Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Právo stavby - advokátní kancelář Pavelec

278 Aufrufe

Veröffentlicht am

Jak probíhá zřízení práva stavby a co obsahuje smlouva o zřízení práva stavby? Prezentace advokátní kanceláře Pavelec Vám nabízí základní informace o právu stavby zřízeném podle občanského zákoníku.

Veröffentlicht in: Immobilien
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Právo stavby - advokátní kancelář Pavelec

 1. 1. PRÁVO STAVBY OFFICE@AKTP.CZ +420 777 64 24 78
 2. 2. Co je právo stavby? • Vrátilo se k dřívějšímu konceptu, protože stavba je opět součástí pozemku • Vlastník pozemku a vlastník stavby = dvě rozdílné osoby • Právo stavby je věc nemovitá a stavba, která vyhovuje právu stavby, je jeho součástí • Může se jednat o stavbu již zřízenou nebo dosud nezřízenou • Právo stavby je právní fikce, která umožňuje stavebníkovi postavit a mít stavbu na cizím pozemku, a to i opětovně
 3. 3. Co je právo stavby? • Znamená věcné právo jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu, tj. užívat pozemek za účelem výstavby, právo postavit, užívat, provozovat, pronajímat, opravovat a brát užitky ze stavby, jakož i stavbu případně zničit • Po celou dobu trvání práva stavby, ať již právo stavby přechází na jiné osoby či nikoliv, náleží vlastnické právo k pozemku původnímu vlastníkovi a právo stavby na tom nic nemění
 4. 4. Co je právo stavby? • Právo stavby je zcizitelné, zděditelné a zastavitelné, pokud si smluvní strany nesjednají jinak • Zřizuje se vždy ke stavbě celé, nikoliv pouze k její části, vždy celý pozemek (nikoliv jen jeho užitečnou část) • Daňové povinnosti stavebníka • Lze jej vnést do obchodní korporace? Ano, věc nemovitá. • Stavba (StZ) X Stavba (ObčZ)
 5. 5. Co je právo stavby? • Není možné, aby ke stejnému pozemku získaly právo stavby dvě osoby • Zřizuje se vždy ke stavbě celé, nikoliv pouze k její části (například k podkrovnímu bytu) • Může se jednat o stavbu jakoukoliv, která vyhovuje právním předpisům a je v souladu se zásadami územního rozvoje
 6. 6. Problematika popisu stavby a reálného vzniku práva stavby • Popis stavby vyhovující právu stavby: konkrétní x obecný • Proč to řešit? Na co to má vliv? Není-li právo stavby, je stavba součástí pozemku. • Možnost nápravy? Ano x ne? • Upravení stavby do souladu • Vlastník pozemku a stavebník se domluví na změně práva stavby • Vlastník pozemku si stavbu nebo její část ponechá, a to za cenu obvyklou • Návrh soudu, aby rozhodl o odstranění stavby
 7. 7. Doba trvání • Nesmí být zřízeno na více než 99 let • Obligatorní náležitost smlouvy, • Právní úprava opouští omezení historické právní úpravy spodní hranice a navyšuje o deset let horní hranici. • V případě vydržení práva stavby nabývá stavebník toto právo na dobu 40 let. Soud však může na návrh a pro spravedlivé důvody tuto dobu zkrátit nebo prodloužit. • Po skončení věcněprávního vztahu je možné ujednat si nové právo stavby k již zřízené stavbě
 8. 8. Jak zřídit právo stavby? • Smlouvou, • Vydržením, • Rozhodnutím orgánu veřejné moci.
 9. 9. Úplata • Bezplatné, anebo za úplatu, jednorázově nebo v opakujících se dávkách (stavební plat, stavební činže, stavebné), peněžní či nepeněžní • Ujednají-li si strany, že změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí události, nepřihlíží se k němu, ledaže je ujednána výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování peněz • Ujednat, co v případě prodlení • Zničení stavby x úplata = povinnost platit, co v případě, že stavební plat je sjednán např. jako % výnosu obchodního závodu?
 10. 10. Co sjednat? • Již zmíněnou úplatu • Právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem cizího pozemku • Rovněž může určit, že stavebník je povinen zřídit stavbu do určité doby a co v případě že nebude v této době stavba zřízena • Stavebník má také povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu, neujednají-li si strany něco jiného a co se rozumí dobrým stavem, • Výhrada udělení souhlasu k zatížení práva stavby v písemné formě • Předkupní právo • Vypořádání v případě zániku práva stavby a vypořádání pro případ, že by právo stavby nevzniklo
 11. 11. Zánik práva stavby 1. uplynutí sjednané doby, 2. dohoda, 3. rozhodnutí soudu. • Převodem práva na vlastníka pozemku právo stavby nezaniká. • Při zániku práva stavby stavba připadá vlastníkovi pozemku (§ 1084 ObčZ) a stává se jeho součástí (§ 3085 ObčZ).
 12. 12. Děkuji za pozornost • V případě dotazů se neváhejte obrátit na: Tomáš Pavelec, advokát •http://www.aktp.cz • office@aktp.cz • tel. (+420) 777 642478

×