Anzeige

28.2.2023 Tiedotustilaisuus: Suomen talouden kehitys 2022

Tilastokeskus
28. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Tilastokeskus(20)

Último(20)

Anzeige

28.2.2023 Tiedotustilaisuus: Suomen talouden kehitys 2022

  1. Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma 28.2.2023 Tilastokeskus 1
  2. Reetta Karinluoma 27.2.2023 Tilastokeskus 2 Yliaktuaari • +358 50 4421 356 • reetta.karinluoma@stat.fi
  3. Ulkomaankaupan arvo kasvoi voimakkaasti • Tavaroiden vienti +24,2% • Tavaroiden tuonti +30,4% • Palveluiden vienti +11,8% • Palveluiden tuonti +24% Tavaroiden ulkomaankaupan euromääräinen arvo ylitti finanssikriisiä edeltäneen tason. Siispä sekä tavaroiden, että palveluiden kaupan arvo on tarkasteluhistoriansa korkeimmalla tasolla. 27.2.2023 Tilastokeskus 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Miljardia euroa Käypähintainen tuonti ja vienti vuosittain Tavaroiden vienti Palveluiden vienti Tavaroiden tuonti Palveluiden tuonti
  4. Tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämää kertyi 7,5 miljardia vuonna 2022 -8,5 -6,5 -4,5 -2,5 -0,5 1,5 3,5 5,5 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1* 2021Q2* 2021Q3* 2021Q4* 2022Q1* 2022Q2* 2022Q3* 2022Q4* Miljardia euroa Tavaroiden ja palveluiden tase 2010Q1-2022Q4* Arvo Neljän neljänneksen liukuva summa 27.2.2023 Tilastokeskus 4
  5. Tuonnin ja viennin volyymi kasvoi selvästi käypähintaista arvoa vähemmän Ulkomaankaupan volyymin ja käypähintaisen kehityksen poikkeuksellinen eriytyminen voimistui vuonna 2022 entisestään. Viennin ja tuonnin arvoa kasvatti erityisesti hintojen vauhdikas kasvu. 27.2.2023 Tilastokeskus 5 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* Tavaroiden ja palveluiden vienti Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* Tavaroiden ja palveluiden tuonti Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100
  6. Hinnat kasvun ajurina Hintojen kasvu selittää valtaosan ulkomaankaupan arvon muutoksesta. Tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän mm. energiatuotteista johtuen. Tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämä selittyy kuitenkin vain osittain tuontihinnoilla, sillä myös tuonnin volyymi kasvoi vientiä voimakkaammin. 1,5 18,8 20,5 0 5 10 15 20 25 Volyymin muutos Hinnanmuutos Vuosimuutos % 27.2.2023 Tilastokeskus 6 7,4 19,5 28,4 0 5 10 15 20 25 30 Volyymin muutos Hinnanmuutos Vuosimuutos % Vienti Tuonti
  7. Tärpit 1 Ulkomaankaupan arvo kasvoi voimakkaasti Vienti kasvoi vuonna 2022 20,5% ja tuonti 28,4% suhteessa vuodentakaiseen. 2 Alijäämä historiallisen suuri Viennin ja tuonnin erotus eli tavaroiden ja palveluiden tase oli 7,5 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2022. 3 Volyymin ja arvon kehitys eriytyivät Inflaatio selittää valtaosan viennin ja tuonnin arvon kasvusta. Energiakriisi näkyi erityisesti tuontihinnoissa. 4 Tuonnin volyymi kasvoi vientiä enemmän Tuonnin volyymi kasvoi vuonna 2022 7,4% ja viennin 1,5% edellisvuodesta. 27.2.2023 Tilastokeskus 7
  8. Tietojen tarkentuminen 1 Tiedot maittain ja palveluerittäin Tarkemmat tiedot julkaistaan tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilastossa 15.3.2023. 2 Lähdeaineistojen täydentyminen Tiedot täydentyvät maaliskuun jälkeisten julkistusten yhteydessä mm. palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelun vastauksilla. 3 Lopulliset tiedot Ulkomaankaupan tiedot tulevat lopullisiksi joulukuussa 2024. 27.2.2023 Tilastokeskus 8
Anzeige