Anzeige

Digiosaava suomi tänään ja huomenna

TIEKE Finnish Information Society Development Centre
17. May 2017
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Digiosaava suomi tänään ja huomenna(20)

Anzeige

Más de TIEKE Finnish Information Society Development Centre(20)

Anzeige

Digiosaava suomi tänään ja huomenna

 1. Digiosaava Suomi tänään ja huomenna Merja Sjöblom digiosaamisen vauhdittaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry www.tieke.fi @tiekery @MerjaSjoblom
 2. Webinaarin sisältö  Tutkittua tietoa tämän hetkisestä digiosaamisen tasosta  Mitä ovat digiosaamisen taidot tulevaisuudessa  Helpotusta ja keinoja osaamisen kehittämiseen  Osallistu: Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen -kysely 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 2
 3. Tutkittua tietoa digiosaamisen tasosta • Tutkimuksia ja selvityksiä • TIEKEn Tiviittorin ja tutkintojen kertomaa
 4. Digibarometri 2016 Suomi kärjessä kokonaissijoituksessa, mutta digitaalisuus on edelleen hyödyntämätön mahdollisuus – suurin haaste syvempi soveltaminen 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 4 1 +1 7 - 4 -2 5 -3 5 +7 9 +3 2 - 1 +1 3 +1 Vaikutukset Edellytykset Käyttö Yritykset Kansalaiset Julkinen www.digibarometri.fi
 5. Tutkittua aikuisten osaamista PIAAC, ”aikuisten PISA” Etenkin alle 20 ja yli 40 -vuotiailla ongelmia tietotekniikan käyttöä vaativissa ongelman- ratkaisutehtävissä FlowIT Työssä menee 4 h viikossa tietokoneongelmiin eli noin kuukauden työpäivät vuodessa https://ktl.jyu.fi/piaac http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/flowit/sivut/default.aspx OKM: Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 5 Täydennyskoulutukseen osallistuminen lisää opettajien luottamusta omiin digitaitoihin Osaamisen, laitteiden ja tekniikan puute hidastavat tvt:n opetuskäyttöä
 6. Oppilaiden luottamus omiin digitaitoihin laskenut - ymmärtävät tarvitsevansa koulutusta 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 6 Teknologian hyödyntämiselle on löydettävä pedagogisesti mielekkäitä ja oppimista edistäviä sovelluksia. PISA-vertailuissa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijatehtävät eivät kiinnostaneet tyttöjä juuri lainkaan ja poikiakin vain hyvin vähän. Pisa 2015 –tuloksia: https://ktl.jyu.fi/pisa/ajankohtaista/PISAjulkistaminen-2015 Väitöstutkimus: http://www.aalto.fi/fi/current/news/2016-03-28-002/ Väitös: Diginatiivitkin tarvitsevat tietotekniikka- koulutusta. Flow-kokemus on syvällisen oppimisen edellytys. Osaamisen soveltaminen mahdollistuu vasta, kun syväoppimista on tapahtunut.
 7. Digiltä ei välty kukaan 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery Joihinkin bisnesalueisiin ja toimijoihin digitalisaatio vaikuttaa dramaattisemmin kuin toisiin, mutta mikään yritys ei täysin välty siltä. Teollisuusyrityksen digipolku. Tekes review 319 / 2015. http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/teollisuusyritysten_digipolku.pdf The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. Report, McKinsey Global Institute. 2012. http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy Paltan Digitaloudesta kasvua –tutkimus https://www.palta.fi/tiedotteet/paltan-digitaloudesta-kasvua-tutkimus-digitalisaatio- ratkaisee-menestyksen-myos-suomen/ Yhteisöllisten teknologioiden täysimittainen käyttö nostaisi tietotyöammattilaisten tuottavuutta 20-25%. 7 Liiketoiminnan digitalisoinnilla ja yrityksen kasvulla on selvä yhteys. Digitalisoijat kasvavat ja kasvajat digitalisoivat.
 8. Tiviittori – osaamisen arvioinnin tuloksia  Osaaminen arvioidaan 4- portaisella asteikolla  Heikko, kohtuullinen, hyvä, erinomainen  Kokonaistason osaaminen sekä osa- aluekohtainen osaaminen  Teknis-käytännölliset taidot, arvioinnin tuloksia  Osaamistasot: – 4 % heikko, 19 % kohtuullinen, 76 % hyvä, 1 % erinomainen  Heikoimmat osa-alueet : – Taulukkolaskenta (55 %) – Esitysgrafiikka (66 %) – Kuvankäsittely (56 %) – Verkkotyöskentely (69 %) 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 8
 9. Perusasiat haastavat: tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 9 Lähes 40.000 moduulisuoritusta vuosittain • Näyttökokeiden suorittajista v. 2016: • 30 % alle 18 vuotiaita, 33 % 19-30 vuotta, 28 % 31-50 vuotta ja 9 % yli 50 vuotiaita
 10. Digiosaamisen taidot tulevaisuudessa • Miten ja kuka määrittelee? • ITK-päivien antia • Helpotusta ja keinoja kehittämiseen
 11. Digiosaamisen taidot tulevaisuudessa  Yleinen digitalisaatio, tulevaisuuden taidot, sähköiset yo-kirjoitukset, opetussuunnitelmat  Jaettu asiantuntijuus, yhteinen osaaminen, vertaistyöskentely  Työn ja toimintakulttuurien muutos  Jatkuva muutos, kuka määrittää tarvittavat taidot? 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 11
 12. Kysely: Tulevaisuuden työ ja osaaminen  65 vastaajaa  Digiosaaminen on keskeinen perustaito, jonka päälle muut taidot rakennetaan  Tulevaisuuden tärkeimmät taidot:  Oppimaan oppiminen  Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu  Luovuus ja innovatiivisuus  Mihin NYT uutta osaamista  Tietoturva  Yhteisöllinen työskentely  Tekijän- ja käyttöoikeudet  Tärkeää  Oma motivaatio ja aktiivisuus  Joustavat, yksilölliset opintopolut  Monipuoliset kehittämisen keinovalikoimat  Lue lisää kyselyn tuloksista ITK-päivien antia TIEKEn verkostoista Ajatuspaja: Miten koulutus vastaa työn muutokseen?  35 osallistujaa  Digitalisaatio mahdollistaa  helpon tiedon jakamisen  Itseohjautuvuuden  oman osaamisen kehittämisen valtavat mahdollisuudet  Opetusalan ammattilaisen vahvuudet  Työyhteisö- ja työkykytaidot  Yksilöllinen ohjaus ja vahvuusalueiden tukeminen  Tiedon jäsentäminen, tulkinta ja lähdekritiikin taito  Työn tulevaisuus:  tiedon jäsentämistä ja data-analysointia (World Economic Forum 2016)  Lue lisää Ajatuspajan tuloksista 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 12
 13. Helpotusta ja keinoja osaamisen kehittämiseen Arvioi, tunnista, kohdista  Arvioi  Arviointi auttaa, mutta ei vie perille  Osallistuminen on lupaus toimenpiteistä  Tunnista  Missä digiosaamisen tason tulisi olla?  Kohdista  Kehittämissuunnitelma – aikataulu – kehittämisvalikoima, toteutustavat – seuranta 19.5.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @tiekery 13
 14. Osallistu: Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen • Kyselyn avulla • Selvitämme näkemyksiä digitaalisen osaamisen merkityksestä opiskelussa ja työelämässä • Pohdimme missä ja miten tarvittavat taidot parhaiten saataisiin haltuun • Ideoimme tuotteita ja palveluita, jotka palvelisivat koulutusta • Ajatuksia ja ideoita jatkotyöstetään syksyllä Ajatuspajassa • Vastaa kyselyyn osoitteessa http://bit.ly/tieke-digikysely
 15. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry www.tieke.fi www.facebook.com/tiekery www.twitter.com/tiekery Kiitos! Kysymyksiä tai kommentteja? Ota yhteyttä: Merja Sjöblom, merja.sjoblom[at]tieke.fi
Anzeige