Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tomáš Votruba - Hot news! PHP 7.0, 7.1 a Symfony 3.1, 3.2 a 3.3

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Tomáš Votruba - Hot news! PHP 7.0, 7.1 a Symfony 3.1, 3.2 a 3.3

 1. 1. Hot news! PHP 7, 7.1 Symfony 3.1, 3.2 (3.3) Tomáš Votruba pro Erudio.cz únor 2017 http://tomasvotruba.cz
 2. 2. ● Novinky ● Jak je použít ● Jak je aplikovat pomocí nástrojů ● Budoucnost automatického upgradu ● Ukázka EasyCodingStandard Co si dnes povíme o PHP 7 a 7.1?
 3. 3. Co si dnes povíme Symfony 3.1, 3.2 a 3.3 (WIP) ● Novinky ● Jak je použít ● Které jsou k ničemu a jaké radši použít bundly ● Na co si dát pozor - WTFs! ● Symfony a zbytečnost taggování
 4. 4. PHP 7 a 7.1 - Kde snadno dovíš novinky v PHP? ● Martin Hujer - https://blog.martinhujer.cz/, RSS feed ○ https://www.zdrojak.cz/clanky/jake-novinky-prinese-ph p-7/ ○ https://www.zdrojak.cz/clanky/jake-novinky-prinese-ph p-7-1/
 5. 5. PHP 7 a 7.1 - Podrobnější technické info ● PHP Dokumentace ○ http://php.net/manual/en/migration70.php ○ http://php.net/manual/en/migration71.php
 6. 6. PHP 7 a 7.1 - Jak přesvědčit šéfa o upgradu ● http://php.net/supported-versions.php ● PHP 5.5? Už nemá security fixy ● Někdo může ukrást databázi a ani se o tom nemáme šancidovědět
 7. 7. PHP 7 a 7.1 - Rovnou na PHP 7.1 ● Stabilnější 7.0 ● Nemá smysl skákat dvakrát během 1 roku ● Migrují na ni důležité knihoven, spíše než na 7.0 ○ Nette 3.0 ○ Symplify 5.0 ○ ...
 8. 8. PHP 7 a 7.1 - Konkrétní featury v praxi ● Strict Types ● Multi catch exceptions ● Array destruct ● Nullable ● Void ● Anonymní třídy ● Constant visibility
 9. 9. PHP 7 a 7.1 - Jak upgradovat a nenadřít se ● Ukázky na Symfony sandboxu ● https://github.com/slevomat/coding-standard/tree/2.0-dev/ ● composer: "slevomat/coding-standard": "dev-2.0-dev"
 10. 10. PHP 7 a 7.1 - A máme to, hurá :)
 11. 11. Symfony 3.1, 3.2 a (3.3) - Kde se o nich dovědět? ● http://symfony.com/doc/current/contributing/community/rel eases.html ● Symfony blog - http://symfony.com/blog (RSS feed) ● Pro ty nejlínější jako já :) - https://libraries.io/, ● najít symfony/symfony ● a “Subscribe”!
 12. 12. Symfony 3.1, 3.2 a 3.3 - Vydání a podpora verzí ● http://symfony.com/doc/current/contributing/community/rel eases.html
 13. 13. Dnes a dále
 14. 14. Symfony 3.1, 3.2 a 3.3 - Na jakou verzi? ● Symfony 3.2 - poslední vydanou ● Symfony 3.0 a 3.1 už nemají podporu
 15. 15. Symfony 3.3 - WTFs ● Symfony autowiring je od konce roku 2015 ● V Nette trvalo zhruba 2 roky, než dospěl, to nás čeká i tady ● Getter autowiring? NOPE: http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-3-getter-autowi ring
 16. 16. Symfony 3.3 - WTFs ● Autowiring types to alias? NOPE: http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-3-deprecated-t he-autowiring-types ● Radši: https://github.com/Symplify/DefaultAutowire
 17. 17. Symfony 3.3 - Jednodušší služby YEPs ● Standardizovaní container: http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-3-psr-11-c ontainers ● Anonymní služby: http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-3-optional- class-for-named-services ○ ~Nette 2013
 18. 18. Symfony 3.3 - Jednodušší služby WTFs ● Autowirable setters? NOPE! http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-3-configurable- autowiring-setters ○ Raději constructor injection only ○ Vede k cyklickým závislostem ● Autowired method? NOPE! http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-3-added-new-s hortcut-methods#added-a-shortcut-to-create-autowired-de finitions - lépe https://github.com/Symplify/DefaultAutowire
 19. 19. Symfony 3.3 - Jednodušší služby WTFs ● Per File Config Programming? NOPE! https://github.com/symfony/symfony/pull/21071
 20. 20. Symfony 3.2 - Nová komponenta: Workflow ● Příklad s článkem nebo s objednávkou - http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-2-workflo w-component
 21. 21. Symfony 3.2 - DI improvements ● Compiler passes with priority - http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-2-compiler-pas ses-improvements
 22. 22. Symfony 3.2 - Console improvements ● Single Command app ● Aliases in one line ● http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-2-console-impr ovements-part-1 ● Terminal Class ● http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-2-console-impr ovements-part-2 - use case v EasyCodingStandardu!
 23. 23. Symfony 3.2 - File Helper ● http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-2-file-controller -helper
 24. 24. Symfony 3.1 - DX debugging ● http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-1-forwards-and -redirects-in-the-toolbar-and-profiler
 25. 25. Symfony 3.1 - Json Helper ● http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-1-frameworkbu ndle-improvements
 26. 26. Symfony 3.1 - Console Table ● http://symfony.com/blog/new-in-symfony-3-1-explicit-colu mn-widths-in-console-tables
 27. 27. Symfony 3.1 - Action Argument Resolver ● Ne všechny novinky jsou na blogu ● http://symfony.com/doc/current/controller/argument_value _resolver.html ● Můžeš mrknout na 3.3 label na Githubu - https://github.com/symfony/symfony/pulls?q=is%3Aopen+i s%3Apr+milestone%3A3.3
 28. 28. Symfony 3.x ● A to je vše přátelé :)
 29. 29. Symfony 3.4 - Kam kráčíš? ● Growing over Autowiring puberty? ● Užitečné Helper fce ● Symfony 4.0 možná na PHP 7?
 30. 30. Symfony 3.4 - Monopoly Risk ● 1 člověk píše většinu nových věcí http://symfony.com/blog/symfony-2016-year-in-review
 31. 31. Díky za pozornost Byli jste skvělí!

×