Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)

Thomas Brand
Thomas BrandHead of Institutions, Client Director um Coinmotion

Tämä on ensimmäinen osa Coinmotion Researchin Ethereumin sulautumista koskevasta syventävästä tutkimuksesta. Ensimmäinen osa käsittelee Ethereumin sulautumista ja toinen osa sulautumisen jälkeisiä tapahtumia. Tarkoituksena on tarjota neljä näkökulmaa (lähi)tulevaisuudessa tapahtuvasta Ethereumin työntodisteesta irtautumisesta. – Ethereum-verkossa tapahtuvan arvoliikenteen (siirtojen) turvaamiseksi tarvittavan energiankulutuksen odotetaan vähenevän murto-osaan nykyisestä; – ETH-kryptovaluutan liikkeeseenlaskun odotetaan vähenevän merkittävästi, joka yhdessä aiemmin aktivoidun EIP-1559-päivityksen kanssa voi tehdä ETH:sta aiempaa huomattavasti niukempaa (vaikka ETH:lla ei ole ennalta rajattua tarjontaa); – ETH:n panttaamisen odotetaan tarjoavan houkuttelevia tuottomahdollisuuksia jo yksin ETH:n verkkonatiiville panttaamiselle (steikkaus); ja – Sulautumisen jälkeiset päivitystoimenpiteet lupaavat parantaa huomattavasti Ethereumin-verkon skaalattavuutta ja alentaa liiketoimikustannuksia (siirtomaksuja), joka saattaa innostaa entistä enemmän toimijoita Ethereumin pariin. Hyviä lukuhetkiä.

● Ethereumin sulautuminen (“The Merge”) viivästyy aiemmin odotetusta.
Sulautuminen tapahtunee Q3–Q4 22, mutta mikään ei ole varmaa.
● Ethereumin siirtyminen varantotodisteeseen (1) vähentää liiketoimien varmistamisen
ja vahvistamisen energiabudjettia muuttaen samalla kryptoverkon turvallisuusmallia,
(2) uutta ETH:ta syntyy jatkossa entistä vähemmän, (3) tarjoaa ETH:n panttaajille
houkuttelevia tuottomahdollisuuksia ja (4) Ethereumin sulautumisen jälkeen
toteutetaan useampia päivityksiä, jotka vietäneen päätökseen joskus vuosina 2023–24.
Tämä on ensimmäinen kahdesta Ethereumin lähitulevaisuuden kehitysaskeleita
käsittelevistä muistioista. Ensimmäisessä muistiossa käsitellään seikkaperäisesti
Ethereumin kauan odotettua sulautumista (The Merge) ja myöhemmin
julkaistavassa toisessa muistiossa tarkastellaan sulautumisen jälkeisiä päivityksiä.
Nämä kaksi tapahtumasarjaa – The Merge ja sen jälkeiset Ethereum-protokollan
päivitykset – liittyvät toisiinsa, koska pelkkä sulautuminen ei yksinään vastaa
niihin haasteisiin, joiden vuoksi Ethereum on kohdannut viime vuosina kiristyvää
kilpailua muun muassa DeFi-toteutusalustana. Monimutkaisen päivitysten
“saariston” toteuttaminen missä tahansa hajautetussa monimutkaisessa
järjestelmässä on haastavaa, mutta erityisen vaikeaksi sen tekee Ethereumin
nopea kehitys: tuhansia hajautettuja sovelluksia, miljoonia käyttäjiä ja satojen
miljardien eurojen arvosta verkkoon sidottua arvoa.
Thomas Brand on aiemmin julkaissut Ethereumin tulevaisuutta käsittelevän
laajemman Coinmotion Researchin raportin, jonka löydät maksutta tästä.
Aiemmassa raportissa käsiteltiin muun muassa Ethereumin syntyhistoriaa,
kehityskaarta ja sitä, miten The Merge vaikuttaa Ethereumin toimintaan. Raportti
korostaa sitä, että sulautuminen ei muuta vain Ethereum-lohkoketjua, vaan myös
Ethereum-verkon kolikon (ETH) luonnetta.
Thomas Brand
Head of Institutions
tbrand@coinmotion.com
Coinmotion Research
Tutkimuksia, selvityksiä ja julkaisuja
2 • 2022
Johdanto
“Ethereumin kaltaiset järjestelmät ovat pohjimmiltaan
kryptotaloudellisten eliöiden uusi luokka. Ne ovat hajautettuja, juridisesti
[kaikesta perinteisestä lainkäytöstä riippumattomia] kokonaisuuksia, jotka
toimivat kokonaan kyberavaruudessa. Niitä ylläpidetään kryptografian,
taloustieteen ja sosiaalisen konsensuksen yhdistelmän avulla.”
– Vitalik Buterin1
Ethereumin kauan odotettuun sulautumistapahtumaan, jota kutsutaan
tuttavallisemmin nimellä The Merge, on ladattu äärimmäisen suuret odotukset.
Se on kiistatta eräs kryptomaailman tällä hetkellä eniten keskustelluista aiheista:
sulautumisen myötä nykyinen työntodisteeseen perustuva Ethereum-verkko
siirtyy varantotodistepohjaiseen konsensusmalliin.
Kyse on ainutlaatuisesta tapahtumasta kryptomaailman historiassa, joten sen
taustatekijöistä ja vaikutuksista on hyvä olla tietoinen, vaikka ei ETH:ta
omistaisikaan tai olisi muutoin kiinnostunut Ethereumista älysopimusalustana.
Mitä The Merge käytännössä tarkoittaa Ethereumin kannalta? Tärkeimpiä esiin
nousevia seikkoja on neljä:
1. Ethereum-verkossa tapahtuvan arvoliikenteen (siirtojen) turvaamiseksi
tarvittavan energiankulutuksen odotetaan vähenevän murto-osaan
nykyisestä;
2. ETH-kryptovaluutan liikkeeseenlaskun odotetaan vähenevän
merkittävästi, joka yhdessä aiemmin aktivoidun EIP-1559-päivityksen2
kanssa voi tehdä ETH:sta aiempaa huomattavasti niukempaa (vaikka
ETH:lla ei ole ennalta rajattua tarjontaa);
3. ETH:n panttaamisen odotetaan tarjoavan houkuttelevia
tuottomahdollisuuksia jo yksin ETH:n verkkonatiiville panttaamiselle
2
Florian Strauf (11.7.2021): Ethereum (1+ EIP1559) tokenomics.
1
Vitalik Buterin (2016): A Proof of Stake Design Philosophy. Medium.
Mitä The Merge tarkoittaa? 2
(steikkaus); ja
4. Sulautumisen jälkeiset päivitystoimenpiteet lupaavat parantaa
huomattavasti Ethereumin-verkon skaalattavuutta ja alentaa
liiketoimikustannuksia (siirtomaksuja), joka saattaa innostaa entistä
enemmän toimijoita Ethereumin pariin
The Merge on kaikkinensa niin merkittävä tapahtumasarja Ethereumin
elinkaaressa, että jo se ansaitsee tulla käsitellyksi laajasti ja monipuolisesti jo
yksinään historiallisena tapahtumasarjana. Kryptoanalyysiyhtiö Messarin
Wilson Withiamin ja Ryan Watkinsin joulukuussa 2020 julkaisema
tutkimusraportti3
on edelleen laajin ja monipuolisin katsaus Ethereumin
tulevaan päivitykseen, vaikka hieman yli vuoden aikana on ehtinyt jo tapahtua
paljon.
Bitcoinin jälkeen hajautettujen tilikirjojen teknologian käyttöä on
määrätietoisesti laajennettu muihinkin käyttötapauksiin kuin yksinomaan
hajautetun kirjanpidon järjestämiseksi. Ethereum on näistä bitcoinin jälkeisistä
sovelluksista merkittävin ja monella tavoin kunnianhimoisin. Ethereumin
julkilausuttuna tavoitteena on olla “globaali tietokone”4
, jonka varassa
käytännössä voitaisiin ajaa mitä tahansa tietokoneohjelmaa.
Vitalik Buterin kuvasi Ethereumin ensimmäiset tekniset ominaisuudet
loppuvuodesta 2013, Ethereumin ennakkomyynti järjestettiin alkusyksystä 2014
ja heinäkuun lopussa 2015 Ethereum julkaistiin. Ethereumin varaan on
rakennettu vuosien varrella tuhansittain erilaisia hajautettuja sovelluksia (ks.
kuvio 1), verkkoon on sidottu satojen miljardien arvo ja Ethereum käsittelee
päivittäin miljardien eurojen arvosta siirtotapahtumia.
Ethereum on maailman eniten käytetty lohkoketjujärjestelmä transaktiomäärillä
mitattuna ja sen varaan rakentuu monimutkainen rihmasto erilaisia pääosin
perinteisestä rahoituksesta tuttuja hajautettuja sovelluksia ja ratkaisuja.
Ethereumin kehityshistoria on täynnä kompromisseja5
, joiden vuoksi Ethereum
5
Vitalik Buterin 2022: The roads not taken. Vitalik.ca.
4
Antti Kallio (2021): “Ethereumista tulee globaali tietokone” – pilvijätit jäävät toiseksi. Tivi.
3
Wilson Withiam & Ryan Watkins (2021): ETH 2.0: The Next Evolution of the Cryptoeconomy. A Messari Report.
Mitä The Merge tarkoittaa? 3
ei kykene tehokkaasti tukemaan sen ympärille rakentunutta hajautunutta
ekosysteemiä. Vuosien varrella eräiden Ethereumin parissa työskentelevien ja
sen kehittämiseen merkittävästi panostaneiden keskuudessa on syntynyt unelma
siitä, että tulevaisuudessa Ethereum on rahoitusjärjestelmän infrastruktuurin
pohjakerros tai ainakin hyvin merkityksellinen osa sitä.
Ethereumin nykyarkkitehtuurin avulla tätä unelmaa ei ole kuitenkaan
mahdollista saavuttaa halutussa aikataulussa, jonka vuoksi skaalaamista ja
skaalautuvuutta on pidetty keskeisenä kipukohtana Ethereumin tulevaisuuden
kannalta.
KUVIO 1. ETHEREUM-LOHKOKETJUVERKON TOISESSA KERROKSESSA SATOJA
HANKKEITA
Lähde: DiversiFi
Ethereum on kärsinyt vuosien varrella takaiskuja muun muassa
siirtokustannusten suhteellisesti korkean tason ja liian rajallisina pidettyjen
toiminnallisuuksien vuoksi. Tästä huolimatta älysopimusalustamarkkinoilla
Ethereumilla on ollut vuosia jatkunut hallitseva markkina-asema: hajautetun
rahoituksen parissa Ethereumin osuus on kiristyneestä kilpailusta huolimatta
Mitä The Merge tarkoittaa? 4
edelleen yli 50 %, Ethereum on useiden vakaavaluuttojen taustalla ja
NFT-markkinat nojaavat vahvasti Ethereum-lohkoketjuun.6
Ethereumin sulautumistapahtuma on osa monta vuotta jatkunutta ja monia
välivaiheita sisältävää Ethereumin arkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyvää
uudistusta, jonka julkilausuttuna tavoitteena on parantaa maailman toiseksi
suurimman kryptoverkon skaalautuvuutta, turvallisuutta, ja energiatehokkuutta
heikentämättä samalla kuitenkaan verkon hajautuneisuutta tai käytettävyyttä.
Se, miten hyvin Ethereum 2.07
onnistuu tyydyttävällä tavoin taklaamaan
lohkoketjualustoille ominaisen hajautuneisuuden, turvallisuuden ja
skaalautuvuuden trilemman, jää nähtäväksi.
Coinmotion Researchin analyytikko Timo Oinonen on kuvannut niin sanottua
lohkoketjujen trilemmaa helmikuussa julkaistussa kirjoituksessaan Hajautettu
rahoitus: Ethereum ja kilpailevat protokollat:
“Skaalauksen trilemman mukaisesti lohkoketjualusta voi fokusoitua
ainoastaan kahteen kolmesta ominaisuudesta, jolloin lopullinen toteutus
on aina kompromissi. Referenssinä Bitcoin-verkko on hyvin turvallinen ja
hajautettu, mutta haastava skaalata. Skaalauksen trilemmaa yritetään
ratkaista erilaisilla kerroksen yksi (L1) ja kaksi (L2) protokollilla.”8
Ethereum-lohkoketjun päivittäminen on jo itsessään monimutkainen ja
vaikeaselkoinen kokonaisuus, mutta kyse ei ole vain konsensusprotokollan
päivittämisestä ja sen jälkeen tehtävistä “parannuksista”.9
Sulautuminen
vaikuttaa merkittävin tavoin sekä ETH:n luonteeseen kryptovarallisuuseränä,
että Ethereumin varaan rakentuneiden muiden kryptoprotokollien ja -varojen
arvostukseen ja elinkelpoisuuteen.10
Sulautuminen vahvistaa useita ETH:n erikoislaatuisia ominaisuuksia, koska siitä
10
Noelle Acheson: Markkinakommentti, 22.4.2022
9
Ethereumin kehityskaarta kohti 2.0-päivitystä on käsitelty tyydyttävällä tavalla suomeksi esimerkiksi
Bitcoinkeskus.comin julkaisemassa kirjoituksessa Ethereum 2.0 – The Merge. Aiemmin Coinmotion Researchille
kirjoittamani Ethereumin tuleviasuutta käsittelevä raportti porautuu tarkemmin yksittäisiin The Mergen ja sen jälkeisten
tapahtumien teemoihin.
8
Timo Oinonen (2022): Hajautettu rahoitus: Ethereum ja kilpailevat protokollat. Coinmotion Blogi.
7
Ethereumin päivitystä koskevassa keskustelussa on käytetty monenlaista terminologiaa vuosien aikana, mutta yleisesti
ottaen “Ethereum 2.0”- ja “ETH1/ETH2”-terminologiasta on pyritty luopumaan sen aiheuttamien sekaannusten vuoksi.
Sekaannusten välttämiseksi eräät puhuvat “toteutuskerroksesta” (execution layer; “Ethereum 1.0”) ja
“konsensuskerroksesta” (consensus layer; “Ethereum 2.0”), jotka sulautuvat The Mergen myötä toisiinsa.
6
Coinmotion Research (2022): Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita.
Mitä The Merge tarkoittaa? 5
on tullut samanaikaisesti “kolmipäinen” varallisuuserä (ks. liite 1):
● käyttöomaisuusmaisuus: tuottaa pysyvää tuloa;
● kulutus-/muunnoshyödykemäisyys: hyödyke voidaan kuluttaa tai muuntaa,
mutta se ei tuota pysyvää tuloa); ja
● arvon säilyttäjämäisyys: hyödykettä ei voi kuluttaa tai muuntaa, eikä se
tuota pysyvää tuloa, mutta sillä on arvoa arvon säilyttäjänä) muistuttava
varallisuuserä.11 12
Sulautumisen aikataulu on siirtynyt toistuvasti, eikä mitään tiettyä päivämäärää
ole annettu. Markkinoilla liikkuu vain huhuja ja arvailuja, mutta tosiasioita on
yllättävän vähän.13
Vielä alkuvuodesta monet Ethereumin kehittäjät ja
sulautumista seuraavat markkinatoimijat arvelivat muutoksen tapahtuvan vielä
kesä-heinäkuussa14
, mutta viimeisimpien arvioiden mukaan
sulautumismuutosta jouduttaneet lykkäämään ainakin alkusyksyyn.15
Ethereumin nykyisiin pääkehittäjiin kuuluva Tim Beiko julkaisi GitHubissa
huhtikuun puolivälissä UKK:n. Tässä dokumentissa Beiko kirjoittaa:
“The Merge -tapahtumalle ei ole vielä virallista päivämäärää. Päivämäärä
asetetaan vasta, kun asiakasohjelmatiimit [engl. client teams] ovat varmoja
siitä, että ohjelmistototeutukset on testattu perusteellisesti ja että ne ovat
virheettömiä. Mahdollinen päivämäärä ilmoitetaan
blog.ethereum.org-verkkosivustolla.”16
Beikon mukaan kaikki Ethereumin asiakasohjelmatiimit työskentelevät
parhaillaan The Merge -toteutuksen parissa. Luvassa on vielä lukuisia
“varjohaaraumia”, jonka lisäksi lienee vielä tarve tehdä vielä monia pienempiä
säätöjä siellä täällä.
Kyse ei ole vain Ethereumin protokollasääntöjen teknisluonteisesta
16
Tim Beiko (2022): Ethereum Roadmap FAQ – Merge Timelines.
15
Jordan Finneseth: Altcoin Roundup: Analysts give their take on the impact of the Ethereum Merge delay. Cointelegraph;
Sam Kessler (2022): Ethereum Merge No Longer Expected in June. CoinDesk.
14
Olga Kharif, David Pan & Bloomberg (2022): What sparked Ether’s jump above crypto rival Bitcoin? Fortune.
13
Bytes (2022): The Merge is Delayed; Brian Quambry (2022): Ethereum Merge a ‘few months after’ June: Dev clears up
what’s going on. Cointelegraph.
12
Ks. muistion lopussa oleva Liite - Etherin (ETH) ominaisuudet.
11
Chris Burniske & Adam White (2017): Bitcoin: Ringing the Bell For a New Asset Class. ARK Invest + Coinbase; David
Hoffman (2019): Ether: The Triple Point Asset. Bankless; Robert Greer (2018): The Superclasses of Assets Revisited. J.P.
Morgan Center for Commodities at the University of Colorado Denver Business School.
Mitä The Merge tarkoittaa? 6
päivittämisestä, vaan monimutkaisesta suuren siirtymän orkestroinnista, jonka
vaikutukset eivät rajoitu yksinomaan vain Ethereumin peruskerrokseen.
Ethereum on monimutkainen ja jatkuvasti monimutkaistuva ekosysteemi, jossa
yksin peruskerroksen käyttäjiä ja siihen nojaavia toisen kerroksen toteutuksia on
niin paljon, että sulautumisessa ei ole varaa tehdä virheitä.
Luvassa on siis vielä paljon kiivasta keskustelua esimerkiksi siitä, kuinka paljon
jo aiemmin suunnitellun niin sanotun vaikeuspommin aktivoitumista joudutaan
siirtämään. Vaikeuspommin aktivointi johtaisi Ethereum-louhinnan alasajoon
kannattamattomana ja Ethereum-lohkoketjun todennäköisesti nopeahkoon
siirtymään varantotodistealgoritmiin.17
17
Louhijat eivät näytä olevan tilanteesta moksiskaan: Ethereum-verkon yhteenlaskettu laskentateho on kasvanut
jatkuvasti heinäkuusta 2020. Tällä hetkellä verkon laskentateho on huippulukemissaan. Tähän on olemassa
ymmärrettävät liiketaloudelliset syyt, jonka lisäksi nykyiset Ethereum-louhijat voivat halutessaan siirtyä The Mergen
jälkeen Ethereum Classic -louhijoiksi, koska Ethereumin siirtymä PoS-algoritmiin ei vaikuta Ethereum Classic
-verkkoon. Ks. Etherscan.io: Hashrate.
Mitä The Merge tarkoittaa? 7
The Mergen taustat
Lohkoketjuissa eli hajautetuissa tilikirjoissa tarvitaan luotettava keino, jonka
avulla tietty toimija saa oikeuden ehdottaa uutta lohkoa lisättäväksi
lohkoketjuun. Tapahtuman lisääminen lohkoketjuun edellyttää, että jollekulle
annetaan oikeus kirjoittaa tapahtuma lohkoketjuun – ja bitcoinin ja nykyisen
Ethereumin tapauksessa oikeus annetaan sille, joka on tuottanut suurimman
työntodisteen.
Nykyisessä Ethereum-protokollassa tämä tapahtuu työntodistelouhinnan avulla:
louhija kuluttaa vaihtelevan, joskin huomattavan määrän energiaa, aikaa ja
laskentatehoa verkolle hyväksyttäväksi tarjottavien lohkojen tuottamiseen.
Työntodistelouhinta muuntaa kulutetun sähkön Ethereum-verkon
turvallisuudeksi (ks. Kuvio 2).18
KUVIO 2. ETHEREUM-VERKON LASKENTATEHO ON KASVANUT 5X HEINÄKUUSTA 2020
TÄHÄN PÄIVÄÄN
Lähde: Ethereum Emissions: A Bottom-up Estimate
Työntodiste soveltuu mainiosti lukuisiin käyttötapauksiin, joista bitcoinin
18
Andreas M. Antonopoulos (2014): Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. O’Reilly Media.
Mitä The Merge tarkoittaa? 8
vaikeussäädettävä työntodiste on toistaiseksi tunnetuin. Bitcoinin tapauksessa
työntodiste on keskeinen syy sille, miksi bitcoin on verkkona niin äärimmäisen
turvallinen, vakaa ja hajautettu. Työntodiste ei kuitenkaan välttämättä ole ainut
keino saavuttaa konsensusta eli yksimielisyyttä hajautetun
lohkoketjujärjestelmän nykytilanteesta, koska lohkoketju on yleinen teknologia.
Rahamaisten ominaisuuksien lisäksi teknologiaa on mahdollista käyttää myös
muissa yhteyksissä.
Ethereumin tapauksessa oli jo alusta alkaen ilmeistä, että tavoitteena on jollain
aikavälillä siirtyä työntodistemallin louhinnasta varantotodistemallin
panttaukseen.19
Työntodistelouhinta varmistaa bitcoinjärjestelmän
turvallisuuden ja synnyttää koko verkon laajuisen konsensuksen ilman
luotettavaa keskusvaltaa.20
Tosiasiallisesti varantotodistemallia oli kehitetty jo
ennen työntodistemallia21
, mutta bitcoinin suosio ja menestys sai monet
alkuvaiheen kryptohankkeet tyytymään työntodisteeseen ennen kuin muita
konsensusalgoritmeja oli ryhdytty tarkemmin tutkimaan.
Ethereumin The Merge on tapahtumasarja, jonka tuloksena Ethereum luopuu
työntodisteesta ja astuu varantotodistemallin vastaan.
Ethereumin parissa on tehty vuosia jatkunutta valmistautumistyötä tähän
seuraavaan vaiheeseen, mutta virallisesti siirtymä sai alkunsa joulukuussa 2020.
Tällöin lanseerattiin Ethereum-lohkoketjusta erillinen Beacon Chain -niminen
lohkoketju.22
Ethereumin parissa on tehty, kuten aiemmin mainittu Ethereumin
pääkehittäjiin kuuluva Beiko, jatkuvaa The Merge -tapahtumaan liittyvää
testausta jo kauan aikaa – ja monia tärkeitä välietappeja on jo saavutettu.
Ethereum ei ole vielä täysin valmis “sulautumaan” Beacon Chain -ketjuun,
mutta The Mergen toteuttaminen on nyt lähempänä kuin koskaan aiemmin
Ethereumin historiassa. Sulautumisen jälkeen on vielä luvassa useampia tärkeitä
“siivouspäivityksiä”, joiden myötä muun muassa ETH2-talletussopimukseen
22
Ethereum.org: The Beacon Chain.
21
Andreas M. Antonopoulos & Gavin Wood 2019: Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps. Sabestopol,
CA: O'Reilly Media.
20
Satoshi Nakamoto keksi hajautetun mekanismin emergentin konsensuksen saavuttamiseksi.
19
Ethereumin Ethash-työntodistemallissa, joka perustuu Vitalik Buterinin Dagger-algoritmiin ja Thaddeus Dryjan
Hashimoto-algoritmiin, on sisäänrakennettuna niin sanottu vaikeuspommi. Sen tavoitteena on tehdä
Ethereum-louhinnasta vähitellen vaikeampaa – ja lopuksi pakottaa protokolla siirtymään varantotodisteeseen.
Mitä The Merge tarkoittaa? 9
lukittu “alkuperäinen” ETH ja syntyneet steikkaustuotot ovat lopulta
käytettävissä.23
The Merge on kaikkinensa äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus sekä
teknisesti että taloudellisesti. Tilannetta voi verrata siihen, että äärimmäisen
monimutkaisin ja osittain tuntemattomin tavoin koostettu lentokone pitäisi
saada täyshuollettua lentokoneen suunnatessa kovaa vauhtia kohti vielä
tuntematonta määränpäätä. Sulauttaminen on siis käytännössä mahdotonta
tehdä niin ettei siitä joku taho jossain vaiheessa kärsisi. Ethereum-yhteisöä ei voi
ainakaan syyttää kunnianhimon puutteesta
Tämä koko prosessi on verrattavissa avosydänleikkaukseen tilanteessa, jossa
potilas on hereillä ja ottaa juoksuaskelia. Tämä on äärimmäisen vaikeaa, lähes
mahdotonta, ilman, että joku käyttäjä vaikutuksista kärsii. Kyse on ehdottomasti
yhdestä kunnianhimoisimmista uudistuksista koko kryptoalan tähänastisen
historian aikana.
23
Robert Stevens (2022): What Is ‘The Merge’? Ethereum’s Move to Proof of Stake. Decrypt.
Mitä The Merge tarkoittaa? 10
Miten sulautuminen vaikuttaa Ethereumiin?
The Merge vaikuttaa Ethereumiin ainakin neljällä eri tavalla.
1. Ethereumin energiankulutus vähenee voimakkaasti
Bitcoinin ja Ethereumin työntodistelouhintaa on arvosteltu vuosien varrella
paljon energiankulutuksen vuoksi, mutta kysymys energiankulutuksesta ja
-infrastruktuurista on huomattavasti monisyisempi kuin ensi alkuun saattaa
luulla.24 25
Pohjimmiltaan työntodistealgoritmin energiankulutus johtuu
tavoitellusta ja hyvänä pidetystä turvallisuusmallista, joka takaa sen, että
hajautettuun tilikirjaan tehtävien merkintöjen kirjaaminen on väärentämättömän
kallista.26
Toisaalta energiankulutus ei ole suoraan verrattavissa
energiantuotannossa syntyneisiin hiilidioksidipäästöihin (ks. kuvio 3).
Varantotodisteeseen siirtymisen on arvioitu vähentävän energiankulutusta jopa
99,95 prosenttia nykyiseen verrattuna27
, mutta samalla Ethereumin
turvallisuusmallikin muuttuu. Turvallisuusmallin kauneus ja eheys ovat lopulta
katsojan silmässä, mutta turvallisuusmallin valitsemisen kannalta
energiatehokkuus tuskin lienee paras tapa arvottaa erilaisia
konsensusmekanismeja keskenään.28
PoW-louhinta-arpajaisten sijaan verkon turvallisuuden takaavat ne ETH:n
haltijat, jotka ovat valmiita lukitsemaan ETH:ta verkon PoS-algoritmiin
nojaavan turvallisuusmallin ylläpitämiseksi. PoS-turvallisuusmallissa verkon
energiankulutus koostuu enää vain validaattorisolmujen energiankulutuksesta,
koska PoW-louhintaa ei varantotodistemallissa ole.
Todistettavissa olevalla energiatehokkuuden parantumisella voi olla myönteinen
28
Vincent Sus (2022): Proof-of-Stake Is a Defective Mechanism.
27
Carl Beekhuizen (2021): Ethereum's energy usage will soon decrease by ~99.95%. Ethereum Foundation Blog.
26
Nick Szabo (2002): Shelling Out: The Origins of Money. Nakamoto Institute.
25
Bitcoinin energiankulutusta koskeva keskustelu ei ole tämän artikkelin pääaiheena, mutta kiinnostuneet voivat tutustua
aiheeseen lukemalla esimerkiksi: Nic Carter (2021): How Much Energy Does Bitcoin Actually Consume? Harvard Business
Review; Nic Carter (2021): Viimeinen sana Bitcoinin energiankulutuksesta. Medium; Rachel Rybarczyk, Drew Armstrong &
Amanda Fabiano (2021): On Bitcoin's Energy Consumption: A Quantitative Approach to a Subjective Question. Galaxy
Digital.
24
Bitcoin on uutta teknologiaa, jota on äärimmäisen vaikea verrata minkään aiemman teknologian kanssa. Bitcoin ei ole
yksinomaan vaihdannan väline, arvon säilyttäjä tai laskentayksikkö. Se ei ole vain tilitys-, toimitus- ja selvityskerros
muiden päällä, vaan täysin ainutlaatuinen yhdistelmä kaikkea edellä kuvattua. Ks. Saifedean Ammous (2017): Bitcoinin
taloustiede toimitusverkkona. Medium.
Mitä The Merge tarkoittaa? 11
“brändivaikutus”, mutta nämä ovat toissijaisia asioita protokollan perimmäisen
turvallisuuden, vakauden ja kestävyyden kannalta.
KUVIO 3. ETHEREUMIN ENERGIANKULUTUS ON KASVANUT SUHTEELLISEN
MALTILLISESTI VUODESTA 2017 (ANNUALISOITU)
Lähde: Ethereum Emissions: A Bottom-up Estimate
2. Uuden liikkeeseen lasketun ETH:n määrä vähenee
voimakkaasti
Ethereumin rahapolitiikassa29
ei ole määritelty kiinteää tarjonnan ylärajaa,
mutta uuden ETH:n liikkeeseenlaskun nopeus eli inflaatio on laskenut vuosien
varrella verkossa tehtyjen päivitysten ja yksittäisten tapahtumien vuoksi.
ETH:n määrä kasvaa tällä hetkellä protokollatasolla määritellyn rahapolitiikan
mukaisesti arviolta noin 4,5 % vuodessa siten, että uudesta Ether-lohkosta
maksetaan työntodistelouhijalle tällä hetkellä peruspalkkiona 2 ETH, lohkon
sisältämät siirtopalkkiot ja mahdollinen 1,75 ETH enolohkopalkkio.30 31
Ethereum-lohkoketjun julkisuus mahdollistaa sen rahapolitiikan toteutumisen
seuraamisen reaaliajassa, kuten kuviosta 4 voi lukea.
Sulautumisen jälkeen uuden ETH:n liikkeeseenlaskutahti riippuu siitä, kuinka
suuri osa ETH-tarjonnasta on pantattu (steikattu) siirtotapahtumien
31
Tällä hetkellä niille, jotka ovat lukinneet Beacon Chain -ketjuun kytkeytyvään ETH2-talletussopimukseen
ETH-varojaan, maksetaan ETH2-muotoisia steikkauspalkkioita. Tätä aihetta – ETH1:n ja ETH2:n välistä eroa –
käsitellään tarkemmin ilmestyneessä Coinmotion Researchin tutkimusraportissa.
30
EthHub: Monetary Policy; Javier Gonzalez (2019): Ethereum reward explained: A quick overview. Medium.
29
EthHub: Ethereum’s Monetary Policy.
Mitä The Merge tarkoittaa? 12
vahvistamiseksi uudessa varantotodistepohjaisessa järjestelmässä. Sulautumisen
jälkeen ETH:n uusi tarjonta todennäköisesti laskee merkittävästi
nykytilanteeseen nähden, koska uudessa PoS-turvallisuusmallissa ETH:n
vuotuinen tarjonnan kasvu vähenee.
KUVIO 4. ETH:N TARJONNAN KASVUTAHDIN OLETETAAN VÄHENEVÄN MERKITTÄVÄSTI
SULAUTUMISEN JÄLKEEN
ETH:n tarjonnan kasvu (ruskea), louhittujen lohkojen lukumäärä (vihreä) ja verkon vaikeusaste (sininen)
Lähde: Ethereum Emissions: A Bottom-up Estimate
3. ETH:n panttaaminen tarjoaa tuottomahdollisuuksia
ETH-omistajan kannalta eräs tärkeimmistä kannustimista lukita ETH:ta verkon
käyttöön varantotodistemallin mukaisesti liiketoimien vahvistamiseksi on
taloudellinen eli mahdollisuus ansaita Ethereum-verkon omaa
ETH-kryptovaluuttaa panttauspalkkiona. ETH-panttaamisen vähimmäismäärä
on 32 ETH, mikä vastaa ETH:n nykyhinnoilla noin 92 000 euron sijoitusta
validaattoriroolin saamiseksi.
Mitä The Merge tarkoittaa? 13
Ne, jotka haluavat ansaita steikkaustuottoa32
, mutta eivät jostain syystä voi tai
halua ryhtyä itsenäisiksi liiketoimien vahvistajiksi, voivat liittyä esimerkiksi
panttaussyndikaatin33
jäseneksi tai hyödyntää erilaisten keskitetympien
kryptotoimijoiden tarjoamia steikkauspalveluita.34
Sulautumisen jälkeen panttaamisen tuoton osatekijät ovat kuvion 5 mukaisesti
panttaajan palkkioksi saama Ethereum-protokollan liikkeeseen laskema
vaihteleva määrä uutta ETH:ta ja lohkon sisältämä vaihteleva määrä siirtokuluja
(joista 70 % poistetaan kierrosta).35 36
Mitä enemmän ETH:ta on lukittuna, sitä
enemmän Ethereum-protokolla vapauttaa ETH:ta kiertoon.
KUVIO 5. ETHEREUMIN PANTTAAMISEN TUOTTO RIIPPUU KAHDESTA PÄÄTEKIJÄSTÄ
Lähde: Staking Rewards Research37
, Florian Strauf38
, Coinmotion Research
38
Florian Strauf (11.7.2021): Ethereum (2.0) tokenomics.
37
Staking Rewards Research (2022): Eth2.0: What happens to staking yields after the Ethereum Merge? Staking Rewards
36
Lisäksi on huomioitava se, että steikkaajan kokonaistuotot riippuvat myös uptimesta.
35
BitMEX Research (2021): Ethereum’s Proof of Stake System – Calculating Penalties & Rewards. BitMEX Research Blog;
Hal Press (2022): Ethereum — A Generational Investment. Medium.
34
Mirko Schmiedl (2020): How to stake ETH | The ultimate Ethereum 2.0 staking guide. Staking Rewards.
33
Steikkaussyndikaattien toimintaan on kohdistunut lisääntyvissä määrin arvostelua, ks. esim. Fredrik Vold (2022):
Dominant Staking Pool Lido Causing ‘Long Lasting’ Damage to Ethereum, But Aims to Improve. Cryptonews.
32
Steikkaustuottoja laskiessa ja niiden perimmäistä olemusta pohtiessa on tärkeä huomioida, että PoS-lohkoketjut eivät
tuota varsinaista "rahavirtaa" tai “tuloa”. PoS-lohkoketjun steikkauksesta maksamat palkkiot ovat osa sitä
kannustinrakennetta, jonka tarkoituksena on saada riittävä määrä käyttäjiä lukitsemaan kolikkonsa verkon
turvaamiseksi. Vastineeksi tästä steikkaaja saa lisää vastikään luotuja kolikoita (tai Ethereumin tapauksessa vielä
tosiasiallisesti tokeneita). Steikkaavan käyttäjän suhteellinen omistusosuus verkosta saattaa näin ollen kasvaa (tai ainakin
pysyä samana), koska tällä käyttäjällä on nyt suhteellisesti enemmän kolikoita kuin niillä, jotka eivät lukinneet
kolikoitaan verkon turvaksi (ceteris paribus). Lukitseminen on esimerkki talebilaisesta oma nahka pelissä -logiikasta, koska
validaattorien toivotaan toimivan moitteettomasti ja kaikissa PoS-ketjuissa pitäisi olla mekanismi ohjaamaan käytöstä
toivottuun suuntaan. Lukitsemisen lähtökohtainen tarkoitus ei siis sinänsä ole rikastuttaa kolikoiden omistajia, vaan
lukitsemisen avulla käyttäjällä on mahdollisuus kasvattaa osallisuuttaan verkosta tietyllä aikavälillä (olettamalla, että
verkon dynamiikka ei rajusti muutu). Toisaalta, jos käyttäjä ei halua lukita varojaan, niin samalla aikavälillä hänen
suhteellinen omistusosuutensa saattaa laskea, koska PoS-protokolla luo lisää kolikoita ja uudet kolikot päätyvät aluksi
steikkaajien haltuun. Olennaista on siis ymmärtää, että kolikoiden lukitseminen ei itsessään ole "tuottoa", koska sellaista
ei varsinaisesti ole olemassa, vaan käyttäjän näkökulmasta esimerkiksi ETH:n lukitseminen PoS-ketjuun vain kasvattaa
Ethereum-verkon suhteellista omistusosuutta (ja toivottavasti myös ETH:n rahamääräinen hintakin kasvaa).
Mitä The Merge tarkoittaa? 14
Panttaaja saa siis ensinnäkin palkkioksi Ethereum-protokollan algoritmisesti
määrittelemän määrän uutta ETH:ta. Puhtaan steikkauspalkkion määrä riippuu
siitä, kuinka paljon yksittäinen panttaaja on lukinnut ETH:ta verkon käyttöön ja
kuinka paljon ETH:ta on lukittu suhteessa kierrossa olevaan kokonaistarjontaan.
Alla oleva kuvio 6 kuvaa sitä, miten tuotto-odotukset maltillistuvat
Ethereum-verkkoon lukitun ETH:n kokonaismäärän kasvaessa.
Nykyisissä markkinaolosuhteissa, kun ETH:ta on pantattuna lähes 12 miljoonaa
yksikköä (ja ETH2-talletussopimukseen on virrannut viime aikoina ETH-varoja
kiihtyvään tahtiin)39
, vuotuinen tuotto-odotus on noin 4–5 prosentin välillä.40
Yksittäisen validaattorin tapauksessa steikkaustuotto maksetaan suoraan
panttaajalle, mutta validaattorisyndikaattien ja keskitettyjen
steikkauspalveluiden tapauksessa ylläpitäjä perii tarjoamistaan palveluista
palkkiot.41
Ethereumin sulautumisen jälkeen validaattorit saattavat edellä mainittujen
steikkauspalkkioiden lisäksi lohkon siirtopalkkion – tai tarkemmin sanottuna
tipin – liiketoimien vahvistamisesta.
Viime vuonna Ethereumin siirtopalkkiomarkkinoiden dynamiikkaa radikaalisti
muuttaneen EIP-1559-päivityksen42
aktivoiduttua merkittävä osa
siirtopalkkiosta poltetaan43
eli kierrossa olevan ETH:n määrä vähenee.44
Uuden
mallin mukaisesti Ethereum-verkon siirtopalkkion perusmaksu poistetaan
kierrosta ja louhijalle (tai tulevaisuudessa lohkon vahvistaneelle validaattorille)
maksetaan lohkossa olevat tipit.
44
Watch the Burn
43
Polttomäärissä on ollut pienehköjä eroja, mutta lähes välittömästi EIP-1559:n aktivoitumisen jälkeen polttomäärät ovat
olleet noin 85 % siirtopalkkiosta. Suuret polttomäärät ovat hyvä juttu ETH:n haltijoille, mutta steikkaajan näkökulmasta
polttotoimet heikentävät itse steikkaamisen tuottoa.
42
EIP 1559 FAQ; Jameson Beck & Mattison Asher (2021): What is EIP-1559? How Will It Change Ethereum? ConsenSys;
Antti Hyppänen (2021): Mikä on Ethereum EIP 1559? Bitcoinkeskus.com.
41
Steikkauspalveluntarjoajia on nykyisin monia, ja niin kauan kuin panttaamista harkitseva käyttäjä ei halua itse lukita 32
ETH:ta validointiin (ja pyörittää validaattorisolmua), vaihtoehtoina on joko lukita tai lainata ETH-varat. Olennaista on
ymmärtää molempiin vaihtoehtoihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.
40
Ennen sulautumista maksettavat “ETH2”-muotoiset steikkauspalkkiot eivät ole laadullisesti samaa
virtuaalivarallisuutta kuin Ethereum-verkon oma “ETH1”. Jokaisen steikkausta harkitsevan on tärkeää ymmärtää, että
sulautumisen toteuttamiseen, aikatauluihin ja teknisiin yksityiskohtiin liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, joiden
vuoksi esimerkiksi saatujen “natiivien” steikkaustuottojen hyödyntäminen tapahtuu aivan jossain muualla kuin
tosiasiallisessa Ethereum-lohkoketjussa – ja palvelusta riippuen steikkaustuottojen likviditetti voi olla hyvin vaihtelevaa.
39
Nansen: ETH2 Deposit Contract. Luvut tarkistettu 23.4.2022.
Mitä The Merge tarkoittaa? 15
KUVIO 6. PANTTAAMISEN TUOTTO-ODOTUS RIIPPUU LUKITUN ETH:N
KOKONAISMÄÄRÄSTÄ SULAUTUMISEN JÄLKEISESSÄ VERKOSSA
Lähde: ConsenSys Codefi; Coinmotion Research
Steikkaajan näkökulmasta siirtopalkkiomarkkinoiden kehitystä on vaikeampi
ennustaa kuin panttauksesta maksettavia palkkioita, koska
siirtopalkkiomarkkinoiden dynamiikka riippuu muun muassa Ethereum-verkon
pääkerroksen käyttöasteesta, liiketoimia tekevien tarpeista ja monista muista
tekijöistä.
Ethereum-verkossa maksetut ETH-määräiset siirtopalkkiot ovat laskeneet
huomattavasti sitten alkuvuoden. Jotkut ovat kuitenkin arvioineet, että
panttaajan näkökulmasta siirtopalkkiot voisivat kuitenkin olla noin 4–7
prosentin luokkaa. Siirtopalkkioiden korkea taso tarkoittaa sitä, että verkon
käytön pitäisi kasvaa huomattavasti nykyisestä – ja samaan aikaan pitäisi
olettaa, että Ethereumilla olisi niin sanottujen älysopimusalustojen välisessä
kilpailussa edelleen paljon voitettavaa.
Ethereum on joutunut kovaan kilpailuun muiden älysopimusalustojen kanssa,
mutta toistaiseksi onnistunut säilymään suurimpana muun muassa hajautetussa
rahoituksessa ja NFT-markkinassa mitattuna.
Mitä The Merge tarkoittaa? 16
KUVIO 7. ETHEREUM-VERKON SIIRTOPALKKIOT OVAT ROMAHTANEET VUODEN
ALUSTA NOIN 75 %
Lähde: ConsenSys Codefi, Coinmotion Research
ETH:n lukitsemisesta odotettavissa olevaan tuottoon vaikuttavat osatekijät
voivat vaihdella, jonka takia panttaamisen vuotuinen tuotto voisi asettua
optimistisesti tarkastellen noin 8–12 prosentin haarukkaan sulautumisen
tapahtuessa. Kukaan ei kuitenkaan voi taata, että ETH-steikkauksen tuotot
pysyisivät tällä tasolla edes lähitulevaisuudessa, koska kolme taustamuuttujaa –
steikatun ETH:n määrä, siirtopalkkioiden polttoaste ja siirtopalkkioihin
kuuluvien tippien suuruus – voivat muuttua nopeasti.45
ETH2-talletussopimuksen tarjoamat steikkaustuotot, kuten aiemmin esitetystä
kuviosta 6 selvästi näkee, ovat nykyisellään huomattavasti alemmat kuin Beacon
Chainin käynnistyttyä 1. joulukuuta 2020. Justin Draken on esittänyt kolme
mahdollista steikkausskenaariota, joiden valossa steikkauksen kokonaistuotot
voivat skenaariosta riippuen asettua noin 3,3–8,8 %:n välimaastoon.46
Draken aiemmin esittämät arviot olivat jopa tätä huomattavasti korkeammat,
46
Dennis Ray (2022): 3 Exciting Scenarios For ETH 2.0 Staking Rewards Post Merge. Cryptostaker.
45
Ks. esim. aelowsson (2021): Circulating Supply Equilibrium for Ethereum and Minimum Viable Issuance during the
Proof-of-Stake Era. Ethereum Research.
Mitä The Merge tarkoittaa? 17
mutta Beacon Chainin ETH2-talletussopimukseen sidotun ETH:n määrä on
kasvanut nopeammin kuin kukaan todennäköisesti uskoi – ja samalla
steikkauksen tuotto-odotukset ovat laskeneet voimakkaasti. Tällä hetkellä
ETH:ta on lukittuna jo lähes 12 miljoonaa yksikköä ja tammi-huhtikuun aikana
talletussopimukseen on sidottu lähes kolme miljoonaa yksikköä ETH:ta.
Samaan aikaan markkinoille on jo nyt syntynyt palveluntarjoajia ja hajautetussa
rahoituksessa on palveluntarjoajia, jotka tarjoavat vielä toistaiseksi
käyttökelvottomalle “ETH2:lle” jälkimarkkinat.47
Maaliskuussa Drake kertoi
uskovansa lukitun ETH-määrän kasvavan 20 miljoonaan sulautumisen jälkeen ja
tarjonnan supistuvan vuosien kuluessa alle 100 miljoonan ETH-yksikön (nyt
tarjonta on noin 120 miljoonaa ETH).
Drake arvioi, että suurin osa ETH:sta voisi olla tulevaisuudessa joko pantattuna
PoS-lohkoketjuun tai toimia hajautetussa rahoituksessa vakuutena. “En olisi
yllättynyt, jos lopulta ~50 % ETH-tarjonnasta on pantattuna ja ~25 %
tarjonnasta on lukittu hajautetun rahoituksen hankkeisiin”, Drake ennakoi
maaliskuussa antamassaan haastattelussa.48
Coinbase Institutionalin helmikuussa julkaiseman raportin mukaan todellinen
vuosituotto voisi asettua noin 9–12 % haarukkaan49
, mutta vastikään
tutkimusyhtiö IntoTheBlockin julkaisemien laskelmien50
mukaan
steikkauspalkkiot saattavat jäädä heidän esittämässään heikossa skenaariossa
6–8 % välille mikäli sulautuminen tapahtuu vasta syyskuussa. Näiden lukujen
vaihtelevuus on merkki siitä, että ETH-panttaukselle maksetaan kyllä
ETH-palkkioita, mutta kuinka paljon – se jää vielä nähtäväksi.
50
Lucas Outumoro (2022): The Impact of ETH’s Merge Delay. IntoTheBlock.
49
David Duong (2022): ETH Staking Post Merge: Yield Estimates and Risk. Coinbase Institutional.
48
Dennis Ray (2022): Interview: Justin Drake On A Post-Merge Ethereum & Who Would Win In A Death-Match Between
ETH & BTC Maxis. Cryptostaker.
47
Steikkauspalveluita on tarjolla monenlaisia. Eräs hyvin suosittu palvelu on ollut Lido, joka tarjoaa eräänlaista
“staking-as-a-service”-tyyppistä osittain keskitettyä ratkaisua. Tämä niin sanottu “likvidi steikkaus” on ollut
äärimmäisen suosittua ja Lidon markkinaosuus ETH-steikkauksessa on tätä kirjoitettaessa noin 30 %
ETH2-talletussopimuksen lukituksilla mitattuna. Lidon stETH-tokenia (joka on siis synteettistä ETH:ta, koska
sulautumista ei ole vielä tapahtunut) on mahdollista hyödyntää moninaisissa hajautuksen rahoituksen palveluissa, kuten
esimerkiksi Aaveessa. Tämä tarkoittaa sitä, että taitava sijoittaja kykenee moninkertaistamaan puhtaan
ETH-steikkauksen tuotot esimerkiksi lainaamalla stETH:ta eri toimijoille ja lainoituksen kautta voi syntyä epätervettä
spekulaatiota, ylilainoittamista ja jopa systeemisiä riskejä hajautetun rahoituksen piirissä (jotka voisivat ehkä
pahimmassa skenaariossa jopa valua perinteisen rahoitusmaailman puolelle. Siihen, millaisia riskejä tällainen
steikkauksen keskittyminen yksittäisille palveluntarjoajille aiheuttaa, on herätty vasta hiljattain, ks. Fredrik Vold (2022):
Dominant Staking Pool Lido Causing ‘Long Lasting’ Damage to Ethereum, But Aims to Improve. Cryptonews. Lido on
hiljattain julkaissut tietoja suunnitelmistaan parantaa palvelua ja vähentää riskejä, ks. Lido (2022): The Next Chapter for
Lido.
Mitä The Merge tarkoittaa? 18
KUVIO 8. ETHEREUM-PANTTAUKSEN KOLME TUOTTOSKENAARIOTA ENNEN JA
JÄLKEEN SULAUTUMISEN
Lähde: Justin Drake
ETH:ta omistavan ja varsinkin sitä steikkaavan näkökulmasta steikkauksen
kokonaistuottojen kehitys on seikka, jota on syytä seurata tarkoin sekä ennen
että jälkeen sulautumisen. Kyse ei ole vähäpätöisestä seikasta, sillä jos
panttausten määrä jatkaa nykyisellä kasvu-urallaan, niin steikkaustuotot voivat
laskea huomattavasti nykyiseltä.
4. Sulautumisen jälkeen on luvassa lisäpäivityksiä
Itse sulautuminen ei vielä tee Ethereum-verkon tapahtumakäsittelystä
nopeampaa. Sulautuminen itsessään luo lähtökohdat Ethereumin kehityskaaren
seuraavalle vaiheelle, koska työntodiste ei oletettavasti ole enää tällöin
“hidastamassa” sitä, mitä Ethereumin parissa työskentelevät haluavat
saavuttaa.51
Itse sulautuminen tarkoittaa vain sitä, että Ethereum-protokollan
konsensusalgoritmi vaihtuu työntodisteesta varantotodisteeksi eli
51
David Duong (2022): Ethereum’s merge timeline. Coinbase Institutional.
Mitä The Merge tarkoittaa? 19
työntodistelouhinta päättyy, varantovahvistukset käynnistyvät
Ethereum-verkossa.
Sulautumisen myötä Ethereum-protokollan vuotuisen dilutaatioasteen oletetaan
merkittävästi vähenevän, jonka vuoksi eräät etheriaanit odottavat tulevaisuuden
ETH:n olevan “äärimmäisen kovaa rahaa”.52
Tämä johtuu siitä, että ensinnäkin
ETH:n liikkeeseenlasku vähenee merkittävästi (eräät tahot ovat arvioineet, että
nykyinen 120 miljoonan ETH:n tarjonta edustaisi jo jonkinlaista
tarjontahuippua). Toiseksi on huomioitava, että EIP-1559-päivityksen mukainen
polttomekanismi vähentänee tasaisella tahdilla tarjolla olevaa ETH:ta. Se, että
ETH:lla ei ole ennalta-asetettua tarjonnan ylärajaa (ja että rahapolitiikan
sääntöjä muutetaan pienen vähemmistön ehdoilla), ei kuitenkaan näytä
etheriaaneja häiritsevän. PoW- ja PoS-lohkoketjujen turvallisuusmallit ovat
hyvin erilaiset, mutta PoS-lohkoketjun turvallisuusmallin ylläpitäminen
edellyttää väistämättä sopivan kokoista dilutaatioastetta.53
Sulautuminen vaikuttaa myös monin eri tavoin Ethereumin hallintakäytäntöihin
nykyhetkeen verrattuna.54
Varantotodistepohjaiset järjestelmät ovat alttiita
monenkirjavalle “protokollapolitikoinnille”, mutta Ethereumin ympärille on
vuosien varrella kerääntynyt lukemattomia osaavia kehittäjiä, siinä on toteutettu
useita onnistuneita päivityksiä ja sen ympärille on rakentunut monenkirjava
yhteisö toimijoita.55
Se, kykeneekö Ethereum jotenkin ratkaisemaan
varantotodistemallille ominaiset turvallisuushasteet, jää nähtäväksi.56
Sulautumisen jälkeen on luvassa myös Ethereum-verkon
tapahtumankäsittelykapasiteettia merkittävästi parantava sirpaloittaminen,
jonka myötä Ethereum-lohkoketju jakautuu useampaan sirpaleketjuun.
56
Jason Lowery (2022): Twitter.
55
EthHub: Governance on Ethereum.
54
EthHub: Governance on Ethereum.
53
PoS-lohkoketjujen tapauksessa ei ole mielekästä puhua inflaatiosta, vaan asiaa on mielekkäämpää tarkastella
suhteellisen omistusosuuden kautta. PoS-verkossa kolikoiden määrän kasvu (tai väheneminen) vertautuu paremmin
osakemaailmasta tuttuun rahastoantiin eli maksuttomaan osakeantiin: varantotodistemaailmassa steikkaaja saa jollain
aikavälillä jonkin ennalta tuntemattoman (mutta jossain määrin ennustettavan) määrän samaa lajia olevaa omistusta
vallintaanssa. Lukittu ETH muistuttaa etuoikeusosaketta ja lukitsematon “tavallinen” ETH on lähellä tavallista osaketta.
Niin sanotulle Etuoikeus-ETH:lle maksetaan pysyvää (mutta muuttuvaa) rahavirtaa (ja lukitsemisen ajaksi tietyistä
oikeuksista luovutaan, koska steikkaus altistaa pelkästä hodlaamisesta poikkeavalle riski-/tuottoprofiilille), kun taas
tavallisen ETH:n omistaja saattaa kärsiä omistusosuutensa (väliaikaisesta) dilutaatiosta. Ethereum-protokollan
rahapolitiikka siis mahdollistaa sen, että ETH:n omistajan suhteellinen osuus verkosta kasvaa, vähenee tai pysyy samana
ajan kuluessa, koska ETH:n tarjonta ei ole kiinteä.
52
https://ultrasound.money/
Mitä The Merge tarkoittaa? 20
Sirpaloittaminen liittyy keskeisesti Ethereumin skaalautuvuuteen, mutta
muutaman viime vuoden aikana Ethereumin skaalautuvuutta on parannettu
monella eri tavoin toisen kerroksen ratkaisuin. Sirpaloittamisen oletetaan
tapahtuvan “joskus vuonna 2023”57
, mutta tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä
tietoa.
57
Ethereum.org (14.4.2022): Shard chains.
Mitä The Merge tarkoittaa? 21
Lopuksi
The Merge on valtava katkoskohta Ethereumin historiassa ja sulautumisella on
suuri merkitys Ethereumin tulevaisuuden kannalta. Tämän mittaluokan muutos
on kaikkea muuta kerralla hoidettu rutiininomainen toimenpide. Sulautumiseen
on valmistauduttu ja varauduttu jo vuosien ajan, mutta pääverkon sulauttaminen
antaa vielä odottaa itseään.
Kaikesta huolimatta on siis edelleen olemassa merkittävä riski, että “jotain”
odottamatonta tapahtuu, sulautuminen viivästyy ennalta-arvaamattomista
syistä huomattavasti tai suunnitelmaan tulee muita mutkia matkaan.58
Ethereumin sulautumiseen kohdistuu niin suuret odotukset, että jos jotain
menee pieleen, niin käyttäjien ja kehittäjien luottamus Ethereumia kohtaan
saattaa kokea merkittävän kolauksen.
Ethereum-ekosysteemissä pyörii tälläkin hetkellä lukemattomia älysopimuksia
ja niiden varaan rakentuu monenkirjava hajautettujen sovellusten rihmasto.
Ethereumilla on miljoonia käyttäjiä ja kryptoverkko on arvoltaan satoja
miljardeja euroja. Ei siis ole mikään ihme, että Ethereum-kehittäjät, Ethereum
Foundation ja Vitalik Buterin eivät ole olleet valmiita sitoutumaan tiettyyn
päivämäärään, vaan pyrkivät parhaansa mukaan hallitsemaan odotuksia.
Sulautumista odotetaan kuin kuuta nousevaa. Mitään vastaavaa ei ole aiemmin
nähty. Seuraamme Coinmotion Researchilla monien kryptoanalyytikoiden ja
-sijoittajien tavoin läheisesti sulautumiseen valmistautumista. Se on
ensimmäinen kahdesta Ethereumin lähitulevaisuuden kehitysaskeleesta: ensin
luvassa on sulautuminen ja sen jälkeen parannuspäivitykset.
58
Sulautuminen voi synnyttää ainakin alussa lukuisia hyökkäysvektoreita, jotka Ethereumin kehittäjäyhteisön on
pyrittävä parhaanssa mukaan tukkimaan. Ks. Dennis Ray (2022): Interview: Justin Drake On A Post-Merge Ethereum &
Who Would Win In A Death-Match Between ETH & BTC Maxis. Cryptostaker.
Mitä The Merge tarkoittaa? 22
Liite - Etherin (ETH) ominaisuudet
Sulautumisen jälkeen ETH on pysyvään käyttöön tarkoitettuna omaisuuden
lajina:
1. Lajiesinemäinen omistusosuus Ethereum-protokollasta (“osake”) ja lukittu
ETH on puolestaan luonteeltaan ikuisen saamistodistuksen kaltainen
vaade, joka oikeuttaa lukitsijaa saamaan lopulta vallintaansa ennalta
määräämättömän suuruista ETH-rahavirtaa tasaisin väliajoin;
2. Oikeus varojenjakoon, jossa Ethereum-protokollan voi ajatella laskevan
liikkeelle saamistodistuksen protokollatasolla ja lukitsijat ovat näiden
saamistodistusten haltijoita (saavat oikeuden protokollan
turvallisuusmallin määrittelemään osuuteen “liikevaihdosta”).
Ethereumissa ei ole kuitenkaan ole konkurssiriskiä, ikuisesta
saamistodistuksesta pääsee milloin tahansa eroon (maturiteetiton)
vapauttamalla lukitun ETH:n taas aktiiviseen käyttöön ja lukittu jo
olemassa oleva ETH kerryttää lukitsemisen ansiosta uuden ETH:n
muodostamaa tulovirtaa; ja
3. Oikeus (mutta ei velvollisuutta) turvata Ethereum-verkon toiminta
vastineena verkon käyttöön sidotusta ETH:sta, jossa minimiraja on 32 ETH
(jonka jälkeen 32 * n, missä n on haluttu validaattorimäärä).
Samaan aikaan ETH on yhä edelleen myös hyödykemäistä omaisuutta, koska sen
avulla maksetaan itse Ethereum-verkon käytöstä (“kaasu”) muun muassa
älysopimuksia toteutettaessa.
Lisäksi ETH on Ethereum-ekosysteemin ja sen päälle rakentuvan hajautetun
rahoituksen järjestelmien varanto-omaisuutta.59
Katso erotteluista tarkemmin
seuraavan sivun taulukosta 1.
59
Juan Escalon (2021): Staking, everything you need to know: part III. Coinmonks; Cryptechie (2021): One ETH to rule 'em
all; Staking Rewards Research (2022): Staking Rewards Research. Staking Rewards.
Mitä The Merge tarkoittaa? 23
TAULUKKKO 1. Perinteisten omaisuusluokkien kategorisointi “superomaisuusluokkiin”
Pysyvään käyttöön
tarkoitettu
omaisuuden laji
Kulutus-/muunnos-
hyödyke
Arvon säilyttäjä
Tuottaa pysyvää
arvoa/tuloa/rahavirtaa;
arvostetaan tyypillisesti
rahavirtojen nykyarvoon
Voidaan kuluttaa kerran,
muuntaa toisenlaiseksi
omaisuudeksi ja
hyödykkeen kuluttaminen
luo taloudellista tuloa
Ei voida kuluttaa, arvo
säilyy halki ajan ja
avaruuden, niukkaa
sosiaalisen konsensuksen
ansiosta (Schellingin piste)
Oma pääoma
(esim. osakkeet, optiot,
VVK-lainat)
X
Vieras pääoma
(esim. JVK-lainat,
velkarahoitus, talletukset)
X
Tuloa tuottava
kiinteistöomaisuus
X
Fyysiset
hyödykkeet (esim.
vilja, öljy)
X
Jalometallit
(esim. kulta)
X
Valuutat
(esim. Likvidit varat,
käyttelytili)
X
Taide ja
keräilyesineet
X
Bitcoin (X) X X
ETH2 X X X
Lähde: ARK Invest & Coinbase60
, Robert J. Greer61
, Coinmotion Research
61
Robert J. Greer (1997); What is an Asset Class, Anyway? The Journal of Portfolio Management 23(2) 86-91.
60
Chris Burniske & Adam White (2016). Bitcoin: Ringing the Bell for a New Asset Class. ARK Invest & Coinbase.
Mitä The Merge tarkoittaa? 24
Kirjoittaja(t):
Thomas Brand
Head of Institutions
Coinmotion
Tärkeää tietoa
Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin,
digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai
finanssiteknologiaan.
Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatioksi omaan käyttöön niille
henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät
ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tekijöiden vuoksi.
Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä
tule ymmärtää sellaiseksi. Kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin
lohkoketjuihin ja vastaaviin sijoittamiseen liittyy merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä.
Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa
materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai
virheettömyyttä. Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia.
Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu
päivittämään muutoksia materiaaliin.
Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet ovat ne
esittäneiden mielipiteitä, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai
päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin näkemyksiä käsitellyistä
asioista .
Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai
kuluista liittyen tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti
puuttuvaan informaatioon liittyen.
Don’t trust. Verify.
Päivämäärä
v1.0: 29. huhtikuuta 2022
Palaute ja yhteydenotot
institutions@coinmotion.com
Coinmotion Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2469683-1

Recomendados

Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko von
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
3 views1 Folie
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm... von
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Thomas Brand
18 views41 Folien
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta von
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaThomas Brand
6 views1 Folie
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko von
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
4 views1 Folie
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä von
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäThomas Brand
21 views17 Folien
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi... von
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Thomas Brand
176 views37 Folien

Más contenido relacionado

Más de Thomas Brand

Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota von
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaThomas Brand
70 views15 Folien
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW) von
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Thomas Brand
19 views23 Folien
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022) von
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Thomas Brand
14 views13 Folien
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022) von
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Thomas Brand
22 views11 Folien
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022) von
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Thomas Brand
59 views10 Folien
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022 von
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Thomas Brand
168 views9 Folien

Más de Thomas Brand(16)

Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota von Thomas Brand
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Thomas Brand70 views
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW) von Thomas Brand
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Thomas Brand19 views
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022) von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Thomas Brand14 views
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022) von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Thomas Brand22 views
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022) von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Thomas Brand59 views
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022 von Thomas Brand
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Thomas Brand168 views
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/... von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...
Thomas Brand53 views
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/... von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...
Thomas Brand53 views
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/... von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...
Thomas Brand64 views
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022) von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Thomas Brand50 views
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk... von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...
Thomas Brand55 views
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/... von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...
Thomas Brand14 views
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022) von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Thomas Brand31 views
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio) von Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Thomas Brand14 views
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus) von Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Thomas Brand154 views
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15... von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Thomas Brand62 views

Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)

 • 1. ● Ethereumin sulautuminen (“The Merge”) viivästyy aiemmin odotetusta. Sulautuminen tapahtunee Q3–Q4 22, mutta mikään ei ole varmaa. ● Ethereumin siirtyminen varantotodisteeseen (1) vähentää liiketoimien varmistamisen ja vahvistamisen energiabudjettia muuttaen samalla kryptoverkon turvallisuusmallia, (2) uutta ETH:ta syntyy jatkossa entistä vähemmän, (3) tarjoaa ETH:n panttaajille houkuttelevia tuottomahdollisuuksia ja (4) Ethereumin sulautumisen jälkeen toteutetaan useampia päivityksiä, jotka vietäneen päätökseen joskus vuosina 2023–24. Tämä on ensimmäinen kahdesta Ethereumin lähitulevaisuuden kehitysaskeleita käsittelevistä muistioista. Ensimmäisessä muistiossa käsitellään seikkaperäisesti Ethereumin kauan odotettua sulautumista (The Merge) ja myöhemmin julkaistavassa toisessa muistiossa tarkastellaan sulautumisen jälkeisiä päivityksiä. Nämä kaksi tapahtumasarjaa – The Merge ja sen jälkeiset Ethereum-protokollan päivitykset – liittyvät toisiinsa, koska pelkkä sulautuminen ei yksinään vastaa niihin haasteisiin, joiden vuoksi Ethereum on kohdannut viime vuosina kiristyvää kilpailua muun muassa DeFi-toteutusalustana. Monimutkaisen päivitysten “saariston” toteuttaminen missä tahansa hajautetussa monimutkaisessa järjestelmässä on haastavaa, mutta erityisen vaikeaksi sen tekee Ethereumin nopea kehitys: tuhansia hajautettuja sovelluksia, miljoonia käyttäjiä ja satojen miljardien eurojen arvosta verkkoon sidottua arvoa. Thomas Brand on aiemmin julkaissut Ethereumin tulevaisuutta käsittelevän laajemman Coinmotion Researchin raportin, jonka löydät maksutta tästä. Aiemmassa raportissa käsiteltiin muun muassa Ethereumin syntyhistoriaa, kehityskaarta ja sitä, miten The Merge vaikuttaa Ethereumin toimintaan. Raportti korostaa sitä, että sulautuminen ei muuta vain Ethereum-lohkoketjua, vaan myös Ethereum-verkon kolikon (ETH) luonnetta. Thomas Brand Head of Institutions tbrand@coinmotion.com Coinmotion Research Tutkimuksia, selvityksiä ja julkaisuja 2 • 2022
 • 2. Johdanto “Ethereumin kaltaiset järjestelmät ovat pohjimmiltaan kryptotaloudellisten eliöiden uusi luokka. Ne ovat hajautettuja, juridisesti [kaikesta perinteisestä lainkäytöstä riippumattomia] kokonaisuuksia, jotka toimivat kokonaan kyberavaruudessa. Niitä ylläpidetään kryptografian, taloustieteen ja sosiaalisen konsensuksen yhdistelmän avulla.” – Vitalik Buterin1 Ethereumin kauan odotettuun sulautumistapahtumaan, jota kutsutaan tuttavallisemmin nimellä The Merge, on ladattu äärimmäisen suuret odotukset. Se on kiistatta eräs kryptomaailman tällä hetkellä eniten keskustelluista aiheista: sulautumisen myötä nykyinen työntodisteeseen perustuva Ethereum-verkko siirtyy varantotodistepohjaiseen konsensusmalliin. Kyse on ainutlaatuisesta tapahtumasta kryptomaailman historiassa, joten sen taustatekijöistä ja vaikutuksista on hyvä olla tietoinen, vaikka ei ETH:ta omistaisikaan tai olisi muutoin kiinnostunut Ethereumista älysopimusalustana. Mitä The Merge käytännössä tarkoittaa Ethereumin kannalta? Tärkeimpiä esiin nousevia seikkoja on neljä: 1. Ethereum-verkossa tapahtuvan arvoliikenteen (siirtojen) turvaamiseksi tarvittavan energiankulutuksen odotetaan vähenevän murto-osaan nykyisestä; 2. ETH-kryptovaluutan liikkeeseenlaskun odotetaan vähenevän merkittävästi, joka yhdessä aiemmin aktivoidun EIP-1559-päivityksen2 kanssa voi tehdä ETH:sta aiempaa huomattavasti niukempaa (vaikka ETH:lla ei ole ennalta rajattua tarjontaa); 3. ETH:n panttaamisen odotetaan tarjoavan houkuttelevia tuottomahdollisuuksia jo yksin ETH:n verkkonatiiville panttaamiselle 2 Florian Strauf (11.7.2021): Ethereum (1+ EIP1559) tokenomics. 1 Vitalik Buterin (2016): A Proof of Stake Design Philosophy. Medium. Mitä The Merge tarkoittaa? 2
 • 3. (steikkaus); ja 4. Sulautumisen jälkeiset päivitystoimenpiteet lupaavat parantaa huomattavasti Ethereumin-verkon skaalattavuutta ja alentaa liiketoimikustannuksia (siirtomaksuja), joka saattaa innostaa entistä enemmän toimijoita Ethereumin pariin The Merge on kaikkinensa niin merkittävä tapahtumasarja Ethereumin elinkaaressa, että jo se ansaitsee tulla käsitellyksi laajasti ja monipuolisesti jo yksinään historiallisena tapahtumasarjana. Kryptoanalyysiyhtiö Messarin Wilson Withiamin ja Ryan Watkinsin joulukuussa 2020 julkaisema tutkimusraportti3 on edelleen laajin ja monipuolisin katsaus Ethereumin tulevaan päivitykseen, vaikka hieman yli vuoden aikana on ehtinyt jo tapahtua paljon. Bitcoinin jälkeen hajautettujen tilikirjojen teknologian käyttöä on määrätietoisesti laajennettu muihinkin käyttötapauksiin kuin yksinomaan hajautetun kirjanpidon järjestämiseksi. Ethereum on näistä bitcoinin jälkeisistä sovelluksista merkittävin ja monella tavoin kunnianhimoisin. Ethereumin julkilausuttuna tavoitteena on olla “globaali tietokone”4 , jonka varassa käytännössä voitaisiin ajaa mitä tahansa tietokoneohjelmaa. Vitalik Buterin kuvasi Ethereumin ensimmäiset tekniset ominaisuudet loppuvuodesta 2013, Ethereumin ennakkomyynti järjestettiin alkusyksystä 2014 ja heinäkuun lopussa 2015 Ethereum julkaistiin. Ethereumin varaan on rakennettu vuosien varrella tuhansittain erilaisia hajautettuja sovelluksia (ks. kuvio 1), verkkoon on sidottu satojen miljardien arvo ja Ethereum käsittelee päivittäin miljardien eurojen arvosta siirtotapahtumia. Ethereum on maailman eniten käytetty lohkoketjujärjestelmä transaktiomäärillä mitattuna ja sen varaan rakentuu monimutkainen rihmasto erilaisia pääosin perinteisestä rahoituksesta tuttuja hajautettuja sovelluksia ja ratkaisuja. Ethereumin kehityshistoria on täynnä kompromisseja5 , joiden vuoksi Ethereum 5 Vitalik Buterin 2022: The roads not taken. Vitalik.ca. 4 Antti Kallio (2021): “Ethereumista tulee globaali tietokone” – pilvijätit jäävät toiseksi. Tivi. 3 Wilson Withiam & Ryan Watkins (2021): ETH 2.0: The Next Evolution of the Cryptoeconomy. A Messari Report. Mitä The Merge tarkoittaa? 3
 • 4. ei kykene tehokkaasti tukemaan sen ympärille rakentunutta hajautunutta ekosysteemiä. Vuosien varrella eräiden Ethereumin parissa työskentelevien ja sen kehittämiseen merkittävästi panostaneiden keskuudessa on syntynyt unelma siitä, että tulevaisuudessa Ethereum on rahoitusjärjestelmän infrastruktuurin pohjakerros tai ainakin hyvin merkityksellinen osa sitä. Ethereumin nykyarkkitehtuurin avulla tätä unelmaa ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa halutussa aikataulussa, jonka vuoksi skaalaamista ja skaalautuvuutta on pidetty keskeisenä kipukohtana Ethereumin tulevaisuuden kannalta. KUVIO 1. ETHEREUM-LOHKOKETJUVERKON TOISESSA KERROKSESSA SATOJA HANKKEITA Lähde: DiversiFi Ethereum on kärsinyt vuosien varrella takaiskuja muun muassa siirtokustannusten suhteellisesti korkean tason ja liian rajallisina pidettyjen toiminnallisuuksien vuoksi. Tästä huolimatta älysopimusalustamarkkinoilla Ethereumilla on ollut vuosia jatkunut hallitseva markkina-asema: hajautetun rahoituksen parissa Ethereumin osuus on kiristyneestä kilpailusta huolimatta Mitä The Merge tarkoittaa? 4
 • 5. edelleen yli 50 %, Ethereum on useiden vakaavaluuttojen taustalla ja NFT-markkinat nojaavat vahvasti Ethereum-lohkoketjuun.6 Ethereumin sulautumistapahtuma on osa monta vuotta jatkunutta ja monia välivaiheita sisältävää Ethereumin arkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyvää uudistusta, jonka julkilausuttuna tavoitteena on parantaa maailman toiseksi suurimman kryptoverkon skaalautuvuutta, turvallisuutta, ja energiatehokkuutta heikentämättä samalla kuitenkaan verkon hajautuneisuutta tai käytettävyyttä. Se, miten hyvin Ethereum 2.07 onnistuu tyydyttävällä tavoin taklaamaan lohkoketjualustoille ominaisen hajautuneisuuden, turvallisuuden ja skaalautuvuuden trilemman, jää nähtäväksi. Coinmotion Researchin analyytikko Timo Oinonen on kuvannut niin sanottua lohkoketjujen trilemmaa helmikuussa julkaistussa kirjoituksessaan Hajautettu rahoitus: Ethereum ja kilpailevat protokollat: “Skaalauksen trilemman mukaisesti lohkoketjualusta voi fokusoitua ainoastaan kahteen kolmesta ominaisuudesta, jolloin lopullinen toteutus on aina kompromissi. Referenssinä Bitcoin-verkko on hyvin turvallinen ja hajautettu, mutta haastava skaalata. Skaalauksen trilemmaa yritetään ratkaista erilaisilla kerroksen yksi (L1) ja kaksi (L2) protokollilla.”8 Ethereum-lohkoketjun päivittäminen on jo itsessään monimutkainen ja vaikeaselkoinen kokonaisuus, mutta kyse ei ole vain konsensusprotokollan päivittämisestä ja sen jälkeen tehtävistä “parannuksista”.9 Sulautuminen vaikuttaa merkittävin tavoin sekä ETH:n luonteeseen kryptovarallisuuseränä, että Ethereumin varaan rakentuneiden muiden kryptoprotokollien ja -varojen arvostukseen ja elinkelpoisuuteen.10 Sulautuminen vahvistaa useita ETH:n erikoislaatuisia ominaisuuksia, koska siitä 10 Noelle Acheson: Markkinakommentti, 22.4.2022 9 Ethereumin kehityskaarta kohti 2.0-päivitystä on käsitelty tyydyttävällä tavalla suomeksi esimerkiksi Bitcoinkeskus.comin julkaisemassa kirjoituksessa Ethereum 2.0 – The Merge. Aiemmin Coinmotion Researchille kirjoittamani Ethereumin tuleviasuutta käsittelevä raportti porautuu tarkemmin yksittäisiin The Mergen ja sen jälkeisten tapahtumien teemoihin. 8 Timo Oinonen (2022): Hajautettu rahoitus: Ethereum ja kilpailevat protokollat. Coinmotion Blogi. 7 Ethereumin päivitystä koskevassa keskustelussa on käytetty monenlaista terminologiaa vuosien aikana, mutta yleisesti ottaen “Ethereum 2.0”- ja “ETH1/ETH2”-terminologiasta on pyritty luopumaan sen aiheuttamien sekaannusten vuoksi. Sekaannusten välttämiseksi eräät puhuvat “toteutuskerroksesta” (execution layer; “Ethereum 1.0”) ja “konsensuskerroksesta” (consensus layer; “Ethereum 2.0”), jotka sulautuvat The Mergen myötä toisiinsa. 6 Coinmotion Research (2022): Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita. Mitä The Merge tarkoittaa? 5
 • 6. on tullut samanaikaisesti “kolmipäinen” varallisuuserä (ks. liite 1): ● käyttöomaisuusmaisuus: tuottaa pysyvää tuloa; ● kulutus-/muunnoshyödykemäisyys: hyödyke voidaan kuluttaa tai muuntaa, mutta se ei tuota pysyvää tuloa); ja ● arvon säilyttäjämäisyys: hyödykettä ei voi kuluttaa tai muuntaa, eikä se tuota pysyvää tuloa, mutta sillä on arvoa arvon säilyttäjänä) muistuttava varallisuuserä.11 12 Sulautumisen aikataulu on siirtynyt toistuvasti, eikä mitään tiettyä päivämäärää ole annettu. Markkinoilla liikkuu vain huhuja ja arvailuja, mutta tosiasioita on yllättävän vähän.13 Vielä alkuvuodesta monet Ethereumin kehittäjät ja sulautumista seuraavat markkinatoimijat arvelivat muutoksen tapahtuvan vielä kesä-heinäkuussa14 , mutta viimeisimpien arvioiden mukaan sulautumismuutosta jouduttaneet lykkäämään ainakin alkusyksyyn.15 Ethereumin nykyisiin pääkehittäjiin kuuluva Tim Beiko julkaisi GitHubissa huhtikuun puolivälissä UKK:n. Tässä dokumentissa Beiko kirjoittaa: “The Merge -tapahtumalle ei ole vielä virallista päivämäärää. Päivämäärä asetetaan vasta, kun asiakasohjelmatiimit [engl. client teams] ovat varmoja siitä, että ohjelmistototeutukset on testattu perusteellisesti ja että ne ovat virheettömiä. Mahdollinen päivämäärä ilmoitetaan blog.ethereum.org-verkkosivustolla.”16 Beikon mukaan kaikki Ethereumin asiakasohjelmatiimit työskentelevät parhaillaan The Merge -toteutuksen parissa. Luvassa on vielä lukuisia “varjohaaraumia”, jonka lisäksi lienee vielä tarve tehdä vielä monia pienempiä säätöjä siellä täällä. Kyse ei ole vain Ethereumin protokollasääntöjen teknisluonteisesta 16 Tim Beiko (2022): Ethereum Roadmap FAQ – Merge Timelines. 15 Jordan Finneseth: Altcoin Roundup: Analysts give their take on the impact of the Ethereum Merge delay. Cointelegraph; Sam Kessler (2022): Ethereum Merge No Longer Expected in June. CoinDesk. 14 Olga Kharif, David Pan & Bloomberg (2022): What sparked Ether’s jump above crypto rival Bitcoin? Fortune. 13 Bytes (2022): The Merge is Delayed; Brian Quambry (2022): Ethereum Merge a ‘few months after’ June: Dev clears up what’s going on. Cointelegraph. 12 Ks. muistion lopussa oleva Liite - Etherin (ETH) ominaisuudet. 11 Chris Burniske & Adam White (2017): Bitcoin: Ringing the Bell For a New Asset Class. ARK Invest + Coinbase; David Hoffman (2019): Ether: The Triple Point Asset. Bankless; Robert Greer (2018): The Superclasses of Assets Revisited. J.P. Morgan Center for Commodities at the University of Colorado Denver Business School. Mitä The Merge tarkoittaa? 6
 • 7. päivittämisestä, vaan monimutkaisesta suuren siirtymän orkestroinnista, jonka vaikutukset eivät rajoitu yksinomaan vain Ethereumin peruskerrokseen. Ethereum on monimutkainen ja jatkuvasti monimutkaistuva ekosysteemi, jossa yksin peruskerroksen käyttäjiä ja siihen nojaavia toisen kerroksen toteutuksia on niin paljon, että sulautumisessa ei ole varaa tehdä virheitä. Luvassa on siis vielä paljon kiivasta keskustelua esimerkiksi siitä, kuinka paljon jo aiemmin suunnitellun niin sanotun vaikeuspommin aktivoitumista joudutaan siirtämään. Vaikeuspommin aktivointi johtaisi Ethereum-louhinnan alasajoon kannattamattomana ja Ethereum-lohkoketjun todennäköisesti nopeahkoon siirtymään varantotodistealgoritmiin.17 17 Louhijat eivät näytä olevan tilanteesta moksiskaan: Ethereum-verkon yhteenlaskettu laskentateho on kasvanut jatkuvasti heinäkuusta 2020. Tällä hetkellä verkon laskentateho on huippulukemissaan. Tähän on olemassa ymmärrettävät liiketaloudelliset syyt, jonka lisäksi nykyiset Ethereum-louhijat voivat halutessaan siirtyä The Mergen jälkeen Ethereum Classic -louhijoiksi, koska Ethereumin siirtymä PoS-algoritmiin ei vaikuta Ethereum Classic -verkkoon. Ks. Etherscan.io: Hashrate. Mitä The Merge tarkoittaa? 7
 • 8. The Mergen taustat Lohkoketjuissa eli hajautetuissa tilikirjoissa tarvitaan luotettava keino, jonka avulla tietty toimija saa oikeuden ehdottaa uutta lohkoa lisättäväksi lohkoketjuun. Tapahtuman lisääminen lohkoketjuun edellyttää, että jollekulle annetaan oikeus kirjoittaa tapahtuma lohkoketjuun – ja bitcoinin ja nykyisen Ethereumin tapauksessa oikeus annetaan sille, joka on tuottanut suurimman työntodisteen. Nykyisessä Ethereum-protokollassa tämä tapahtuu työntodistelouhinnan avulla: louhija kuluttaa vaihtelevan, joskin huomattavan määrän energiaa, aikaa ja laskentatehoa verkolle hyväksyttäväksi tarjottavien lohkojen tuottamiseen. Työntodistelouhinta muuntaa kulutetun sähkön Ethereum-verkon turvallisuudeksi (ks. Kuvio 2).18 KUVIO 2. ETHEREUM-VERKON LASKENTATEHO ON KASVANUT 5X HEINÄKUUSTA 2020 TÄHÄN PÄIVÄÄN Lähde: Ethereum Emissions: A Bottom-up Estimate Työntodiste soveltuu mainiosti lukuisiin käyttötapauksiin, joista bitcoinin 18 Andreas M. Antonopoulos (2014): Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. O’Reilly Media. Mitä The Merge tarkoittaa? 8
 • 9. vaikeussäädettävä työntodiste on toistaiseksi tunnetuin. Bitcoinin tapauksessa työntodiste on keskeinen syy sille, miksi bitcoin on verkkona niin äärimmäisen turvallinen, vakaa ja hajautettu. Työntodiste ei kuitenkaan välttämättä ole ainut keino saavuttaa konsensusta eli yksimielisyyttä hajautetun lohkoketjujärjestelmän nykytilanteesta, koska lohkoketju on yleinen teknologia. Rahamaisten ominaisuuksien lisäksi teknologiaa on mahdollista käyttää myös muissa yhteyksissä. Ethereumin tapauksessa oli jo alusta alkaen ilmeistä, että tavoitteena on jollain aikavälillä siirtyä työntodistemallin louhinnasta varantotodistemallin panttaukseen.19 Työntodistelouhinta varmistaa bitcoinjärjestelmän turvallisuuden ja synnyttää koko verkon laajuisen konsensuksen ilman luotettavaa keskusvaltaa.20 Tosiasiallisesti varantotodistemallia oli kehitetty jo ennen työntodistemallia21 , mutta bitcoinin suosio ja menestys sai monet alkuvaiheen kryptohankkeet tyytymään työntodisteeseen ennen kuin muita konsensusalgoritmeja oli ryhdytty tarkemmin tutkimaan. Ethereumin The Merge on tapahtumasarja, jonka tuloksena Ethereum luopuu työntodisteesta ja astuu varantotodistemallin vastaan. Ethereumin parissa on tehty vuosia jatkunutta valmistautumistyötä tähän seuraavaan vaiheeseen, mutta virallisesti siirtymä sai alkunsa joulukuussa 2020. Tällöin lanseerattiin Ethereum-lohkoketjusta erillinen Beacon Chain -niminen lohkoketju.22 Ethereumin parissa on tehty, kuten aiemmin mainittu Ethereumin pääkehittäjiin kuuluva Beiko, jatkuvaa The Merge -tapahtumaan liittyvää testausta jo kauan aikaa – ja monia tärkeitä välietappeja on jo saavutettu. Ethereum ei ole vielä täysin valmis “sulautumaan” Beacon Chain -ketjuun, mutta The Mergen toteuttaminen on nyt lähempänä kuin koskaan aiemmin Ethereumin historiassa. Sulautumisen jälkeen on vielä luvassa useampia tärkeitä “siivouspäivityksiä”, joiden myötä muun muassa ETH2-talletussopimukseen 22 Ethereum.org: The Beacon Chain. 21 Andreas M. Antonopoulos & Gavin Wood 2019: Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps. Sabestopol, CA: O'Reilly Media. 20 Satoshi Nakamoto keksi hajautetun mekanismin emergentin konsensuksen saavuttamiseksi. 19 Ethereumin Ethash-työntodistemallissa, joka perustuu Vitalik Buterinin Dagger-algoritmiin ja Thaddeus Dryjan Hashimoto-algoritmiin, on sisäänrakennettuna niin sanottu vaikeuspommi. Sen tavoitteena on tehdä Ethereum-louhinnasta vähitellen vaikeampaa – ja lopuksi pakottaa protokolla siirtymään varantotodisteeseen. Mitä The Merge tarkoittaa? 9
 • 10. lukittu “alkuperäinen” ETH ja syntyneet steikkaustuotot ovat lopulta käytettävissä.23 The Merge on kaikkinensa äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus sekä teknisesti että taloudellisesti. Tilannetta voi verrata siihen, että äärimmäisen monimutkaisin ja osittain tuntemattomin tavoin koostettu lentokone pitäisi saada täyshuollettua lentokoneen suunnatessa kovaa vauhtia kohti vielä tuntematonta määränpäätä. Sulauttaminen on siis käytännössä mahdotonta tehdä niin ettei siitä joku taho jossain vaiheessa kärsisi. Ethereum-yhteisöä ei voi ainakaan syyttää kunnianhimon puutteesta Tämä koko prosessi on verrattavissa avosydänleikkaukseen tilanteessa, jossa potilas on hereillä ja ottaa juoksuaskelia. Tämä on äärimmäisen vaikeaa, lähes mahdotonta, ilman, että joku käyttäjä vaikutuksista kärsii. Kyse on ehdottomasti yhdestä kunnianhimoisimmista uudistuksista koko kryptoalan tähänastisen historian aikana. 23 Robert Stevens (2022): What Is ‘The Merge’? Ethereum’s Move to Proof of Stake. Decrypt. Mitä The Merge tarkoittaa? 10
 • 11. Miten sulautuminen vaikuttaa Ethereumiin? The Merge vaikuttaa Ethereumiin ainakin neljällä eri tavalla. 1. Ethereumin energiankulutus vähenee voimakkaasti Bitcoinin ja Ethereumin työntodistelouhintaa on arvosteltu vuosien varrella paljon energiankulutuksen vuoksi, mutta kysymys energiankulutuksesta ja -infrastruktuurista on huomattavasti monisyisempi kuin ensi alkuun saattaa luulla.24 25 Pohjimmiltaan työntodistealgoritmin energiankulutus johtuu tavoitellusta ja hyvänä pidetystä turvallisuusmallista, joka takaa sen, että hajautettuun tilikirjaan tehtävien merkintöjen kirjaaminen on väärentämättömän kallista.26 Toisaalta energiankulutus ei ole suoraan verrattavissa energiantuotannossa syntyneisiin hiilidioksidipäästöihin (ks. kuvio 3). Varantotodisteeseen siirtymisen on arvioitu vähentävän energiankulutusta jopa 99,95 prosenttia nykyiseen verrattuna27 , mutta samalla Ethereumin turvallisuusmallikin muuttuu. Turvallisuusmallin kauneus ja eheys ovat lopulta katsojan silmässä, mutta turvallisuusmallin valitsemisen kannalta energiatehokkuus tuskin lienee paras tapa arvottaa erilaisia konsensusmekanismeja keskenään.28 PoW-louhinta-arpajaisten sijaan verkon turvallisuuden takaavat ne ETH:n haltijat, jotka ovat valmiita lukitsemaan ETH:ta verkon PoS-algoritmiin nojaavan turvallisuusmallin ylläpitämiseksi. PoS-turvallisuusmallissa verkon energiankulutus koostuu enää vain validaattorisolmujen energiankulutuksesta, koska PoW-louhintaa ei varantotodistemallissa ole. Todistettavissa olevalla energiatehokkuuden parantumisella voi olla myönteinen 28 Vincent Sus (2022): Proof-of-Stake Is a Defective Mechanism. 27 Carl Beekhuizen (2021): Ethereum's energy usage will soon decrease by ~99.95%. Ethereum Foundation Blog. 26 Nick Szabo (2002): Shelling Out: The Origins of Money. Nakamoto Institute. 25 Bitcoinin energiankulutusta koskeva keskustelu ei ole tämän artikkelin pääaiheena, mutta kiinnostuneet voivat tutustua aiheeseen lukemalla esimerkiksi: Nic Carter (2021): How Much Energy Does Bitcoin Actually Consume? Harvard Business Review; Nic Carter (2021): Viimeinen sana Bitcoinin energiankulutuksesta. Medium; Rachel Rybarczyk, Drew Armstrong & Amanda Fabiano (2021): On Bitcoin's Energy Consumption: A Quantitative Approach to a Subjective Question. Galaxy Digital. 24 Bitcoin on uutta teknologiaa, jota on äärimmäisen vaikea verrata minkään aiemman teknologian kanssa. Bitcoin ei ole yksinomaan vaihdannan väline, arvon säilyttäjä tai laskentayksikkö. Se ei ole vain tilitys-, toimitus- ja selvityskerros muiden päällä, vaan täysin ainutlaatuinen yhdistelmä kaikkea edellä kuvattua. Ks. Saifedean Ammous (2017): Bitcoinin taloustiede toimitusverkkona. Medium. Mitä The Merge tarkoittaa? 11
 • 12. “brändivaikutus”, mutta nämä ovat toissijaisia asioita protokollan perimmäisen turvallisuuden, vakauden ja kestävyyden kannalta. KUVIO 3. ETHEREUMIN ENERGIANKULUTUS ON KASVANUT SUHTEELLISEN MALTILLISESTI VUODESTA 2017 (ANNUALISOITU) Lähde: Ethereum Emissions: A Bottom-up Estimate 2. Uuden liikkeeseen lasketun ETH:n määrä vähenee voimakkaasti Ethereumin rahapolitiikassa29 ei ole määritelty kiinteää tarjonnan ylärajaa, mutta uuden ETH:n liikkeeseenlaskun nopeus eli inflaatio on laskenut vuosien varrella verkossa tehtyjen päivitysten ja yksittäisten tapahtumien vuoksi. ETH:n määrä kasvaa tällä hetkellä protokollatasolla määritellyn rahapolitiikan mukaisesti arviolta noin 4,5 % vuodessa siten, että uudesta Ether-lohkosta maksetaan työntodistelouhijalle tällä hetkellä peruspalkkiona 2 ETH, lohkon sisältämät siirtopalkkiot ja mahdollinen 1,75 ETH enolohkopalkkio.30 31 Ethereum-lohkoketjun julkisuus mahdollistaa sen rahapolitiikan toteutumisen seuraamisen reaaliajassa, kuten kuviosta 4 voi lukea. Sulautumisen jälkeen uuden ETH:n liikkeeseenlaskutahti riippuu siitä, kuinka suuri osa ETH-tarjonnasta on pantattu (steikattu) siirtotapahtumien 31 Tällä hetkellä niille, jotka ovat lukinneet Beacon Chain -ketjuun kytkeytyvään ETH2-talletussopimukseen ETH-varojaan, maksetaan ETH2-muotoisia steikkauspalkkioita. Tätä aihetta – ETH1:n ja ETH2:n välistä eroa – käsitellään tarkemmin ilmestyneessä Coinmotion Researchin tutkimusraportissa. 30 EthHub: Monetary Policy; Javier Gonzalez (2019): Ethereum reward explained: A quick overview. Medium. 29 EthHub: Ethereum’s Monetary Policy. Mitä The Merge tarkoittaa? 12
 • 13. vahvistamiseksi uudessa varantotodistepohjaisessa järjestelmässä. Sulautumisen jälkeen ETH:n uusi tarjonta todennäköisesti laskee merkittävästi nykytilanteeseen nähden, koska uudessa PoS-turvallisuusmallissa ETH:n vuotuinen tarjonnan kasvu vähenee. KUVIO 4. ETH:N TARJONNAN KASVUTAHDIN OLETETAAN VÄHENEVÄN MERKITTÄVÄSTI SULAUTUMISEN JÄLKEEN ETH:n tarjonnan kasvu (ruskea), louhittujen lohkojen lukumäärä (vihreä) ja verkon vaikeusaste (sininen) Lähde: Ethereum Emissions: A Bottom-up Estimate 3. ETH:n panttaaminen tarjoaa tuottomahdollisuuksia ETH-omistajan kannalta eräs tärkeimmistä kannustimista lukita ETH:ta verkon käyttöön varantotodistemallin mukaisesti liiketoimien vahvistamiseksi on taloudellinen eli mahdollisuus ansaita Ethereum-verkon omaa ETH-kryptovaluuttaa panttauspalkkiona. ETH-panttaamisen vähimmäismäärä on 32 ETH, mikä vastaa ETH:n nykyhinnoilla noin 92 000 euron sijoitusta validaattoriroolin saamiseksi. Mitä The Merge tarkoittaa? 13
 • 14. Ne, jotka haluavat ansaita steikkaustuottoa32 , mutta eivät jostain syystä voi tai halua ryhtyä itsenäisiksi liiketoimien vahvistajiksi, voivat liittyä esimerkiksi panttaussyndikaatin33 jäseneksi tai hyödyntää erilaisten keskitetympien kryptotoimijoiden tarjoamia steikkauspalveluita.34 Sulautumisen jälkeen panttaamisen tuoton osatekijät ovat kuvion 5 mukaisesti panttaajan palkkioksi saama Ethereum-protokollan liikkeeseen laskema vaihteleva määrä uutta ETH:ta ja lohkon sisältämä vaihteleva määrä siirtokuluja (joista 70 % poistetaan kierrosta).35 36 Mitä enemmän ETH:ta on lukittuna, sitä enemmän Ethereum-protokolla vapauttaa ETH:ta kiertoon. KUVIO 5. ETHEREUMIN PANTTAAMISEN TUOTTO RIIPPUU KAHDESTA PÄÄTEKIJÄSTÄ Lähde: Staking Rewards Research37 , Florian Strauf38 , Coinmotion Research 38 Florian Strauf (11.7.2021): Ethereum (2.0) tokenomics. 37 Staking Rewards Research (2022): Eth2.0: What happens to staking yields after the Ethereum Merge? Staking Rewards 36 Lisäksi on huomioitava se, että steikkaajan kokonaistuotot riippuvat myös uptimesta. 35 BitMEX Research (2021): Ethereum’s Proof of Stake System – Calculating Penalties & Rewards. BitMEX Research Blog; Hal Press (2022): Ethereum — A Generational Investment. Medium. 34 Mirko Schmiedl (2020): How to stake ETH | The ultimate Ethereum 2.0 staking guide. Staking Rewards. 33 Steikkaussyndikaattien toimintaan on kohdistunut lisääntyvissä määrin arvostelua, ks. esim. Fredrik Vold (2022): Dominant Staking Pool Lido Causing ‘Long Lasting’ Damage to Ethereum, But Aims to Improve. Cryptonews. 32 Steikkaustuottoja laskiessa ja niiden perimmäistä olemusta pohtiessa on tärkeä huomioida, että PoS-lohkoketjut eivät tuota varsinaista "rahavirtaa" tai “tuloa”. PoS-lohkoketjun steikkauksesta maksamat palkkiot ovat osa sitä kannustinrakennetta, jonka tarkoituksena on saada riittävä määrä käyttäjiä lukitsemaan kolikkonsa verkon turvaamiseksi. Vastineeksi tästä steikkaaja saa lisää vastikään luotuja kolikoita (tai Ethereumin tapauksessa vielä tosiasiallisesti tokeneita). Steikkaavan käyttäjän suhteellinen omistusosuus verkosta saattaa näin ollen kasvaa (tai ainakin pysyä samana), koska tällä käyttäjällä on nyt suhteellisesti enemmän kolikoita kuin niillä, jotka eivät lukinneet kolikoitaan verkon turvaksi (ceteris paribus). Lukitseminen on esimerkki talebilaisesta oma nahka pelissä -logiikasta, koska validaattorien toivotaan toimivan moitteettomasti ja kaikissa PoS-ketjuissa pitäisi olla mekanismi ohjaamaan käytöstä toivottuun suuntaan. Lukitsemisen lähtökohtainen tarkoitus ei siis sinänsä ole rikastuttaa kolikoiden omistajia, vaan lukitsemisen avulla käyttäjällä on mahdollisuus kasvattaa osallisuuttaan verkosta tietyllä aikavälillä (olettamalla, että verkon dynamiikka ei rajusti muutu). Toisaalta, jos käyttäjä ei halua lukita varojaan, niin samalla aikavälillä hänen suhteellinen omistusosuutensa saattaa laskea, koska PoS-protokolla luo lisää kolikoita ja uudet kolikot päätyvät aluksi steikkaajien haltuun. Olennaista on siis ymmärtää, että kolikoiden lukitseminen ei itsessään ole "tuottoa", koska sellaista ei varsinaisesti ole olemassa, vaan käyttäjän näkökulmasta esimerkiksi ETH:n lukitseminen PoS-ketjuun vain kasvattaa Ethereum-verkon suhteellista omistusosuutta (ja toivottavasti myös ETH:n rahamääräinen hintakin kasvaa). Mitä The Merge tarkoittaa? 14
 • 15. Panttaaja saa siis ensinnäkin palkkioksi Ethereum-protokollan algoritmisesti määrittelemän määrän uutta ETH:ta. Puhtaan steikkauspalkkion määrä riippuu siitä, kuinka paljon yksittäinen panttaaja on lukinnut ETH:ta verkon käyttöön ja kuinka paljon ETH:ta on lukittu suhteessa kierrossa olevaan kokonaistarjontaan. Alla oleva kuvio 6 kuvaa sitä, miten tuotto-odotukset maltillistuvat Ethereum-verkkoon lukitun ETH:n kokonaismäärän kasvaessa. Nykyisissä markkinaolosuhteissa, kun ETH:ta on pantattuna lähes 12 miljoonaa yksikköä (ja ETH2-talletussopimukseen on virrannut viime aikoina ETH-varoja kiihtyvään tahtiin)39 , vuotuinen tuotto-odotus on noin 4–5 prosentin välillä.40 Yksittäisen validaattorin tapauksessa steikkaustuotto maksetaan suoraan panttaajalle, mutta validaattorisyndikaattien ja keskitettyjen steikkauspalveluiden tapauksessa ylläpitäjä perii tarjoamistaan palveluista palkkiot.41 Ethereumin sulautumisen jälkeen validaattorit saattavat edellä mainittujen steikkauspalkkioiden lisäksi lohkon siirtopalkkion – tai tarkemmin sanottuna tipin – liiketoimien vahvistamisesta. Viime vuonna Ethereumin siirtopalkkiomarkkinoiden dynamiikkaa radikaalisti muuttaneen EIP-1559-päivityksen42 aktivoiduttua merkittävä osa siirtopalkkiosta poltetaan43 eli kierrossa olevan ETH:n määrä vähenee.44 Uuden mallin mukaisesti Ethereum-verkon siirtopalkkion perusmaksu poistetaan kierrosta ja louhijalle (tai tulevaisuudessa lohkon vahvistaneelle validaattorille) maksetaan lohkossa olevat tipit. 44 Watch the Burn 43 Polttomäärissä on ollut pienehköjä eroja, mutta lähes välittömästi EIP-1559:n aktivoitumisen jälkeen polttomäärät ovat olleet noin 85 % siirtopalkkiosta. Suuret polttomäärät ovat hyvä juttu ETH:n haltijoille, mutta steikkaajan näkökulmasta polttotoimet heikentävät itse steikkaamisen tuottoa. 42 EIP 1559 FAQ; Jameson Beck & Mattison Asher (2021): What is EIP-1559? How Will It Change Ethereum? ConsenSys; Antti Hyppänen (2021): Mikä on Ethereum EIP 1559? Bitcoinkeskus.com. 41 Steikkauspalveluntarjoajia on nykyisin monia, ja niin kauan kuin panttaamista harkitseva käyttäjä ei halua itse lukita 32 ETH:ta validointiin (ja pyörittää validaattorisolmua), vaihtoehtoina on joko lukita tai lainata ETH-varat. Olennaista on ymmärtää molempiin vaihtoehtoihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 40 Ennen sulautumista maksettavat “ETH2”-muotoiset steikkauspalkkiot eivät ole laadullisesti samaa virtuaalivarallisuutta kuin Ethereum-verkon oma “ETH1”. Jokaisen steikkausta harkitsevan on tärkeää ymmärtää, että sulautumisen toteuttamiseen, aikatauluihin ja teknisiin yksityiskohtiin liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, joiden vuoksi esimerkiksi saatujen “natiivien” steikkaustuottojen hyödyntäminen tapahtuu aivan jossain muualla kuin tosiasiallisessa Ethereum-lohkoketjussa – ja palvelusta riippuen steikkaustuottojen likviditetti voi olla hyvin vaihtelevaa. 39 Nansen: ETH2 Deposit Contract. Luvut tarkistettu 23.4.2022. Mitä The Merge tarkoittaa? 15
 • 16. KUVIO 6. PANTTAAMISEN TUOTTO-ODOTUS RIIPPUU LUKITUN ETH:N KOKONAISMÄÄRÄSTÄ SULAUTUMISEN JÄLKEISESSÄ VERKOSSA Lähde: ConsenSys Codefi; Coinmotion Research Steikkaajan näkökulmasta siirtopalkkiomarkkinoiden kehitystä on vaikeampi ennustaa kuin panttauksesta maksettavia palkkioita, koska siirtopalkkiomarkkinoiden dynamiikka riippuu muun muassa Ethereum-verkon pääkerroksen käyttöasteesta, liiketoimia tekevien tarpeista ja monista muista tekijöistä. Ethereum-verkossa maksetut ETH-määräiset siirtopalkkiot ovat laskeneet huomattavasti sitten alkuvuoden. Jotkut ovat kuitenkin arvioineet, että panttaajan näkökulmasta siirtopalkkiot voisivat kuitenkin olla noin 4–7 prosentin luokkaa. Siirtopalkkioiden korkea taso tarkoittaa sitä, että verkon käytön pitäisi kasvaa huomattavasti nykyisestä – ja samaan aikaan pitäisi olettaa, että Ethereumilla olisi niin sanottujen älysopimusalustojen välisessä kilpailussa edelleen paljon voitettavaa. Ethereum on joutunut kovaan kilpailuun muiden älysopimusalustojen kanssa, mutta toistaiseksi onnistunut säilymään suurimpana muun muassa hajautetussa rahoituksessa ja NFT-markkinassa mitattuna. Mitä The Merge tarkoittaa? 16
 • 17. KUVIO 7. ETHEREUM-VERKON SIIRTOPALKKIOT OVAT ROMAHTANEET VUODEN ALUSTA NOIN 75 % Lähde: ConsenSys Codefi, Coinmotion Research ETH:n lukitsemisesta odotettavissa olevaan tuottoon vaikuttavat osatekijät voivat vaihdella, jonka takia panttaamisen vuotuinen tuotto voisi asettua optimistisesti tarkastellen noin 8–12 prosentin haarukkaan sulautumisen tapahtuessa. Kukaan ei kuitenkaan voi taata, että ETH-steikkauksen tuotot pysyisivät tällä tasolla edes lähitulevaisuudessa, koska kolme taustamuuttujaa – steikatun ETH:n määrä, siirtopalkkioiden polttoaste ja siirtopalkkioihin kuuluvien tippien suuruus – voivat muuttua nopeasti.45 ETH2-talletussopimuksen tarjoamat steikkaustuotot, kuten aiemmin esitetystä kuviosta 6 selvästi näkee, ovat nykyisellään huomattavasti alemmat kuin Beacon Chainin käynnistyttyä 1. joulukuuta 2020. Justin Draken on esittänyt kolme mahdollista steikkausskenaariota, joiden valossa steikkauksen kokonaistuotot voivat skenaariosta riippuen asettua noin 3,3–8,8 %:n välimaastoon.46 Draken aiemmin esittämät arviot olivat jopa tätä huomattavasti korkeammat, 46 Dennis Ray (2022): 3 Exciting Scenarios For ETH 2.0 Staking Rewards Post Merge. Cryptostaker. 45 Ks. esim. aelowsson (2021): Circulating Supply Equilibrium for Ethereum and Minimum Viable Issuance during the Proof-of-Stake Era. Ethereum Research. Mitä The Merge tarkoittaa? 17
 • 18. mutta Beacon Chainin ETH2-talletussopimukseen sidotun ETH:n määrä on kasvanut nopeammin kuin kukaan todennäköisesti uskoi – ja samalla steikkauksen tuotto-odotukset ovat laskeneet voimakkaasti. Tällä hetkellä ETH:ta on lukittuna jo lähes 12 miljoonaa yksikköä ja tammi-huhtikuun aikana talletussopimukseen on sidottu lähes kolme miljoonaa yksikköä ETH:ta. Samaan aikaan markkinoille on jo nyt syntynyt palveluntarjoajia ja hajautetussa rahoituksessa on palveluntarjoajia, jotka tarjoavat vielä toistaiseksi käyttökelvottomalle “ETH2:lle” jälkimarkkinat.47 Maaliskuussa Drake kertoi uskovansa lukitun ETH-määrän kasvavan 20 miljoonaan sulautumisen jälkeen ja tarjonnan supistuvan vuosien kuluessa alle 100 miljoonan ETH-yksikön (nyt tarjonta on noin 120 miljoonaa ETH). Drake arvioi, että suurin osa ETH:sta voisi olla tulevaisuudessa joko pantattuna PoS-lohkoketjuun tai toimia hajautetussa rahoituksessa vakuutena. “En olisi yllättynyt, jos lopulta ~50 % ETH-tarjonnasta on pantattuna ja ~25 % tarjonnasta on lukittu hajautetun rahoituksen hankkeisiin”, Drake ennakoi maaliskuussa antamassaan haastattelussa.48 Coinbase Institutionalin helmikuussa julkaiseman raportin mukaan todellinen vuosituotto voisi asettua noin 9–12 % haarukkaan49 , mutta vastikään tutkimusyhtiö IntoTheBlockin julkaisemien laskelmien50 mukaan steikkauspalkkiot saattavat jäädä heidän esittämässään heikossa skenaariossa 6–8 % välille mikäli sulautuminen tapahtuu vasta syyskuussa. Näiden lukujen vaihtelevuus on merkki siitä, että ETH-panttaukselle maksetaan kyllä ETH-palkkioita, mutta kuinka paljon – se jää vielä nähtäväksi. 50 Lucas Outumoro (2022): The Impact of ETH’s Merge Delay. IntoTheBlock. 49 David Duong (2022): ETH Staking Post Merge: Yield Estimates and Risk. Coinbase Institutional. 48 Dennis Ray (2022): Interview: Justin Drake On A Post-Merge Ethereum & Who Would Win In A Death-Match Between ETH & BTC Maxis. Cryptostaker. 47 Steikkauspalveluita on tarjolla monenlaisia. Eräs hyvin suosittu palvelu on ollut Lido, joka tarjoaa eräänlaista “staking-as-a-service”-tyyppistä osittain keskitettyä ratkaisua. Tämä niin sanottu “likvidi steikkaus” on ollut äärimmäisen suosittua ja Lidon markkinaosuus ETH-steikkauksessa on tätä kirjoitettaessa noin 30 % ETH2-talletussopimuksen lukituksilla mitattuna. Lidon stETH-tokenia (joka on siis synteettistä ETH:ta, koska sulautumista ei ole vielä tapahtunut) on mahdollista hyödyntää moninaisissa hajautuksen rahoituksen palveluissa, kuten esimerkiksi Aaveessa. Tämä tarkoittaa sitä, että taitava sijoittaja kykenee moninkertaistamaan puhtaan ETH-steikkauksen tuotot esimerkiksi lainaamalla stETH:ta eri toimijoille ja lainoituksen kautta voi syntyä epätervettä spekulaatiota, ylilainoittamista ja jopa systeemisiä riskejä hajautetun rahoituksen piirissä (jotka voisivat ehkä pahimmassa skenaariossa jopa valua perinteisen rahoitusmaailman puolelle. Siihen, millaisia riskejä tällainen steikkauksen keskittyminen yksittäisille palveluntarjoajille aiheuttaa, on herätty vasta hiljattain, ks. Fredrik Vold (2022): Dominant Staking Pool Lido Causing ‘Long Lasting’ Damage to Ethereum, But Aims to Improve. Cryptonews. Lido on hiljattain julkaissut tietoja suunnitelmistaan parantaa palvelua ja vähentää riskejä, ks. Lido (2022): The Next Chapter for Lido. Mitä The Merge tarkoittaa? 18
 • 19. KUVIO 8. ETHEREUM-PANTTAUKSEN KOLME TUOTTOSKENAARIOTA ENNEN JA JÄLKEEN SULAUTUMISEN Lähde: Justin Drake ETH:ta omistavan ja varsinkin sitä steikkaavan näkökulmasta steikkauksen kokonaistuottojen kehitys on seikka, jota on syytä seurata tarkoin sekä ennen että jälkeen sulautumisen. Kyse ei ole vähäpätöisestä seikasta, sillä jos panttausten määrä jatkaa nykyisellä kasvu-urallaan, niin steikkaustuotot voivat laskea huomattavasti nykyiseltä. 4. Sulautumisen jälkeen on luvassa lisäpäivityksiä Itse sulautuminen ei vielä tee Ethereum-verkon tapahtumakäsittelystä nopeampaa. Sulautuminen itsessään luo lähtökohdat Ethereumin kehityskaaren seuraavalle vaiheelle, koska työntodiste ei oletettavasti ole enää tällöin “hidastamassa” sitä, mitä Ethereumin parissa työskentelevät haluavat saavuttaa.51 Itse sulautuminen tarkoittaa vain sitä, että Ethereum-protokollan konsensusalgoritmi vaihtuu työntodisteesta varantotodisteeksi eli 51 David Duong (2022): Ethereum’s merge timeline. Coinbase Institutional. Mitä The Merge tarkoittaa? 19
 • 20. työntodistelouhinta päättyy, varantovahvistukset käynnistyvät Ethereum-verkossa. Sulautumisen myötä Ethereum-protokollan vuotuisen dilutaatioasteen oletetaan merkittävästi vähenevän, jonka vuoksi eräät etheriaanit odottavat tulevaisuuden ETH:n olevan “äärimmäisen kovaa rahaa”.52 Tämä johtuu siitä, että ensinnäkin ETH:n liikkeeseenlasku vähenee merkittävästi (eräät tahot ovat arvioineet, että nykyinen 120 miljoonan ETH:n tarjonta edustaisi jo jonkinlaista tarjontahuippua). Toiseksi on huomioitava, että EIP-1559-päivityksen mukainen polttomekanismi vähentänee tasaisella tahdilla tarjolla olevaa ETH:ta. Se, että ETH:lla ei ole ennalta-asetettua tarjonnan ylärajaa (ja että rahapolitiikan sääntöjä muutetaan pienen vähemmistön ehdoilla), ei kuitenkaan näytä etheriaaneja häiritsevän. PoW- ja PoS-lohkoketjujen turvallisuusmallit ovat hyvin erilaiset, mutta PoS-lohkoketjun turvallisuusmallin ylläpitäminen edellyttää väistämättä sopivan kokoista dilutaatioastetta.53 Sulautuminen vaikuttaa myös monin eri tavoin Ethereumin hallintakäytäntöihin nykyhetkeen verrattuna.54 Varantotodistepohjaiset järjestelmät ovat alttiita monenkirjavalle “protokollapolitikoinnille”, mutta Ethereumin ympärille on vuosien varrella kerääntynyt lukemattomia osaavia kehittäjiä, siinä on toteutettu useita onnistuneita päivityksiä ja sen ympärille on rakentunut monenkirjava yhteisö toimijoita.55 Se, kykeneekö Ethereum jotenkin ratkaisemaan varantotodistemallille ominaiset turvallisuushasteet, jää nähtäväksi.56 Sulautumisen jälkeen on luvassa myös Ethereum-verkon tapahtumankäsittelykapasiteettia merkittävästi parantava sirpaloittaminen, jonka myötä Ethereum-lohkoketju jakautuu useampaan sirpaleketjuun. 56 Jason Lowery (2022): Twitter. 55 EthHub: Governance on Ethereum. 54 EthHub: Governance on Ethereum. 53 PoS-lohkoketjujen tapauksessa ei ole mielekästä puhua inflaatiosta, vaan asiaa on mielekkäämpää tarkastella suhteellisen omistusosuuden kautta. PoS-verkossa kolikoiden määrän kasvu (tai väheneminen) vertautuu paremmin osakemaailmasta tuttuun rahastoantiin eli maksuttomaan osakeantiin: varantotodistemaailmassa steikkaaja saa jollain aikavälillä jonkin ennalta tuntemattoman (mutta jossain määrin ennustettavan) määrän samaa lajia olevaa omistusta vallintaanssa. Lukittu ETH muistuttaa etuoikeusosaketta ja lukitsematon “tavallinen” ETH on lähellä tavallista osaketta. Niin sanotulle Etuoikeus-ETH:lle maksetaan pysyvää (mutta muuttuvaa) rahavirtaa (ja lukitsemisen ajaksi tietyistä oikeuksista luovutaan, koska steikkaus altistaa pelkästä hodlaamisesta poikkeavalle riski-/tuottoprofiilille), kun taas tavallisen ETH:n omistaja saattaa kärsiä omistusosuutensa (väliaikaisesta) dilutaatiosta. Ethereum-protokollan rahapolitiikka siis mahdollistaa sen, että ETH:n omistajan suhteellinen osuus verkosta kasvaa, vähenee tai pysyy samana ajan kuluessa, koska ETH:n tarjonta ei ole kiinteä. 52 https://ultrasound.money/ Mitä The Merge tarkoittaa? 20
 • 21. Sirpaloittaminen liittyy keskeisesti Ethereumin skaalautuvuuteen, mutta muutaman viime vuoden aikana Ethereumin skaalautuvuutta on parannettu monella eri tavoin toisen kerroksen ratkaisuin. Sirpaloittamisen oletetaan tapahtuvan “joskus vuonna 2023”57 , mutta tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä tietoa. 57 Ethereum.org (14.4.2022): Shard chains. Mitä The Merge tarkoittaa? 21
 • 22. Lopuksi The Merge on valtava katkoskohta Ethereumin historiassa ja sulautumisella on suuri merkitys Ethereumin tulevaisuuden kannalta. Tämän mittaluokan muutos on kaikkea muuta kerralla hoidettu rutiininomainen toimenpide. Sulautumiseen on valmistauduttu ja varauduttu jo vuosien ajan, mutta pääverkon sulauttaminen antaa vielä odottaa itseään. Kaikesta huolimatta on siis edelleen olemassa merkittävä riski, että “jotain” odottamatonta tapahtuu, sulautuminen viivästyy ennalta-arvaamattomista syistä huomattavasti tai suunnitelmaan tulee muita mutkia matkaan.58 Ethereumin sulautumiseen kohdistuu niin suuret odotukset, että jos jotain menee pieleen, niin käyttäjien ja kehittäjien luottamus Ethereumia kohtaan saattaa kokea merkittävän kolauksen. Ethereum-ekosysteemissä pyörii tälläkin hetkellä lukemattomia älysopimuksia ja niiden varaan rakentuu monenkirjava hajautettujen sovellusten rihmasto. Ethereumilla on miljoonia käyttäjiä ja kryptoverkko on arvoltaan satoja miljardeja euroja. Ei siis ole mikään ihme, että Ethereum-kehittäjät, Ethereum Foundation ja Vitalik Buterin eivät ole olleet valmiita sitoutumaan tiettyyn päivämäärään, vaan pyrkivät parhaansa mukaan hallitsemaan odotuksia. Sulautumista odotetaan kuin kuuta nousevaa. Mitään vastaavaa ei ole aiemmin nähty. Seuraamme Coinmotion Researchilla monien kryptoanalyytikoiden ja -sijoittajien tavoin läheisesti sulautumiseen valmistautumista. Se on ensimmäinen kahdesta Ethereumin lähitulevaisuuden kehitysaskeleesta: ensin luvassa on sulautuminen ja sen jälkeen parannuspäivitykset. 58 Sulautuminen voi synnyttää ainakin alussa lukuisia hyökkäysvektoreita, jotka Ethereumin kehittäjäyhteisön on pyrittävä parhaanssa mukaan tukkimaan. Ks. Dennis Ray (2022): Interview: Justin Drake On A Post-Merge Ethereum & Who Would Win In A Death-Match Between ETH & BTC Maxis. Cryptostaker. Mitä The Merge tarkoittaa? 22
 • 23. Liite - Etherin (ETH) ominaisuudet Sulautumisen jälkeen ETH on pysyvään käyttöön tarkoitettuna omaisuuden lajina: 1. Lajiesinemäinen omistusosuus Ethereum-protokollasta (“osake”) ja lukittu ETH on puolestaan luonteeltaan ikuisen saamistodistuksen kaltainen vaade, joka oikeuttaa lukitsijaa saamaan lopulta vallintaansa ennalta määräämättömän suuruista ETH-rahavirtaa tasaisin väliajoin; 2. Oikeus varojenjakoon, jossa Ethereum-protokollan voi ajatella laskevan liikkeelle saamistodistuksen protokollatasolla ja lukitsijat ovat näiden saamistodistusten haltijoita (saavat oikeuden protokollan turvallisuusmallin määrittelemään osuuteen “liikevaihdosta”). Ethereumissa ei ole kuitenkaan ole konkurssiriskiä, ikuisesta saamistodistuksesta pääsee milloin tahansa eroon (maturiteetiton) vapauttamalla lukitun ETH:n taas aktiiviseen käyttöön ja lukittu jo olemassa oleva ETH kerryttää lukitsemisen ansiosta uuden ETH:n muodostamaa tulovirtaa; ja 3. Oikeus (mutta ei velvollisuutta) turvata Ethereum-verkon toiminta vastineena verkon käyttöön sidotusta ETH:sta, jossa minimiraja on 32 ETH (jonka jälkeen 32 * n, missä n on haluttu validaattorimäärä). Samaan aikaan ETH on yhä edelleen myös hyödykemäistä omaisuutta, koska sen avulla maksetaan itse Ethereum-verkon käytöstä (“kaasu”) muun muassa älysopimuksia toteutettaessa. Lisäksi ETH on Ethereum-ekosysteemin ja sen päälle rakentuvan hajautetun rahoituksen järjestelmien varanto-omaisuutta.59 Katso erotteluista tarkemmin seuraavan sivun taulukosta 1. 59 Juan Escalon (2021): Staking, everything you need to know: part III. Coinmonks; Cryptechie (2021): One ETH to rule 'em all; Staking Rewards Research (2022): Staking Rewards Research. Staking Rewards. Mitä The Merge tarkoittaa? 23
 • 24. TAULUKKKO 1. Perinteisten omaisuusluokkien kategorisointi “superomaisuusluokkiin” Pysyvään käyttöön tarkoitettu omaisuuden laji Kulutus-/muunnos- hyödyke Arvon säilyttäjä Tuottaa pysyvää arvoa/tuloa/rahavirtaa; arvostetaan tyypillisesti rahavirtojen nykyarvoon Voidaan kuluttaa kerran, muuntaa toisenlaiseksi omaisuudeksi ja hyödykkeen kuluttaminen luo taloudellista tuloa Ei voida kuluttaa, arvo säilyy halki ajan ja avaruuden, niukkaa sosiaalisen konsensuksen ansiosta (Schellingin piste) Oma pääoma (esim. osakkeet, optiot, VVK-lainat) X Vieras pääoma (esim. JVK-lainat, velkarahoitus, talletukset) X Tuloa tuottava kiinteistöomaisuus X Fyysiset hyödykkeet (esim. vilja, öljy) X Jalometallit (esim. kulta) X Valuutat (esim. Likvidit varat, käyttelytili) X Taide ja keräilyesineet X Bitcoin (X) X X ETH2 X X X Lähde: ARK Invest & Coinbase60 , Robert J. Greer61 , Coinmotion Research 61 Robert J. Greer (1997); What is an Asset Class, Anyway? The Journal of Portfolio Management 23(2) 86-91. 60 Chris Burniske & Adam White (2016). Bitcoin: Ringing the Bell for a New Asset Class. ARK Invest & Coinbase. Mitä The Merge tarkoittaa? 24
 • 25. Kirjoittaja(t): Thomas Brand Head of Institutions Coinmotion Tärkeää tietoa Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan. Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatioksi omaan käyttöön niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tekijöiden vuoksi. Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää sellaiseksi. Kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin ja vastaaviin sijoittamiseen liittyy merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet ovat ne esittäneiden mielipiteitä, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin näkemyksiä käsitellyistä asioista . Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen. Don’t trust. Verify. Päivämäärä v1.0: 29. huhtikuuta 2022 Palaute ja yhteydenotot institutions@coinmotion.com Coinmotion Oy Kauppakatu 39 40100 Jyväskylä Y-tunnus 2469683-1