Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Καλώς μας ήλθατε!
Οι καθηγητές του Γυμνασίου
Καλώς ήλθατε!
Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες
Ωράριο λειτουργίας
Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη
Ομάδες μαθημάτων
Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
Σχολικός κανονισμός
Όμιλοι
Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
Γενικές πληροφορίες
Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί
Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα
Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης
Τηλέφωνο : 210 8945341
Email : 2gymglyf@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
Σχολικό και διδακτικό έτος
• Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους.
• Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των
μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
• Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές
περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.
• Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως
20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21
Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
Ωράριο
3- 7ωρα
2- 6ωρα
Α΄ ομάδα
εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο
• Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
• Μαθηματικά ( 4 ώρες)
• Φυσική (1)
• Ιστορία (2)
• Βιολογία (1)
• Αγγλικά (2)
Β’ ομάδα μαθημάτων –
Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο
• Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα)
• Θρησκευτικά (2 ώρες)
• Τεχνολογία
• Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες)
(Γαλλικά/Γερμανικά)
• Οικιακή Οικονομία (1 ώρα)
• Πληροφορική (2 ώρες)
3η ομάδα
Βαθμολογούνται με εργασίες και
συμμετοχή
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Φυσική Αγωγή
Εργαστήρια δεξιοτήτων
Ωριαίες γραπτές εξετάσεις
Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και
της Ομάδας Β′ διενεργείται
υποχρεωτικά μία (1) ωριαία
γραπτή δοκιμασία κατά τη
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου
και 1 κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραμήνου.
Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα
Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο
διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′
μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση
μιας συνθετικής δημιουργικής
εργασίας μικρής έκτασης στους
μαθητές των τμημάτων.
Πληροφορική
Ειδικά για το μάθημα της
Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1)
ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου
ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση
συνθετικής δημιουργικής εργασίας
μικρής έκτασης
Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα
Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′
(Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική
Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων)
δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή
δοκιμασία.
Γραπτές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
• 1-15 Ιουνίου
• Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση
• Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και
Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και
Γραμματείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται
σε τρίωρη εξέταση
Παραπομπή σε επαναληπτικές
εξετάσεις - Σεπτέμβριος
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή
απόλυσης,
α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
Κριτήρια αξιολόγησης
• Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
• Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην
τάξη
• Συνεργασία με άλλους μαθητές
• Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που
του ανατίθενται
• Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ
• Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
Απουσίες
Κάθε διδακτική ώρα
σημειώνονται στο
απουσιολόγιο οι απόντες
μαθητές, επομένως κάθε ημέρα
καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες.
Ακόμα και στις γιορτές απουσίες
καταχωρούνται
Απουσίες
Το σχολείο οφείλει να
ενημερώνει τους κηδεμόνες για
τις απουσίες των μαθητών/-
τριών και οι
κηδεμόνες οφείλουν να
γνωστοποιούν στο
σχολείο τους λόγους απουσίας
των μαθητών/- τριών
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Επαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το
σύνολο των απουσιών του/της δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις
(114)
• Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητή/τριας που
σημείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν
την ίδια τάξη.
•Οι απουσίες δεν διακρίνονται
πλέον σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση
του σχολείου για την ιδιάζουσα
περίπτωση του όποιου
προβλήματος υγείας.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώσετε εθελοντικά τη
Διεύθυνση του σχολείου για την
επαγγελματική σας ιδιότητα
Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να
σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια
Οδ. Ελύτης
Σχολικός κανονισμός
➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς
➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και
μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που
στοχεύει :
▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,
▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου
μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της
προσωπικότητας των άλλων
▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού
περιβάλλοντος.
Λέμε ΟΧΙ
Στην απομάκρυνση από τον χώρο του
σχολείου κατά την ώρα των
διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας
και των εκδρομών χωρίς την άδεια του
εφημερεύοντα, του καθηγητή και του
Διευθυντή.
Λέμε ΟΧΙ
Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας μετά το τέλος του
διαλείμματος.
Λέμε ΟΧΙ
Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν
τον μαθητή που τις προξένησε)
Εσωτερικός Κανονισμός
λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση
13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2-
2021
Λέμε ΟΧΙ
Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση
κινητών, τυχερά παιχνίδια και
γενικά συμπεριφορές που θέτουν
σε κίνδυνο την ψυχική και
σωματική υγεία των
μαθητών/τριών.
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Είναι αλλού
Λέμε ΝΑΙ
✓Στην ατομική υγιεινή
✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του
προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών
✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις
✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας
στα διαλείμματα
✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις
✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
Κυρώσεις μη αποδεκτής
συμπεριφοράς
Α) προφορική παρατήρηση
Β) επίπληξη
Γ) ωριαία αποβολή
Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1)
ημέρας
Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2)
ημερών
Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Προετοιμάζοντας τη μετάβαση
❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι;
❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν;
❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές
απαιτήσεις;
Σύμβουλοι σχολικής ζωής
• Νέος θεσμός
1 von 35

Recomendados

Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου von
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΕνημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΒασίλης Μπαρέκος
1.3K views23 Folien
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) von
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)cristos
1.3K views42 Folien
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ von
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥAlexandra Tsigkou
21.3K views22 Folien
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ... von
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...John Tzortzakis
1.3K views24 Folien
διαφοροποιημένη διδασκαλία von
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαΙωαννα Χαλκιά
8.9K views68 Folien
ενημέρωση γονέων von
ενημέρωση γονέωνενημέρωση γονέων
ενημέρωση γονέωνKonstantina Bozonelou
18K views26 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας von
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότηταςΝ.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότηταςvserdaki
303.5K views18 Folien
δραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσ von
δραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσδραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσ
δραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσserreschools
4K views38 Folien
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις von
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςIlias Androgiannis
6.3K views58 Folien
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ von
Τάξη υποδοχής ΖΕΠΤάξη υποδοχής ΖΕΠ
Τάξη υποδοχής ΖΕΠnatasaxr
5.1K views38 Folien
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου von
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιουδιδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιουstratism
10.5K views25 Folien
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία von
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαNikos Papastamatiou
57.7K views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας von vserdaki
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότηταςΝ.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
vserdaki303.5K views
δραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσ von serreschools
δραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσδραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσ
δραστηριοτητεσ,μεταβαση, πουλιοσ
serreschools4K views
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις von Ilias Androgiannis
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Ilias Androgiannis6.3K views
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ von natasaxr
Τάξη υποδοχής ΖΕΠΤάξη υποδοχής ΖΕΠ
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ
natasaxr5.1K views
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου von stratism
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιουδιδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
stratism10.5K views
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία von Nikos Papastamatiou
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Nikos Papastamatiou57.7K views
η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο von Elena Elliniadou
η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιοη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
Elena Elliniadou3.7K views
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η von ntinakatirtzi
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
ntinakatirtzi5.7K views
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας von SxedioMathimatos
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
SxedioMathimatos14.6K views
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας von Vasilis Drimtzias
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςΣύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Vasilis Drimtzias39.7K views
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας von Antonios Perdikaris
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίαςσύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
Antonios Perdikaris5.2K views
διαφοροποιηση τησ εργασιασ στην ταξη von Christoforos Sotiriadis
διαφοροποιηση τησ εργασιασ στην ταξηδιαφοροποιηση τησ εργασιασ στην ταξη
διαφοροποιηση τησ εργασιασ στην ταξη
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων von Spiros Kioulanis
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκωνΒασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Spiros Kioulanis22.1K views
Άντον Τσέχοφ, Ένας Αριθμός 2019 von JoannaArtinou
Άντον Τσέχοφ, Ένας Αριθμός 2019Άντον Τσέχοφ, Ένας Αριθμός 2019
Άντον Τσέχοφ, Ένας Αριθμός 2019
JoannaArtinou1K views
και παλι στο σχολειο αναλυση von Dimitra Stefani
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυση
Dimitra Stefani45.9K views
Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου.pdf von zohsschool
Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου.pdfΝεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου.pdf
Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου.pdf
zohsschool763 views
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα von Stella Karioti
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητανεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
Stella Karioti72.1K views

Similar a Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

ΠΔ126 von
ΠΔ126ΠΔ126
ΠΔ126Katerina Arabatzi
229 views11 Folien
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx von
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptxbasiosa
34 views49 Folien
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 von
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
372 views32 Folien
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ von
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
396 views24 Folien
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf von
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
298 views5 Folien
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 von
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Angeliki Arvanta
733 views6 Folien

Similar a Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου(20)

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx von basiosa
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
basiosa34 views
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 von cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos372 views
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf von Elena Mitta
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
Elena Mitta298 views
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 von Angeliki Arvanta
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Angeliki Arvanta733 views
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf von ELENA MITTA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ELENA MITTA31 views
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 von cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos431 views
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17 von Lia Georgouli
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Lia Georgouli298 views
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου von ia1503
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
ia1503460 views
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο von 4Gym Glyfadas
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο ΓυμνάσιοΕνημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
4Gym Glyfadas318 views
Gym draviskos von nik_panik
Gym draviskosGym draviskos
Gym draviskos
nik_panik401 views
4 epaggelmatiko-lykeio von 1gymmandras
4 epaggelmatiko-lykeio4 epaggelmatiko-lykeio
4 epaggelmatiko-lykeio
1gymmandras564 views
Gymnasio agnostos von popimerg
Gymnasio agnostosGymnasio agnostos
Gymnasio agnostos
popimerg4.2K views
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 von dakekavalas
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
dakekavalas286 views
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ von Vasiliki Papaioannou
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλεπιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ

Más de TheresaGiakoumatou

Αέρηδες von
ΑέρηδεςΑέρηδες
ΑέρηδεςTheresaGiakoumatou
5 views9 Folien
Αειφορία και πολιτισμός von
Αειφορία και πολιτισμόςΑειφορία και πολιτισμός
Αειφορία και πολιτισμόςTheresaGiakoumatou
11 views47 Folien
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα von
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαΕθισμός στα κοινωνικά δίκτυα
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαTheresaGiakoumatou
44 views72 Folien
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση von
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΕξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηTheresaGiakoumatou
4 views35 Folien
Μελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη von
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηΜελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηTheresaGiakoumatou
2 views12 Folien
Artificial-Intelligence von
Artificial-IntelligenceArtificial-Intelligence
Artificial-IntelligenceTheresaGiakoumatou
13 views55 Folien

Más de TheresaGiakoumatou(7)

Último

Veroia in Autumn.pdf von
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
9 views35 Folien
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
7 views71 Folien
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx von
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
12 views3 Folien
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
40 views5 Folien
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
11 views4 Folien
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
6 views20 Folien

Último(20)

Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou40 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas7 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo343 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist14 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b34 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 views

Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

 • 1. 2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας Καλώς μας ήλθατε! Οι καθηγητές του Γυμνασίου
 • 2. Καλώς ήλθατε! Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες Ωράριο λειτουργίας Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη Ομάδες μαθημάτων Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης Σχολικός κανονισμός Όμιλοι Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
 • 3. Γενικές πληροφορίες Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης Τηλέφωνο : 210 8945341 Email : 2gymglyf@sch.gr Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
 • 4. Σχολικό και διδακτικό έτος • Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. • Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. • Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. • Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
 • 7. Α΄ ομάδα εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες) • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες) • Μαθηματικά ( 4 ώρες) • Φυσική (1) • Ιστορία (2) • Βιολογία (1) • Αγγλικά (2)
 • 8. Β’ ομάδα μαθημάτων – Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο • Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα) • Θρησκευτικά (2 ώρες) • Τεχνολογία • Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες) (Γαλλικά/Γερμανικά) • Οικιακή Οικονομία (1 ώρα) • Πληροφορική (2 ώρες)
 • 9. 3η ομάδα Βαθμολογούνται με εργασίες και συμμετοχή Μουσική Καλλιτεχνικά Φυσική Αγωγή Εργαστήρια δεξιοτήτων
 • 10. Ωριαίες γραπτές εξετάσεις Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και 1 κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.
 • 11. Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές των τμημάτων.
 • 12. Πληροφορική Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης
 • 13. Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων) δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.
 • 14. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις • 1-15 Ιουνίου • Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση • Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία- Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση
 • 15. Παραπομπή σε επαναληπτικές εξετάσεις - Σεπτέμβριος Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
 • 16. Κριτήρια αξιολόγησης • Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία • Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη • Συνεργασία με άλλους μαθητές • Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται • Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ • Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
 • 17. Απουσίες Κάθε διδακτική ώρα σημειώνονται στο απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές, επομένως κάθε ημέρα καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες. Ακόμα και στις γιορτές απουσίες καταχωρούνται
 • 18. Απουσίες Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/- τριών και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο τους λόγους απουσίας των μαθητών/- τριών
 • 19. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες
 • 20. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη. •Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • 21. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του όποιου προβλήματος υγείας.
 • 22. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώσετε εθελοντικά τη Διεύθυνση του σχολείου για την επαγγελματική σας ιδιότητα Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια Οδ. Ελύτης
 • 23. Σχολικός κανονισμός ➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς ➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που στοχεύει : ▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων ▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • 24. Λέμε ΟΧΙ Στην απομάκρυνση από τον χώρο του σχολείου κατά την ώρα των διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας και των εκδρομών χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα, του καθηγητή και του Διευθυντή.
 • 25. Λέμε ΟΧΙ Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το τέλος του διαλείμματος.
 • 26. Λέμε ΟΧΙ Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν τον μαθητή που τις προξένησε) Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2- 2021
 • 27. Λέμε ΟΧΙ Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση κινητών, τυχερά παιχνίδια και γενικά συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών/τριών.
 • 28. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 29. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 30. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 32. Λέμε ΝΑΙ ✓Στην ατομική υγιεινή ✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών ✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις ✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας στα διαλείμματα ✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις ✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
 • 33. Κυρώσεις μη αποδεκτής συμπεριφοράς Α) προφορική παρατήρηση Β) επίπληξη Γ) ωριαία αποβολή Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 • 34. Προετοιμάζοντας τη μετάβαση ❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι; ❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν; ❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις;