Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bg powerpoint gastles_roc_def2_voorstelling

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 39 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Bg powerpoint gastles_roc_def2_voorstelling (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Bg powerpoint gastles_roc_def2_voorstelling

 1. 1. 22 september 2015 Gastles ROC Almelo marketing & PR: verschillen, trends, strategie en praktijk 1
 2. 2. Theo Labrujere 2
 3. 3. Doel van de gastles Wat haal je eruit? • Het lesthema is de verschillen en overeenkomsten tussen marketing en PR adhv trends en praktijkvoorbeelden • Zicht op belangrijke ontwikkelingen in maatschappij die relatie hebben met marketing/PR • Kennisnemen van ervaringen uit het bedrijfsleven • Beetje lol… • Connecties vergroten : 3
 4. 4. Waar denk je aan bij marketing? ? 4
 5. 5. Waar denk je aan bij marketing? 5
 6. 6. Wat is marketing? “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.” (American Marketing Association, approved July 2013) 6 “Marketing is de activiteit, het geheel van instellingen en processen die tot doel heeft producten of diensten te kunnen samenstellen, communiceren, aanbieden of ruilen die van waarde zijn voor klanten, cliënten, zakenpartners, of de samenleving in z’n totaliteit.”
 7. 7. Wat valt op? “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.” (American Marketing Association, approved July 2013) 7
 8. 8. Zijn er voorbeelden? Zijn er voorbeelden van bedrijven die rekening houden met de “society at large” ? 8
 9. 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility Bedrijven realiseren verantwoordelijkheid via CSR 9 CSR (MVO): Corporate Social Responsibility
 10. 10. Welke MVO-koers wordt gevolgd? Waar zijn bedrijven mee bezig als het gaat om duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen? • Filantropie (schenken aan goede doelen) • Voldoen aan wetgeving (risk management / compliance) • Waarde toevoegen (wijziging business model: bedrijf integreert duurzaam met omgeving) 10
 11. 11. CSRHub, BMW 11 Rating-schaal: 0-100
 12. 12. CSRHub, BMW 12
 13. 13. • Beloning, sec. arbeidsvoorwaarden • Arbeidsvoorwaarden, positieve discriminatie • Opleiding, veiligheid, arbo • Ondersteuning gemeenschap, liefdadigheid • Produkt • Mensenrechten, leveranciers CSRHub, criteria Milieu Werknemers 13 • Klimaatverandering en duurzame energie • Milieubeleid, rapportage • Grondstoffen, bronnen CSRHub maakt gebruik van 411 databronnen Samenleving/gemeenschap Bestuur (governance) • Moreel leiderschap • Transparantie, informatievoorziening
 14. 14. CSRHub vgl. GoGoPedia CSRHub • Community development,philantropy • Product • Human Rights & Supply Chain • Compensation & Benefits • Diversity & Labour Rights • Training Health & Safety • Energy & Climate Change • Environment Policy & Reporting • Resource Management • Leadership Ethics • Transparency & Reporting GoGoPedia • Effectmeting per stakeholder 14
 15. 15. http://gogopedia.org/index.php/Effectmeting_gas-_en_oliewinning_Woerden GoGoPedia: effectmeting Woerden 15
 16. 16. Waar denk je aan bij public relations? ? 16
 17. 17. Waar denk je aan bij public relations? 17
 18. 18. Wat is public relations? “Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.” (NGPR) 18
 19. 19. Wat valt op? “Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.” (NGPR) 19
 20. 20. Overeenkomsten? Marketing • Communicatie-instrument • Doel is om publiek (doelgroep) te beïnvloeden (tot koop) • Doelgroep is echter ook: “society at large” (samenleving) • Bevordering merk/naamsbekendheid • Ondersteuning van verkoop Public Relations • Communicatie-instrument • Doel is om publiek (stakeholders) te beïnvloeden (tot pos. houding) • Publieksgroepen¹ of “stakeholders” vormen een onderdeel van de samenleving. • Bevordering merk/naamsbekendheid • Ondersteuning van verkoop ¹ publieksgroepen = groepen waarmee afhankelijkheidsrelatie bestaat 20
 21. 21. Verschillen Traditionele marketing • Praat over doelgroep • Doelstelling is: – Marktaandeel – Verkoop – Omzet • Veel/vaak korte termijn • Focus op shareholder • Gesloten, intern, “wij” • Push • Geld-ruil • Aandacht kopen (paid media) Public Relations • Praat over publieksgroep / stakeholders • Doelstelling is: – Imago/reputatie – Naamsbekendheid – Thema-eigenaarschap – Ondersteuning marketingdoelen • Veel/vaak lange termijn • Focus op stakeholder • Open, extern, “zij” • Pull • Invloed/aandacht/status-ruil • Aandacht verdienen (earned media) 21
 22. 22. 22
 23. 23. Verschillen in communicatie Adverterende (paid) media • Merken zijn regisseur • Boodschap wordt gepusht • Boodschap wordt herhaald • Managers van “contanten” • Voorlichting door de zender Sociale (earned) media • Stakeholders bepalen content • Dialoog, engagement, samenwerking • De boodschap wordt aangepast en “vertaald” • Contentmanagers • Invloed en betrokkenheid van ontvangers 23
 24. 24. Sociale media: je bent wel het onderwerp van gesprek, maar je hebt niet (meer) de regie! ADVERTEERDERS SOCIALE MEDIA 24
 25. 25. Nieuwe termen en tussenvormen • Inbound marketing (HubSpot) • Content marketing (content = tekst en beeld) • Sociale media marketing • Community marketing • Stakeholder engagement (betrekken van stakeholders) • Gamification (speltechniek, motivatie) 25
 26. 26. Oude vs. nieuwe economie Oude economie • Industriële economie: kapitaal (geld) • Aandeelhouderswaarde (shareholders) • Schaalgrootte • Focus op product • Bescherming van eigendom (copyright: ©) • Transactie • Kantoortuin • Durfkapitaal • Dé media • Fornenzen • Hiërarchische organisatiestructuur • Specialisatie • Patenten en copyright • Handelsgeheimen • Hebzucht • Concurreren • Client-server netwerken • Wantrouwen • Lock-in / Closed source (gedwongen licenties) Nieuwe economie • Kenniseconomie: intellectueel kapitaal • Waarde voor stakeholders • Lokale economie • Focus op klant • Delen van eigendom (copyleft: • Interactie • Digitale nomaden • Zelfvoorzienend, crowdfunding • Sociale media • Locatie onafhankelijk • Passie en hard werken • Generalisatie • Delen en mashups (= digitale werken combineren) • Transparantie • Gulheid , geven, zorgen • Samenwerken • Peer-to-peer (P2P) netwerken • Vertrouwen • Open Source (vrij toegankelijke software) Bron: http://superstar.freepursuits.com/old-economy-vs-new-economy-a-comparison Bron: http://www.eclo.org/pages/uploads/File/KM%20Proceedings/Philippe%20Leliaert%20Slides.pdf 26
 27. 27. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan, hoe is dit ontstaan? ? 27
 28. 28. Uitvinding www/internet (1989) Tim Berners-Lee is de uitvinder van het world wide web (www) in 1989. Info via www op internet betekende: – Ontsluiting van informatie die eerder niet toegankelijk was – Toegang tot niche-markten en zeldzame producten – Meer transparantie – Geeft mensen en consumenten meer macht – Maakt van de wereld een global village 28
 29. 29. Techniektrend: sociale connecties en informatie steeds beter verbonden 29
 30. 30. Sinds de komst van het internet: (transparantie, technische en sociale connectiviteit) • Groeit de macht vd consument • Neemt het consumentvertrouwen in bedrijven af • Wordt de effectiviteit van traditionele benadering in de marketing minder (push-verkoop, eenrichtingsverkeer in communicatie) • Bevinden bedrijven, instellingen en overheden zich steeds meer in een “glazen huis” • Is het van levensbelang om de “blik naar buiten” te richten (isolement is schadelijk). 30
 31. 31. Samenvattend Copyright Copyleft 31
 32. 32. http://www.youtube.com/watch?v=HnL-7x4n4d8 VolksWagen ‘Terrorist’ Commercial 32
 33. 33. https://www.youtube.com/watch?v=ytVdBLMmRno Mercedes-Benz ‘Adolf’ Commercial 33
 34. 34. Avaaz.org 34 http://www.avaaz.org/en/ 41 miljoen leden !
 35. 35. Wat zou een kans zijn obv de PR-oriëntatie? • Werk in tweetallen met je automotive case-partner • Overleg samen enkele minuten: gebruik SWOT en/of 4 P’s als kapstok • Rondje klassikaal: welke ideeën? 35
 36. 36. Voorbeeldje… 36
 37. 37. De crowdsourced sports car van Local Motors • Ontwerpwedstijd met het doel een twee typen sportauto’s te ontwikkelen die binnen twee jaar op de markt gebracht konden worden • Strategische doel van Local Motors is om auto’s die door de gemeenschap gebouwd zijn op de markt te brengen via kleinschalige productieplaatsen. • Local Motors heeft recent de eerste auto met een 3D-printer geproduceerd na het uitschrijven van een ontwepwedstrijd. • Co-creatie is cruciaal voor ontwikkeling en innovatie bij Local Motors. • Zgn. “microfactories” (kleinschalige lokale fabriekjes) brengen het team van Local Motors, de virtuele gemeenschap (community), en de fysieke gemeenschap samen om van ontwerp tot product te komen. De website faciliteert designers, technici, bouwers, en fans om ideeën te delen, feedback te geven, en ontwerpen verder te ontwikkelen. http://www.gizmag.com/local-motors-crowd-sourced-sports-car-sf-01-street-fighter/34062 37
 38. 38. Haken en ogen automotive case: de community betrekken • Kun je alles vrijgeven en open gooien? • Wat wil je beschermen? • Hoe word je deel van de community? • Wat wordt verwacht, wat mag je vragen? • Wat wordt ons business model precies? 38
 39. 39. Vragen? 39

×