Anzeige

Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus

Tilastokeskus
10. Dec 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus(20)

Más de Tilastokeskus(20)

Anzeige

Último(20)

Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus

 1. Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Uusia indikaattoreita nykyisistä tilastoista Niko Olsson, 9.12.2020, Webinaari 19.12.2020 Tilastokeskus
 2. Niko Olsson niko.olsson@stat.fi @OlssonNiko 2Tilastokeskus10.12.2020
 3. Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorikokoelma –Kiertotalousliiketoimintaa kuvaava kokelma indikaattoreita –Tuotettu olemassa olevasta tilastotiedosta –Osana CIRCWASTE- hanketta 3Tilastokeskus10.12.2020
 4. Kiertotalous –Kiertotalouden määrittely yksi keskeisistä tehtävistä –Päädyttiin kuvaamaan kiertotaloutta kahdeksan toiminnon kautta 4Tilastokeskus10.12.2020 1. Design 2. Materiaalien otto 3. Tuotanto 4. Logistiikka 5. Kauppa ja palvelut 6. Kulutus 7. Jätteet 8. Uudelleenkäyttö ja kierrätys
 5. 5Tilastokeskus10.12.2020
 6. Design –Kiertotalous iso järjestelmätason muutos –Vaatii innovointeja ja investointeja –Vaikea mitata –Patentit vaikea indikaattori, mutta hyvä lähtökohta 6Tilastokeskus10.12.2020
 7. Kiertotalousaiheiset patentit –Kiertotalousaiheisten patenttien määrä miljoonaa asukasta kohden –Määrissä paljon vaihtelua –Suomi kuitenkin vahvasti päälle EU-keskiarvon 7Tilastokeskus10.12.2020 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kiertotalousaiheiset patentit Patentit/milj. asukasta EU-keskiarvo (2010-2016)
 8. Materiaalien otto –Luonnonvarojen kysynnän raaka-aineina tulisi vähentyä –Suunnittelulla pystyään tehostamaan tuotantoprosesseja ja pidentää tuotteiden käyttöikää –Suhteuttaminen talouskasvuun tärkeää 8Tilastokeskus10.12.2020
 9. Kotimainen materiaalien kulutus ja materiaali- intensiteetti – Kotimainen materiaalin kulutus materiaaliryhmittäin mittaa luonnonvarojen käytön kokonaisarvoa – Materiaali-intensiteetti suhteuttaa sen bruttokansantuotteeseen – Materiaalin kulutus on kasvussa – Materiaali-intensiteetti kuitenkin laskussa 9Tilastokeskus10.12.2020 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 0 50 100 150 200 250 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DMC/BKT(kg/€) DMC(milj.t) Kotimainen materiaalien kulutus ja materiaali- intensiteetti Epämetalliset mineraalit Biomassa Metallimalmit Fossiiliset energiamateriaalit Materiaali-intensiteetti
 10. Tuotanto –Kiertotalous yritysten näkökulmasta –Kiertotalouden tavoitteena vähentää raaka-aineiden kulutusta ja siirtää tuotantoa kestävämpiin tuotteisiin ja palveluihin 10Tilastokeskus10.12.2020
 11. Toimialat –Yritystietojen rajaus tapahtuu toimialojen avulla –Toimialojen avulla ei saada mitattua kaikkea kiertotaloustoimintaa –Nykyisistä tilastoista tuotettaessa kuitenkin helpoin tapa mitata kiertotaloutta 11Tilastokeskus10.12.2020 Toimialalistaus Kierrätys 3811 Tavanomaisen jätteen keruu 3812 Ongelmajätteen keruu 3831 Romujen purkaminen 3832 Lajiteltujen materiaalien kierrätys 4677 Jätteen ja romun tukkukauppa 4779 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä Korjaus ja uudelleenkäyttö 3311 Metallituotteiden korjaus ja huolto 3312 Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto 3313 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto 3314 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto 3315 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto 3316 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto 3317 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto 3319 Muiden laitteiden korjaus ja huolto 4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät) 4540 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus 9511 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus 9512 Viestintälaitteiden korjaus 9521 Viihde-elektroniikan korjaus 9522 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus 9523 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus 9524 Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus 9525 Kellojen ja korujen korjaus 9529 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus Muut kiertotalousalat 7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing 7712 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing 7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing 7722 Videofilmien vuokraus 7729 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing 7731 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 7733 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing 7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing 7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing 7739 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
 12. Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö –Kiertotalousaloilla toimivien toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö –Liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu tasaista –Toimipaikkojen lukumäärä laskussa 12Tilastokeskus10.12.2020 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Milj.€ Lukumäärä Kiertotaloustoimipaikkojenlukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Henkilöstömäärä Toimipaikkojen lukumäärä Liikevaihto
 13. Alueellinen tieto –Edellisen indikaattorin tiedot saatavilla maakunnittain 13Tilastokeskus10.12.2020
 14. Palkkataso kiertotalousaloilla –Kiertotalouden toivotaan luovan uusia työpaikkoja –Tärkeä seurata minkälaista työtä alalle syntyy –Kiertotalousalojen mediaanit seuraavat yleistä kehitystä, mutta ovat alle kaikkien alojen mediaanin 14Tilastokeskus10.12.2020 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mediaanipalkka(€) Palkkataso kiertotalousaloilla Kierrätys Korjaus ja uudelleenkäyttö Muut kiertotalousalat Kaikkien alojen mediaani
 15. Kiertotalousaloille työllistyneet koulutusasteittain –Palkan ohella myös koulutustausta kuvaa alan työtä –Työllistyneiden määrä pysynyt vakaana –Sisältää vain vuoden sisällä valmistumisesta työllistyneet 15Tilastokeskus10.12.2020 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kiertotalousaloille työllistyneetkoulutusasteittain Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulukoulutus Lukiokoulutus Yliopistokoulutus
 16. Logistiikka –Ei indikaattoria tällä hetkellä –Logistiikka ja sen suunnittelu kuitenkin tärkeä osa kiertotaloutta 16Tilastokeskus10.12.2020
 17. Kauppa ja palvelut –Kiertotaloudessa kulutuksen tulisi myös vähentyä –Tuotteiden kuluttamisesta tulisi siirtyä palveluiden kuluttamiseen 17Tilastokeskus10.12.2020
 18. Palvelualojen osuus – Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta – Palvelualoiksi lasketaan toimialaluokituksen luokat kuljetuksesta ja varastoinnista muuhun palvelutoimintaan, pois lukien rahoitus- ja vakuutustoiminta – Palvelualojen osuus kasvaa tasaisesti 18Tilastokeskus10.12.2020 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Palvelualojen osuus Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta
 19. Kulutus –Kuluttajan näkökulma kiertotalousliiketoimintaan –Kuluttajien päätökset ohjaavat myös yritysten toimintaa 19Tilastokeskus10.12.2020
 20. Jakamistalous –Kotitalouksien vuosittaiset keskimääräiset ostot ja myynnit eri kirpputorityypeillä vuonna 2019 –Osto ja myynti keskittynyt selvästi internetkirpputoreihin 20Tilastokeskus10.12.2020 0 50 100 150 200 250 300 350 Perinteinen Internet Yhteisöpalvelut Keskiarvo€/vuosi Jakamistalous Ostot kirpputoreilta Myynnit kirpputoreilla
 21. Kirpputorikauppa – Kirpputoritoimialoilla toimivien toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö – Kirpputoritoimialoiksi on laskettu: – Antiikkiliikkeet – Antikvariaattikauppa – Huutokauppakamarit – Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa – Liikevaihto lievässä kasvussa – Henkilöstömäärä ja toimipaikkojen lukumäärä laskussa 21Tilastokeskus10.12.2020 0 20 40 60 80 100 120 0 300 600 900 1 200 1 500 1 800 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Liikevaihto(milj.€) Lukumäärä Kirpputorikauppa Henkilöstömäärä Toimipaikkojen lukumäärä Liikevaihto
 22. Alueellinen tieto - kirpputorikauppa –Edellisen indikaattorin tiedot saatavilla myös maakunnittain –Ahvenanmaa tietosuojasyistä jätetty pois 22Tilastokeskus10.12.2020
 23. Jätteet –Jätteen synnyn ehkäisy keskeistä –Materiaalien ja tuotteiden arvo tulisi pitää kierrossa mahdollisimman pitkään 23Tilastokeskus10.12.2020
 24. Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen – Yhdyskuntajätteiden määrän lisäksi materiaali- ja energiahyödyntäminen – Kierrätysasteessa vertailu EU- keskiarvon kanssa – Jätemäärä ja kierrätysaste kasvussa – Energiahyödyntämisen määrä kasvanut huomattavasti 24Tilastokeskus10.12.2020 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 800 000 1 600 000 2 400 000 3 200 000 4 000 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kierrätysaste Määrä(t) Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kaatopaikkasijoitus ja muu loppukäsittely Energiahyödyntäminen Materiaalihyödyntäminen Yhdyskuntajätteen kierrätysaste EU-keskiarvo kierrätyaste
 25. Kokonaisjätemäärä ja jäteintensiteetti – Kokonaisjätemäärän lisäksi BKT:hen suhteutettuna, jolloin saadaan jäteintensiteetti – Jäteintensiteetti kaivosjätteiden kanssa ja ilman – Jätemäärä ja jäteintensiteetti kasvussa – Jäteintensiteetti ilman kaivosjätteitä huomattavasti pienempi 25Tilastokeskus10.12.2020 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0 20 40 60 80 100 120 140 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jäteintensiteetti(kg/€) Jätemäärä(milj.t) Kokonaisjätemäärä ja jäteintensiteetti Jätemäärä Jäteintensiteetti Jäteintensiteetti ilman kaivosjätteitä
 26. Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen –Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen –Hyödyntämätön biokaasu soihtupolttoon –Biokaasun tuotanto kasvanut tasaisesti –Hyödyntämisen määrä pysynyt tasaisena viime vuodet 26Tilastokeskus10.12.2020 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Määrä(milj.m3) Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen Biokaasun hyödyntäminen Soihtupoltto
 27. Uudelleenkäyttö ja kierrätys –Neitseellisten raaka-aineiden vähentäminen kiertomateriaalien avulla –Tuotteen elinkaaren maksimointi – mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, on uudelleenvalmistus paras vaihtoehto 27Tilastokeskus10.12.2020
 28. Materiaalien kiertotalousaste – Kierrätetyn materiaalin suhde kaikkeen käytettyyn materiaaliin – Tuonti ja vienti huomioitu – Mitä korkeampi luku on, sitä enemmän kierrätysmateriaaleilla on pystytty korvaamaan neitseellisten raaka- aineiden tarvetta – Suomen materiaalien kiertotalousaste alle EU-keskiarvon – Maan talousrakenne vaikuttaa merkittävästi vertailukelpoisuuteen – Suomessa mineraalien kaivuulla suuri merkitys 28Tilastokeskus10.12.2020 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Materiaalien kiertotalousaste Kaikki materiaalit yhteensä Biomassa Metallimalmit Epämetalliset mineraalit Fossiiliset energiamateriaalit EU-keskiarvo (2013-2017)
 29. Materiaalien kierto 29Tilastokeskus10.12.2020 –Materiaalien kierto taloudessa kuvattu graafisesti kotimaisen luonnonvarojen käytön, jätteiden käsittelyn ja päästöjen avulla –Vain pieni osa käytetystä materiasta materiaalihyödynnyksestä
 30. Uudelleenvalmistus ja uudelleenkäyttö – Uudelleenkäyttöä ja uudelleenvalmistusta kuvataan kahden tuote-esimerkin avulla – Esimerkkeinä uudelleenvalmistettu rengas ja kokonaisena uudelleenkäytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet – Uudelleenpinnoitettujen renkaiden arvo vaihdellut 10 ja 20 miljoonan euron välillä – Kokonaisena uudelleenkäytetty SER määrä kasvanut vuoteen 2017 asti 30Tilastokeskus10.12.2020 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Arvo(1000€) Uudelleenpinnoitettujen renkaiden arvo 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Määrä(t) Kokonaisena uudelleenkäytetyn sähkö- ja elektroniikkaromun määrä
 31. Indikaattorikokoelma –Kiertotalous kehittyy – indikaattoreiden tulee kehittyä sen mukana –Yksittäiset indikaattorit eivät kuvaa koko Suomen kiertotalousliiketoimintaa –Kokoelman indikaattorit eivät ole keskenään tasa-arvoisia – osa kuvaa vain yksittäisiä pieniä osia kiertotaloudesta –Mittaaminen on keskeistä kiertotalouden edistämisessä 31Tilastokeskus10.12.2020
 32. Indikaattoreissa hyödynnetyt Tilastokeskuksen tilastot – Kansantalouden materiaalivirrat – https://www.tilastokeskus.fi/til/kanma/index .html – Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto – https://www.stat.fi/til/yrti/ – Palkkarakenne – https://www.stat.fi/til/pra/index.html – Sijoittuminen koulutuksen jälkeen – https://www.stat.fi/til/sijk/index.html – Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa – https://www.stat.fi/tup/kokeelliset- tilastot/vertais-ja-jakamistalous/index.html – Jätetilasto – http://www.stat.fi/til/jate/index.html – Teollisuustuotanto – https://www.stat.fi/til/tti/index.html 32Tilastokeskus10.12.2020
 33. Lisätietoja –Indikaattorikokoelma – http://stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalo usliiketoiminnan-indikaattorit.html –Artikkeli – https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkeli t/2020/kiertotaloudessa-reilusti- varaa-kasvuun-alan-liikevaihdon- osuus-alle-viiden-prosentin/ 33Tilastokeskus10.12.2020
 34. Kiitos! Kysymyksiä voi esittää keskusteluun, tai jälkikäteen sähköpostilla 34Tilastokeskus10.12.2020
Anzeige