Mizar

T
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
VAJENIŠTVO
mizar/mizarka
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
IZOBRAŽEVALNA SHEMA VAJENIŠTVA
izobraževalni
program (SPI)
šolska oblika
individualna
pogodba
vajeništvo
šolska oblika
kolektivna pogodba
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
CILJI VAJENIŠTVA
• Zgodnejše zaposlovanje mladih – usklajenost ponudbe
in povpraševanja po kadrih.
• Lažji prehod z izobraževanja na delo – zgodnejša
poklicna socializacija.
• Boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva.
Zakon o vajeništvu je bil sprejet 8. 5. 2017,
v veljavo stopil 3. 12. 2017.
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017025.pdf
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
PREDNOSTI VAJENIŠTVA ZA DIJAKE
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PREDNOSTI VAJENIŠTVA ZA PODJETJA
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA
• Najmanj 50 % izobraževanja na praktičnem
usposabljanju z delom in najmanj 40 % na šoli.
• Pogoj ob vpisu v srednjo šolo je sklenjena vajeniška
pogodba (delodajalec – dijak).
• Praktično delo v podjetju, ko vajenec dopolni 15 let.
• Obremenitev vajenca:
– 36 ur/teden,
– v času šolskih počitnic vsaj 6 tednov neprekinjenih počitnic ter 8
dni ostalih počitnic,
– med 22.00 in 6.00 se ne sme usposabljati,
– 6 dni priprave na zaključni izpit.Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA
Obveznosti vajenca:
• Po navodilih mentorja opravlja praktično usposabljanje z delom.
• Redno vodi vajeniški dnevnik.
• Redno izpolnjuje obveznosti in dosega zahtevane standarde
izobraževanja.
• Obvešča delodajalca.
• Varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti.
• Varnost in zdravje pri delu.
Obveznosti delodajalca:
• V skladu s programom zagotavlja kakovostno praktično
usposabljanje.
• Zagotavlja varno in zdravo delo.
• Ščiti vajenčevo zasebnost.
• Vajencu nalaga le dela iz izobraževalnega programa.
• Zagotovi zdravstveni pregled, ki ustreza tveganju za varnost in
zdravje pri delu.
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Vajeniška nagrada (v neto zneskih) za čas, ko se vajenec
usposablja z delom:
 1. LETNIK: 250 €
 2. LETNIK: 300 €
 3. LETNIK: 400 €
Izplača se sorazmerni delež mesečne nagrade glede na mesečni
obseg dela pri delodajalcu.
Ostale opcije izplačil delodajalcev vajencu:
• zdravniški pregled, prehrana, prevoz, terenski dodatek …
• Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke
vajenca in njegove družine.
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
KAKO POTEKA IZBIRA VAJENCA IN VPIS V ŠOLO
Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest.
Zbornice objavijo vajeniška mesta.
Učenci pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk.
Delodajalec izbere vajenca.
Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se
registrira pri zbornici).
Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe.
Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in
usposabljanja vajenca.
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
VERIFIKACIJA VAJENIŠKIH UČNIH MEST
• Vsa vajeniška učna mesta v podjetjih morajo biti
verificirana.
• Članstvo v zbornicah ni pogoj za verifikacijo, zbornice
izvajajo to nalogo na podlagi javnega pooblastila.
Vsi postopki so brezplačni.
Verifikacije vajeniških učnih mest izvajata
• Gospodarska zbornice Slovenije (GZS),
• Obrtno-podjetniška zbornice Slovenije (OZS).
MIZAR
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
VERIFIKACIJA VAJENIŠKIH UČNIH MEST
Materialni pogoji:
• Zbornica glede na izobraževalni program zagotavlja materialne
pogoje, ki jih določijo za izvajanje praktičnega usposabljanja z
delom (preverjajo ustreznost delovnih pogojev in opreme na
vajeniških učnih mestih).
Kadrovski pogoji:
• Srednja strokovna izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj in PA.
• Mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega
se vajenec usposablja.
• Izjemoma srednja poklicna izobrazba, 5 let delovnih izkušenj in PA.
Mentor najmanj 20 % časa usposablja, spremlja, nudi pomoč in
ocenjuje vajenca.
Načrt izvajanja vajeništva:
• opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z
delom, časovnica,
• delodajalec – šola – pristojna zbornica.
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
INFORMACIJE O VERIFIKACIJI
Gospodarska zbornica Slovenije
Spletna stran GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo
Kontaktni osebi
Andreja Sever: 01 58 98 235, andreja.sever@gzs.si
Ana Žemva Novak: 01 58 98 531, ana.zemva.novak@gzs.si
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Spletna stran OZS: WWW.ozs.si/Začlane/Vajeništvo.aspx
Kontaktna oseba
Mitja Korunovski: 01 58 30 818, mitja.korunovski@ozs.si
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
OBJAVA UČNIH MEST
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE
• Prijavnica za vpis v 1. letnik srednje šole s pripisom:
MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA do 2. 4. 2019
• Ob vpisu v srednjo šolo morajo predložiti vajeniško pogodbo
od 18. 6. do 21. 6. 2019
• V primeru omejitve vpisa ima prednost pred šolsko obliko.
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Svetovalna delavka
Mirjam Žnidarčič, univ. dipl. soc. del.
tel.: 07 39 32 165
http://www.sc-nm.si/
http://www.sc-nm.si/sglvs/
INFORMACIJE O VAJENIŠTVU IN VPISU
MIZAR
Srednja gradbena,
lesarska in
vzgojiteljska šola
1 von 15

Recomendados

Zidar - vajeniška oblika von
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaTomaPanik
428 views15 Folien
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21 von
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21TomaPanik
606 views21 Folien
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18 von
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18TomaPanik
580 views28 Folien
Inf dan 2014 skupna predstavitev von
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
802 views34 Folien
Skupna predstavitev poklicev von
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevTomaPanik
378 views25 Folien
Inf dan 2020 skupna predstavitev von
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevTomaPanik
216 views20 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Mizar

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxTomaPanik
47 views15 Folien
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxTomaPanik
58 views15 Folien
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx von
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxTomaPanik
506 views25 Folien
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx von
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxTomaPanik
100 views25 Folien
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx von
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxTomaPanik
376 views9 Folien
Skupna predstavitev 2016 von
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
786 views36 Folien

Similar a Mizar(10)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik47 views
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik58 views
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx von TomaPanik
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
TomaPanik506 views
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx von TomaPanik
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik100 views
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx von TomaPanik
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
TomaPanik376 views
Drzava za gospodarstvo, 24.03.16 Vidmar, samovrteca von Aleš Vidmar
Drzava za gospodarstvo, 24.03.16 Vidmar, samovrtecaDrzava za gospodarstvo, 24.03.16 Vidmar, samovrteca
Drzava za gospodarstvo, 24.03.16 Vidmar, samovrteca
Aleš Vidmar577 views

Más de TomaPanik

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxTomaPanik
366 views27 Folien
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxTomaPanik
224 views27 Folien
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx von
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxTomaPanik
246 views14 Folien
Projekti naših dijakov von
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakovTomaPanik
137 views12 Folien
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV von
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVTomaPanik
79 views22 Folien
SLOWOODLIFE von
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFETomaPanik
26 views9 Folien

Más de TomaPanik(15)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
TomaPanik366 views
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
TomaPanik224 views
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx von TomaPanik
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
TomaPanik246 views
Projekti naših dijakov von TomaPanik
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
TomaPanik137 views
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV von TomaPanik
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
TomaPanik79 views
Poklic lesarstva je širok pojem von TomaPanik
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
TomaPanik749 views
Vajenistvo GZS von TomaPanik
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
TomaPanik483 views
Lesarski tehnik PTI von TomaPanik
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik211 views
Lesarski tehnik von TomaPanik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik393 views
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1) von TomaPanik
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
TomaPanik6.7K views
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt von TomaPanik
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik1.5K views
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18 von TomaPanik
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik966 views
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18 von TomaPanik
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
TomaPanik465 views
Inf dan 2016-spi_pepko_zid von TomaPanik
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik1.1K views

Mizar

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE VAJENIŠTVO mizar/mizarka
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR IZOBRAŽEVALNA SHEMA VAJENIŠTVA izobraževalni program (SPI) šolska oblika individualna pogodba vajeništvo šolska oblika kolektivna pogodba Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR CILJI VAJENIŠTVA • Zgodnejše zaposlovanje mladih – usklajenost ponudbe in povpraševanja po kadrih. • Lažji prehod z izobraževanja na delo – zgodnejša poklicna socializacija. • Boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva. Zakon o vajeništvu je bil sprejet 8. 5. 2017, v veljavo stopil 3. 12. 2017. https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017025.pdf Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR PREDNOSTI VAJENIŠTVA ZA DIJAKE Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDNOSTI VAJENIŠTVA ZA PODJETJA MIZAR
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA • Najmanj 50 % izobraževanja na praktičnem usposabljanju z delom in najmanj 40 % na šoli. • Pogoj ob vpisu v srednjo šolo je sklenjena vajeniška pogodba (delodajalec – dijak). • Praktično delo v podjetju, ko vajenec dopolni 15 let. • Obremenitev vajenca: – 36 ur/teden, – v času šolskih počitnic vsaj 6 tednov neprekinjenih počitnic ter 8 dni ostalih počitnic, – med 22.00 in 6.00 se ne sme usposabljati, – 6 dni priprave na zaključni izpit.Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA Obveznosti vajenca: • Po navodilih mentorja opravlja praktično usposabljanje z delom. • Redno vodi vajeniški dnevnik. • Redno izpolnjuje obveznosti in dosega zahtevane standarde izobraževanja. • Obvešča delodajalca. • Varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti. • Varnost in zdravje pri delu. Obveznosti delodajalca: • V skladu s programom zagotavlja kakovostno praktično usposabljanje. • Zagotavlja varno in zdravo delo. • Ščiti vajenčevo zasebnost. • Vajencu nalaga le dela iz izobraževalnega programa. • Zagotovi zdravstveni pregled, ki ustreza tveganju za varnost in zdravje pri delu. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vajeniška nagrada (v neto zneskih) za čas, ko se vajenec usposablja z delom:  1. LETNIK: 250 €  2. LETNIK: 300 €  3. LETNIK: 400 € Izplača se sorazmerni delež mesečne nagrade glede na mesečni obseg dela pri delodajalcu. Ostale opcije izplačil delodajalcev vajencu: • zdravniški pregled, prehrana, prevoz, terenski dodatek … • Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in njegove družine. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KAKO POTEKA IZBIRA VAJENCA IN VPIS V ŠOLO Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest. Zbornice objavijo vajeniška mesta. Učenci pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk. Delodajalec izbere vajenca. Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se registrira pri zbornici). Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe. Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in usposabljanja vajenca. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR VERIFIKACIJA VAJENIŠKIH UČNIH MEST • Vsa vajeniška učna mesta v podjetjih morajo biti verificirana. • Članstvo v zbornicah ni pogoj za verifikacijo, zbornice izvajajo to nalogo na podlagi javnega pooblastila. Vsi postopki so brezplačni. Verifikacije vajeniških učnih mest izvajata • Gospodarska zbornice Slovenije (GZS), • Obrtno-podjetniška zbornice Slovenije (OZS). MIZAR Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR VERIFIKACIJA VAJENIŠKIH UČNIH MEST Materialni pogoji: • Zbornica glede na izobraževalni program zagotavlja materialne pogoje, ki jih določijo za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (preverjajo ustreznost delovnih pogojev in opreme na vajeniških učnih mestih). Kadrovski pogoji: • Srednja strokovna izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj in PA. • Mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se vajenec usposablja. • Izjemoma srednja poklicna izobrazba, 5 let delovnih izkušenj in PA. Mentor najmanj 20 % časa usposablja, spremlja, nudi pomoč in ocenjuje vajenca. Načrt izvajanja vajeništva: • opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z delom, časovnica, • delodajalec – šola – pristojna zbornica. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE O VERIFIKACIJI Gospodarska zbornica Slovenije Spletna stran GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo Kontaktni osebi Andreja Sever: 01 58 98 235, andreja.sever@gzs.si Ana Žemva Novak: 01 58 98 531, ana.zemva.novak@gzs.si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Spletna stran OZS: WWW.ozs.si/Začlane/Vajeništvo.aspx Kontaktna oseba Mitja Korunovski: 01 58 30 818, mitja.korunovski@ozs.si Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR OBJAVA UČNIH MEST Gospodarska zbornica Slovenije Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval.
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE • Prijavnica za vpis v 1. letnik srednje šole s pripisom: MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA do 2. 4. 2019 • Ob vpisu v srednjo šolo morajo predložiti vajeniško pogodbo od 18. 6. do 21. 6. 2019 • V primeru omejitve vpisa ima prednost pred šolsko obliko. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Svetovalna delavka Mirjam Žnidarčič, univ. dipl. soc. del. tel.: 07 39 32 165 http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sglvs/ INFORMACIJE O VAJENIŠTVU IN VPISU MIZAR Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Hinweis der Redaktion

 1. DODATI FB