Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/2022)

Thomas Brand
Thomas BrandHead of Institutions, Client Director um Coinmotion
Kryptomarkkinoiden
tekninen analyysi
Onko Bitcoin siirtynyt uuteen
markkinasykliin?
Viikko 17/2022
Kirjoittajat:
Timo Oinonen
Coinmotion Research
Sisällysluettelo
1 Heikohko viikko takana, korrelaatiot ylös
2 Elon Muskin Twitter-osto synnytti spekulaatioaallon
3 Bitcoin mursi 600 päivän liukuvan keskiarvon
4 Onko bitcoin jo seuraavassa markkinasyklissä?
5 Mitä korjausliikkeistä pitäisi ajatella?
6 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
2
1 Markkinakatsaus: Heikohko viikko takana, korrelaatiot ylös
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
3
Tämän viikon Kryptomarkkinoiden tekninen analyysi –raportti
perehtyy markkinan volatiliteettiin sekä viimeisimpiin teknisiin ja
fundamentaalisiin indikaattoreihin. Lisäksi lukijana pääset
tutustumaan Coinmotion Researchin luomaan uuteen
markkinasyklimalliin.
7 päivän
hintakehitys
Bitcoin (BTC) -1,1 %
Ethereum (ETH) -2,2 %
Litecoin (LTC) -3,7 %
Aave (AAVE) -12,2 %
Chainlink (LINK) -14,9 %
Uniswap (UNI) -19,6 %
Stellar (XLM) -7,3 %
XRP (XRP) -10,3 %
S&P 500 -3,27 %
Kulta (spot) -1,81 %
Markkinaympäristö on jatkunut haastavana ja tällä hetkellä korkean
betan omaisuusluokan lailla käyttäytyvä bitcoin jatkaa tiukassa
korrelaatiossa teknologiaosakkeiden kanssa.
Bitcoin on ollut historiallisen vahvassa korrelaatiossa
osakemarkkinan kanssa tänä vuonna, mutta loppukevään
kehityssuunta näyttää onko kyseessä lyhytaikainen anomalia.
Laskutrendi on jo johtanut spekulatiivisten sijoittajien kapitulaatioon
ja tämä saattaa heikentää korrelaatiota osakemarkkinaan.
Bitcoin ja digitaaliset omaisuusluokat jatkoivat laskutrendiään viikolla
17, kun bitcoin heikkeni -1,1 %. Samaan aikaan johtava hajautetun
rahoituksen alusta Ethereum tippui -2,2 % ja sen 30 päivän
korrelaatiokerroin Bitcoiniin pysyi korkealla luvussa 0,92.
Pääsäännön mukaisesti pienet small cap -tokenit heikkenivät isoja
enemmän, johtaen Uniswapin melkein -20 %:in laskukulmaan.
Korrelaatioilla on taipumus nousta kohti yhtä (1)
markkinaromahduksissa omaisuusluokasta riippumatta.
Ethereumin ja Bitcoinin huomattavan korrelaation lisäksi Aaveen ja
Bitcoinin 30 päivän korrelaatio siirtyi tasolta 0,55 tasolle 0,7.
Korrelaatiot tekevät hajautuksesta haastavaa tässä
markkinaympäristössä, kun taas härkäsyklien aikana DeFi-
tokeneiden divergenssi Bitcoiniin on ollut valtava.
Muita
indikaattoreita
BTC epälikvidi
tarjonta
78 %
BTC RSI 39
1.1 Kryptojen väliset korrelaatiot ovat korkealla tasolla
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
4
Lähde: cryptowat.ch
2 Elon Muskin Twitter-osto synnytti spekulaatioaallon
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
5
Etelä-Afrikasta Kanadaan ja lopulta Yhdysvaltoihin muuttanut
liikemies, avaruusyrittäjä ja miljardööri Elon Musk kohdahdutti
markkinoita viime viikon maanantaina 25. helmikuuta. Hän kertoi
ostavansa sosiaalisen median alustan Twitterin 44 miljardilla
dollarilla. Rahoitusjärjestely on monimutkainen.
Kryptonäkökulmasta tarkasteltuna Twitter-kauppa on merkittävä,
koska Twitter on jo aiemmin integroinut bitcoin-maksuominaisuuden
alustalle. Syyskuussa 2021 Twitter tarjosi käyttäjille mahdollisuuden
tehdä bitcoinlahjoituksia muille käyttäjille. Samaan aikaan alusta
testaa muun muassa NFT-tarjooman lisäämistä muodossa tai toisessa
osaksi Twitteriä.
Twitter-kauppa sai sijoittajat spekuloimaan kryptovaluutoilla. Muskin
suosikki dogecoin (DOGE) kiipesi maanantaina 33 % nousukulmaan
0,12 dollarista tasolle 0,16.
Elon Musk on aiemmin vihjannut nostavansa dogecoinin asemaa
kryptovaluuttamarkkinassa, mutta Teslan viimevuotinen bitcoin-
allokaatio (43k yksikköä) keskittyi vain yhteen kryptovaluuttaan.
Musk on myös meemikulttuurin tunnettu fani, joten toisinaan on
vaikea sanoa missä kysymyksissä hän on tosissaan. Markkina
spekuloinee Twitter-kaupan mahdollisia kerrannaisvaikutuksia vielä
pitkään.
Lähde: Twitter
Dogecoin ei ole toistaiseksi listattuna
Coinmotion.fi-verkkopalveluun, mutta
DOGEA:a voi ostaa ja myydä Coinmotionin
OTC-kaupankäyntipalvelun kautta.
Ole yhteydessä Private Banking –tiimiimme.
3 Bitcoin mursi 600 päivän liukuvan keskiarvon
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
6
Spot-hinnan lasku johti bitcoinin 600 päivän liukuvan keskiarvon (600DMA;sininen) murtumiseen viikolla 17. 600DMA muodostui keväällä
bitcoinmarkkinan tukitasoksi ja se kannatteli hintaa kolmen kuukauden ajan. Spot-hinta on kuitenkin päättäväisesti testannut 600DMA:ta ja
lopulta myyntipaine sai sen murtumaan.
200 päivän liukuva keskiarvo (200DMA; oranssi) taas lähestyy 600DMA:ta ylhäältä, johtaen mahdolliseen "Death Cross" -asetelmaan. 200DMA:n
ja 600DMA:n risteys olisi huomattavan karhumainen signaali markkinalle.
Bitcoinaajat seuraavat tarkkaan viikon 18 tulevaa FOMC-tapaamista, jossa Yhdysvaltain keskuspankki linjaa tulevaa rahapolitiikkaa. Fedin
ennustetaan nostavan korkoa 50 peruspistettä, eli 0,5 prosenttia.
Lähde:
Coin
Metrics,
Coinmotion
Research
4 Onko bitcoin jo seuraavassa markkinasyklissä?
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
7
Tummien pilvien kerääntyessä markkinan ylle on hyvä muistaa laajempi perspektiivi ja "Zoom Out" -slogan.
Viime viikon TA:ssa arvioimme valaiden, eli ≥ 1000 bitcoinyksikköän hallussaan pitävien sijoittajien kasvattavan omistuksiaan haastavasta
markkinaympäristöstä huolimatta. Itse asiassa valaat käyttävät kontrastrategioita, joissa he hyödyntävät spot-hinnan suhteellista heikkoutta.
Perinteisten bull- ja bear-syklien sijaan käyttämämme lohkopalkkiodata mahdollistaa markkinasyklien jaon akkumulaatio-/kasaus- ja distribuutio/-
vapauttamisvaiheisiin.
Muodostimme lohkopalkkiodatasta kuvauksen, joka jakaa bitcoinmarkkinan seitsemään osaan vuodesta 2015 vuoteen 2022. Ensimmäinen
segmentti on vuosien 2015-2016 akkumulaatiovaihe, jolloin bitcoinin hinta oli vielä kolminumeroinen. Bitcoinin parabolisen hintakehityksen
käynnistyessä vuonna 2017 se muodosti samalla distribuutiovaiheen, jossa bitcoinin hinta heilahteli alle 1000 dollarista lopulliseen 19k dollarin
huippuhintaan. Vuoden 2017 parabolinen hintakehitys keräsi mukaan huomattavan määrän uusia sijoittajia, mutta trendin todelliset voittajat
olivat aloittaneet ostot jo 2015-2016.
Vuoden 2017 distribuutiovaiheen jälkeen käynnistyi pitkä akkumulaatiovaihe vuodesta 2018 vuoteen 2020. Tämän vaiheen keskellä nähtiin
kesän 2019 hintaralli ja lyhyt distribuutiosykli. Markkina alkoi todella kerätä momentumia kesällä 2020, jolloin MicroStrategyn perustaja ja
toimitusjohtaja Michael Saylor julkaisi kuuluisan Bitcoin-strategiansa. Saylorin ja MicroStrategyn toimet avasivat institutionaalisen rahan väylät,
joita seurasi vähittäissijoittajien tulva.
Seuraava distribuutiovaihe ilmeni viime vuoden Double Top -markkinassa, joka palkitsi jälleen aikaisin bitcoinia kerryttäneitä sijoittajia.
Malli viittaa siihen, että bitcoinmarkkina on jälleen akkumulaatiosyklissä ja se on omaisuuseränä tämän mallin valossa suhteellisen halpa.
Nykyisessä syklissä ostaneet sijoittajat saattavat päästä nauttimaan riskinotostaan jälleen tulevissa nousutrendeissä.
4.1 Bitcoinin markkinasykli: 3x distribuutio & akkumulaatio, nyt
akkumulaatio
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
8
Lähde:
Coin
Metrics,
Coinmotion
Research
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
9
5 Mitä korjausliikkeistä pitäisi ajatella?
Virtuaalivaluuttamarkkinat ovat suhteellisen vapaat, jonka vuoksi
markkinoille mahtuu jos jonkinlaisia toimijoita. Spekulaatio, FOMO
ja volatiliteetti ovat kiinteä osa markkinaa, jonka vuoksi sijoittajalta
vaaditaan kylmäpäisyyttä, hyviä hermoja ja pidättyväisyyttä.
Korjausliikkeet ovat piinaa kaikille sijoittajille, mutta ne palvelevat
markkinataloudessa tärkeää tehtävää. Noususuhdanteessa
markkinoille kasautuu valtavia määriä elinkyvyttömiä projekteja,
joilla ei ole pitkän aikahorisontin kestävyyttä, kannustimet vinossa
tai business case puuttuu. Kryptomarkkinoilla korjausliikkeet
voivat olla julmia, kun yhdessä markkinassa pärjäävät tietyt
projektit ja toiset kuolevat pois. Markkinat ”jalostuvat” askeleittain,
vaikka täydellisiä niistä ei koskaan tule. Signaali erottuu kuitenkin
kohinasta.
Bitcoinista tuttu CDD-indikaattori (Coin Days Destroyed) peilaa
hyvin laajemmin markkinan korjausliikkeitä.
Viime vuosien merkittävin kapitulaatiohetki koettiin vuoden 2018
lopussa, jolloin huomattava määrä pitkän aikavälin holdaajista
luopui bitcoineistaan.
Vuoden 2018 markkina oli brutaali sijoittajia: Kun bitcoinin spot-
hinta putosi ensin -70 % 2017 lopusta, 2018 lopussa se heikkeni
vielä -50 % markkinan näennäisen vakautumisen jälkeen.
Lähde: Steph
Bitcoin onnistui kuitenkin nousemaan tästäkin korjausliikkeestä ylös ja
ylsi vuonna 2019 jopa 12 000 dollarin hintoihin.
CDD kuvaa pitkän aikavälin sijoittajien (Long-Term Holders, LTH)
käyttäytymistä ja sitä voi käyttää transaktiovolyymidatan korvikkeena.
CDD kasaa dataa jokaiselta päivältä, jolloin BTC-yksikköä ei ole
kulutettua ja nämä päivät kerryttävät ns. kolikkopäiviä. Kun yksiköitä
taas käytetään nämä kolikkopäivät “tuhoutuvat”.
Seuraavalta sivulta löydät CDD-kuvaajan.
5.1 CDD-indikaattori ja tulkintakehys
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
10
↑ Korkea CDD: Vahvistuva myyntipaine pitkän aikavälin
sijoittajilta, bearish.
↓ Matala CDD: Heikkenevä myyntipaine pitkän aikavälin
sijoittajilta, bullish.
Näin luet CDD-indikaattoria
6 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
11
Laaja katsaus makromarkkinaan: vieraana Andreas Steno Larsen, Alfonso Peccatiello ja Mike Green.
Lähde: Youtube
Määrällinen tiukentaminen kiihtyy ja kerrannaisvaikutukset ovat suuret.
Lähde: Twitter
Heikkojen kansallisvaluuttojen loppupeli jatkuu kehittyvillä markkinoilla.
Lähde: Twitter
Panamassa bitcoinia ja kryptoja koskeva lainsäädäntö etenee, kun pyrkimyksenä on parantaa työllisyyttä ja kasvattaa paikallista teknologiaosaamista.
Lähde: Bitcoin Magazine
Allen Farringtonin ja Sacha Meyersin uusi kirja ”Bitcoin is Venice” on herättänyt mielenkiintoa. Bitcoin Magazine on julkaissut lukuisia lyhyitä otteita tästä hyvin
mielenkiintoisesta teoksesta.
Lähde: Bitcoin Magazine
Venäjä pysäytti kaasutoimitukset Bulgariaan ja Puolaan, koska vastaanottajat eivät suostuneet Venäjän vaatimaan maksujärjestelyyn. Kesä tulee pian ja kaasun käyttö
vähenee luontaisesti, kun lämmityskysyntä vähenee. Samaan aikaan Euroopan on valmistauduttava jo tulevaan talveen, koska luottamus Venäjään on kadonnut.
Lähde: Geopolitical Futures
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
12
Oletko jo tutustunut näihin?
Kirjoituksia ja kuunneltavaa
USV https://www.usv.com/writing/
Arca https://www.ar.ca/blog
BitMEX https://blog.bitmex.com/
Coinbase https://blog.coinbase.com/
Lyn Alden https://www.lynalden.com/
CoinDesk https://www.coindesk.com/
The Block https://www.theblockcrypto.com/
Placeholder https://www.placeholder.vc/
Cryptopanic https://cryptopanic.com/
OurNetwork https://ournetwork.substack.com/
Delphi Digital https://delphidigital.io/
Cointelegraph https://cointelegraph.com/
Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/
Arcane Research https://www.research.arcane.no/
Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/
Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/
Messari Research https://messari.io/
Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/
Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/
Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme
Dataa ja analytiikkaa
1ML https://1ml.com/
TheTie https://www.thetie.io/
ByteTree https://bytetree.com/
ViewBase https://www.viewbase.com/
Glassnode https://glassnode.com/
Blockchair https://blockchair.com/
DeFi Pulse https://www.defipulse.com/
CoinGecko https://www.coingecko.com/
DappRadar https://dappradar.com/
TradingView https://www.tradingview.com/
Coin Metrics https://coinmetrics.io/
CryptoQuant https://cryptoquant.com/
IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/
skewAnalytics https://analytics.skew.com/
Dune Analytics https://dune.xyz/
Token Terminal https://www.tokenterminal.com/
Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/
CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/
LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/
Lähteet:
Michael
Nadeau,
Coinmotion
Research,
yksityiset
kokoelmat
Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
13
Sami Kriikkula
Yksityispankin johtaja
Thomas Brand
Instituutiopalveluiden
johtaja
Joonas Järvinen, CFA
Sijoitusjohtaja
Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse
institutions@coinmotion.com
Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
Tärkeää tietoa
Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin
varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan.
Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille,
jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen
sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa.
Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää
sellaiseksi.
Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien
tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin
kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia.
Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia
materiaaliin.
Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden
esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin
sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä.
Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen
tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen.
Don’t trust. Verify.
Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi)
Timo Oinonen, Thomas Brand
Palaute ja yhteydenotot
institutions@coinmotion.com
Coinmotion Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2469683-1
1 von 14

Más contenido relacionado

Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/2022)

 • 1. Kryptomarkkinoiden tekninen analyysi Onko Bitcoin siirtynyt uuteen markkinasykliin? Viikko 17/2022 Kirjoittajat: Timo Oinonen Coinmotion Research
 • 2. Sisällysluettelo 1 Heikohko viikko takana, korrelaatiot ylös 2 Elon Muskin Twitter-osto synnytti spekulaatioaallon 3 Bitcoin mursi 600 päivän liukuvan keskiarvon 4 Onko bitcoin jo seuraavassa markkinasyklissä? 5 Mitä korjausliikkeistä pitäisi ajatella? 6 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua Coinmotion Research | www.coinmotion.com 2
 • 3. 1 Markkinakatsaus: Heikohko viikko takana, korrelaatiot ylös Coinmotion Research | www.coinmotion.com 3 Tämän viikon Kryptomarkkinoiden tekninen analyysi –raportti perehtyy markkinan volatiliteettiin sekä viimeisimpiin teknisiin ja fundamentaalisiin indikaattoreihin. Lisäksi lukijana pääset tutustumaan Coinmotion Researchin luomaan uuteen markkinasyklimalliin. 7 päivän hintakehitys Bitcoin (BTC) -1,1 % Ethereum (ETH) -2,2 % Litecoin (LTC) -3,7 % Aave (AAVE) -12,2 % Chainlink (LINK) -14,9 % Uniswap (UNI) -19,6 % Stellar (XLM) -7,3 % XRP (XRP) -10,3 % S&P 500 -3,27 % Kulta (spot) -1,81 % Markkinaympäristö on jatkunut haastavana ja tällä hetkellä korkean betan omaisuusluokan lailla käyttäytyvä bitcoin jatkaa tiukassa korrelaatiossa teknologiaosakkeiden kanssa. Bitcoin on ollut historiallisen vahvassa korrelaatiossa osakemarkkinan kanssa tänä vuonna, mutta loppukevään kehityssuunta näyttää onko kyseessä lyhytaikainen anomalia. Laskutrendi on jo johtanut spekulatiivisten sijoittajien kapitulaatioon ja tämä saattaa heikentää korrelaatiota osakemarkkinaan. Bitcoin ja digitaaliset omaisuusluokat jatkoivat laskutrendiään viikolla 17, kun bitcoin heikkeni -1,1 %. Samaan aikaan johtava hajautetun rahoituksen alusta Ethereum tippui -2,2 % ja sen 30 päivän korrelaatiokerroin Bitcoiniin pysyi korkealla luvussa 0,92. Pääsäännön mukaisesti pienet small cap -tokenit heikkenivät isoja enemmän, johtaen Uniswapin melkein -20 %:in laskukulmaan. Korrelaatioilla on taipumus nousta kohti yhtä (1) markkinaromahduksissa omaisuusluokasta riippumatta. Ethereumin ja Bitcoinin huomattavan korrelaation lisäksi Aaveen ja Bitcoinin 30 päivän korrelaatio siirtyi tasolta 0,55 tasolle 0,7. Korrelaatiot tekevät hajautuksesta haastavaa tässä markkinaympäristössä, kun taas härkäsyklien aikana DeFi- tokeneiden divergenssi Bitcoiniin on ollut valtava. Muita indikaattoreita BTC epälikvidi tarjonta 78 % BTC RSI 39
 • 4. 1.1 Kryptojen väliset korrelaatiot ovat korkealla tasolla Coinmotion Research | www.coinmotion.com 4 Lähde: cryptowat.ch
 • 5. 2 Elon Muskin Twitter-osto synnytti spekulaatioaallon Coinmotion Research | www.coinmotion.com 5 Etelä-Afrikasta Kanadaan ja lopulta Yhdysvaltoihin muuttanut liikemies, avaruusyrittäjä ja miljardööri Elon Musk kohdahdutti markkinoita viime viikon maanantaina 25. helmikuuta. Hän kertoi ostavansa sosiaalisen median alustan Twitterin 44 miljardilla dollarilla. Rahoitusjärjestely on monimutkainen. Kryptonäkökulmasta tarkasteltuna Twitter-kauppa on merkittävä, koska Twitter on jo aiemmin integroinut bitcoin-maksuominaisuuden alustalle. Syyskuussa 2021 Twitter tarjosi käyttäjille mahdollisuuden tehdä bitcoinlahjoituksia muille käyttäjille. Samaan aikaan alusta testaa muun muassa NFT-tarjooman lisäämistä muodossa tai toisessa osaksi Twitteriä. Twitter-kauppa sai sijoittajat spekuloimaan kryptovaluutoilla. Muskin suosikki dogecoin (DOGE) kiipesi maanantaina 33 % nousukulmaan 0,12 dollarista tasolle 0,16. Elon Musk on aiemmin vihjannut nostavansa dogecoinin asemaa kryptovaluuttamarkkinassa, mutta Teslan viimevuotinen bitcoin- allokaatio (43k yksikköä) keskittyi vain yhteen kryptovaluuttaan. Musk on myös meemikulttuurin tunnettu fani, joten toisinaan on vaikea sanoa missä kysymyksissä hän on tosissaan. Markkina spekuloinee Twitter-kaupan mahdollisia kerrannaisvaikutuksia vielä pitkään. Lähde: Twitter Dogecoin ei ole toistaiseksi listattuna Coinmotion.fi-verkkopalveluun, mutta DOGEA:a voi ostaa ja myydä Coinmotionin OTC-kaupankäyntipalvelun kautta. Ole yhteydessä Private Banking –tiimiimme.
 • 6. 3 Bitcoin mursi 600 päivän liukuvan keskiarvon Coinmotion Research | www.coinmotion.com 6 Spot-hinnan lasku johti bitcoinin 600 päivän liukuvan keskiarvon (600DMA;sininen) murtumiseen viikolla 17. 600DMA muodostui keväällä bitcoinmarkkinan tukitasoksi ja se kannatteli hintaa kolmen kuukauden ajan. Spot-hinta on kuitenkin päättäväisesti testannut 600DMA:ta ja lopulta myyntipaine sai sen murtumaan. 200 päivän liukuva keskiarvo (200DMA; oranssi) taas lähestyy 600DMA:ta ylhäältä, johtaen mahdolliseen "Death Cross" -asetelmaan. 200DMA:n ja 600DMA:n risteys olisi huomattavan karhumainen signaali markkinalle. Bitcoinaajat seuraavat tarkkaan viikon 18 tulevaa FOMC-tapaamista, jossa Yhdysvaltain keskuspankki linjaa tulevaa rahapolitiikkaa. Fedin ennustetaan nostavan korkoa 50 peruspistettä, eli 0,5 prosenttia. Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research
 • 7. 4 Onko bitcoin jo seuraavassa markkinasyklissä? Coinmotion Research | www.coinmotion.com 7 Tummien pilvien kerääntyessä markkinan ylle on hyvä muistaa laajempi perspektiivi ja "Zoom Out" -slogan. Viime viikon TA:ssa arvioimme valaiden, eli ≥ 1000 bitcoinyksikköän hallussaan pitävien sijoittajien kasvattavan omistuksiaan haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Itse asiassa valaat käyttävät kontrastrategioita, joissa he hyödyntävät spot-hinnan suhteellista heikkoutta. Perinteisten bull- ja bear-syklien sijaan käyttämämme lohkopalkkiodata mahdollistaa markkinasyklien jaon akkumulaatio-/kasaus- ja distribuutio/- vapauttamisvaiheisiin. Muodostimme lohkopalkkiodatasta kuvauksen, joka jakaa bitcoinmarkkinan seitsemään osaan vuodesta 2015 vuoteen 2022. Ensimmäinen segmentti on vuosien 2015-2016 akkumulaatiovaihe, jolloin bitcoinin hinta oli vielä kolminumeroinen. Bitcoinin parabolisen hintakehityksen käynnistyessä vuonna 2017 se muodosti samalla distribuutiovaiheen, jossa bitcoinin hinta heilahteli alle 1000 dollarista lopulliseen 19k dollarin huippuhintaan. Vuoden 2017 parabolinen hintakehitys keräsi mukaan huomattavan määrän uusia sijoittajia, mutta trendin todelliset voittajat olivat aloittaneet ostot jo 2015-2016. Vuoden 2017 distribuutiovaiheen jälkeen käynnistyi pitkä akkumulaatiovaihe vuodesta 2018 vuoteen 2020. Tämän vaiheen keskellä nähtiin kesän 2019 hintaralli ja lyhyt distribuutiosykli. Markkina alkoi todella kerätä momentumia kesällä 2020, jolloin MicroStrategyn perustaja ja toimitusjohtaja Michael Saylor julkaisi kuuluisan Bitcoin-strategiansa. Saylorin ja MicroStrategyn toimet avasivat institutionaalisen rahan väylät, joita seurasi vähittäissijoittajien tulva. Seuraava distribuutiovaihe ilmeni viime vuoden Double Top -markkinassa, joka palkitsi jälleen aikaisin bitcoinia kerryttäneitä sijoittajia. Malli viittaa siihen, että bitcoinmarkkina on jälleen akkumulaatiosyklissä ja se on omaisuuseränä tämän mallin valossa suhteellisen halpa. Nykyisessä syklissä ostaneet sijoittajat saattavat päästä nauttimaan riskinotostaan jälleen tulevissa nousutrendeissä.
 • 8. 4.1 Bitcoinin markkinasykli: 3x distribuutio & akkumulaatio, nyt akkumulaatio Coinmotion Research | www.coinmotion.com 8 Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research
 • 9. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 9 5 Mitä korjausliikkeistä pitäisi ajatella? Virtuaalivaluuttamarkkinat ovat suhteellisen vapaat, jonka vuoksi markkinoille mahtuu jos jonkinlaisia toimijoita. Spekulaatio, FOMO ja volatiliteetti ovat kiinteä osa markkinaa, jonka vuoksi sijoittajalta vaaditaan kylmäpäisyyttä, hyviä hermoja ja pidättyväisyyttä. Korjausliikkeet ovat piinaa kaikille sijoittajille, mutta ne palvelevat markkinataloudessa tärkeää tehtävää. Noususuhdanteessa markkinoille kasautuu valtavia määriä elinkyvyttömiä projekteja, joilla ei ole pitkän aikahorisontin kestävyyttä, kannustimet vinossa tai business case puuttuu. Kryptomarkkinoilla korjausliikkeet voivat olla julmia, kun yhdessä markkinassa pärjäävät tietyt projektit ja toiset kuolevat pois. Markkinat ”jalostuvat” askeleittain, vaikka täydellisiä niistä ei koskaan tule. Signaali erottuu kuitenkin kohinasta. Bitcoinista tuttu CDD-indikaattori (Coin Days Destroyed) peilaa hyvin laajemmin markkinan korjausliikkeitä. Viime vuosien merkittävin kapitulaatiohetki koettiin vuoden 2018 lopussa, jolloin huomattava määrä pitkän aikavälin holdaajista luopui bitcoineistaan. Vuoden 2018 markkina oli brutaali sijoittajia: Kun bitcoinin spot- hinta putosi ensin -70 % 2017 lopusta, 2018 lopussa se heikkeni vielä -50 % markkinan näennäisen vakautumisen jälkeen. Lähde: Steph Bitcoin onnistui kuitenkin nousemaan tästäkin korjausliikkeestä ylös ja ylsi vuonna 2019 jopa 12 000 dollarin hintoihin. CDD kuvaa pitkän aikavälin sijoittajien (Long-Term Holders, LTH) käyttäytymistä ja sitä voi käyttää transaktiovolyymidatan korvikkeena. CDD kasaa dataa jokaiselta päivältä, jolloin BTC-yksikköä ei ole kulutettua ja nämä päivät kerryttävät ns. kolikkopäiviä. Kun yksiköitä taas käytetään nämä kolikkopäivät “tuhoutuvat”. Seuraavalta sivulta löydät CDD-kuvaajan.
 • 10. 5.1 CDD-indikaattori ja tulkintakehys Coinmotion Research | www.coinmotion.com 10 ↑ Korkea CDD: Vahvistuva myyntipaine pitkän aikavälin sijoittajilta, bearish. ↓ Matala CDD: Heikkenevä myyntipaine pitkän aikavälin sijoittajilta, bullish. Näin luet CDD-indikaattoria
 • 11. 6 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua Coinmotion Research | www.coinmotion.com 11 Laaja katsaus makromarkkinaan: vieraana Andreas Steno Larsen, Alfonso Peccatiello ja Mike Green. Lähde: Youtube Määrällinen tiukentaminen kiihtyy ja kerrannaisvaikutukset ovat suuret. Lähde: Twitter Heikkojen kansallisvaluuttojen loppupeli jatkuu kehittyvillä markkinoilla. Lähde: Twitter Panamassa bitcoinia ja kryptoja koskeva lainsäädäntö etenee, kun pyrkimyksenä on parantaa työllisyyttä ja kasvattaa paikallista teknologiaosaamista. Lähde: Bitcoin Magazine Allen Farringtonin ja Sacha Meyersin uusi kirja ”Bitcoin is Venice” on herättänyt mielenkiintoa. Bitcoin Magazine on julkaissut lukuisia lyhyitä otteita tästä hyvin mielenkiintoisesta teoksesta. Lähde: Bitcoin Magazine Venäjä pysäytti kaasutoimitukset Bulgariaan ja Puolaan, koska vastaanottajat eivät suostuneet Venäjän vaatimaan maksujärjestelyyn. Kesä tulee pian ja kaasun käyttö vähenee luontaisesti, kun lämmityskysyntä vähenee. Samaan aikaan Euroopan on valmistauduttava jo tulevaan talveen, koska luottamus Venäjään on kadonnut. Lähde: Geopolitical Futures
 • 12. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 12 Oletko jo tutustunut näihin? Kirjoituksia ja kuunneltavaa USV https://www.usv.com/writing/ Arca https://www.ar.ca/blog BitMEX https://blog.bitmex.com/ Coinbase https://blog.coinbase.com/ Lyn Alden https://www.lynalden.com/ CoinDesk https://www.coindesk.com/ The Block https://www.theblockcrypto.com/ Placeholder https://www.placeholder.vc/ Cryptopanic https://cryptopanic.com/ OurNetwork https://ournetwork.substack.com/ Delphi Digital https://delphidigital.io/ Cointelegraph https://cointelegraph.com/ Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/ Arcane Research https://www.research.arcane.no/ Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/ Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/ Messari Research https://messari.io/ Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/ Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/ Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme Dataa ja analytiikkaa 1ML https://1ml.com/ TheTie https://www.thetie.io/ ByteTree https://bytetree.com/ ViewBase https://www.viewbase.com/ Glassnode https://glassnode.com/ Blockchair https://blockchair.com/ DeFi Pulse https://www.defipulse.com/ CoinGecko https://www.coingecko.com/ DappRadar https://dappradar.com/ TradingView https://www.tradingview.com/ Coin Metrics https://coinmetrics.io/ CryptoQuant https://cryptoquant.com/ IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/ skewAnalytics https://analytics.skew.com/ Dune Analytics https://dune.xyz/ Token Terminal https://www.tokenterminal.com/ Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/ CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/ LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/ Lähteet: Michael Nadeau, Coinmotion Research, yksityiset kokoelmat
 • 13. Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi Coinmotion Research | www.coinmotion.com 13 Sami Kriikkula Yksityispankin johtaja Thomas Brand Instituutiopalveluiden johtaja Joonas Järvinen, CFA Sijoitusjohtaja Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse institutions@coinmotion.com Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
 • 14. Tärkeää tietoa Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan. Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa. Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää sellaiseksi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä. Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen. Don’t trust. Verify. Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi) Timo Oinonen, Thomas Brand Palaute ja yhteydenotot institutions@coinmotion.com Coinmotion Oy Kauppakatu 39 40100 Jyväskylä Y-tunnus 2469683-1