Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

6.Translation Procedure

 1. TRANSLATION PROCEDURES (THROUGH TRANSLATION - SHIFTS or TRANSPOSITIONS )
 2. Members of group 6 1. LÊ VŨ KIỀU HOA 2. NGUYỄN THỊ HƯƠNG 3. NGUYỄN PHẠM THANH VÂN 4. LÊ ĐỨC THỌ 5. NGUYỄN THIỆN TÂM 6. TRẦN THỊ KIM YẾN
 3. CONTENTS  INTRODUCTION  THROUGH - TRANSLATION  SHIFTS or TRANSPOSITIONS  MINI GAME
 4. Translation Procedures 1. Transference 2. Naturalization 3. Cultural equivalent 1.4. Functional equivalent 5. Descriptive equivalent 6. Synonymy 1.7. Through translation 8. Shifts or Transpositions 9. Modulation 1.10. Recognised translation 11. Reduction & Expansion 12. Paraphrase
 5. 7. Through - Translation • It is the literal translation of common collocations, names of organizations and components of compounds. • It can also be called: loan translation.
 6. 7. Through - Translation 7.1 COMMON COLLOCATIONS •A collocation is two or more words that often go together. •Example 1: SL: Make money TL: Kiếm tiền. “Make money” is translated word by word to “Làm tiền” in Vietnamese. It can be understood as a whole different thing. In this case, Vietnamese means “Kiếm tiền”.
 7. 7. Through - Translation •Example 2: SL: Make a phone call TL: Gọi điện thoại. • “Phone” means “Điện thoại”. • “Call” means “Gọi” • Put Together: “Make a phone call” means to “Gọi điện thoại”
 8. 7. Through - Translation 7.2 NAME OF ORGANIZATIONS  WHO  WTO  UNO  UNICEF
 9. 7. Through - Translation 7.3 COMPONENTS OF COMPOUNDS  Components of compound consists of two or more different elements bound together.
 10. 7. Through - Translation
 11. 7. Through - Translation → Through-translations should be used only when they are already recognized terms 7.1 COMMON COLLOCATIONS 7.2 NAME OF ORGANIZATIONS 7.3 COMPONENTS OF COMPOUNDS
 12. 8. SHIFTS or TRANSPOSITIONS or A translation procedure involving a change in grammar from SL to TL “Shift” Catford’s term “Transposition” Vinay and Darbelnet’s term
 13. 8.1 English plural noun - Vietnamese singular noun 8.2 English preposition - Vietnamese verb 8.3 English gerund /verb noun - Vietnamese verb 8.4 English pronoun - Vietnamese noun 8.5 English empty verb plus verb -noun 8.6 English adverbial phrase - Vietnamese adverb 8.7 English complex sentences-Vietnamese compound sentence 8.8 English simple sentence-Vietnamese complex sentence 8. SHIFTS or TRANSPOSITIONS
 14. 8.1 English plural noun – Vietnamese singular noun Example: Quyển tiểu thuyết Dưới Ánh Sao của A . J . Cronin phản ánh cuộc sống của những người thợ mỏ. The Stars Look Down by A . J . Cronin is a novel about the lives of miners.
 15. 8.2. English preposition – Vietnamese verb Example: Trong lúc lênh đênh giữa biển khơi, người thủy thủ thường nghĩ đến mái nhà yêu dấu và ấp ủ niềm hi vọng sáng sủa là được sớm trở về. The sailor; while in mid-seas, think of his sweet home with bright hopes of returning there very soon.
 16. The doctor opened on their ringing Khi họ rung chuông cánh cửa mở ra 8.3. English gerund/verb noun – Vietnamese verb
 17. “Pass my blankets and the basket,” said the white man, curtly. He knelt on the edge of the platform to receive the bundle. Then the boat shoved off, and the white man, standing up, confronted Arsat who had come out through the low door of his hut. He was a man young, powerful, with broad chest and muscular arms. “Đưa chăn và rổ cho tôi,” người đàn ông da trắng buông một câu cụt lủn. Ông ta quỳ xuống nền nhà để ôm lấy đống chăn. Khi chiếc thuyền xô mạnh cũng là lúc ông ta đứng thẳng đối diện với Arsat vừa từ trong căn chòi bước ra. Arsat là một chàng thanh niên khỏe mạnh, ngực nở nang, cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt săn chắc. 8.4. English pronoun – Vietnamese noun
 18. Example: SL • She said she has an aversion to the cat sleeping on her bed. TL • Cô ta nói cô ta ghét việc con mèo ngủ trên giường cô ta 8.5. English empty verb plus verb- noun - Vietnamese verb
 19. Example: SL • I’ll come in a moment TL • Tôi sẽ đến ngay 8.6. English adverbial phrase – Vietnamese adverb
 20. SL • He is poor, which I fortunately am not TL • Hắn ta nghèo, nhưng may thay tôi không đến nỗi. 8.7. English complex sentences – Vietnamese compound sentence
 21. 8.8 English simple sentence – Vietnamese complex sentence -Simple sentence with other special constructions like -Hope + an infinitive with “to” SL: I hope to live to see my youngest son a successful doctor, TL: Tôi hy vọng là mình sẽ sống cho đến ngày được chứng kiến cậu con trai út của tôi trở thành một bác sĩ thành đạt. -Simple sentence with other special constructions like -To be + adjective + enough + an infinitive with “to” SL: It was cold enough to freeze our fingers. TL: Trời lạnh đến nỗi các ngón tay của tôi tê cóng cả lại 1.Simple sentence in English with an absolute construction SL: weather permitting, we shall go fishing tomorrow TL: Nếu thời tiết tốt, ngày mai chúng tôi sẽ đi câu cá
 22. SL: Irish republican leader Gerry Adams held a first meeting Tuesday with US officials after President Clinton lifted a 20-year ban on contacts with his Sinn Fein Party, and said it opened “ ahistoric new era”. TL: Hôm Thứ Ba, nhà lãnh đạo nước cộng hòa Ai-len, ông Gerry Adams đã có cuộc tiếp xúc với các quan chức Hoa Kỳ. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi tổng thống Clinton bãi bỏ sự cấm vận kéo dài 20 năm trong mối quan hệ đối với đảng Sinn Fein của ông. Nhà lãnh đạo này nói rằng sự kiện này đã mở ra “một thời đại mới trong lịch sử”. 1. The change in the position of a word, a phrase or a clause SL: I bought a white hat TL: Tôi đã mua một cái mũ trắng The replacement of a long english sentence by two or three vietnamese shorter sentences
 23. Welcome to the MINI GAME
 24. Design by Group 6
 25. you get a candy A. True 1. An English plural noun can be changed to a Vietnamese singular noun. True or false? A. True B. False
 26. you get … a kiss A. True 2. To translate an English sentence with prepositions or prepositional phrases into Vietnamese, the translator might sometimes use verbs instead. True or false? A. True B. False
 27. you get three candies A. True 3. When translate an English sentence with a pronoun into Vietnamese, it is necessary to identify the noun that the English pronoun refers to, and then replace the English pronoun by the Vietnamese noun with an equivalent. True or false? A. True B. False
 28. you get a high-five B. True 4. Catford is the author of "shift" term in "shift or transposition" translation procedure. True or false? A. True B. False
 29. you get five candies B. False 5. When translate a long sentence from English to Vietnamese, it CANNOT be translated into 3 or 4 short sentences. True or false? A.True B. False
 30. Good luck to you… D. Cơ hội trong tầm tay 6. How does "fighting chance" translate to Vietnamese meaning? A. Cơ hội đạt được B. Cơ hội mong manh C. Cơ hội chiến đấu D. Cơ hội trong tầm tay
 31. you get a smile… A. An English adverbial phrase can be replaced by a Vietnamese adverb 7. Which of the following is TRUE? A. An English adverbial phrase can be replaced by a Vietnamese adverb B. An English adverbial phrase can be commented by a Vietnamese adverb C. An English adverbial phrase can be changed by a Vietnamese adverb D. An English adverbial phrase can be reviewed by a Vietnamese adverb
 32. you get a candy A. Grammar 8. A shift or transposition is a procedure involving a change in…from SL to TL A. Grammar. B. Parts of speech. C. Vocabulary. D. Text.
 33. you get three candies A. World Health Organization - Tổ chức Y tế Thế giới. 9. What does WHO mean and translate to Vietnamese meaning? A. World Health Organization - Tổ chức Y tế Thế giới. B. World Trade Organization - Tổ chức thương mại thế giới. C. United Nation Organization - Liên hợp quốc. D. World Wide Web - Tổ chức Website Thế giới.
 34. you get two candies D. 8 10. How many types of shifts or transpositions translation procedures are there? A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
 35. Cảm ơn !!!
Anzeige