Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Tilastokeskus(20)

Último(20)

Anzeige

Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela, Tilastokeskus

  1. Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet Anna Pärnänen Johanna Lahtela
  2. Johtopäätöksiä tietopohjan tilasta 2 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Tietoa on paljon, mutta se on hajallaan Tiedon tuottajia on monia eikä tuotantoa koordinoida Koordinoinnin puute aiheuttaa tiedon päällekkäisyyttä ja toisaalta jää tietoaukoja Tieto puuttuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevista lapsista Tiedon tuottajat tekevät yhteistyötä rajatusti, osin kilpailevat samoista tietolähderesursseista Tiedon jatkuvuutta ei useinkaan ole taattu Tiedon hajanaisuus johtaa tiedon heikkoon yhdisteltävyyteen Tietoa jää paljon hyödyntämättä Aluetason tietotarpeisiin ei aina voida vastata & seurantaindikaattorit uupuvat
  3. Toimenpide- ehdotuksia 3 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
  4. Ehdotukset tästä eteenpäin 1/3 4 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Lapsia koskevalle tiedolle tarvitaan kansallinen koordinoija ja yhteistyöryhmä Kyselytutkimusten osalta tulisi kartoittaa yhteistyön mahdollisuudet
  5. Ehdotukset tästä eteenpäin 2/3 5 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Toisiokäytössä vielä hyödyntämättömän tiedon käytön mahdollisuudet ja esteet tulisi selvittää Rekisteritietojen osalta haarukoitava kunta- ja hyvinvointialueiden kannalta tärkeimmät indikaattorit ja sovittava yhteiset käytänteet
  6. Ehdotukset tästä eteenpäin 3/3 6 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Kaikki lapsia koskeva tieto kannattaisi koota samaan tietovarantoon ja luoda lapsitiedon tietovaranto Tietoportaalin rakentamista voidaan jatkaa joko kytköksissä tietovarantoon tai jo olemassa oleviin tietokantoihin
  7. 7 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Lasten hyvinvoinnin indikaattorit Tietokanta Tietovaranto f(x) Valmisaineistot Tutkijakäyttö (Tilastokeskuksen tutkijapalvelu) Datahuone(et) Tiedon- tuottajat Kansallinen indikaattorialusta? » Lasten hyvinvoinnin tietoportaali » Findikaattori 2.0 » Hallitusohjelmatavoitteet » Julkisen hallinnon strategiamittarit » Kestävän kehityksen indikaattorit » Hyvinvointitalouden indikaattorit Kansallinen tilastotietokanta? Indikaattorialusta (tilasto)
  8. Kiitos 8 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
Anzeige