Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Tilastokeskus(20)

Anzeige

8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?

 1. Alueelliset erot koulutuksessa – katsaus korkea-asteen koulutettuihin Pasi Piela, 8.12.2022 Tilastokeskus Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa? 1 8.12.2022 Pasi Piela
 2. Sisältö 2 Pasi Piela 8.12.2022 1. Käsitteet 2. Animaatio* koulutettujen osuuksien muutoksesta 3. Korkea-asteen koulutetut kunnittain 2011 ja 2021 4. Muutokset koulutettujen osuuksissa pienalueittain 5. Liite: Sijoittumispalvelu *) https://tilastokeskus-kartta.swgis.fi/
 3. Käsitteet 3 Pasi Piela 8.12.2022 –Korkea-aste = alin korkea-aste + alempi kk + ylempi kk + tutkijakoulutus, –Korkeakoulutus = alempi kk + ylempi kk + tutkijakoulutus valitaan korkea-aste. –Ikäryhmät: 20–64-vuotiaat ”työikäiset”, animaatiossa 15 vuotta täyttäneet – Tarkasteluajankohdat (31.12.) 2011 ja 2021, animaatiossa 1987–2020 – Kaupunkiseutujen määrittelyssä vaihtelua.
 4. Korkea-asteen koulutetut 2011 4 Pasi Piela 8.12.2022 –Työikäinen väestö: 20–64-vuotiaat –Alimpaan luokkaan kuuluu 145 kuntaa ja ylimpään kolme: Kauniainen, Espoo ja Pirkkala. –Vuoden 2021 kuntajako. Lähde: Tilastokeskus
 5. –Työikäinen väestö: 20–64- vuotiaat –Koulutettujen osuudet nousseet tai pysytelleet samoina –Alimpaan luokkaan kuuluu 65 kuntaa. Korkea-asteen koulutetut 2021 5 Pasi Piela 8.12.2022 Lähde: Tilastokeskus
 6. Top 10 6 Pasi Piela 8.12.2022 I. Kauniainen II. Espoo III. Pirkkala IV. Helsinki V. Muurame VI. Kaarina VII. Lempäälä VIII.Mustasaari IX. Kirkkonummi X. Kempele Lähde: Tilastokeskus
 7. Osuudet pääkaupunkiseudulla 7 Pasi Piela 8.12.2022 Lähde: Tilastokeskus
 8. 8 Pasi Piela 8.12.2022 Lähde: Tilastokeskus Muutos pääkaupunkiseudulla
 9. 9 Pasi Piela 8.12.2022 Lähde: Tilastokeskus, Maanmittauslaitos Taustakartta CC by 4.0 Muutos Tampereen kaupunkiseudulla
 10. 10 Pasi Piela 8.12.2022 Lähde: Tilastokeskus Muutos Tampereen kaupunkiseudulla, suurennos
 11. 11 Pasi Piela 8.12.2022 Lähde: Tilastokeskus, Maanmittauslaitos Taustakartta CC by 4.0 Muutos Turun kaupunkiseudulla
 12. Sijoittumispalvelu 12 Pasi Piela 8.12.2022
 13. Sijoittumispalvelu 13 Tilastokeskus 8.12.2022 Sijoittumispalvelu sisältää tietoja oppilaitoksittain tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta. Pohjanmaalla ammatillisen perustutkinnon 2017-2019 suorittaneiden työllisten sijoittuminen työpaikan maakunnan mukaan vuonna 2020: – Yhteensä 3314 perustutkinnon suorittanutta. Työpaikan sijainti Pohjanmaalla 2737 henkilöä (82,59 %). Etelä-Pohjanmaalla 155 henkilöä (4,68%). Uudellamaalla 154 henkilöä (4,65 %). Keski-Pohjanmaalla 79 (2,38%). Ahvenanmaalla 61 (1,84%). Loput 128 (3,86 %) muissa maakunnissa. Pohjanmaalla ammattikorkeakoulututkinnon (ei ylempi AMK-tutkinto) 2016-2019 suorittaneiden työllisten sijoittuminen työpaikan maakunnan mukaan vuonna 2020: – Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3039. Vaasan ammattikorkeakoulu 1669. Yrkeshögskolan Novia 1248. Centria-ammattikorkeakoulu 122. – Pohjanmaalla 1888 henkilöä (62,13%), Uudellamaalla 426 (14,02%), Etelä- Pohjanmaalla 211 (6,94%), Pirkanmaalla 147 (4,84%), Keski-Pohjanmaalla 105 (3,46%), Varsinais-Suomessa 97 (3,19%). Loput 165 (5,42%) henkilöä eri maakunnissa.
 14. Pohjanmaalla alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon 2016-2019 suorittaneiden työllisten työpaikan maakunta vuoden 2020 lopussa – Oppilaitokset ja tutkinnon suorittaneet työlliset: Yhteensä 3382, Vaasan yliopisto 3382, Åbo Akademi 700, Svenska handelshögskolan 285, Helsingin yliopisto 28 – Yleisimmät tutkinnon suorittaneiden työssäkäyntialueet: – Uusimaa 1502 (44,41%) – Pohjanmaa 1130 (33,41%) – Etelä-Pohjanmaa 183 (5,41%) – Pirkanmaa 169 (5,00%) – Varsinais-Suomi 119 (3,52%) – Yleisimmät tutkinnot – 732101 Kauppat. maist., liiketaloustieteet: 939 – 632101 Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet: 280 – 733301 Hallintot. maist., hallintotieteet: 186 – 712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja: 112 Lähde: Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu. 14 Tilastokeskus 8.12.2022 Pienet lukumäärät puuttuvina
 15. Suomessa alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon (korkein viimeinen suoritettu tutkinto) 2016-2019 suorittaneet työlliset Pohjanmaalla vuoden 2020 lopussa – Yleisimmät tutkinnon suoritusmaakunnat: – Pohjanmaa: 1130 (62,33%) – Varsinais-Suomi: 222 (12,24%) – Uusimaa: 180 (9,93%) – Pirkanmaa: 70 (3,86%) – Pohjanmaalle muualta työllistyneiden (yhteensä 736 henkilöä) yleisimmät tutkinnot: – 734101 Oikeustieteen maisteri, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto: 47 – 772101 Lääketieteen lisensiaatti: 40 – 732101 Kauppat. maist., liiketaloustieteet: 33 – 712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja: 29 – 751101 Dipl.ins., konetekniikka: 25 Lähde: Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu. 15 Tilastokeskus 8.12.2022 Pienet lukumäärät puuttuvina
 16. Kiitos! pasi.piela@stat.fi 16 Pasi Piela 8.12.2022
Anzeige