Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)

Thomas Brand
Thomas BrandHead of Institutions, Client Director um Coinmotion
Kryptomarkkinoiden
tekninen analyysi
Helpotusralli ja
musta joutsen
Viikko 11/2022
Timo Oinonen
Sisällysluettelo
1 Helpotusralli
2 Ethereumin spot-hinta mursi pitkän 100 päivän vastustason
3 Coinbase-kryptovaluuttapörssin preemio saavutti käännepisteen
4 Inflaatio mustana joutsenena ja siihen varautuminen
5 Oletko jo tutustunut näihin? – Tietolähteitä, uutisvirtaa ja dataa
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
2
Helpotusralli
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
3
Kryptovaluuttamarkkina siirtyi viikolla 11 helpotusralliin, joka
siivitti bitcoinin 7,8 %:in nousukulmaan.
Toiseksi suurin kryptovaluutta ja hajautetun rahoituksen alusta
ethereum nousi 12,1 %:ia samassa aikaikkunassa.
Pienemmät small cap -poletit nousivat hintaheiluvina
(volatiileina) varallisuuserinä useita kymmeniä prosentteja ja
suomalaistaustainen Aave yli 33,7 %:ia.
Bitcoinin spot-hinta saavutti siis hyvän nousumomentumin ja
arvioitu vivutusaste (ELR) (oranssi) nousi korkeimmalle
tasolleen (0,22) sitten tammikuun.
Avointen johdannaissopimusten määrä (Open Interest)
(violetti) on myös nousussa saavuttaen maaliskuun
korkeimman tason. Avointen johdannaissopimusten määrä
peilaa BTC /USD -kaupankäyntiparin long- ja short-positioita.
7 päivän hintakehitys
Bitcoin (BTC) 7,8 %
Ethereum (ETH) 12,1 %
Aave (AAVE) 33,7 %
Nouseva Open Interest voidaan tulkita myönteiseksi signaaliksi markkinalle kun
se korreloi muun lohkoketjudatan kanssa.
Nouseva johdannaissopimusten määrä tarkoittaa lisääntyvää hintaheiluntaa,
mutta myös kasvavaa likviditeettiä.
Nykyisessä markkinaympäristössä nouseva Open Interest saattaa tukea spot-
hinnan maltillista nousutrendiä.
Lähde: Coinmotion Research
Lähde: TradingView
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
4
Ethereumin spot-hinta mursi pitkän 100 päivän vastustason
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
5
Ethereumin spot-hinta on noussut yli 13 prosenttia
viimeisten seitsemän päivän aikana.
Vaikka prosentuaalinen kasvu on vaikuttavaa sellaisenaan,
nousumomentum mursi myös tärkeän teknisen 100 päivän
vastustason (vaaleanpunainen).
Ethereumin spot-hinta (ETH-USD) yritti murtaa 100 päivän
vastustason useaan otteeseen loppuvuoden 2021 ja
alkuvuoden 2022 aikana, kuten punaiset merkit osoittavat.
Breakout-yritykset torjuttiin kuitenkin viiteen otteeseen ja
tämä kehityssuunta työnsi spot-hintaa syvempään
syöksykulmaan.
Vastustaso murtui kuitenkin viikolla 11 (vihreä merkki) ja
nykyinen asetelma on suotuisa spot-hinnan uudelle
kasvusyklille.
Ethereumiin ladataan suuria odotuksia tällä hetkellä, koska
sijoittajat odottavat protokollatason päivitystä PoW-
konsensusmekanismista PoW-konsensusmekanismiin.
Kyseisen päivityksen arvioidaan tällä hetkellä tapahtuvan
kesällä 2022, tosin aikaikkunaa on siirretty useaan
otteeseen.
Ethereumin tarjonnan arvioidaan saavuttavan huippunsa 118,5 miljoonassa ETH-
yksikössä kesä- ja heinäkuun vaihteessa 2022.
Ethereumin viimeisin EIP 1559 –päivitys on polttanut huomattavan määrän ETH:ia
ja tällä prosessilla pyritään tekemään ETH:sta niukempaa.
Ethereumin onkin kuvailtu pyrkivän jäljittelemään bitcoinin absoluuttista
digitaalista niukkuutta tulevaisuudessa.
Lähde: Coinmotion Research
Coinbase-kryptovaluuttapörssin preemio saavutti käännepisteen
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
6
Yhdysvaltojen johtavan kryptovaluuttapörssinCoinbasen
preemio on noussut selvästi korrelaatiossa bitcoinin spot-hinnan
kanssa.
Coinbasen preemio putosi arvoon -0,03 maaliskuun alussa,
mutta sai sen jälkeen uutta nousumomentumia ja liikahti tasolle
0,08.
Tämä käännepiste saattaa samalla viitata spot-hinnan
paikalliseen pohjaan.
Coinbase on profiloitunut institutionaalisten sijoittajien on ramp
-alustana ja preemion voi tulkita kuvaavan institutionaalista
bitcoin-kysyntää.
Vuoden 2020 parabolisessa härkämarkkinassa iso osa
kysynnästä tuli instituutioiden, kuten MicroStrategy’n,
suunnalta.
Coinbase on myös yhdysvaltalaisten valaiden (min. 1000 BTC)
suosiossa.
Lähde: Coinmotion Research
Lue lisää
Bitcoin: Coinbase Premium Gap
[Vaatii maksuttomat tunnukset]
No, Bitcoin Ownership is not Highly
Concentrated – But Whales are
Accumulating [Maksuton]
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
7
Inflaatio mustana joutsenena ja siihen varautuminen
Vuonna 2020 alkanutta koronaviruspandemiaa on kutsuttu
monissa yhteyksissä mustaksi joutseneksi, mutta monet ovat
aiheellisesti huomauttaneet ettei kyse välttämättä ole mustasta,
vaan valkoisesta joutsenesta.
Koronapandemian vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen ja
kulttuuriin ovat edelleen maailmanlaajuisella tasolla merkittävät,
jonka lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jo nyt
vaikuttanut muun muassa inflaatio-odotuksiin, toimitusketjuihin,
hyödykehintoihin ja rahoitusjärjestelmään.
Musta joutsen –tapahtuma määritellään erittäin
epätodennäköiseksi tapahtumaksi, jolla on poikkeuksellisen
vakavat seuraukset. Musta joutsen –ilmiöt ovat
ennustamattomia, joten niitä ei voi nähdä tulevaksi, mutta
jälkikäteen tarkasteltuna ne voi selittää lähes ilmeisiksi (ne
pyritään näkemään valkoisina joutsenina).
Mustista joutsenista on tullut populaarissa
riskienhallintakeskustelussa yleiskäyttöinen termi. Sen teki
tunnetuksi libanonilais-amerikkalainen Nassim Nicholas Taleb
vuonna 2007 ilmestyneellä teoksellaan “Musta joutsen: Erittäin
epätodennäköisen vaikutus”.
Musta joutsen - erittäin
epätodennäköinen
Harmaa joutsen - erittäin
todennäköinen
Valkoinen joutsen – erittäin
varma
Ennustamaton Ennustettava Varma
Äärimmäiset vaikutukset Vaikutukset saattavat
kasautua
Vaikutukset arvioitavissa
Selitetään jälkikäteen
vähemmän satunnaiseksi ja
helpommin ennustettavaksi
Tapahtuman jälkeen
keskitytään kausaalisen tai
muunlaisen päättelyn
virheisiin
Tapahtuman jälkeen
keskitytään kausaalisen tai
muunlaisen päättelyn
virheisiin
Lue lisää
Lähde: Taleb’s Antifragility; Black Swans, Grey Swans, White Swans
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
8
Pian jo neljä viikkoa kestänyt Ukrainan sota on ollut
poikkeuksellisen raaka niin siviiliuhrien kuin tuhotun
infrastruktuurin määrässä mitattuna.
Sota saattaa kaikkine vaikutuksineen olla katalyytti vielä
huomattavasti suuremmille makrotason maailmanlaajuisille
seurauksille. YK:n ruokaohjelman David Beasley arvioi Ukrainan
eskaloituvan sodan saattavan johtaa jopa nälänhätään
kehitysmaissa.
Ukraina ja Venäjän lounaisalue tuottavat noin 15 % kaikesta
viljasta globaalisti ja hoitavat 30 % viljan kansainvälisestä
viennistä.
Raaka-aineiden kasvavat hinnat alkavat tuntua jo arkipäiväisessä
elämässä. Viljan hinta on noussut 84,9 % vuodessa ja raakaöljyn
hinta 68,4 %.
Mikäli Ukrainan sota jatkuu pitkään, se saattaa nostaa raaka-
ainehintoja edelleen huomattavasti. Rahoitusolosuhteet ovat jo
tiukentuneet.
Haastavan makrotalouden ja geopoliittisen riskin ympäristössä
muutoksiin varautuminen on tärkeää. Kovat omaisuuserät ovat
haluttuja uudessa riskiympäristössä. Bitcoin ja kryptovaluutat
ovat olleet toimiva suojautumiskeino musta joutsen–riskejä
vastaan ja bitcoin tarjoaa myös sensuroimattomat liiketoimet
ihmisen paikkaan, taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta.
Lähde: Coinmotion Research
Lue lisää
Peter Zeihan: The Changing
Character of War (and the
End of the World), 15.2.2022
A Contrarian View on
Ukraine/Russia, Samo Burja,
12.3.2022
Venäläinen strateginen
kulttuuri - miksi Venäjä toimii
niin kuin se toimii?, 3.12.2018
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
9
Oletko jo tutustunut näihin?
Kirjoituksia ja kuunneltavaa
USV https://www.usv.com/writing/
Arca https://www.ar.ca/blog
BitMEX https://blog.bitmex.com/
Coinbase https://blog.coinbase.com/
Lyn Alden https://www.lynalden.com/
CoinDesk https://www.coindesk.com/
The Block https://www.theblockcrypto.com/
Placeholder https://www.placeholder.vc/
Cryptopanic https://cryptopanic.com/
OurNetwork https://ournetwork.substack.com/
Delphi Digital https://delphidigital.io/
Cointelegraph https://cointelegraph.com/
Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/
Arcane Research https://www.research.arcane.no/
Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/
Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/
Messari Research https://messari.io/
Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/
Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/
Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme
Dataa ja analytiikkaa
1ML https://1ml.com/
TheTie https://www.thetie.io/
ByteTree https://bytetree.com/
ViewBase https://www.viewbase.com/
Glassnode https://glassnode.com/
Blockchair https://blockchair.com/
DeFi Pulse https://www.defipulse.com/
CoinGecko https://www.coingecko.com/
DappRadar https://dappradar.com/
TradingView https://www.tradingview.com/
Coin Metrics https://coinmetrics.io/
CryptoQuant https://cryptoquant.com/
IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/
skewAnalytics https://analytics.skew.com/
Dune Analytics https://dune.xyz/
Token Terminal https://www.tokenterminal.com/
Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/
CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/
LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/
Lähteet:
Michael
Nadeau,
Coinmotion
Research,
yksityiset
kokoelmat
Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
10
Sami Kriikkula
Yksityispankin johtaja
Thomas Brand
Instituutiopalveluiden
johtaja
Joonas Järvinen, CFA
Sijoitusjohtaja
Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse
institutions@coinmotion.com
Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
Tärkeää tietoa
Tämä Coinmotion Researchin tuottama tutkimusraportti (”raportti”) keskittyy kryptovaluuttoihin,
digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja finanssiteknologiaan.
Raportti on laadittu yksinomaan opetus- ja informaatiotarkoituksessa.
Raporttia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi.
Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa tietojen
täydellisyyttä, täsmällisyyttä tai virheettömyyttä.
Tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia. Raportti
ei ole neuvontaa, eikä raporttia tule ymmärtää sellaisena.
Mahdolliset kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä
näkemyksiä. Raportin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin näkemyksiä.
Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai
kuluista liittyen tämän raportin käyttöön tai raportissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan
informaatioon.
Analyytikkotiimi
Timo Oinonen, Thomas Brand
Palaute ja yhteydenotot
institutions@coinmotion.com
Coinmotion Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2469683-1
1 von 11

Recomendados

Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk... von
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...Thomas Brand
55 views12 Folien
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022) von
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Thomas Brand
14 views13 Folien
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022) von
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Thomas Brand
22 views11 Folien
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/... von
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...Thomas Brand
53 views12 Folien
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/... von
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...Thomas Brand
14 views9 Folien
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022) von
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Thomas Brand
59 views10 Folien

Más contenido relacionado

Más de Thomas Brand

Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko von
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
3 views1 Folie
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm... von
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Thomas Brand
19 views41 Folien
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta von
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaThomas Brand
6 views1 Folie
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko von
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
4 views1 Folie
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä von
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäThomas Brand
22 views17 Folien
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi... von
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Thomas Brand
181 views37 Folien

Más de Thomas Brand(16)

Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko von Thomas Brand
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Thomas Brand3 views
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm... von Thomas Brand
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Thomas Brand19 views
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta von Thomas Brand
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Thomas Brand6 views
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko von Thomas Brand
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Thomas Brand4 views
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä von Thomas Brand
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Thomas Brand22 views
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi... von Thomas Brand
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Thomas Brand181 views
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa von Thomas Brand
 Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
Thomas Brand198 views
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla von Thomas Brand
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalallaDigitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Thomas Brand35 views
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota von Thomas Brand
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Thomas Brand70 views
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW) von Thomas Brand
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Thomas Brand19 views
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022 von Thomas Brand
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Thomas Brand168 views
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/... von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...
Thomas Brand53 views
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista) von Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Thomas Brand219 views
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022) von Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Thomas Brand31 views
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio) von Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Thomas Brand14 views
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus) von Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Thomas Brand154 views

Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)

 • 2. Sisällysluettelo 1 Helpotusralli 2 Ethereumin spot-hinta mursi pitkän 100 päivän vastustason 3 Coinbase-kryptovaluuttapörssin preemio saavutti käännepisteen 4 Inflaatio mustana joutsenena ja siihen varautuminen 5 Oletko jo tutustunut näihin? – Tietolähteitä, uutisvirtaa ja dataa Coinmotion Research | www.coinmotion.com 2
 • 3. Helpotusralli Coinmotion Research | www.coinmotion.com 3 Kryptovaluuttamarkkina siirtyi viikolla 11 helpotusralliin, joka siivitti bitcoinin 7,8 %:in nousukulmaan. Toiseksi suurin kryptovaluutta ja hajautetun rahoituksen alusta ethereum nousi 12,1 %:ia samassa aikaikkunassa. Pienemmät small cap -poletit nousivat hintaheiluvina (volatiileina) varallisuuserinä useita kymmeniä prosentteja ja suomalaistaustainen Aave yli 33,7 %:ia. Bitcoinin spot-hinta saavutti siis hyvän nousumomentumin ja arvioitu vivutusaste (ELR) (oranssi) nousi korkeimmalle tasolleen (0,22) sitten tammikuun. Avointen johdannaissopimusten määrä (Open Interest) (violetti) on myös nousussa saavuttaen maaliskuun korkeimman tason. Avointen johdannaissopimusten määrä peilaa BTC /USD -kaupankäyntiparin long- ja short-positioita. 7 päivän hintakehitys Bitcoin (BTC) 7,8 % Ethereum (ETH) 12,1 % Aave (AAVE) 33,7 % Nouseva Open Interest voidaan tulkita myönteiseksi signaaliksi markkinalle kun se korreloi muun lohkoketjudatan kanssa. Nouseva johdannaissopimusten määrä tarkoittaa lisääntyvää hintaheiluntaa, mutta myös kasvavaa likviditeettiä. Nykyisessä markkinaympäristössä nouseva Open Interest saattaa tukea spot- hinnan maltillista nousutrendiä. Lähde: Coinmotion Research
 • 5. Ethereumin spot-hinta mursi pitkän 100 päivän vastustason Coinmotion Research | www.coinmotion.com 5 Ethereumin spot-hinta on noussut yli 13 prosenttia viimeisten seitsemän päivän aikana. Vaikka prosentuaalinen kasvu on vaikuttavaa sellaisenaan, nousumomentum mursi myös tärkeän teknisen 100 päivän vastustason (vaaleanpunainen). Ethereumin spot-hinta (ETH-USD) yritti murtaa 100 päivän vastustason useaan otteeseen loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana, kuten punaiset merkit osoittavat. Breakout-yritykset torjuttiin kuitenkin viiteen otteeseen ja tämä kehityssuunta työnsi spot-hintaa syvempään syöksykulmaan. Vastustaso murtui kuitenkin viikolla 11 (vihreä merkki) ja nykyinen asetelma on suotuisa spot-hinnan uudelle kasvusyklille. Ethereumiin ladataan suuria odotuksia tällä hetkellä, koska sijoittajat odottavat protokollatason päivitystä PoW- konsensusmekanismista PoW-konsensusmekanismiin. Kyseisen päivityksen arvioidaan tällä hetkellä tapahtuvan kesällä 2022, tosin aikaikkunaa on siirretty useaan otteeseen. Ethereumin tarjonnan arvioidaan saavuttavan huippunsa 118,5 miljoonassa ETH- yksikössä kesä- ja heinäkuun vaihteessa 2022. Ethereumin viimeisin EIP 1559 –päivitys on polttanut huomattavan määrän ETH:ia ja tällä prosessilla pyritään tekemään ETH:sta niukempaa. Ethereumin onkin kuvailtu pyrkivän jäljittelemään bitcoinin absoluuttista digitaalista niukkuutta tulevaisuudessa. Lähde: Coinmotion Research
 • 6. Coinbase-kryptovaluuttapörssin preemio saavutti käännepisteen Coinmotion Research | www.coinmotion.com 6 Yhdysvaltojen johtavan kryptovaluuttapörssinCoinbasen preemio on noussut selvästi korrelaatiossa bitcoinin spot-hinnan kanssa. Coinbasen preemio putosi arvoon -0,03 maaliskuun alussa, mutta sai sen jälkeen uutta nousumomentumia ja liikahti tasolle 0,08. Tämä käännepiste saattaa samalla viitata spot-hinnan paikalliseen pohjaan. Coinbase on profiloitunut institutionaalisten sijoittajien on ramp -alustana ja preemion voi tulkita kuvaavan institutionaalista bitcoin-kysyntää. Vuoden 2020 parabolisessa härkämarkkinassa iso osa kysynnästä tuli instituutioiden, kuten MicroStrategy’n, suunnalta. Coinbase on myös yhdysvaltalaisten valaiden (min. 1000 BTC) suosiossa. Lähde: Coinmotion Research Lue lisää Bitcoin: Coinbase Premium Gap [Vaatii maksuttomat tunnukset] No, Bitcoin Ownership is not Highly Concentrated – But Whales are Accumulating [Maksuton]
 • 7. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 7 Inflaatio mustana joutsenena ja siihen varautuminen Vuonna 2020 alkanutta koronaviruspandemiaa on kutsuttu monissa yhteyksissä mustaksi joutseneksi, mutta monet ovat aiheellisesti huomauttaneet ettei kyse välttämättä ole mustasta, vaan valkoisesta joutsenesta. Koronapandemian vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin ovat edelleen maailmanlaajuisella tasolla merkittävät, jonka lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jo nyt vaikuttanut muun muassa inflaatio-odotuksiin, toimitusketjuihin, hyödykehintoihin ja rahoitusjärjestelmään. Musta joutsen –tapahtuma määritellään erittäin epätodennäköiseksi tapahtumaksi, jolla on poikkeuksellisen vakavat seuraukset. Musta joutsen –ilmiöt ovat ennustamattomia, joten niitä ei voi nähdä tulevaksi, mutta jälkikäteen tarkasteltuna ne voi selittää lähes ilmeisiksi (ne pyritään näkemään valkoisina joutsenina). Mustista joutsenista on tullut populaarissa riskienhallintakeskustelussa yleiskäyttöinen termi. Sen teki tunnetuksi libanonilais-amerikkalainen Nassim Nicholas Taleb vuonna 2007 ilmestyneellä teoksellaan “Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus”. Musta joutsen - erittäin epätodennäköinen Harmaa joutsen - erittäin todennäköinen Valkoinen joutsen – erittäin varma Ennustamaton Ennustettava Varma Äärimmäiset vaikutukset Vaikutukset saattavat kasautua Vaikutukset arvioitavissa Selitetään jälkikäteen vähemmän satunnaiseksi ja helpommin ennustettavaksi Tapahtuman jälkeen keskitytään kausaalisen tai muunlaisen päättelyn virheisiin Tapahtuman jälkeen keskitytään kausaalisen tai muunlaisen päättelyn virheisiin Lue lisää Lähde: Taleb’s Antifragility; Black Swans, Grey Swans, White Swans
 • 8. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 8 Pian jo neljä viikkoa kestänyt Ukrainan sota on ollut poikkeuksellisen raaka niin siviiliuhrien kuin tuhotun infrastruktuurin määrässä mitattuna. Sota saattaa kaikkine vaikutuksineen olla katalyytti vielä huomattavasti suuremmille makrotason maailmanlaajuisille seurauksille. YK:n ruokaohjelman David Beasley arvioi Ukrainan eskaloituvan sodan saattavan johtaa jopa nälänhätään kehitysmaissa. Ukraina ja Venäjän lounaisalue tuottavat noin 15 % kaikesta viljasta globaalisti ja hoitavat 30 % viljan kansainvälisestä viennistä. Raaka-aineiden kasvavat hinnat alkavat tuntua jo arkipäiväisessä elämässä. Viljan hinta on noussut 84,9 % vuodessa ja raakaöljyn hinta 68,4 %. Mikäli Ukrainan sota jatkuu pitkään, se saattaa nostaa raaka- ainehintoja edelleen huomattavasti. Rahoitusolosuhteet ovat jo tiukentuneet. Haastavan makrotalouden ja geopoliittisen riskin ympäristössä muutoksiin varautuminen on tärkeää. Kovat omaisuuserät ovat haluttuja uudessa riskiympäristössä. Bitcoin ja kryptovaluutat ovat olleet toimiva suojautumiskeino musta joutsen–riskejä vastaan ja bitcoin tarjoaa myös sensuroimattomat liiketoimet ihmisen paikkaan, taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta. Lähde: Coinmotion Research Lue lisää Peter Zeihan: The Changing Character of War (and the End of the World), 15.2.2022 A Contrarian View on Ukraine/Russia, Samo Burja, 12.3.2022 Venäläinen strateginen kulttuuri - miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii?, 3.12.2018
 • 9. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 9 Oletko jo tutustunut näihin? Kirjoituksia ja kuunneltavaa USV https://www.usv.com/writing/ Arca https://www.ar.ca/blog BitMEX https://blog.bitmex.com/ Coinbase https://blog.coinbase.com/ Lyn Alden https://www.lynalden.com/ CoinDesk https://www.coindesk.com/ The Block https://www.theblockcrypto.com/ Placeholder https://www.placeholder.vc/ Cryptopanic https://cryptopanic.com/ OurNetwork https://ournetwork.substack.com/ Delphi Digital https://delphidigital.io/ Cointelegraph https://cointelegraph.com/ Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/ Arcane Research https://www.research.arcane.no/ Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/ Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/ Messari Research https://messari.io/ Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/ Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/ Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme Dataa ja analytiikkaa 1ML https://1ml.com/ TheTie https://www.thetie.io/ ByteTree https://bytetree.com/ ViewBase https://www.viewbase.com/ Glassnode https://glassnode.com/ Blockchair https://blockchair.com/ DeFi Pulse https://www.defipulse.com/ CoinGecko https://www.coingecko.com/ DappRadar https://dappradar.com/ TradingView https://www.tradingview.com/ Coin Metrics https://coinmetrics.io/ CryptoQuant https://cryptoquant.com/ IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/ skewAnalytics https://analytics.skew.com/ Dune Analytics https://dune.xyz/ Token Terminal https://www.tokenterminal.com/ Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/ CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/ LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/ Lähteet: Michael Nadeau, Coinmotion Research, yksityiset kokoelmat
 • 10. Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi Coinmotion Research | www.coinmotion.com 10 Sami Kriikkula Yksityispankin johtaja Thomas Brand Instituutiopalveluiden johtaja Joonas Järvinen, CFA Sijoitusjohtaja Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse institutions@coinmotion.com Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
 • 11. Tärkeää tietoa Tämä Coinmotion Researchin tuottama tutkimusraportti (”raportti”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja finanssiteknologiaan. Raportti on laadittu yksinomaan opetus- ja informaatiotarkoituksessa. Raporttia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa tietojen täydellisyyttä, täsmällisyyttä tai virheettömyyttä. Tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia. Raportti ei ole neuvontaa, eikä raporttia tule ymmärtää sellaisena. Mahdolliset kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Raportin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin näkemyksiä. Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen tämän raportin käyttöön tai raportissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon. Analyytikkotiimi Timo Oinonen, Thomas Brand Palaute ja yhteydenotot institutions@coinmotion.com Coinmotion Oy Kauppakatu 39 40100 Jyväskylä Y-tunnus 2469683-1