Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Tilastokeskus(20)

Anzeige

Último(20)

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä

  1. Kestävyysmurros ja ympäristötieto Leif Schulman Suomen ympäristökeskus SYKE Missä mennään, Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä 15.12.2022
  2. Maailmassa on nopeasti etenevä kestävyysvaje – ratkaisu on kestävyysmurros Kuva: Leif Schulman
  3. Maailmassa on nopeasti etenevä kestävyysvaje – ratkaisu on kestävyysmurros ● Globaalit kriisit koskevat yhä useampia • luontokato eli luonnon köyhtyminen ja häviäminen • ilmastonmuutos • luonnonvarojen ylikäyttö • saastuminen ja roskaantuminen • ympäristökriisien pahentamat sosiaaliset ongelmat ● Ongelmat kytköksissä toisiinsa → ratkaistava kokonaisuutena ● Kestävyysmurros: nopea, kokonaisvaltainen käännös kestämättömästä elämäntavasta kestävään • kiertotalous on osa kestävyysmurrosta 3
  4. Kestävyysmurros vaatii yhteistyötä ja ymmärrystä – perustana on tutkimuksella tuotettu tieto Kuva: Leif Schulman
  5. Kestävyysmurroksen perustana on tutkimuksella tuotettu tieto – ja mittarit! ● Tarvitaan tutkimuksen tuottamaa tietoa, jotta voidaan ymmärtää ilmiöitä ja niiden kytköksiä toisiinsa ● Tarvitaan myös mittareita: vain niillä voidaan arvioida muutoksen suuntaa ja vauhtia ● Tutkimus ja mittarit → tiedolla johtaminen ● Monipuolisten kiertotalouden mittareiden avulla tunnistetaan yhteiskunnan vahvuuksia ja kehityskohteita ● Kun kehitys ei täytä tavoitteita, on tarvittaessa kehitettävä uusia ohjauskeinoja ● Mittareiden tärkeimpiä tehtäviä onkin herättää keskustelua 5
  6. Yhteistyö on onnistuneen ja vaikuttavan tutkimuksen perusta ● Tutkimuksella on ja pitää olla tärkeä rooli kestävyyden seurannassa ja kehittämisessä ● SYKEn ympäristöalan tutkimustiedolle ja avoimelle datalle ollut alati kasvava kysyntä • Esim. CO2data.fi -palvelu ● Yhteistyö on olennainen osa vaikuttavaa tutkimusta ja muutosta –kuten SYKEn yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa kiertotalouden mittaamiseksi on osoittanut 6 Kuva: Leif Schulman
  7. Yhdessä ja yhteistyössä kohti mitatusti parempaa huomista! Kuva: Adobe Stock Photos
Anzeige