DISC type's_kenmerken

Being Authentic
Being AuthenticTalentManager en IntervisieCoach um Being Authentic
DISC:
 Kwaliteiten
 Thema’s
 De 12 persoonlijke eigenschappen
 Valkuilen
 Uiterlijke kenmerken
 Behoefte/Angst/Primaire vraag
 Hoe omgaan met voorkeur ‘andere’
type’s
 De DISC Coach
 De DISC Leiderschapsstijlen
DISC type's_kenmerken
DISC type's_kenmerken
Denken

Conformiteit

Dominant

D

C

Introvert

Extravert

S

I

Stabiel

Invloed
Voelen
• NAUWGEZET

• ENERGIEK

• FORMEEL

• DIRECT

• ANALYTISCH

• ONAFHANKELIJK

• RUSTIG

• ENTHOUSIAST

• GEDULDIG

• SOCIAAL

• BESCHEIDEN

• DYNAMISCH

kwaliteiten
Reageren op:
REGELS
&
ROUTINE
Moed_______Angst

Benaderen van:
MOEILIJKHEDEN
&
UITDAGINGEN
Geduld_____Ongeduld

Reageren op:
TEMPO
OMGEVING

Overbrengen van:
GEDACHTEN
&
IDEEEN

Haast_________Rust

Pessisme____Optimisme
staat voor
• SAMENWERKEND

• PRESTATIEGERICHT

• VOORZICHTIG

• ZELFMOTIVEREND

• OPMERKZAAM

• ONAFHANKELIJK

• VOLHARDEND

• INVLOEDRIJK

• BEDACHTZAAM

• ENTHOUSIAST

• PRINCIPIEEL

12 eigenschappen

• ZELFVERZEKERD
• Langzaam zijn grondige aanpak

• Ongevoelig richting anderen zijn

• Moeilijk beslissing nemen

• Risico signalen negeren

• Voorzichtig zijn in denken /

• Details over het hoofd zien

handelen

• Bang voor verandering zijn

• Snel afgeleid zijn

• Conflict vermijdend opstellen

• Te optimistisch en subjectief kijk

• Weinig initiatief tonen

• Niet consequent zaken afmaken
valkuilen
• Weinig mimiek

• Leunt naar voren

• Mogelijk geen lichamelijk

• Toont ongeduld
• Houdt oogcontact

contact
• Blijft achter barriere

• Heeft stevige handdruk

• Is terughoudend

• Is voorzichtig in omgang

• Heeft veel mimiek

• Oogcontact onderbrekend

• Glimlacht vaak

• Zwakkere handdruk

• Maakt lichamelijk contact
• Geeft non-verbale feedback
uiterlijke kenmerken
WIL PERFECTIE

WIL BESLISSEN

FOUTEN MAKEN

CONTROLE VERLIEZEN

WAT ?

WANNEER ?

WIL ZEKERHEID
VERANDERINGEN ONDERGAAN
HOE ?

WIL BEÏNVLOEDEN
AFGEWEZEN WORDEN
WIE ?
Iemand met een D temperament
Neem een standpunt in en ga in discussie
gaat graag in discussie op basis van op basis van feiten en argumenten, niet
feiten en mijdt het conflict niet.
op basis van emoties of persoonlijke
beleving
Iemand met een D temperament
vindt het prettig om de leiding te
nemen.

Bied de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen of leiding te geven, maar geef wel
duidelijk de kaders en grenzen aan want
deze persoon heeft de neiging om
grenzen te overschrijden

Iemand met een D temperament laat Bied de gelegenheid om successen te
graag zien wat hij heeft bereikt.
delen en geef erkenning voor hetgeen hij
heeft bereikt.

Iemand met een D temperament
delegeert graag.

Bied mogelijkheden om te delegeren. Zorg
voor professionele ondersteuning, iemand
die snel kan 'schakelen' en mee denken.

hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
Iemand met een D temperament
houdt van verandering.

Creëer nieuwe mogelijkheden en
uitdagingen, bij voorkeur uitdagingen waar
risico's aan verbonden zijn. Zorg voor
variatie in
werkzaamheden en taken.

Iemand met een D temperament wil Geef ruimte en bevoegdheden om tot
zelf bepalen en kiezen.
bepaalde hoogte zelfstandig te mogen
beslissen. Wees duidelijk binnen welke
ruimte iemand vrij kan bewegen en vraag
om terugkoppeling.

Iemand met een D temperament is Zorg dat u met elkaar concrete doelen
resultaatgericht.
afspreekt en ondersteun als nodig, maar
loop vooral niet in de weg, geef ruimte.

Iemand met een D temperament wil Wees 'to the point'. Richt u op de
hoofdlijnen, blijf zakelijk. Hij is allergisch
alleen de grote lijnen weten.
voor wollig en vaag taalgebruik.
hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
Iemand met een I
wil
contact en betrokkenheid met andere
mensen.

Treed in contact en ga in gesprek. Uit
uw betrokkenheid en laat iets van uzelf
zien en vraag vooral. Deze persoon
deelt graag zijn verhalen.

Iemand met een
zoekt
bevestiging en wil graag goed
overkomen.

Uit uw goedkeuring en waardering. Laat
merken dat u deze persoon bewondert
en aardig vindt.

Iemand met een
wil
graag, actie en levendigheid

Vraag niet om te temperen in tempo of
enthousiasme, maar geef de ruimte en
ga mee in zijn tempo. Bied een
levendige omgeving met genoeg
prikkels.

Iemand met een
heeft
een zonnige optimistische kijk op het
leven en 'droomt' graag over wat er
allemaal mogelijk is.

Tracht niet te ontnuchteren of de
persoon in kwestie terug te brengen
naar de realiteit die wellicht niet zo
zonnig is. Ga mee in het optimisme en
ga uit van mogelijkheden, niet van
beperkingen
Iemand met een I temperament wil
graag horen dat hij het goed doet of
heeft gedaan.

Uit uw welgemeende waardering over
geleverde prestaties en de geboekte
vooruitgang. Het liefst waar anderen bij
zijn.

Iemand met een I temperament laat
zich graag enthousiasmeren en
inspireren

Maak tijd om plezier te maken en creëer
een warme, vriendelijke, vrolijke
omgeving.

Iemand met een I temperament is nogal Verwacht niet dat tips helpen en dat de
chaotisch en heeft moeite om zal orde te
persoon in kwestie hiermee uit de
krijgen
voeten kan. Doe het samen, hij kan dit
niet alleen.
Iemand met een I temperament denkt Richt u op gevoelens en stel vragen die
en beleeft emotioneel.
op het gevoel ingaan om zo persoonlijke
meningen en commentaren te
krijgen.Bevraag niet de logica of het
waarheidsgehalte van hun beleving.

hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
Iemand met een S temperament
vermijdt het nemen van risico's en
kiest liever voor de veilige bekende
weg.

Maak duidelijk hoe uw aanpak of idee
risico's verkleint of uitsluit, dat geeft een
gevoel van veiligheid. Ga vooral niet
voorbij aan de risico's door bijvoorbeeld te
relativeren of alleen de voordelen te
noemen.

Iemand met een S temperament is Zorg voor een logische redenering en
een logische denker en wil graag degelijke onderbouwing. Spring niet van de
oorzaken en gevolgen weten.
hak op de tak, dat ervaart deze persoon als
chaotisch.
Iemand met een S temperament wil Geef complimenten en laat oprechte
graag welgemeende waardering, waardering zien. Zo kunt u simpelweg de
maar zal er niet om vragen.
behulpzaamheid en vriendelijke omgang
prijzen.
Iemand met een S temperament
prefereert rust en kalmte.

Zoek het juiste moment en creëer een
ontspannen en vriendelijke atmosfeer. Val
niet zomaar met de deur in huis en vermijd
stemverheffing. Praat met een rustige stem
en gelijkmatige intonatie
Iemand met een S temperament is
een teamspeler en treedt niet graag
zelf op de voorgrond.

Zorg voor prettige teamomgeving. Dat wil
zeggen een team dat stabiliteit biedt en
waardering heeft voor deze persoon. Zet
hem niet in de spotlights. Hij geniet meer
van een rol op de achtergrond.

Iemand met een S temperament
Geef hem de mogelijkheid om feitelijk hulp
vindt het uitermate prettig iets voor
of ondersteuning te bieden aan anderen.
anderen te doen in de vorm van hulp Doe een beroep op zijn hulpvaardigheid,
of ondersteuning.
dan voelt hij zich nuttig en gewaardeerd.
Niet vragen om hulp zal hij ervaren als
passeren

Iemand met een S temperament Voorkom stemverheffing of agressie. Richt
u vooral op samenwerking en op
houdt niet van conflicten, ruzies of
gezamenlijkheid van belangen.
onenigheid en zal zich terugtrekken
als hij hiermee wordt geconfronteerd.
Iemand met een S temperament wil
Laat zien dat u oprecht geïnteresseerd
graag persoonlijk betrokken zijn bij bent. Houd hem op de hoogte. Stel vragen
hetgeen hij doet
en nodig uit om te vertellen en luister dan
vooral.
hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
Iemand met een C temperament wil Deze persoon heeft de tijd nodig om te
geen fouten maken en dingen op de onderzoeken en te analyseren. Dit is de
juiste manier doen.
manier voor hem om het 'juiste' antwoord
te vinden. Geef wel grenzen aan om
eindeloze analyse en studie te voorkomen.
Iemand met een C temperament is U kunt overtuigend zijn door met cijfers en
rationeel en is gericht op logica.
bewezen feiten te komen. Overtuigen op
basis van emoties zal averechts werken.
Iemand met een C temperament wil Geef zoveel mogelijk schriftelijke informatie
graag informatie hebben om te
en relevante data en laat hem zelf een
analyseren.
conclusie trekken of oordelen. Hij zal uw
oordeel altijd in twijfel trekken en zelf willen
analyseren.
Iemand met een C temperament is Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid en
precies en accuraat en gericht op het geordend. Voorkom dat u op het laatste
ontdekken van onvolkomenheden. nippertje binnen komt vallen of te laat bent.
Als u iets op schrift zet, let op fouten.
hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
Iemand met een C temperament voelt Maak gebruik van deze natuurlijke interesse
zich aangetrokken tot zaken die te
en geef de persoon in kwestie een rol hierin.
maken hebben met de bewaking van
Focus in discussie op bewezen
de kwaliteit.
kwaliteitsaspecten van het product of
aanpak of geef aan dat de kwaliteit niet in
het gedrang komt.
Iemand met een C temperament is in Geef tijd en ruimte om na te kunnen denken,
de eerste plaats een denker. Iemand
en wel alleen. Laat de persoon in kwestie
die graag lang en diep nadenkt.
met rust. Oefen geen druk uit.
Iemand met een C temperament heeft Kies voor een wat formele benadering en
behoefte aan privacy en
kom niet fysiek te dichtbij. Dat voelt
houdt graag werk en privé gescheiden ongemakkelijk. Stel, zeker in het begin, geen
persoonlijke vragen. Pas als u iemand beter
kent, is het tijd om wat persoonlijker te
worden.
Kies voor een meer indirecte benadering
Iemand met een C temperament is
voorzichtig en bedachtzaam en houdt met woordkeuze die niet absoluut of stellig
niet van een directe benadering. Dit zal is. Laat zien dat u weet waarover u praat en
dat u goed heeft nagedacht over wat u zegt
hij als aanvallend en bedreigen
of doet.
interpreteren.
Kwaliteiten
• Goede luisteraar, diplomatiek en tactvol.
• Objectief en kritisch klankbord.
• Goed voorbereid, planmatig, de stok achter de
deur.
Valkuilen
• Beperkter inlevingsvermogen. Minder
mensgericht.
• Berekenend, feitelijk en detaillistisch.
• Koel, afstandelijk

Kwaliteiten
• Doel- en resultaatgericht.
• Confronterend.
• Onafhankelijk.

Kwaliteiten
• Geduldig.
• Betrouwbaar en discreet.
• Mensgericht.

Kwaliteiten
• Inlevingsvermogen, vertrouwen winnend.
• Optimistisch, enthousiast en warm.
• Inspirerend en creatief in oplossingen.

Valkuilen
• Behoudend, conservatief en voorzichtig.
• Niet confronterend, mild en bescheiden.

Valkuilen
• Onvoldoende to-the-point en planmatig.
• Teveel zelf aan het woord.
• Matige luistervaardigheden.

Valkuilen
• Ongeduldig : geeft zelf oplossingen, wil te
snel.
• Confronterend, direct en kwetsend.
• Grote lijnen
Blauw Managers leiden middels analyse en
expertise, ontwikkelen structuren voor
probleemoplossing en evaluatie van resultaten
en beiden onafhankelijkheid en
zelfstandigheid.

Rode-Managers leiden door actie en structuur,
vinden het prettig mensen en producten te
managen. Zij stellen duidelijke doelen en hoge
prestatienormen.

Medewerkers van een te blauwe manager
missen persoonlijke aandacht, waardering en
visie (waarheen en waarom?)

Medewerkers van een te rode manager vertonen
tekenen van onderdrukte creativiteit en
verdedigingsneigingen (angst).

Groene Managers leiden door gedeelde
normen en waarden en het zoeken van de
juiste plek voor iedereen in het team of in de
organisatie. Zij faciliteren persoonlijke
ontwikkeling en zoeken medewerking en
acceptatie.

Gele-Managers leiden door inspiratie, energie
en enthousiasme. Zij managen participatief en
focussen op motivatie en heldere toekomstvisie.

Medewerkers van een te groene manager
weten niet wat de prestatienormen en/of de
doelstellingen zijn en zijn bang dat de
afrekening een keer komt.

Medewerkers van een te gele manager weten
vaak niet waar ze aan toe zijn door de vele
veranderingen, de vele ideeën en het hoge
tempo.
1 von 20

Recomendados

Workplace bullying von
Workplace bullyingWorkplace bullying
Workplace bullyingDavid Woods
30.9K views34 Folien
Skill Matrix PowerPoint Presentation Slides von
Skill Matrix PowerPoint Presentation Slides Skill Matrix PowerPoint Presentation Slides
Skill Matrix PowerPoint Presentation Slides SlideTeam
4.9K views19 Folien
Workplace Harassment von
Workplace HarassmentWorkplace Harassment
Workplace HarassmentRoberto de Paula Lico Junior
37.1K views15 Folien
Company Overview PowerPoint Presentation Slides von
Company Overview PowerPoint Presentation SlidesCompany Overview PowerPoint Presentation Slides
Company Overview PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
4.1K views65 Folien
Workplace bullying 101 von
Workplace bullying 101Workplace bullying 101
Workplace bullying 101Zen Workplace
4.8K views35 Folien
Building a Great Organizational Culture von
Building a Great Organizational CultureBuilding a Great Organizational Culture
Building a Great Organizational CultureTammy Dewar
19.4K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Recruitment And Hiring PowerPoint Presentation Slides von
Recruitment And Hiring PowerPoint Presentation SlidesRecruitment And Hiring PowerPoint Presentation Slides
Recruitment And Hiring PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
6.5K views25 Folien
Ethics Training by SEIU von
Ethics Training by SEIUEthics Training by SEIU
Ethics Training by SEIUAtlantic Training, LLC.
5.1K views47 Folien
New Employee Orientation Ppt von
New Employee Orientation PptNew Employee Orientation Ppt
New Employee Orientation PptHALLEHUDSON
12.8K views26 Folien
Onboarding with Appreciation von
Onboarding with AppreciationOnboarding with Appreciation
Onboarding with AppreciationO.C. Tanner
16.6K views18 Folien
Driving a High Performance Culture von
Driving a High Performance CultureDriving a High Performance Culture
Driving a High Performance CultureBadr Al Badr
9.2K views31 Folien
WORK ETHICS.pptx von
WORK ETHICS.pptxWORK ETHICS.pptx
WORK ETHICS.pptxJo Balucanag - Bitonio
818 views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Recruitment And Hiring PowerPoint Presentation Slides von SlideTeam
Recruitment And Hiring PowerPoint Presentation SlidesRecruitment And Hiring PowerPoint Presentation Slides
Recruitment And Hiring PowerPoint Presentation Slides
SlideTeam6.5K views
New Employee Orientation Ppt von HALLEHUDSON
New Employee Orientation PptNew Employee Orientation Ppt
New Employee Orientation Ppt
HALLEHUDSON12.8K views
Onboarding with Appreciation von O.C. Tanner
Onboarding with AppreciationOnboarding with Appreciation
Onboarding with Appreciation
O.C. Tanner16.6K views
Driving a High Performance Culture von Badr Al Badr
Driving a High Performance CultureDriving a High Performance Culture
Driving a High Performance Culture
Badr Al Badr9.2K views
Change Management PowerPoint Presentation Slides von SlideTeam
Change Management PowerPoint Presentation SlidesChange Management PowerPoint Presentation Slides
Change Management PowerPoint Presentation Slides
SlideTeam13K views
Employee retention (od) von Ashwini Ashu
Employee retention (od)Employee retention (od)
Employee retention (od)
Ashwini Ashu3.2K views
Employee expectations von coburgpsych
Employee expectationsEmployee expectations
Employee expectations
coburgpsych38.7K views
Employee Engagement Powerpoint Presentation Slides von SlideTeam
Employee Engagement Powerpoint Presentation SlidesEmployee Engagement Powerpoint Presentation Slides
Employee Engagement Powerpoint Presentation Slides
SlideTeam1.2K views
Bullying & harrassment in the workplace von CG Hylton Inc.
Bullying & harrassment in the workplaceBullying & harrassment in the workplace
Bullying & harrassment in the workplace
CG Hylton Inc.10.2K views
Diversity Awareness in the Workplace von theojamison
Diversity Awareness in the WorkplaceDiversity Awareness in the Workplace
Diversity Awareness in the Workplace
theojamison25.1K views
Team Capabilities PowerPoint Presentation Slides von SlideTeam
Team Capabilities PowerPoint Presentation SlidesTeam Capabilities PowerPoint Presentation Slides
Team Capabilities PowerPoint Presentation Slides
SlideTeam1.6K views
Remote working von TechExeter
Remote workingRemote working
Remote working
TechExeter4.7K views
Introduction to Employment Law 101 von DeirdreJ6972
Introduction to Employment Law 101Introduction to Employment Law 101
Introduction to Employment Law 101
DeirdreJ697210.8K views

Destacado

Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden) von
Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden)Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden)
Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden)Being Authentic
3.1K views28 Folien
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel von
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofielHR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofielimkopleidingenbv
3.5K views27 Folien
Effectiever Communiceren met DISC (Feedback) von
Effectiever Communiceren met DISC (Feedback)Effectiever Communiceren met DISC (Feedback)
Effectiever Communiceren met DISC (Feedback)Being Authentic
3K views22 Folien
Las 3 mosqueteras von
Las 3 mosqueterasLas 3 mosqueteras
Las 3 mosqueterascomercio11Bmar
611 views8 Folien
Handout disc workshop altena von
Handout disc workshop altenaHandout disc workshop altena
Handout disc workshop altenaRamses Vd Werf
1.6K views22 Folien
Disc model18-3 von
Disc model18-3Disc model18-3
Disc model18-3NynkeNijp
1.6K views13 Folien

Destacado(20)

Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden) von Being Authentic
Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden)Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden)
Effectiever Communiceren met DISC (luistervaardigheden)
Being Authentic3.1K views
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel von imkopleidingenbv
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofielHR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
imkopleidingenbv3.5K views
Effectiever Communiceren met DISC (Feedback) von Being Authentic
Effectiever Communiceren met DISC (Feedback)Effectiever Communiceren met DISC (Feedback)
Effectiever Communiceren met DISC (Feedback)
Being Authentic3K views
Handout disc workshop altena von Ramses Vd Werf
Handout disc workshop altenaHandout disc workshop altena
Handout disc workshop altena
Ramses Vd Werf1.6K views
Disc model18-3 von NynkeNijp
Disc model18-3Disc model18-3
Disc model18-3
NynkeNijp1.6K views
in.par.re|empowering people to success en Insights Discovery von Kristien Rogier
in.par.re|empowering people to success en Insights Discoveryin.par.re|empowering people to success en Insights Discovery
in.par.re|empowering people to success en Insights Discovery
Kristien Rogier612 views
OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or von imkopleidingenbv
OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de orOR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
imkopleidingenbv369 views
Pp 1 8 von rvleenen
Pp 1 8Pp 1 8
Pp 1 8
rvleenen7.3K views
Mastermind - Next level von Lindevanerp
Mastermind - Next levelMastermind - Next level
Mastermind - Next level
Lindevanerp478 views
John Bradford Insights Profile von JohntBradford
John Bradford Insights ProfileJohn Bradford Insights Profile
John Bradford Insights Profile
JohntBradford2.4K views
8 Awesome Tips To Grow Your Business And Leave Your Business This 2016 von Jozsef Kiss
8 Awesome Tips To Grow Your Business And Leave Your Business This 20168 Awesome Tips To Grow Your Business And Leave Your Business This 2016
8 Awesome Tips To Grow Your Business And Leave Your Business This 2016
Jozsef Kiss417 views
Intelligentie In Het Dagelijkse Leven von Zanna
Intelligentie In Het Dagelijkse LevenIntelligentie In Het Dagelijkse Leven
Intelligentie In Het Dagelijkse Leven
Zanna558 views
Gastvrij Contact - 14 11-2013 workshop WGV-zorg en welzijn von John Hokkeling
Gastvrij Contact - 14 11-2013 workshop WGV-zorg en welzijnGastvrij Contact - 14 11-2013 workshop WGV-zorg en welzijn
Gastvrij Contact - 14 11-2013 workshop WGV-zorg en welzijn
John Hokkeling684 views
Beleveniseconomie Hostmanship von guest191a82
Beleveniseconomie HostmanshipBeleveniseconomie Hostmanship
Beleveniseconomie Hostmanship
guest191a821.3K views
Presentatie communicatiestijlen roeland tameling von Roeland Tameling
Presentatie communicatiestijlen roeland tamelingPresentatie communicatiestijlen roeland tameling
Presentatie communicatiestijlen roeland tameling
Roeland Tameling1.6K views

Similar a DISC type's_kenmerken

PP moedige gesprekken von
PP moedige gesprekkenPP moedige gesprekken
PP moedige gesprekkenRob Marrevee
175 views12 Folien
Hoe ga je om met.. von
Hoe ga je om met..Hoe ga je om met..
Hoe ga je om met..Karlijn L'Ortye
642 views6 Folien
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International) von
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)Being Authentic
826 views34 Folien
Typeopstellingen von
Typeopstellingen Typeopstellingen
Typeopstellingen Time2Assist
264 views6 Folien
Demo The Boomerang (Ensize International) von
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Being Authentic
587 views34 Folien
Action type von
Action typeAction type
Action typeTon Kallenberg
6.8K views4 Folien

Similar a DISC type's_kenmerken(20)

Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International) von Being Authentic
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)
Being Authentic826 views
Typeopstellingen von Time2Assist
Typeopstellingen Typeopstellingen
Typeopstellingen
Time2Assist264 views
Demo The Boomerang (Ensize International) von Being Authentic
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)
Being Authentic587 views
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to ChangeInsights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo916 views
Workshop action type en mentaal begeleiden von Ton Kallenberg
Workshop action type en mentaal begeleidenWorkshop action type en mentaal begeleiden
Workshop action type en mentaal begeleiden
Ton Kallenberg4K views
Introductie ppa en menstypen von Ber1976
Introductie ppa en menstypenIntroductie ppa en menstypen
Introductie ppa en menstypen
Ber19761.2K views
Gameplans, onderhandelen en beinvloeden von arjan broere
Gameplans, onderhandelen en beinvloedenGameplans, onderhandelen en beinvloeden
Gameplans, onderhandelen en beinvloeden
arjan broere453 views
DISCOVER Vos Op Maat Consultancy Jan Willem van Beem november 2016 von Jan Willem van Beem
DISCOVER Vos Op Maat Consultancy Jan Willem van Beem november 2016DISCOVER Vos Op Maat Consultancy Jan Willem van Beem november 2016
DISCOVER Vos Op Maat Consultancy Jan Willem van Beem november 2016

Más de Being Authentic

Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden) von
Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden)Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden)
Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden)Being Authentic
1.9K views24 Folien
Organisatie & Management Team Coaching von
Organisatie & Management Team CoachingOrganisatie & Management Team Coaching
Organisatie & Management Team CoachingBeing Authentic
596 views10 Folien
Ensize HR Analyses von
Ensize HR AnalysesEnsize HR Analyses
Ensize HR AnalysesBeing Authentic
404 views13 Folien
Ubuntu-Leadership von
Ubuntu-LeadershipUbuntu-Leadership
Ubuntu-LeadershipBeing Authentic
584 views43 Folien
Demo The Thermometer (Ensize International) von
Demo The Thermometer (Ensize International)Demo The Thermometer (Ensize International)
Demo The Thermometer (Ensize International)Being Authentic
392 views32 Folien
DEMO Team Evaluator (Ensize International) von
DEMO Team Evaluator (Ensize International) DEMO Team Evaluator (Ensize International)
DEMO Team Evaluator (Ensize International) Being Authentic
743 views35 Folien

Más de Being Authentic(6)

Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden) von Being Authentic
Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden)Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden)
Training Effectieve Communicatie (Deel 1:Zenden)
Being Authentic1.9K views
Organisatie & Management Team Coaching von Being Authentic
Organisatie & Management Team CoachingOrganisatie & Management Team Coaching
Organisatie & Management Team Coaching
Being Authentic596 views
Demo The Thermometer (Ensize International) von Being Authentic
Demo The Thermometer (Ensize International)Demo The Thermometer (Ensize International)
Demo The Thermometer (Ensize International)
Being Authentic392 views
DEMO Team Evaluator (Ensize International) von Being Authentic
DEMO Team Evaluator (Ensize International) DEMO Team Evaluator (Ensize International)
DEMO Team Evaluator (Ensize International)
Being Authentic743 views

DISC type's_kenmerken

 • 1. DISC:  Kwaliteiten  Thema’s  De 12 persoonlijke eigenschappen  Valkuilen  Uiterlijke kenmerken  Behoefte/Angst/Primaire vraag  Hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type’s  De DISC Coach  De DISC Leiderschapsstijlen
 • 5. • NAUWGEZET • ENERGIEK • FORMEEL • DIRECT • ANALYTISCH • ONAFHANKELIJK • RUSTIG • ENTHOUSIAST • GEDULDIG • SOCIAAL • BESCHEIDEN • DYNAMISCH kwaliteiten
 • 6. Reageren op: REGELS & ROUTINE Moed_______Angst Benaderen van: MOEILIJKHEDEN & UITDAGINGEN Geduld_____Ongeduld Reageren op: TEMPO OMGEVING Overbrengen van: GEDACHTEN & IDEEEN Haast_________Rust Pessisme____Optimisme staat voor
 • 7. • SAMENWERKEND • PRESTATIEGERICHT • VOORZICHTIG • ZELFMOTIVEREND • OPMERKZAAM • ONAFHANKELIJK • VOLHARDEND • INVLOEDRIJK • BEDACHTZAAM • ENTHOUSIAST • PRINCIPIEEL 12 eigenschappen • ZELFVERZEKERD
 • 8. • Langzaam zijn grondige aanpak • Ongevoelig richting anderen zijn • Moeilijk beslissing nemen • Risico signalen negeren • Voorzichtig zijn in denken / • Details over het hoofd zien handelen • Bang voor verandering zijn • Snel afgeleid zijn • Conflict vermijdend opstellen • Te optimistisch en subjectief kijk • Weinig initiatief tonen • Niet consequent zaken afmaken valkuilen
 • 9. • Weinig mimiek • Leunt naar voren • Mogelijk geen lichamelijk • Toont ongeduld • Houdt oogcontact contact • Blijft achter barriere • Heeft stevige handdruk • Is terughoudend • Is voorzichtig in omgang • Heeft veel mimiek • Oogcontact onderbrekend • Glimlacht vaak • Zwakkere handdruk • Maakt lichamelijk contact • Geeft non-verbale feedback uiterlijke kenmerken
 • 10. WIL PERFECTIE WIL BESLISSEN FOUTEN MAKEN CONTROLE VERLIEZEN WAT ? WANNEER ? WIL ZEKERHEID VERANDERINGEN ONDERGAAN HOE ? WIL BEÏNVLOEDEN AFGEWEZEN WORDEN WIE ?
 • 11. Iemand met een D temperament Neem een standpunt in en ga in discussie gaat graag in discussie op basis van op basis van feiten en argumenten, niet feiten en mijdt het conflict niet. op basis van emoties of persoonlijke beleving Iemand met een D temperament vindt het prettig om de leiding te nemen. Bied de mogelijkheid om invloed uit te oefenen of leiding te geven, maar geef wel duidelijk de kaders en grenzen aan want deze persoon heeft de neiging om grenzen te overschrijden Iemand met een D temperament laat Bied de gelegenheid om successen te graag zien wat hij heeft bereikt. delen en geef erkenning voor hetgeen hij heeft bereikt. Iemand met een D temperament delegeert graag. Bied mogelijkheden om te delegeren. Zorg voor professionele ondersteuning, iemand die snel kan 'schakelen' en mee denken. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 • 12. Iemand met een D temperament houdt van verandering. Creëer nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, bij voorkeur uitdagingen waar risico's aan verbonden zijn. Zorg voor variatie in werkzaamheden en taken. Iemand met een D temperament wil Geef ruimte en bevoegdheden om tot zelf bepalen en kiezen. bepaalde hoogte zelfstandig te mogen beslissen. Wees duidelijk binnen welke ruimte iemand vrij kan bewegen en vraag om terugkoppeling. Iemand met een D temperament is Zorg dat u met elkaar concrete doelen resultaatgericht. afspreekt en ondersteun als nodig, maar loop vooral niet in de weg, geef ruimte. Iemand met een D temperament wil Wees 'to the point'. Richt u op de hoofdlijnen, blijf zakelijk. Hij is allergisch alleen de grote lijnen weten. voor wollig en vaag taalgebruik. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 • 13. Iemand met een I wil contact en betrokkenheid met andere mensen. Treed in contact en ga in gesprek. Uit uw betrokkenheid en laat iets van uzelf zien en vraag vooral. Deze persoon deelt graag zijn verhalen. Iemand met een zoekt bevestiging en wil graag goed overkomen. Uit uw goedkeuring en waardering. Laat merken dat u deze persoon bewondert en aardig vindt. Iemand met een wil graag, actie en levendigheid Vraag niet om te temperen in tempo of enthousiasme, maar geef de ruimte en ga mee in zijn tempo. Bied een levendige omgeving met genoeg prikkels. Iemand met een heeft een zonnige optimistische kijk op het leven en 'droomt' graag over wat er allemaal mogelijk is. Tracht niet te ontnuchteren of de persoon in kwestie terug te brengen naar de realiteit die wellicht niet zo zonnig is. Ga mee in het optimisme en ga uit van mogelijkheden, niet van beperkingen
 • 14. Iemand met een I temperament wil graag horen dat hij het goed doet of heeft gedaan. Uit uw welgemeende waardering over geleverde prestaties en de geboekte vooruitgang. Het liefst waar anderen bij zijn. Iemand met een I temperament laat zich graag enthousiasmeren en inspireren Maak tijd om plezier te maken en creëer een warme, vriendelijke, vrolijke omgeving. Iemand met een I temperament is nogal Verwacht niet dat tips helpen en dat de chaotisch en heeft moeite om zal orde te persoon in kwestie hiermee uit de krijgen voeten kan. Doe het samen, hij kan dit niet alleen. Iemand met een I temperament denkt Richt u op gevoelens en stel vragen die en beleeft emotioneel. op het gevoel ingaan om zo persoonlijke meningen en commentaren te krijgen.Bevraag niet de logica of het waarheidsgehalte van hun beleving. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 • 15. Iemand met een S temperament vermijdt het nemen van risico's en kiest liever voor de veilige bekende weg. Maak duidelijk hoe uw aanpak of idee risico's verkleint of uitsluit, dat geeft een gevoel van veiligheid. Ga vooral niet voorbij aan de risico's door bijvoorbeeld te relativeren of alleen de voordelen te noemen. Iemand met een S temperament is Zorg voor een logische redenering en een logische denker en wil graag degelijke onderbouwing. Spring niet van de oorzaken en gevolgen weten. hak op de tak, dat ervaart deze persoon als chaotisch. Iemand met een S temperament wil Geef complimenten en laat oprechte graag welgemeende waardering, waardering zien. Zo kunt u simpelweg de maar zal er niet om vragen. behulpzaamheid en vriendelijke omgang prijzen. Iemand met een S temperament prefereert rust en kalmte. Zoek het juiste moment en creëer een ontspannen en vriendelijke atmosfeer. Val niet zomaar met de deur in huis en vermijd stemverheffing. Praat met een rustige stem en gelijkmatige intonatie
 • 16. Iemand met een S temperament is een teamspeler en treedt niet graag zelf op de voorgrond. Zorg voor prettige teamomgeving. Dat wil zeggen een team dat stabiliteit biedt en waardering heeft voor deze persoon. Zet hem niet in de spotlights. Hij geniet meer van een rol op de achtergrond. Iemand met een S temperament Geef hem de mogelijkheid om feitelijk hulp vindt het uitermate prettig iets voor of ondersteuning te bieden aan anderen. anderen te doen in de vorm van hulp Doe een beroep op zijn hulpvaardigheid, of ondersteuning. dan voelt hij zich nuttig en gewaardeerd. Niet vragen om hulp zal hij ervaren als passeren Iemand met een S temperament Voorkom stemverheffing of agressie. Richt u vooral op samenwerking en op houdt niet van conflicten, ruzies of gezamenlijkheid van belangen. onenigheid en zal zich terugtrekken als hij hiermee wordt geconfronteerd. Iemand met een S temperament wil Laat zien dat u oprecht geïnteresseerd graag persoonlijk betrokken zijn bij bent. Houd hem op de hoogte. Stel vragen hetgeen hij doet en nodig uit om te vertellen en luister dan vooral. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 • 17. Iemand met een C temperament wil Deze persoon heeft de tijd nodig om te geen fouten maken en dingen op de onderzoeken en te analyseren. Dit is de juiste manier doen. manier voor hem om het 'juiste' antwoord te vinden. Geef wel grenzen aan om eindeloze analyse en studie te voorkomen. Iemand met een C temperament is U kunt overtuigend zijn door met cijfers en rationeel en is gericht op logica. bewezen feiten te komen. Overtuigen op basis van emoties zal averechts werken. Iemand met een C temperament wil Geef zoveel mogelijk schriftelijke informatie graag informatie hebben om te en relevante data en laat hem zelf een analyseren. conclusie trekken of oordelen. Hij zal uw oordeel altijd in twijfel trekken en zelf willen analyseren. Iemand met een C temperament is Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid en precies en accuraat en gericht op het geordend. Voorkom dat u op het laatste ontdekken van onvolkomenheden. nippertje binnen komt vallen of te laat bent. Als u iets op schrift zet, let op fouten. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 • 18. Iemand met een C temperament voelt Maak gebruik van deze natuurlijke interesse zich aangetrokken tot zaken die te en geef de persoon in kwestie een rol hierin. maken hebben met de bewaking van Focus in discussie op bewezen de kwaliteit. kwaliteitsaspecten van het product of aanpak of geef aan dat de kwaliteit niet in het gedrang komt. Iemand met een C temperament is in Geef tijd en ruimte om na te kunnen denken, de eerste plaats een denker. Iemand en wel alleen. Laat de persoon in kwestie die graag lang en diep nadenkt. met rust. Oefen geen druk uit. Iemand met een C temperament heeft Kies voor een wat formele benadering en behoefte aan privacy en kom niet fysiek te dichtbij. Dat voelt houdt graag werk en privé gescheiden ongemakkelijk. Stel, zeker in het begin, geen persoonlijke vragen. Pas als u iemand beter kent, is het tijd om wat persoonlijker te worden. Kies voor een meer indirecte benadering Iemand met een C temperament is voorzichtig en bedachtzaam en houdt met woordkeuze die niet absoluut of stellig niet van een directe benadering. Dit zal is. Laat zien dat u weet waarover u praat en dat u goed heeft nagedacht over wat u zegt hij als aanvallend en bedreigen of doet. interpreteren.
 • 19. Kwaliteiten • Goede luisteraar, diplomatiek en tactvol. • Objectief en kritisch klankbord. • Goed voorbereid, planmatig, de stok achter de deur. Valkuilen • Beperkter inlevingsvermogen. Minder mensgericht. • Berekenend, feitelijk en detaillistisch. • Koel, afstandelijk Kwaliteiten • Doel- en resultaatgericht. • Confronterend. • Onafhankelijk. Kwaliteiten • Geduldig. • Betrouwbaar en discreet. • Mensgericht. Kwaliteiten • Inlevingsvermogen, vertrouwen winnend. • Optimistisch, enthousiast en warm. • Inspirerend en creatief in oplossingen. Valkuilen • Behoudend, conservatief en voorzichtig. • Niet confronterend, mild en bescheiden. Valkuilen • Onvoldoende to-the-point en planmatig. • Teveel zelf aan het woord. • Matige luistervaardigheden. Valkuilen • Ongeduldig : geeft zelf oplossingen, wil te snel. • Confronterend, direct en kwetsend. • Grote lijnen
 • 20. Blauw Managers leiden middels analyse en expertise, ontwikkelen structuren voor probleemoplossing en evaluatie van resultaten en beiden onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Rode-Managers leiden door actie en structuur, vinden het prettig mensen en producten te managen. Zij stellen duidelijke doelen en hoge prestatienormen. Medewerkers van een te blauwe manager missen persoonlijke aandacht, waardering en visie (waarheen en waarom?) Medewerkers van een te rode manager vertonen tekenen van onderdrukte creativiteit en verdedigingsneigingen (angst). Groene Managers leiden door gedeelde normen en waarden en het zoeken van de juiste plek voor iedereen in het team of in de organisatie. Zij faciliteren persoonlijke ontwikkeling en zoeken medewerking en acceptatie. Gele-Managers leiden door inspiratie, energie en enthousiasme. Zij managen participatief en focussen op motivatie en heldere toekomstvisie. Medewerkers van een te groene manager weten niet wat de prestatienormen en/of de doelstellingen zijn en zijn bang dat de afrekening een keer komt. Medewerkers van een te gele manager weten vaak niet waar ze aan toe zijn door de vele veranderingen, de vele ideeën en het hoge tempo.