Anzeige

Tiviittori - Digiosaamisen arviointi

TIEKE Finnish Information Society Development Centre
11. Dec 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Tiviittori - Digiosaamisen arviointi(20)

Más de TIEKE Finnish Information Society Development Centre(20)

Anzeige

Tiviittori - Digiosaamisen arviointi

 1. Arvioi ja tunnista tieto- ja viestintätekninen osaaminen, kohdista toimenpiteet Merja Sjöblom digiosaamisen vauhdittaja @MerjaSjoblom Digitaalisen osaaminen kehittäminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 2. Webinaarin sisältö  Miksi digiosaamista pitäisi arvioida  Miten Tiviittori auttaa arvioinnissa  Mitä digitaitojen testikokonaisuuksia Tiviittorissa on  Mikä on tämän hetkinen tieto- ja viestintätekninen osaamistaso  Minkälaisia ovat Tiviittorin tulosraportit  Miten saat Tiviittorin käyttöösi 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 2
 3. Arvioinnin hyötyjä  Todellisuuden tunnistaminen  vahvuudet, kehittämiskohteet  Opetuksen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen ja kohdentaminen  Oman ja organisaation toiminnan kehittäminen  toimintakulttuurin muutos  Osaamisen kehittämisen toimintamallit  keinovalikoima (vertaistuki, täsmäkoulutukset, jne)  vahvuuksien korostaminen  henkilökohtaisen kiinnostuksen hyödyntäminen Miksi digiosaamista pitäisi arvioida? Taustalla vaikuttaa  Yleinen digitalisaatio, tulevaisuuden taidot, sähköiset yo- kirjoitukset, opetussuunnitelmat  Diginatiivit <– > digiviisaat  Jaettu asiantuntijuus, yhteinen osaaminen, vertaistyöskentely  Työn ja toimintakulttuurien muutos  Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea  Riittääkö, kun sanon osaavani? 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 3
 4. Digibarometri 2016 Suomi kärjessä kokonaissijoituksessa, mutta digitaalisuus on edelleen hyödyntämätön mahdollisuus – suurin haaste syvempi soveltaminen 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 4 1 +1 7 - 4 -2 5 -3 5 +7 9 +3 2 - 1 +1 3 +1 Vaikutukset Edellytykset Käyttö Yritykset Kansalaiset Julkinen www.digibarometri.fi
 5. Tutkittua aikuisten osaamista PIAAC ”aikuisten PISA” Etenkin alle 20 ja yli 40 -vuotiailla ongelmia tietotekniikan käyttöä vaativissa ongelman- ratkaisutehtävissä FlowIT Työssä menee 4 h viikossa tietokoneongelmiin eli noin kuukauden työpäivät vuodessa https://ktl.jyu.fi/piaac http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/flowit/sivut/default.aspx 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 5
 6. Täydennyskoulutukseen osallistuminen lisää opettajien luottamusta omiin digitaitoihin Opettajat kaipaavat tukea ja laitteita https://www.sanoma.com/fi/uutiset/tutkimus-opettajat-yksimielisia-sahkoisten-oppimateriaalien-ja-tietoteknisten-laitteiden Helppolainen & Aksela:Science teachers’ ICT use from a viewpoint of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) OKM: Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta 39 % hyvin valmistautunut sähköisiin yo- kirjoituksiin 44 % opettajista omaa hyvät valmiudet uuden OPSin vaatimuksiin 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 6 LUMA: Opettajien asenne tvt:n hyödyntämistä kohtaan on positiivinen. Haasteena pedagogisen tuen, koulutuksen ja laitteiden puute. Osaamisen, laitteiden ja tekniikan puute hidastavat tvt:n opetuskäyttöä
 7. Oppilaat luottamus omiin digitaitoihin laskenut - ymmärtävät tarvitsevansa koulutusta 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 7 Teknologian hyödyntämiselle on löydettävä pedagogisesti mielekkäitä ja oppimista edistäviä sovelluksia. PISA-vertailuissa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijatehtävät eivät kiinnostaneet tyttöjä juuri lainkaan ja poikiakin vain hyvin vähän. Pisa 2015 –tuloksia: https://ktl.jyu.fi/pisa/ajankohtaista/PISAjulkistaminen-2015 Väitöstutkimus: http://www.aalto.fi/fi/current/news/2016-03-28-002/ Väitös: Diginatiivitkin tarvitsevat tietotekniikka- koulutusta. Flow-kokemus on syvällisen oppimisen edellytys. Osaamisen soveltaminen mahdollistuu vasta, kun syväoppimista on tapahtunut.
 8. Digiltä ei välty kukaan 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery Joihinkin bisnesalueisiin ja toimijoihin digitalisaatio vaikuttaa dramaattisemmin kuin toisiin, mutta mikään yritys ei täysin välty siltä. Teollisuusyrityksen digipolku. Tekes review 319 / 2015. http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/teollisuusyritysten_digipolku.pdf The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. Report, McKinsey Global Institute. 2012. http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy Paltan Digitaloudesta kasvua –tutkimus https://www.palta.fi/tiedotteet/paltan-digitaloudesta-kasvua-tutkimus-digitalisaatio- ratkaisee-menestyksen-myos-suomen/ Yhteisöllisten teknologioiden täysimittainen käyttö nostaisi tietotyöammattilaisten tuottavuutta 20-25%. 8 Liiketoiminnan digitalisoinnilla ja yrityksen kasvulla on selvä yhteys. Digitalisoijat kasvavat ja kasvajat digitalisoivat.
 9. Perusasiat haastavat: tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 9 Lähes 40.000 moduulisuoritusta vuosittain • Näyttökokeiden suorittajista v. 2016: • 30 % alle 18 vuotiaita, 33 % 19-30 vuotta, 28 % 31-50 vuotta ja 9 % yli 50 vuotiaita
 10. 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 10 Työkalu tieto- ja viestintäteknisten taitojen arviointiin
 11. 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 11 Tiviittorin kolme testikokonaisuutta nykyajan digitaalista lukutaitoa keskittyy hyötykäyttäjän taitoihin hallitse, tuota, jaa myös yhteisöllisesti
 12. Esimerkkejä käytetyistä kysymystyypeistä… 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 12
 13. …esimerkkejä käytetyistä kysymystyypeistä 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 13
 14. Tiviittorin arviointimallit ja tuloksia 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 14  Osaaminen arvioidaan 4-portaisella asteikolla  Heikko, kohtuullinen, hyvä, erinomainen  Kokonaistason osaaminen sekä osa-aluekohtainen osaaminen  Teknis-käytännölliset taidot, arvioinnin tuloksia  Osaamistasot: – 4 % heikko, 19 % keskinkertainen, 75 % hyvä, 2 % erinomainen  Heikoimmat osa-alueet (% vastauksista oikein): – Työvälineohjelmat: Taulukkolaskenta (55 %), Esitysgrafiikka (67 %) – Kuvankäsittely (57 %) – Verkkotyöskentely (69 %)  Tietoyhteiskunta- ja mediataidot  heikoin osa-alue Informaation haku  Tietotyön taidot  heikoimmat osa-alueet Tiedon prosessointi ja hallinta sekä Informaation haku
 15. 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery Yksilö- ja ryhmäraportit kokonaistasolla ja osa-alueittain Mukana valtakunnallinen vertailu 15
 16. 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 16
 17. Osaaminen on arvioitu – mitä sitten?  Arviointi itsessään auttaa, mutta ei vie perille  arviointiin osallistuminen on lupaus toimenpiteistä  Missä digitaalisen osaamisen tason tulisi olla?  organisaatiokohtaiset lähtökohdat  työtehtäväkohtaiset tarpeet ja tavoitteet  henkilökohtaisen osaamisen tavoitetaso  Kehittämissuunnitelma  aikataulu  kehittämisvalikoima, toteutustavat  seuranta  Arvioi, tunnista, kohdista 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 17
 18. Tiviittori käytännössä Tilaaja  Organisaation pääkäyttäjä  Tilaa tarvittavat testit, maksutapa verkkomaksu  Voi lisätä vastuuhenkilöitä Tilaaja ja vastuuhenkilöt luovat testauksia ja kutsuvat osallistujia  Vastuuhenkilö näkee omien ryhmiensä tulokset  Tilaaja näkee organisaation kaikki tulokset  Yksilö- ja ryhmäkohtaiset raportit 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 18
 19. Tiviittorin hinnasto Tilaa verkkokaupasta www.tiviittori.fi Tai kerro tarpeesi ja pyydä tarjous! tiviittori@tieke.fi 09 4763 0300 2.2.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 19
 20. Testaa, älä arvaile! www.tiviittori.fi www.tieke.fi/tiviittori TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry www.tieke.fi www.facebook.com/tiekery www.twitter.com/tiekery
Anzeige