Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia

TIEKE Finnish Information Society Development Centre
TIEKE Finnish Information Society Development CentreTIEKE Finnish Information Society Development Centre
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen,
selvityksen tuloksia
Merja Sjöblom
digiosaamisen vauhdittaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi
@tiekery
@MerjaSjoblom
Webinaarin sisältö
 Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen –selvityksen kertomaa
 Kehittämistarpeet
 Kenen vastuulla digiosaamisen kehittäminen on
 Kehittämisen keinovalikoima
 Muita tutkimuksia ja selvityksiä digiosaamisesta
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen -selvitys
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
 Kevät 2017: workshop ja ständikysely ITK-päivillä
 Kesä 2017: laaja, avoin kysely ja sitä täydentävät haastattelut
 Syyskuu 2017: Ajatuspaja
 Lokakuu 2017: Selvityksen tulokset
Mitä kaikkea kysyimmekään?
Datan analysointi
Informaation lukutaito
Kuvankäsittely
Laitteiden hallinta (älypuhelin, tabletti, tietokone)
Ohjelmointi
Pilvipalvelut
Sosiaalinen media
Sähköposti ja kalenteri
Tekijän- ja käyttöoikeudet
Tiedonhaku
Tietoturva
Työvälineohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
Verkkokokousten järjestäminen
Verkkokoulutusten järjestäminen
Verkko-oppimisympäristön käyttö
Yhteisöllinen työskentely (esim. Google- tai Office365-palvelut)
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
Mikä on
taitojen
taso?
Missä taidot
pitäisi
oppia?
Tarvitseeko
opittua edelleen
kehittää?
Minkälaisia
täydennyskou-
lutusmuotoja?
Kenen
vastuulla
lisäoppi on?
Vastaajaorganisaatiot, vastaajia noin 250
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5
21%
13%
9%
11%
18%
12%
6%
4%
6%
Kyselyyn vastanneiden edustamat organisaatiot
Yritys
Julkinen sektori
Kolmas sektori
Perusopetus
Toinen aste
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Vapaa sivistystyö
Muu
Kohti tuntematonta tulevaisuutta?
 Kaikki osaaminen perustuu perustaitoihin, joiden päälle uutta
osaamista rakennetaan
 Miten tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeet?
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
Missä digitaitojen perusteet pitäisi oppia?
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
10%
51%
34%
50%
21%
33%
45%
41%
35%
45%
35%
32%
5%
2%
28%
26%
23%
21%
29%
13%
24%
23%
19%
22%
24%
20%
22%
26%
17%
8%
23%
24%
31%
11%
11%
6%
26%
13%
6%
8%
15%
13%
13%
14%
22%
26%
19%
17%
18%
4%
9%
7%
12%
12%
5%
9%
12%
5%
14%
11%
30%
35%
13%
13%
11%
4%
6%
7%
7%
9%
6%
9%
7%
6%
7%
9%
18%
19%
10%
11%
7%
8%
12%
17%
10%
11%
19%
12%
7%
10%
9%
9%
7%
9%
7%
9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Datan analysointi
Informaation lukutaito
Kuvankäsittely
Laitteiden hallinta (älypuhelin, tabletti, tietokone)
Ohjelmointi
Pilvipalvelut
Sosiaalinen media
Sähköposti ja kalenteri
Tekijän- ja käyttöoikeudet
Tiedonhaku
Tietoturva
Työvälineohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
Verkkokokousten järjestäminen
Verkkokoulutusten järjestäminen
Verkko-oppimisympäristön käyttö
Yhteisöllinen työskentely (esim. Google- tai Office365-palvelut)
Missä digitaitojen perusteet pitäisi oppia?
Peruskoulussa Toisella asteella Jatko-opinnoissa Työnantajan kouluttamana Työn ohessa oppien Omaehtoisesti
Osaamisen säännöllinen päivittäminen keskeistä
 Kaikkea digitaalista osaamista on syytä päivittää säännöllisesti
 Osaaminen vanhenee ohjelmistojen, versioiden ja lainsäädännön
kehittyessä
 Työvälineohjelmistojen osaamisen päivittäminen nähdään
tärkeänä – tehokas ja sujuva käyttö vaatii harjoitusta
 Avoimissa vastauksissa kehittämiskohteina korostuivat mm. datan
käsittely ja analysointi, verkkotyöskentelyn taidot, tietoturva,
sosiaalinen media, pedagogiikka ja yhteisöllisen työskentelyn
taidot
 Entä ne tulevaisuuden taidot, jotka vielä toistaiseksi ovat ”sokeina
pisteinä” monen mielessä?
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
Kenen vastuulla osaamisen kehittäminen on?
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
”Osa digitaidoista on
kansalaistaitoja, jotka vaan
täytyy oppia ja jokaisella on
vastuu omasta osaamisestaan.”
”Työssä tarvittavien taitojen
kouluttaminen ja perehdytys
on työnantajan vastuulla.”
Vanhoja, toimivia ja uusia, innovatiivisia koulutusmuotoja
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
Teemahaastatteluilla syvennettiin ajatuksia
 Poimimme 14 haastateltavaa vastanneiden joukosta:
 osaamisen kehittämiseen halutaan tarttua, muttei oikein ole selkeää
suuntaa, että miten ja millä keinoin
 Haastatteluissa sanottua:
 ”Osaava henkilökunta nostaa myös organisaation kilpailukykyä.”
 ”Digitalisaatio on ehdottomasti positiivinen asia. Vielä ollaan
perusosaamisen puutteen vuoksi kuitenkin liikaa yksittäisten
välineiden ja ohjelmien käytön opettelussa.”
 ”Perusopetukselle asetetaan suuret haasteet digitaitojen
opettamisessa. Toivottavasti uudet opetussuunnitelmat
jalkautuessaan vastaavat tähän haasteeseen.”
 ”Ollaan ylpeitä osaamisen kehittämisestä!”
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
Tutustu selvityksen tuloksiin
 TIEKEn verkkosivuilta
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
Muita selvityksiä ja tutkimuksia
 Digibarometri
 Suomi kärjessä, mutta digitaalisuus on edelleen hyödyntämätön
mahdollisuus – suurin haaste syvempi soveltaminen
 FlowIT
 Työssä menee 4 tuntia viikossa tietokoneongelmiin
 OKM: Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta
 Osaamisen, laitteiden ja tekniikan puute hidastavat tvt:n
opetuskäyttöä
 PIAAC, ”aikuisten PISA”
 Etenkin alle 20 ja yli 40 -vuotiailla ongelmia tietotekniikan käyttöä
vaativissa ongelman-ratkaisutehtävissä
 Väitös: Diginatiivitkin tarvitsevat tietotekniikkakoulutusta
 Paltan digitaloudesta kasvua -tutkimus
@tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
Merja Sjöblom
digiosaamisen vauhdittaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Twitter: @MerjaSjoblom
Kiitos!
Kysymyksiä ja keskustelua
1 von 14

Recomendados

TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen von
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE Finnish Information Society Development Centre
117 views33 Folien
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen von
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKE Finnish Information Society Development Centre
3.3K views52 Folien
Tuusula 27.8.2021 nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuus von
Tuusula 27.8.2021  nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuusTuusula 27.8.2021  nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuus
Tuusula 27.8.2021 nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuusVerke
85 views38 Folien
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021 von
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021Verke
94 views44 Folien
Digitaaliset alustat versinais-suomen tyopajaverkosto - juha kiviniemi 23.1... von
Digitaaliset alustat  versinais-suomen tyopajaverkosto - juha kiviniemi 23.1...Digitaaliset alustat  versinais-suomen tyopajaverkosto - juha kiviniemi 23.1...
Digitaaliset alustat versinais-suomen tyopajaverkosto - juha kiviniemi 23.1...Verke
102 views46 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020 von
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020Verke
128 views35 Folien
Osuvat taidot hh110220 von
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220Sanna Brauer
130 views36 Folien
Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja juha kiviniemi... von
Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja  juha kiviniemi...Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja  juha kiviniemi...
Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja juha kiviniemi...Verke
171 views34 Folien
Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno von
Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno
Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno Verke
172 views141 Folien
Mikä Verke on? von
Mikä Verke on?Mikä Verke on?
Mikä Verke on?Verke
1.9K views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020 von Verke
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
Verke128 views
Osuvat taidot hh110220 von Sanna Brauer
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220
Sanna Brauer130 views
Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja juha kiviniemi... von Verke
Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja  juha kiviniemi...Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja  juha kiviniemi...
Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja juha kiviniemi...
Verke171 views
Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno von Verke
Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno
Digitalisaatio, nuorisotyö ja nuorten nykymeno
Verke172 views
Mikä Verke on? von Verke
Mikä Verke on?Mikä Verke on?
Mikä Verke on?
Verke1.9K views
Monimuotoinen digitaalinen nuorisotyo 29.10.2020 von Verke
Monimuotoinen digitaalinen nuorisotyo 29.10.2020Monimuotoinen digitaalinen nuorisotyo 29.10.2020
Monimuotoinen digitaalinen nuorisotyo 29.10.2020
Verke117 views
Tvt osaaminen 05062012 von merjasj
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012
merjasj706 views
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka von TuoviHuttunen
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
TuoviHuttunen762 views
Nuorisotyön digitalisaatio – Kouvola 3.12.2019 von Verke
Nuorisotyön digitalisaatio – Kouvola 3.12.2019Nuorisotyön digitalisaatio – Kouvola 3.12.2019
Nuorisotyön digitalisaatio – Kouvola 3.12.2019
Verke146 views
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi... von Johanna Salmia
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
Johanna Salmia422 views
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018 von Verke
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Verke450 views
Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019 von Verke
Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
Verke197 views
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen von Verke
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
Verke140 views
Cybersecurity skills gap 2020 von japijapi
Cybersecurity skills gap 2020Cybersecurity skills gap 2020
Cybersecurity skills gap 2020
japijapi333 views
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020 von Olli Pitkänen
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Olli Pitkänen558 views
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissa von Jyrki Kasvi
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissaOppiminen ja osaaminen digiajan paineissa
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissa
Jyrki Kasvi979 views
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa von Irma Mänty
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Irma Mänty162 views

Similar a Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia

Tiviittori 03012017 von
Tiviittori 03012017Tiviittori 03012017
Tiviittori 03012017merjasj
86 views9 Folien
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi? von
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Harto Pönkä
307 views34 Folien

Similar a Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia(20)

Tiviittori 03012017 von merjasj
Tiviittori 03012017Tiviittori 03012017
Tiviittori 03012017
merjasj86 views
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi? von Harto Pönkä
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Harto Pönkä307 views
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista? von Matleena Laakso
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Matleena Laakso3.5K views
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15 von Kari Mikkelä
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Kari Mikkelä46 views
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen von Timo Rainio
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminenSosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
Timo Rainio429 views
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen von Miia Kosonen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen15.2K views
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille von Matleena Laakso
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleDigi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Matleena Laakso842 views
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava von Risto Säntti
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaSäntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Risto Säntti527 views
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto von Piritta Seppälä
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenvetoJärjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto
Piritta Seppälä1.3K views
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19 von Matleena Laakso
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Matleena Laakso204 views
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019 von CMAD Finland
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
CMAD Finland557 views

Más de TIEKE Finnish Information Society Development Centre

Osaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeillä von
Osaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeilläOsaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeillä
Osaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeilläTIEKE Finnish Information Society Development Centre
342 views10 Folien

Más de TIEKE Finnish Information Society Development Centre(20)

Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia

 • 1. Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia Merja Sjöblom digiosaamisen vauhdittaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry www.tieke.fi @tiekery @MerjaSjoblom
 • 2. Webinaarin sisältö  Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen –selvityksen kertomaa  Kehittämistarpeet  Kenen vastuulla digiosaamisen kehittäminen on  Kehittämisen keinovalikoima  Muita tutkimuksia ja selvityksiä digiosaamisesta @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 • 3. Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen -selvitys @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3  Kevät 2017: workshop ja ständikysely ITK-päivillä  Kesä 2017: laaja, avoin kysely ja sitä täydentävät haastattelut  Syyskuu 2017: Ajatuspaja  Lokakuu 2017: Selvityksen tulokset
 • 4. Mitä kaikkea kysyimmekään? Datan analysointi Informaation lukutaito Kuvankäsittely Laitteiden hallinta (älypuhelin, tabletti, tietokone) Ohjelmointi Pilvipalvelut Sosiaalinen media Sähköposti ja kalenteri Tekijän- ja käyttöoikeudet Tiedonhaku Tietoturva Työvälineohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) Verkkokokousten järjestäminen Verkkokoulutusten järjestäminen Verkko-oppimisympäristön käyttö Yhteisöllinen työskentely (esim. Google- tai Office365-palvelut) @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4 Mikä on taitojen taso? Missä taidot pitäisi oppia? Tarvitseeko opittua edelleen kehittää? Minkälaisia täydennyskou- lutusmuotoja? Kenen vastuulla lisäoppi on?
 • 5. Vastaajaorganisaatiot, vastaajia noin 250 @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5 21% 13% 9% 11% 18% 12% 6% 4% 6% Kyselyyn vastanneiden edustamat organisaatiot Yritys Julkinen sektori Kolmas sektori Perusopetus Toinen aste Ammattikorkeakoulu Yliopisto Vapaa sivistystyö Muu
 • 6. Kohti tuntematonta tulevaisuutta?  Kaikki osaaminen perustuu perustaitoihin, joiden päälle uutta osaamista rakennetaan  Miten tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeet? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 • 7. Missä digitaitojen perusteet pitäisi oppia? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7 10% 51% 34% 50% 21% 33% 45% 41% 35% 45% 35% 32% 5% 2% 28% 26% 23% 21% 29% 13% 24% 23% 19% 22% 24% 20% 22% 26% 17% 8% 23% 24% 31% 11% 11% 6% 26% 13% 6% 8% 15% 13% 13% 14% 22% 26% 19% 17% 18% 4% 9% 7% 12% 12% 5% 9% 12% 5% 14% 11% 30% 35% 13% 13% 11% 4% 6% 7% 7% 9% 6% 9% 7% 6% 7% 9% 18% 19% 10% 11% 7% 8% 12% 17% 10% 11% 19% 12% 7% 10% 9% 9% 7% 9% 7% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Datan analysointi Informaation lukutaito Kuvankäsittely Laitteiden hallinta (älypuhelin, tabletti, tietokone) Ohjelmointi Pilvipalvelut Sosiaalinen media Sähköposti ja kalenteri Tekijän- ja käyttöoikeudet Tiedonhaku Tietoturva Työvälineohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) Verkkokokousten järjestäminen Verkkokoulutusten järjestäminen Verkko-oppimisympäristön käyttö Yhteisöllinen työskentely (esim. Google- tai Office365-palvelut) Missä digitaitojen perusteet pitäisi oppia? Peruskoulussa Toisella asteella Jatko-opinnoissa Työnantajan kouluttamana Työn ohessa oppien Omaehtoisesti
 • 8. Osaamisen säännöllinen päivittäminen keskeistä  Kaikkea digitaalista osaamista on syytä päivittää säännöllisesti  Osaaminen vanhenee ohjelmistojen, versioiden ja lainsäädännön kehittyessä  Työvälineohjelmistojen osaamisen päivittäminen nähdään tärkeänä – tehokas ja sujuva käyttö vaatii harjoitusta  Avoimissa vastauksissa kehittämiskohteina korostuivat mm. datan käsittely ja analysointi, verkkotyöskentelyn taidot, tietoturva, sosiaalinen media, pedagogiikka ja yhteisöllisen työskentelyn taidot  Entä ne tulevaisuuden taidot, jotka vielä toistaiseksi ovat ”sokeina pisteinä” monen mielessä? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 • 9. Kenen vastuulla osaamisen kehittäminen on? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9 ”Osa digitaidoista on kansalaistaitoja, jotka vaan täytyy oppia ja jokaisella on vastuu omasta osaamisestaan.” ”Työssä tarvittavien taitojen kouluttaminen ja perehdytys on työnantajan vastuulla.”
 • 10. Vanhoja, toimivia ja uusia, innovatiivisia koulutusmuotoja @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 • 11. Teemahaastatteluilla syvennettiin ajatuksia  Poimimme 14 haastateltavaa vastanneiden joukosta:  osaamisen kehittämiseen halutaan tarttua, muttei oikein ole selkeää suuntaa, että miten ja millä keinoin  Haastatteluissa sanottua:  ”Osaava henkilökunta nostaa myös organisaation kilpailukykyä.”  ”Digitalisaatio on ehdottomasti positiivinen asia. Vielä ollaan perusosaamisen puutteen vuoksi kuitenkin liikaa yksittäisten välineiden ja ohjelmien käytön opettelussa.”  ”Perusopetukselle asetetaan suuret haasteet digitaitojen opettamisessa. Toivottavasti uudet opetussuunnitelmat jalkautuessaan vastaavat tähän haasteeseen.”  ”Ollaan ylpeitä osaamisen kehittämisestä!” @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
 • 12. Tutustu selvityksen tuloksiin  TIEKEn verkkosivuilta @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
 • 13. Muita selvityksiä ja tutkimuksia  Digibarometri  Suomi kärjessä, mutta digitaalisuus on edelleen hyödyntämätön mahdollisuus – suurin haaste syvempi soveltaminen  FlowIT  Työssä menee 4 tuntia viikossa tietokoneongelmiin  OKM: Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta  Osaamisen, laitteiden ja tekniikan puute hidastavat tvt:n opetuskäyttöä  PIAAC, ”aikuisten PISA”  Etenkin alle 20 ja yli 40 -vuotiailla ongelmia tietotekniikan käyttöä vaativissa ongelman-ratkaisutehtävissä  Väitös: Diginatiivitkin tarvitsevat tietotekniikkakoulutusta  Paltan digitaloudesta kasvua -tutkimus @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 • 14. Merja Sjöblom digiosaamisen vauhdittaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @MerjaSjoblom Kiitos! Kysymyksiä ja keskustelua