Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jak založit firmu

150 Aufrufe

Veröffentlicht am

Základní parametry na které je třeba myslet při zahájení podnikání

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jak založit firmu

  1. 1. PROČ ZALOŽIT? • MÁTE DOBROU PODNIKATELSKOU MYŠLENKU ČI PŘÍLEŽITOST • NECHCETE DÁLE BÝT ZAMĚSTNÁVÁN A PRÁCE NA FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE JE PRO VÁS NEVHODNÁ • CHCETE SE SPOLU S OSTATNÍMI PODÍLET NA OBCHODU • NECHCETE RUČIT CELÝM SVÝM MAJETKEM • V BUDOUCNU UVAŽUJETE O PRODEJI START-UPU • POTŘEBUJETE INVESTORY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
  2. 2. CO PRO TO MUSÍTE UDĚLAT • PŘIPRAVIT TEXT STANOV, KDE SE SI URČÍTE ZEJMÉNA • SÍDLO • NÁZEV • ZÁKLADNÍ KAPITÁL • SPRÁVCE VKLADU • STATUÁRNÍ ORGÁN, POPŘÍPADĚ DALŠÍ ORGÁNY • VNITŘNÍ STRUKTURU SPOLEČNOSTI A USPOŘÁDANÍ • PRÁVA A POVINNOSTI OSOB, KTERÉ SE BUDOU VE SPOLEČNOSTI MAJETKOVĚ PODÍLET
  3. 3. FORMA VEŘEJNÉ LISTINY • KAŽDÁ SMLOUVA O SPOLEČNOSTI MUSÍ BÝT POTVRZENA (VYHOTOVENA) NOTÁŘEM, A TO I TEXT PŘIPRAVENÝ ADVOKÁTEM. • SMLOUVU LZE PODEPSAT OSOBNĚ U NOTÁŘE, POPŘÍPADĚ NECHAT ZMOCNĚNCI NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI
  4. 4. SLOŽIT ZÁKLADNÍ KAPITÁL • VYTVÁŘÍ-LI SPOLEČNOST ZÁKLADNÍ KAPITÁL, JE TŘEBA ALESPOŇ JEHO ČÁST SLOŽIT • DNES MOŽNO MÍT SPOLEČNOST SE ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM OD 1 KČ (TENTO KAPITÁL JE MOŽNÉ V BUDOUCNU NAVÝŠIT)
  5. 5. OSTATNÍ POVINNOSTI • SJEDNAT PRO SPOLEČNOST SÍDLO • ZVOLIT ŽIVNOST A REGISTROVAT JI U ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU • VYHOTOVIT AKCIE NEBO KMENOVÉ LISTY • ZÍSKAT SOUHLASY A PROHLÁŠENÍ OSOB V ORGÁNECH SPOLEČNOSTI • ZKONTROLOVAT, ZDA FIRMA NEMŮŽE DOJÍT K ZÁSAHU DO PRÁV JIŽ EXISTUJÍCÍCH SUBJEKTŮ • DALŠÍ ÚKOLY V ZÁVISLOSTI NA TYPU SPOLEČNOSTI A JEJÍ ZAMÝŠLENÉ ČINNOSTI
  6. 6. ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU • KAŽDÁ SPOLEČNOST MUSÍ BÝT ZAPSÁNA DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU • NENÍ-LI SPOLEČNOST ZAPSÁNA, NEMŮŽEME HOVOŘIT O VZNIKU SPOLEČNOSTI, ALE POUZE O ZALOŽENÉ SPOLEČNOSTI. TEPRVE ZÁPISEM ZÍSKÁVÁ SPOLEČNOST PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU • NÁVRH JE POTŘEBA PODAT U PŘÍSLUŠNÉHO REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU NA STANOVENÉM FORMULÁŘI A UHRADIT SOUDNÍ POPLATEK, POPŘÍPADĚ MŮŽETE TAKÉ VYUŽÍT SLUŽEB NOTÁŘE.
  7. 7. DĚKUJI ZA POZORNOST • SE ZALOŽENÍM SPOLEČNOSTI A NASTAVENÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ VÁM RÁDI PORADÍME NA: • WWW.AKTP.CZ • OFFICE@AKTP.CZ • +420 777 64 24 78

×