** REASON TO BELIEVE T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX INSIGHT TONE OF VOICE/CHARACTER Jakakolwiek niezgodność z Brand Equity w propozycji działań marketingowych i reklamowych pochodzących od agencji reklamowych dyskwalifikuje te działania. UWAGA!  TOMASZ SUCHETA
 • 11. BRAND EQUITY Case Study: SYNTHOS AGRO  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX Brand Equity wykonane dla Synthos Agro zawierający unikalną, rozbudowaną część dotyczącą technik komunikacji marketingowej. Celem Brand Equity jest również aby każdy, kto projektuje i wykonuje działania marketingowe dla organizacji rozumiała precyzyjnie "DNA marki".  TOMASZ SUCHETA
 • 12. BRAND EQUITY Case Study: OLAY (Global)  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX Skrócone Brand Equity, które było obowiązkowo umieszczane we wszystkich materiałach prezentacyjnych agencji, aby każdy kto czyta propozycje działań miał pewność, że odpowiada ona Brand Equity  TOMASZ SUCHETA
 • 13. INSIGHT To jedna z najbardziej zaawansowanych współczesnych metodyk budowy wiedzy o odbiorcach (segmenty grup docelowych ) dla potrzeb planowania strategicznych działań marketingowych  TOMASZ SUCHETA BRAND EQUITY INSIGHTPROBEXDEEP Zadaniem PXD jest odkrywać rzeczywiste, prawdziwe powody zachowań grup docelowych oraz prawdziwe źródła emocji wobec marek i zjawisk jakich grupa doświadcza.  TOMASZ SUCHETA 2017
 • 14. INSIGHT Defnicja Funkcja Według przestarzałej, ale ciągle obecnej w świetle współczesnej wiedzy definicji, insight konsumencki to opis demograficzny konsumenta i wskazanie niezaspokojonej potrzeby lub nierozwiązanego problemu potencjalnego klienta. UWAGA! POSTRZEGANIE BŁĘDNE POSTRZEGANIE POPRAWNE Insight konsumencki tozrozumienie niejawnych potrzeb i motywacji konsumentów. Niejawność ma najczęściej źródło w jednym z 4 obszarów: 1. Krępujące powody - np. badani deklarują, że interesuje ich „dobra książka”, a znają jedynie seriale telewizyjne. 2. Automatyzacja czynności - odbiorcy robią coś już tak automatycznie, że nie pamiętamy dlaczego zaczęliśmy), np. kupowanie ulubionego piwa 3. Niechęć przed uświadomieniem sobie prawdziwych motywów i potrzeba postrzegania siebie w dobrym świetle (samooszukiwanie, że podejmuje się tylko racjonalne wybory. 4. Nowe potrzeby - jeszcze nie odkryte przez konsumentów, ale aktualnie wynikające z wyznawanych przez nich wartości i cech przez nich posiadanych MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY https://hbr.org/2016/09/building-an-insights- engine?referral=03758&cm_vc=rr_item_page.top_right Consumers are increasingly seeking brands and products that align with their cultural identity and lifestyle. The result is that local firms, particularly in emerging markets, are growing fast and strengthening their competitive positions ARTYKUŁ WWW Building an Insights Engine Frank van den Driest Stan Sthanunathan Keith Weed Insight jest najważniejszym funkcjonalnie elementem strategii. Jest profilem grup docelowych pozwalającym zrozumieć psychologię zachowań, motywację i przekonania. Insight NIE JEST opisem danych demograficznych!  TOMASZ SUCHETA 2017 BRAND EQUITY INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA
 • 15. BRAND EQUITY FormaDefnicja  TOMASZ SUCHETA 2017 Insight jest najczęściej pokazywany w formie prezentacji, infografiki i opisów. Insight nie jest zestawem danych statystycznych! Prawidłowy Insight składa się z 3 wzajemnie powiązanych elementów: Podstawowe elementy Insighu DANE BADAWCZE TENSION VERBATIM & PERSONAS Jakakolwiek niezgodność z Insightemw propozycji działań marketingowych i reklamowych pochodzących od agencji reklamowych dyskwalifikuje te działania. UWAGA! INSIGHT BRAND EQUITY Insight jest najważniejszym funkcjonalnie elementem strategii. Jest profilem grup docelowych pozwalającym zrozumieć psychologię zachowań, motywację i przekonania. Insight NIE JEST opisem danych demograficznych! INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA Dane demograficzne i psychograficzne (np. TGI) Rozpoznanie napięć i niepokojów grup docelowych. Wybrane cytaty badań jakościowych i/lub profilowany opis typowego przedstawiciela grupy
 • 16.  TOMASZ SUCHETA 2017 Analiza zachowań osób szukających ofert dewelopera aby wybrać mieszkanie (zakup). Klient – deweloper budujący duże osiedle w Krakowie - chciał poznać specyfikę zachowania i motywację. Grupy docelowe to młode małżeństwa lub związki partnerskie, które podejmują decyzję o wspólnym życiu…. INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA INSIGHT BRAND EQUITY
 • 17.  TOMASZ SUCHETA 2017 Segmentacja w globalnej strategii marki Olay. INSIGHTPROBEXDEEP TOMASZ SUCHETA INSIGHT BRAND EQUITY
 • 18. BRAND EQUITY INSIGHT Kluczowe wnioski  TOMASZ SUCHETA 2017 Prawidłowe rozumienie grup docelowych i projektowanie ich zachowania to największy problem polskich firm. Nawet duże koncerny, dysponujące przekrojowymi badaniami popełniają często katastrofalne błędy podczas określania grup docelowych. Ogromna większość nieudanych kampanii reklamowych i działań marketingowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych spowodowana jest brakiem w wiedzy o grupach docelowych. ▪ Błędne rozpoznanie grup docelowych to gwarancja porażki każdej kampanii. ▪ Pobieżne opisy grup docelowych to plaga w polskim marketingu. ▪ Demografia grup docelowych to za mało. ▪ Psychografia grup docelowych to za mało. PODCZAS PRACY Z AGENCJĄ REKLAMOWA- PAMIĘTAJ: Jakakolwiek niezgodność z Insightem w propozycji działań marketingowych i reklamowych pochodzących od agencji reklamowych dyskwalifikuje te działania. UWAGA! INSIGHTPROBEX DEEP
 • 19. EMOCJE VS MARKA Znaczenie dla strategii  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA TOMASZ SUCHETA EMOCJE VS. MARKA Strategia MUSI zawierać określenie emocji – czy to poprzez Moodboard, czy poprzez opis – jakie chcemy wywołać. Jest to warunek metodyki. Emocje muszą być wynikiem zastosowania Brand Equity oraz Insightu. W procesie planowania. MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY https://www.linkedin.com/pulse/one-only-marketing-god-particle-tomasz-sucheta "We buy on emotional basis. Everyday, we behave on developed emotional paradigm called character. We have been trained to learn bad & good emotions. We are constantly pursuing our personal version of happiness.. " ARTYKUŁ The One & Only Marketing God Particle TOMASZ SUCHETA
 • 20. EMOCJE VS MARKA NEGATYWNY PRZYKŁAD  TOMASZ SUCHETA 2017 Celem reklamy jest zawsze jest wzbudzenie emocji…. Zwróćmy uwagę – nie opowiedzenie o emocjach, ale realne ich pobudzenie. Mimo że tyle się mówi, że reklama ma budzić emocje, to jednak wiele reklam tylko o nich opowiada. Reklamy mówią mi, jak mam się czuć w kontakcie z marką – że przy produkcie A powinienem poczuć się zainspirowany, przy B spokojny i bezpieczny, przy C – czuć dreszcz ekscytacji. Case Study: MULTI-MULTI
 • 21. EMOCJE VS MARKA  TOMASZ SUCHETA 2017 Przeniesienie silnych emocji na markę W DŁUGIM, ponad 2 minutowym filmie reklamowym Case Study: PROCTER & GAMBLE
 • 22. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT MARKETING ROI IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY METODYKASTRATEGIIMARKETINGOWYCH  TOMASZ SUCHETA 2017 T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA SEGMENTACJA TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE
 • 23. EMOCJE VS MARKA Znaczenie dla strategii  TOMASZ SUCHETA 2017 SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA SEGMENTACJA Segmentacja grup docelowych jest zawsze wynikiem poprzednich kroków. Należy pamiętać, że planujący strategie specjaliści Agencji reklamowych na ogół mają najczęściej niewystarczającą wiedzę o grupie docelowej z powodu nieprawidłowego rozumienia Insightu i Brand Equity MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY http://www.epr.pl/brand-relacja-reputacja-obraz,marka,1327,2.html "Kluczem do rozumienia tego, co dzieje się z marką jest założenie mówiące, że marka podlega ciągłym oddziaływaniom dwóch przeciwstawnych aspektów– obrazu marki i reputacji marki. " ARTYKUŁ Brand – relacja, reputacja, obraz
 • 24.  TOMASZ SUCHETA 2017 Tauron –podstawowa segmentacja z podziałem na wrażliwość komunikacyną. INSIGHTPROBEX u DEEP TOMASZ SUCHETA INSIGHT BRAND EQUITY
 • 25.  TOMASZ SUCHETA 2017 SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 GDZIE PRACUJE? ILE ZARABIA? GDZIE MIESZKA? CO CZYTA? CO OGLĄDA? GDZIE BYWA? CO LUBI ROBIĆ? JAKIE MARKI UŻYWA? INTERNET? GDZIE KUPUJE? JAKIE EMOCJE? JAK WYDAJE PIENIĄDZE? RODZINA? Klucze segmentacji SEGMENTACJA Segmentację można prowadzić korelując dane badawcze , wiedzę i obserwacje pod niemal wszystkimi kluczami zachowań grup docelowych. JAKIE MA PLANY I MARZENIA?
 • 26. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT  TOMASZ SUCHETA 2017 SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania. Strategia precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z celami biznesowymi marki. Zdarza się, po analizie tych elementów strategia zakłada modyfikację celów biznesowych. CELE KONSUMENCKIE & SPOŁECZNE To cele określające nawyki i przyzwyczajenia klientów oraz ich opinie o naszej marce i produktach. CELE KOGNITYWNE To cele określające rodzaj i ilość i jakość zapamiętanych informacji o marce i produkcie. CELE BEHAWIORALNE To cele będące wynikiem poprzednich celów, określające zachowania odbiorców pod wpływem akcji marketingowej.
 • 27. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT  TOMASZ SUCHETA 2017 SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania. Strategia precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z celami biznesowymi marki. Zdarza się, po analizie tych elementów strategia zakłada modyfikację celów biznesowych. CELE KONSUMENCKIE & SPOŁECZNE To cele określające nawyki i przyzwyczajenia klientów oraz ich opinie o naszej marce i produktach. W wyniku poznanych zachowań grup docelowych mamy wpływ na ich preferencje zakupowe i świadomość marki. Przykłady celów: ▪ POMOC W STWORZENIU SPOŁECZNOŚCI. ▪ ZMIANA STRUKTURY KLIENTÓW. ▪ ORGANIZACJA SPRZEDAŻY (JAK KUPOWAĆ?). ▪ ODRÓŻNIENIE OD KONKURENCJI. ▪ ZMIANA NAWYKÓW ZAKUPOWYCH. ▪ ZMIANA POSTRZEGANIA MARKI (B. TRUDNE!)
 • 28. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT  TOMASZ SUCHETA 2017 SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania. Strategia precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z celami biznesowymi marki. Zdarza się, po analizie tych elementów strategia zakłada modyfikację celów biznesowych. Aby doszło do zachowań klientów musi zaistnieć potrzeba wykonania akcji, która jest wynikiem impulsu poznawczego. Przykłady celów kognitywnych: CELE KOGNITYWNE To cele określające rodzaj i ilość i jakość zapamiętanych informacji o marce i produkcie. ▪ ŚWIADOMOŚĆ MARKI I PRODUKTU. ▪ ŚWIADOMOŚĆ OFERTY (NP. WYPRZEDAŻ). ▪ ŚWIADOMOŚĆ CZASU („OD TERAZ, TYLKO DO”). ▪ POZNANIE BENEFITÓW (NP. PRODUKTU). ▪ POZNANIE ZAGROŻEŃ (KTÓRE REDUKUJE MARKA). ▪ POZNANIE SPOSOBU UŻYCIA PRODUKTU. UWAGA: Najczęściej cele kognitywne są wzajemnie powiązane.
 • 29. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT  TOMASZ SUCHETA 2017 SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE TAKTYCZNE CELE MARKETINGOWE Taktyczne cele muszą być wynikiem ścisłej dyscypliny wnioskowania. Strategia precyzuje cele taktyczne łącząc wiedzę segmentacyjną z celami biznesowymi marki. Zdarza się, po analizie tych elementów strategia zakłada modyfikację celów biznesowych. Do jakich działań chcemy skłonić odbiorcę naszej akcji w wyniku informacji konsumenckich i bodźców kognitywnych? CELE BEHAWIORALNE To cele będące wynikiem poprzednich celów, określające zachowania odbiorców pod wpływem akcji marketingowej. ▪ ZAKUP PRODUKTU. ▪ WYPRÓBOWANIE PRODUKTU. ▪ UDZIAŁ W AKCJI SPECJALNEJ. ▪ UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ. ▪ KORZYSTANIE Z KANAŁU SPRZEDAŻY. ▪ ZAANGAŻOWANIE W KOMUNIKACJĘ. ▪ UDZIAŁ W PROGRAMIE PUNKTOWYM.
 • 30. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT MARKETING ROI IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 IDEA STRATEGICZNA Jest to prosta koncepcja mówiąca w jaki sposób będą osiągane cele marketingowe. Często jest to pojedyncze zdanie. Dlatego też finalna idea strategiczna – zwana czasem Big Idea, czasem Brand Idea, a czasem jeszcze inaczej w zależności od metodologii agencji – musi mieć w sobie iskrę bożą. Musimy mieć poczucie, że ta myśl sama w sobie jest w stanie pobudzić emocje odbiorców.
 • 31. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT MARKETING ROI IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 IDEA KREATYWNA Stanowi ona bazę intelektualną dla narracji reklamowej i jednocześnie jest myślowym skrótem pozwalającym postronnej osobie zrozumieć zakres kampanii. Najważniejszą cechą koncepcji kreatywnej jest jej umocowanie w rzeczywistości. musi ona dotyczyć realnych cech reklamowanej marki oraz otoczenia, w którym ta marka funkcjonuje. Oznacza to, że koncepcja kreatywna jest narzędziem, które nie tylko powinno trafnie odwzorowywać rzeczywistość, ale również prezentować pomysły i narzędzia do przekształcenia tej rzeczywistości.
 • 32. T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 Case Study: TAURON IDEA KREATYWNA
 • 33. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT MARKETING ROI IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 Rola mediów Stratedzy planują sposoby wpływu na opinie i zachowanie konsumentów wykorzystując komunikację marketingową online i offline. We współczesnym marketingu istnieje ogromna liczba możliwych interakcji za pomocą dziesiątków mediów. Dlatego, aby uzyskać dobry zwrot inwestycji i efekty rynkowe, najważniejszy jest dobry plan zaangażowania grup docelowych
 • 34. ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 ROLA MEDIÓW Case Study: BLEND – A -MED
 • 35. ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 ROLA MEDIÓW Case Study: OLAY GLOBAL
 • 36. ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 4C – USER FLOW/CONSUMER JOURNEY 4C to obraz planu zaangażowania z wykorzystaniem opisanych mediów. CATCH pokazuje jakimi nośnikami będziemy ściągać odbiorców. CONNECT to plan nośników angażujących w komunikację. CLOSE to nośniki zamykające zaangażowanie a CONTINUE to sposób komunikacji po zamknięciu zaangażowania. CATCH CONNECT CLOSE CONTINUE
 • 37. ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 4C CONSUMER JOURNEY Case Study: TAURON
 • 38. ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 4C CONSUMER JOURNEY Case Study: OLAY GLOBAL
 • 39. T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 Case Study: Olay Global IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA Przeniesienie idei strat+kom 4c . Na kreację spotu!
 • 40. BRAND EQUITY EMOCJE VS MARKA INSIGHT MARKETING ROI IDEA STRATEGICZNA IDEA KREATYWNA ROLA MEDIÓW 4C CONSUMER JOURNEY TAKTYCZNECELEMARKETINGOWE SEGMENTACJA T I E R STRATEGIC METHODOLOGYX TOMASZ SUCHETA  TOMASZ SUCHETA 2017 Współpraca z agencją reklamową 1. Nie istnieje komunikacja marketingowa wyłącznie offline. Nie istnieje komunikacja marketingowa wyłącznie online. Należy oczekiwać połączenia obu kanałów w jedną, spójną koncepcję. 2. Dobór mediów w strategii marketingowej TO ZADANIE DLA AGENCJI REKLAMOWEJ/mediowej PODOBNIE JAK Planowanie połączenia marketingu online+offline – plan i praktyka. 3. Klienci agencji reklamowych powinni oczekiwać przedstawienia całości komunikacji w mediach jako tzw. przepływ odbiorców (user-flow).