Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 11.17.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus(20)

Más de Tilastokeskus(20)

Anzeige

Último(20)

11.17.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus

 1. Luken Tiedonkeruualustan ja Tipan toimintatapauudis- tuksen vaikutus tiedonkeruisiin Tiedonkeruun modernisointi -webinaari 17.11.2022 Ulla Lappalainen, Tilastopalvelut (TIPA), Fanny Winstén, Digi-ryhmä
 2. Luken laadukkaat ja ajantasaiset tilastot Maatalous • Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne • Energian käyttö • Työvoima • Eläin-, kasvi- ja puutarhatuotanto • Tuottajahinnat • Ravintotase Kalatalous • Kaupallinen kalastusmerellä ja sisävesillä • Vesiviljely • Kalajalosteiden tuotanto • Tuottajahinnat • Ulkomaankauppa • Kalatalouden kannattavuus Metsätalous • Metsämaan omistus • Metsien suojelu • Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima • Metsänhoito- ja metsänparannustyöt • Määrät ja hinnat • Metsäteollisuuden puunkäyttö • Metsätalouden kannattavuus • Kantorahatulot Luonnon virkistys- palvelujen käyttö • Vapaa-ajankalastus • Metsästys Bioenergia • Puunenergiakäyttö • Puupelletit • Pientalojenpolttopuun käyttö
 3. Luken tilastojen pitkä historia
 4. Tipan toimintatapauudistuksen taustaa Edelleen paljon Tike-Metla-RKTL -aikoina kehitettyjä ratkaisuja, teknologiaa, työtapoja, henkilösidonnaisuuksia ym., joiden yhtenäistämiseen ei ole ollut riittävästi resursseja Uudet EU-vaatimukset (SAIO, IFS jne.) pakottavat tehostamaan toimintaa, koska henkilöresurssit eivät kasva vastaavasti Luken strateginen linjaus kehittää omaa tiedonkeruualustaa, mikä pidemmällä tähtäimellä tuottaa säästöjä kehityksessä ja ylläpidossa Tipattu-hanke 10/2021 - 03/2023
 5. Uudistuksen periaatteita • Yhteinen näkemys GSBPM-prosessista ja tilastotuotannon arvoketjusta • Tikal-tiedonkeruualusta • Tintti-tietomalli tiedonhallinnassa Yhtenäiset tuotantomenetelmät noudattaen Luken arkkitehtuureja • PxWeb-julkaisun automatisointi • Koodistojen ja luokitusten hallinta Automatisointi ja metatieto- ohjautuvuus • Tiedonkeruiden seuranta Tikal-sovelluksissa • SAS EG-projektien ajot parametrisoituna ketjuna Toiminnot käyttöliittymien kautta • Tikal-sovellusten komponenttien uudelleenkäytettävyys • Yhteinen tietokantamalli • SAS-mallitoteutukset Helpompi uudistaa tuotantoa
 6. Tilastotuotannon arvoketju
 7. Tikal-arkkitehtuuri 1/2 Tiedonkeruualusta (TIKAL) on joukko yhteiskäyttöisiä palveluita ja sovelluskomponentteja, joiden avulla voidaan rakentaa sekä hallinnoida sähköisiä tiedonkeruita. • Valtorin pilvipalvelualustalla (MS Azure) • Modulaarinen mikropalveluarkkitehtuurilla kehitetty ratkaisu tiedonkeruusovellusten toteuttamiseen
 8. Tikal-arkkitehtuuri 2/2
 9. Tikalin sovelluskokonaisuus (nykytila) • Yleiset /hallintasovellukset • Tikal-hallintasovellus • suomi.fi-tunnistus ja valtuudet (tiedonluovuttajat) • AD-kirjautuminen (ylläpitäjät) • Tiedonsiirto Azure-Luken konesali (PostgreSQL) • Yhteystietorekisteri API • Käyttöoikeudet API • Lokitus Tiedonkeruukohtaiset sovellukset Kirnu Maito- ja maitotuotetilasto, Maataloustuotteiden tuottajahinnat Ahti Vapaa-ajankalastus Satotilastokysely Satotilasto, Ruokaperunan varastotilasto
 10. Tikal
 11. Tikal-projektit ja tiedonkeruut Yhteen Tikal-projektiin voi sisältyä yksi tai useampi tiedonkeruu. Tiedonkeruita toteutetaan verkkokyselyinä ja haastatteluina. Tiedonkeruille on Tikalissa oma tiedonkeruusivunsa, jonka kautta voi katsoa kaikkien tiedonkeruiden tiedonkeruuajankohdat ja niihin liittyvät otokset. 17.1.2023
 12. Kirnu
 13. Satotilastokyselyn uusia toiminnallisuuksia • Tarkisteet = pakolliset kentät, virherajat, riippuvuudet (loogisuustarkisteet) • Vastaajalle yhteenveto & PDF:n lataus • Sisällön tuottaminen ja hallinta = käyttöliittymän tekstit, ohjeet, käännökset (Locize-palvelu) • Esitäyttötietojen tuominen kyselyyn = Kyselyiden sisältö riippuu esitäyttötiedoista ja viljelijä näkee vain omalle tilalleen relevantit kasvilajit ja osiot • Uudenlainen navigointi ja putkitettu kysely • Yhteystietorekisterin minimivaatimukset täyttävä kokonaisuus (MVP) = Toimijan tietojen tarkastelu, Otannan tarkastelu, Käsittelyloki • Haastattelijatoiminnallisuudet (MVP)
 14. Sato
 15. Ahti
 16. Jatkosuunnitelmia • Pilvipalvelujen laajempi hyödyntäminen • Tarkoitus testata pilvessä sijaitsevan PostgreSQL-tietokannan käyttöä laajemmin tiedon säilytysratkaisuna, silloin kun se on VM:n pilvilinjausten mukaisesti sopivin ratkaisu. • Azuren tiedonkäsittelyratkaisujen (mm. Data Factory) kokeilu • Tunnistautumisratkaisujen arviointi • Toistaiseksi kansalaistiedonkeruissa myös kevyt vastaajatunnukseen perustuva tunnistautuminen, mutta rinnalla tarjotaan suomi.fi-tunnistautumista • Haastattelijatoiminnallisuudet • Tarkoitus jatkokehittää niin, että haastattelijat käyttävät samaa sovellusta kuin tiedonluovuttajat ja saavat tarvitsemansa yhteys- ja taustatiedot haastateltavistaan
 17. Kiitos!
 18. Luke on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta Tilastotietopalvelumme löydät osoitteesta luke.fi/tilastot
Anzeige