Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
DOVOLÁNÍ 
AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář, http://www.aktp.cz
Dovolání 
 mimořádný opravný 
prostředek 
 upravený v zákoně č. 
99/1963 Sb., občanský 
soudní řád (dále jen 
„OSŘ“), ve...
Kdo může dovolání podat? 
 Dovolání může podat účastník předchozího řízení 
 Musí být zastoupen advokátem 
 Výjimky dle...
Kam se podává a kdo o dovolání 
rozhoduje? 
 K rozhodování o dovolání je příslušný 
Nejvyšší soud České republiky (§ 10a ...
Kdy je možné dovolání podat? 
 Dovolání je třeba podat dvou měsíců od doručení 
rozhodnutí odvolacího soudu, nikoliv od d...
Kolik stojí dovolání? 
Předpis: Soudní poplatky se odvíjejí dle 
 Řídí se zákonem o soudních 
poplatcích zákon č. 549/199...
Co můžete dovoláním napadnout? 
 Výlučně rozhodnutí odvolacího soudu 
 To má formu rozsudku nebo usnesení. 
 Pro podání...
Co musí být v dovolání uvedeno? 
 obecné náležitosti, 
 proti kterému rozhodnutí směřuje, 
 v jakém rozsahu se rozhodnu...
Co musí být v dovolání uvedeno? 
 Jelikož je napadané rozhodnutí v právní moci a 
může být vykonatelné, doporučuje se sou...
Kdy není přípustné? 
 a) ve věcech rodinných a nejedná-li se o manželské majetkové právo, 
 b) ve věcech upravených záko...
Dovolací řízení a rozhodnutí 
 Soud I. stupně zkontroluje, zda dovolání splňuje všechny náležitosti a zda 
je podáno ve l...
AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář 
http://www.aktp.cz 
tel: (+420 777 64 24 78), tomas.pavelec@aktp.cz
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář - Dovolání proti rozhodnutí

497 Aufrufe

Veröffentlicht am

Máte nevyhovující rozhodnutí odvolacího soudu a zvažujete podat dovolání? Kdo, kdy, kde a jak může podat dovolání? Jaké jsou poplatky lhůty a náležitosti dovolání?

Veröffentlicht in: Recht
 • Als Erste(r) kommentieren

AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář - Dovolání proti rozhodnutí

 1. 1. DOVOLÁNÍ AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář, http://www.aktp.cz
 2. 2. Dovolání  mimořádný opravný prostředek  upravený v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), ve znění účinném od 1. ledna 2014
 3. 3. Kdo může dovolání podat?  Dovolání může podat účastník předchozího řízení  Musí být zastoupen advokátem  Výjimky dle ustanovení § 241 odst. 2 a 3 OSŘ  Advokát musí mít v této věci plnou moc a dovolání musí být advokátem podepsáno.  Účastník může také požádat soud o ustanovení advokáta.  Nemůže podat účastník, kterému odvolací soud v plném rozsahu vyhoví.
 4. 4. Kam se podává a kdo o dovolání rozhoduje?  K rozhodování o dovolání je příslušný Nejvyšší soud České republiky (§ 10a OSŘ)  podává se však u soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni (spisový soud)
 5. 5. Kdy je možné dovolání podat?  Dovolání je třeba podat dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu, nikoliv od data jeho vyhotovení odvolacím soudem.  Nestihne-li účastník v této lhůtě dovolání podat Nejvyšší soud jej jako opožděné odmítne.  Lhůtu nelze zkrátit ani prominout.
 6. 6. Kolik stojí dovolání? Předpis: Soudní poplatky se odvíjejí dle  Řídí se zákonem o soudních poplatcích zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.  Poplatková povinnost vzniká podáním dovolání.  Výjimečně, stanoví-li tak zákon o soudních poplatcích, se soudní poplatek za dovolání neplatí. předmětu dovolacího řízení:  a) peněžitá částka do 100.000,- Kč včetně, činí soudní poplatek 5.000,- Kč,  b) za každou nemovitou věc činí soudní poplatek 10.000.-Kč,  c) za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku činí soudní poplatek 20.000.-Kč,  d) v ostatních věcech se platí 10.000,- Kč,  Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno výše, činí poplatek 2.000,- Kč.
 7. 7. Co můžete dovoláním napadnout?  Výlučně rozhodnutí odvolacího soudu  To má formu rozsudku nebo usnesení.  Pro podání dovolání je nezbytné, aby rozhodnutí, které je napadáno, bylo doručeno odvolacím soudem všem osobám a je tedy v právní moci a nelze proti němu uplatnit řádný opravný prostředek, např. odvolání.
 8. 8. Co musí být v dovolání uvedeno?  obecné náležitosti,  proti kterému rozhodnutí směřuje,  v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá  důvod dovolání a jeho přípustnost  čeho se dovolatel domáhá, například aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu nebo jej změnil.
 9. 9. Co musí být v dovolání uvedeno?  Jelikož je napadané rozhodnutí v právní moci a může být vykonatelné, doporučuje se současně při podání dovolání navrhnout Nejvyššímu soudu odložit vykonatelnost napadaného rozhodnutí.  Rovněž se doporučuje navrhnout odložit právní moc napadeného rozhodnutí a současně uvést, důvody, kvůli kterým je dovolatel závažně ohrožen ve svých právech.
 10. 10. Kdy není přípustné?  a) ve věcech rodinných a nejedná-li se o manželské majetkové právo,  b) ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství,  c) proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy,  d) ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce,  e) proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost,  f) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném,  g) proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby.
 11. 11. Dovolací řízení a rozhodnutí  Soud I. stupně zkontroluje, zda dovolání splňuje všechny náležitosti a zda je podáno ve lhůtě a poté jej zašle Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud pak znovu zkoumá přípustnost dovolání.  Jestliže Nejvyšší soud dovolání ihned neodmítne, přezkoumá napadené rozhodnutí v napadaném rozsahu, a to zpravidla bez jednání. V dovolacím řízení pak rozhodne, zda:  dovolací řízení zastaví,  dovolání odmítne,  dovolání zamítne,  na základě dovolání rozhodnutí změní anebo  napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí odvolacímu soudu k pokračování v řízení.
 12. 12. AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář http://www.aktp.cz tel: (+420 777 64 24 78), tomas.pavelec@aktp.cz

×