Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela(20)

Más de Tilastokeskus(20)

Anzeige

Último(20)

Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela

 1. Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina Anna Pärnänen Johanna Lahtela
 2. Lapsistrategian toimenpiteen 24 tavoitteet ja toteutus 15.2.2023 Lahtela & Pärnänen 2
 3. Toimenpiteen 24 tavoitteet ja tehtävät 3 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 • Tavoitteena oli tuottaa kuvaus lasten hyvinvointia kuvaavasta tietopohjasta • Tehdä ehdotus tietoportaalista: sen toteutustavasta, sisällöstä ja toteutusaikataulusta • Pidemmän tähtäimen tavoitteena sivusto, joka kokoaisi lapsia koskevan tiedon yhteen paikkaan • Samalla kartoitetaan tiedon katvealueet • Erityishuomio haavoittuvassa asemassa olevien tiedon koostamisessa
 4. Mitä saatiin aikaiseksi? • Koottiin kaikki lapsia koskevat indikaattorit samaan tiekarttaan • Toimii tärkeänä taustatietona portaalin sisällön suunnitteluun • Kartoitettiin tiedon katvealueet ja sidosryhmien tietotarpeet • Luotiin kokonaiskuva tietopohjan tilasta • Tehtiin kehittämisehdotuksia millä tavoin tietopohjaan voitaisiin kehittää systemaattisemmin • Toteutettiin alustavaa suunnittelutyötä tietoportaalin toteutusmallista 4 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
 5. Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina 15.2.2023 Lahtela & Pärnänen 5
 6. Lasten hyvinvoinnin indikaattorit • Hieman yli 2 400 indikaattoria • THL tuottanut n. 850, Tilastokeskus n. 800, Kela n. 200 • Kansallisesti tuotettuja, säännöllisesti päivittyviä indikaattoreita • Mittaavat suoraan lasten tai lapsiperheiden hyvinvointia • Ikärajaus 0–17-vuotta 6 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
 7. Hyvinvoinnin mittarit osittain ikäsidonnaisia Tiedonkeruu saattaa jättää katvealueita, mm. pienet lapset ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat Lasten hyvinvointi on sidottu kasvu- ympäristöön Lasten hyvinvoinnin mittaaminen Lapsuuden elinolot ja kokemukset vaikuttavat läpi yksilön elinkaaren Ajassa muuttuvat mittarit Suojaavat ja riskitekijät Hyvinvointi ja pahoinvointi Lasten oma näkemys hyvinvoinnille tärkeistä seikoista 7 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Elinolot, kokemukset, suojelu Hyvinvoinnin osa-alueet muodostavat moni- ulotteisen verkoston
 8. Väestö- indikaattorit Lapset väestössä Lapset ja maahanmuutto Terveys ja hyvinvointi Fyysinen terveys Mielenterveys Elintavat Toimintakyky Harrastukset ja vapaa-aika Harrastukset Vapaa-aika Kotityöt Sosiaaliset suhteet Perhe ja sukulaiset Kaverit Kouluyhteisö Osallisuus Osallistuva toiminta Osallisuus koulussa Yhteiskunnallinen luottamus 8 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Koulu ja varhaiskasvatus Koulutukseen osallistuminen Varhaiskasvatukseen osallistuminen Koulussa ja varhaiskasvatuksessa viihtyminen Oppiminen Asuminen ja elinolot Asuminen Toimeentulo Työllisyys Materiaalinen elintaso Turvallisuus Väkivalta ja rikollisuus Seksuaalinen väkivalta ja häirintä Lähisuhteiden ja kodin turvallisuus Kiusaaminen Tapaturmat Palvelu, etuus ja yhteiskunnan tarjoama tuki Sosiaalipalvelut Terveydenhuollon palvelut Etuudet Muu yhteiskunnan tuki
 9. 9 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Terveys ja hyvinvointi Indikaattoreita yht. 336 Palvelu, etuus, yhteiskunnan tuki Indikaattoreita yht. 467 Kysely 248 Rekisteri 71 Aineisto Turvallisuus Indikaattoreita yht. 608 0 500 1000 0-6v. 7-12v. 13-17v. Kysely 436 Rekisteri 172 Aineisto Kysely 111 Rekisteri 357 Aineisto 0 200 400 0-6v. 7-12v. 13-17v. 0 200 400 0-6v. 7-12v. 13-17v.
 10. 10 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Koulu ja varhaiskasvatus Indikaattoreita yht. 347 Harrastukset ja vapaa- aika Indikaattoreita yht. 244 Kysely 125 Rekisteri 217 Aineisto Kysely 243 Rekisteri 1 Aineisto 0 100 200 0-6v. 7-12v. 13-17v. 0 200 400 0-6v. 7-12v. 13-17v. Asuminen ja elinolot Indikaattoreita yht. 154 Kysely 100 Rekisteri 54 Aineisto 0 50 100 0-6v. 7-12v. 13-17v.
 11. 11 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Sosiaaliset suhteet Indikaattoreita yht. 70 Väestöindikaattorit Indikaattoreita yht. 168 Kysely 66 Rekisteri 4 Aineisto Rekisteri 168 Aineisto Osallisuus Indikaattoreita yht. 72 0 50 100 0-6v. 7-12v. 13-17v. Kysely 63 Rekisteri 9 Aineisto 0 50 0-6v. 7-12v. 13-17v.
 12. Tiedon aukkopaikat 12 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Epätasaisesti tietoa erilaisista lapsiryhmistä Ilmiöiden kuvaaminen indikaattoreiden avulla on haastavaa Hyvinvointia, kuten pärjäävyyttä tai osallisuutta, mitataan vähemmän Lasten näkökulma hyvinvoinnille tärkeistä seikoista jää puutteelliseksi
 13. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvointi • Toimintarajoitteet… Terveys ja Hyvinvointi • Vammaisetuudet, lastensuojelupalvelut, terveydenhuollon palvelut… Palvelu, etuus ja yhteiskunnan tuki • Vammaiset lapset, vähemmistökieliä puhuvat, vieraskieliset ja ulkomaan kansalaiset koulutilastoissa… Koulu ja varhaiskasvatus • Lasten väkivaltakokemukset, rikoksiin epäillyt kielen ja kansalaisuuden mukaan… Turvallisuus • Syntyperä, kieli, maahanmuutto… Väestöindikaattorit • Kotoutumisen indikaattorit Asuminen ja elinolot 13 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
 14. Kiitos! 14 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
Anzeige