Bai 315 tieu chay tre em

Thanh Liem Vo
Thanh Liem Volecturer at Pham Ngoc Thach University of Medicine um Pham Ngoc Thach University of Medicine
TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
Phân tích 2 cơ chế bệnh sinh của bệnh tiêu chảy
 Trình bày phác đồ điều trị tiêu chảy
 Trình bày cách đánh giá mức độ mất nƣớc

ĐẠI CƢƠNG
Theo tổ chức y tế thế giới (TCYTTG),
 >1000 triệu lƣợt trẻ em bị tiêu chảy
 > 5 triệu trẻ chết,
 > 80% trƣờng hợp gặp ở trẻ dƣới 2 tuổi
 Hậu quả nặng nề
 TCYTTG: chƣơng trình phòng chống tiêu chảy
trên toàn thế giới, chăm sóc lồng ghép trẻ bệnh
IMCI.

ĐẠI CƢƠNG
ĐẠI CƢƠNG


Lây lan của mầm bệnh
 Đƣờng phân-miệng: thức ăn, nƣớc uống
 Tập quán chƣa phù hợp:
nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ
Tập cai sữa sớm
Cho trẻ bú bình
Không rửa tay trƣớc khi ăn và sau khi đi cầu
Không xử lý phân an toàn nhất là phân trẻ em...
Không

 Môi

trƣờng sống tập trung, không vệ sinh.
ĐẠI CƢƠNG


Cơ địa thuận lợi
 Bệnh suy dinh dƣỡng
 Bệnh sởi và tình trạng suy giảm miễn dịch sau
sởi
 Bệnh lý bẩm sinh
 Đang mắc các bệnh khác.
ĐẠI CƢƠNG
Tuổi: 6-11 tháng
 Mùa
 Đối với miền bắc


siêu vi gặp chủ yếu vào mùa đông,
do vi trùng gặp chủ yếu vào mùa hè
do

 Đối

với miền nam

siêu vi gặp vào mùa khô, lạnh
do vi trùng gặp vào mùa mƣa, nóng.
do
CƠ CHẾ BỆNH SINH


Nguyên nhân
 Nhiễm khuẩn:
Vi

trùng
Virus
Ký sinh trùng: Giardias, amibe …
 Nguyên
Bệnh

nhân khác:

lý đƣờng tiêu hóa thiếu men tiêu hóa, phẫu
thuật tiêu hóa,
Bệnh toàn thân nặng suy kiệt
Do đồ ăn
Do thuốc...
CƠ CHẾ BỆNH SINH


Cơ chế bệnh sinh: Do kém hấp thu
 Tiêu chảy thẩm thấu.
 Chức năng hấp thu giảm => hấp thu kém hiệu
quả => nƣớc tồn trong phân => tình trạng tiêu
chảy.
 Nguyên nhân:
niêm mạc ruột do tác nhân nhiễm trùng
Không dung nạp thức ăn,
Thiếu men tiêu hóa
Tăng áp lực thẩm thấu (chủ yếu do thuốc)
Viêm
CƠ CHẾ BỆNH SINH


Cơ chế bệnh sinh: do xuất tiết
 Vi trùng tấn công, tiết độc tố
 Tổn thƣơng hấp thu + tăng xuất tiết
 Bị mất nƣớc và điện giải nhanh chóng +>sụt
cân, yếu liệt cơ, phân rất nhiều, liên tục.
 Tác nhân chính
Vibrio

choléra
Eschirichia coli
ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY


Đánh giá tình trạng mất nƣớc

TC lâm sàng

A

1. Tổng trạng

+ Tỉnh táo

2. Mắt trũng
3. Nƣớc mắt
4. Miệng lƣỡi.
5.
Khát(háo
nƣớc).
6. Đàn hồi da.

+Không trũng
+Có nƣớc mắt
+Ƣớt bóng
+ Không khát
+ Nhanh

B

+ Kích thích, bức
rức, quấy khóc.
+ Trũng nhẹ
+ Ít nƣớc mắt
+ Khô
+ Rất khát
+ Chậm 2”

C

+ Lừ đừ li bì
(bán mê).
+ Rất trũng
+ Khó đ. giá
+ Rất khô
+Khó đ. giá
+ Chậm >2”
ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY


Điều trị theo phác đồ A
 Uống sớm và đủ: sử dụng các hình thức sau để
bù nƣớc
 Tiếp tục cho trẻ ăn
 Hƣớng dẫn bà mẹ theo dõi tại nhà
Khát

nƣớc nhiều
Trong phân có máu
Phân nhiều nƣớc , tiêu nhiều lần
Ói liên tục.
Ăn bú kém
Sốt cao
ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY


Điều trị theo phác đồ B
 Mất nƣớc trung bình, sụt cân từ 4 – 5 %, =>
trạm xá có cán bộ y tế theo dõi .
 Bù nƣớc và điện giải đã mất: uống ORS
 Cho trẻ uống nƣớc bằng muỗng cà phê
 Sau 4 giờ đánh giá lại tình trạng mất nƣớc
ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY


Điều trị theo phác đồ C
 Bù nƣớc bằng truyền dịch tĩnh mạch
 Liều dịch truyền: Tổng liều 100ml / kg
 Vẫn cho trẻ uống nƣớc bổ sung
ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY


Cách thức dùng thuốc
 Hạ sốt nếu có sốt cao.
 Kháng sinh: nếu phân có máu, nghi ngờ do tả
 Xử trí kháng sinh theo nấc thang:
Bactrim

480mg,không dùng trẻ < 2 tháng
Negram (Acide Nalidicic) 500mg,
Gentamycine 80mg
Metronidazol 0,250 g.
 Truyền

dịch, lƣu ý triệu chứng dƣ nƣớc.
ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY


Các thuốc không đƣợc dùng
 Thuốc cầm tiêu chảy
 Thuốc giảm nhu động ruột, giảm co thắt
 Thuốc hấp thu nƣớc
 Thuốc chống ói
 Nhóm trợ tim
 Không dùng kháng sinh khi không có chỉ định
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY


Mục tiêu chƣơng trình
 Giảm tỷ lệ mắc bệnh
 Giảm tỷ lệ tử vong
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY


Nội dung chƣơng trình
 Đối với cán bộ y tế :
Biết

phân độ mất nƣớc
Biết điều trị tiêu chảy theo đúng phác đồ
Biết cho nhập viện đúng lúc và khi cần điều trị theo
phác đồ C
Không lạm dụng thuốc cầm tiêu chảy
Không lạm dụng thuốc kháng sinh
Biết chọn kháng sinh thích hợp, mỗi khi phân có
đàm máu hoặc trẻ bị tả.
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY


Nội dung chƣơng trình
 Đối với bệnh viện :
Biết

cấp cứu tiêu chảy mất nƣớc
Biết kết hợp chế độ ăn phòng SDD và phục hồi
SDD sau tiêu chảy .
Biết điều trị biến chứng của tiêu chảy, mất nƣớc
Biết điều trị các thể lâm sàng khác của tiêu chảy
nhƣ hội chứng lỵ, tiêu chảy kéo dài, tiêu chảy
mãn…
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY


Biện pháp dự phòng:
 Phòng ngừa cấp 0 :
Không

cho xuất hiện nguy cơ
Sử dụng nƣớc sạch.
Rửa tay trƣớc khi ăn, chế biến thức ăn và sau khi đi
tiêu.
Sử dụng nhà vệ sinh và xử lý phân trẻ nhỏ an toàn.
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY


Biện pháp dự phòng:
 Phòng ngừa cấp 1 :
Nuôi

trẻ bằng sữa mẹ
Hƣớng dẫn cho ăn dặm cho trẻ.
Chủng ngừa đầy đủ theo lịch.
Vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm và những dụng
cụ dùng cho trẻ.
Thức ăn nấu chín và luộc kỹ.
Xử lý phân hợp vệ sinh .
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY


Biện pháp dự phòng:
 Phòng ngừa cấp 2 :
hiện sớm và điều trị sớm bệnh tiêu chảy
Tránh diễn tiến bệnh nặng
Hƣớng dẫn bà mẹ biết xử trí
Hƣớng dẫn bỏ những tập quán sai lầm
Phát
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY


Biện pháp dự phòng:
 Phòng ngừa cấp 3 :
Tăng

cƣờng biện pháp phục hồi: thuốc+dinh dƣỡng
Bồi bổ dinh dƣỡng
Ăn thêm
CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY
1 von 24

Recomendados

TIÊU CHẢY CẤP von
TIÊU CHẢY CẤPTIÊU CHẢY CẤP
TIÊU CHẢY CẤPSoM
38.8K views7 Folien
TIẾP CẬN SỐT TRẺ EM von
TIẾP CẬN SỐT TRẺ EMTIẾP CẬN SỐT TRẺ EM
TIẾP CẬN SỐT TRẺ EMSoM
24.4K views16 Folien
Viêm phổi trẻ em von
Viêm phổi trẻ em Viêm phổi trẻ em
Viêm phổi trẻ em Bệnh Hô Hấp Mãn Tính
70.9K views16 Folien
TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM von
TIÊU CHẢY Ở TRẺ EMTIÊU CHẢY Ở TRẺ EM
TIÊU CHẢY Ở TRẺ EMSoM
27.5K views15 Folien
KHÁM DẤU HIỆU MẤT NƯỚC TRÊN BỆNH NHÂN TIÊU CHẢY von
KHÁM DẤU HIỆU MẤT NƯỚC TRÊN BỆNH NHÂN TIÊU CHẢYKHÁM DẤU HIỆU MẤT NƯỚC TRÊN BỆNH NHÂN TIÊU CHẢY
KHÁM DẤU HIỆU MẤT NƯỚC TRÊN BỆNH NHÂN TIÊU CHẢYSoM
67.4K views16 Folien
nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính _ ARI_full.ppt von
nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính _ ARI_full.pptnhiễm khuẩn hô hấp cấp tính _ ARI_full.ppt
nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính _ ARI_full.pptSoM
3.5K views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bệnh án Nhi Hen phế quản.docx von
Bệnh án Nhi Hen phế quản.docxBệnh án Nhi Hen phế quản.docx
Bệnh án Nhi Hen phế quản.docxSoM
10.1K views11 Folien
VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docx von
VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docxVIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docx
VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docxSoM
2.4K views8 Folien
BỆNH ÁN NHI KHOA von
BỆNH ÁN NHI KHOABỆNH ÁN NHI KHOA
BỆNH ÁN NHI KHOASoM
52.2K views8 Folien
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM von
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EMSỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EMSoM
23K views56 Folien
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO von
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOSoM
82K views32 Folien
XỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.ppt von
XỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.pptXỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.ppt
XỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.pptSoM
12.1K views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

Bệnh án Nhi Hen phế quản.docx von SoM
Bệnh án Nhi Hen phế quản.docxBệnh án Nhi Hen phế quản.docx
Bệnh án Nhi Hen phế quản.docx
SoM10.1K views
VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docx von SoM
VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docxVIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docx
VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM.docx
SoM2.4K views
BỆNH ÁN NHI KHOA von SoM
BỆNH ÁN NHI KHOABỆNH ÁN NHI KHOA
BỆNH ÁN NHI KHOA
SoM52.2K views
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM von SoM
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EMSỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM
SoM23K views
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO von SoM
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
SoM82K views
XỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.ppt von SoM
XỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.pptXỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.ppt
XỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH (2018) IMCI.ppt
SoM12.1K views
Bệnh án khoa Lao: Lao phổi AFB (-) von Bão Tố
Bệnh án khoa Lao: Lao phổi AFB (-)Bệnh án khoa Lao: Lao phổi AFB (-)
Bệnh án khoa Lao: Lao phổi AFB (-)
Bão Tố48.2K views
BỆNH ÁN SỐT XUẤT HUYẾT - LƯU Ý von SoM
BỆNH ÁN SỐT XUẤT HUYẾT - LƯU ÝBỆNH ÁN SỐT XUẤT HUYẾT - LƯU Ý
BỆNH ÁN SỐT XUẤT HUYẾT - LƯU Ý
SoM18.1K views
Nhiễm khuẩn tiết niệu von Martin Dr
Nhiễm khuẩn tiết niệuNhiễm khuẩn tiết niệu
Nhiễm khuẩn tiết niệu
Martin Dr28.5K views
VIÊM PHỔI von SoM
VIÊM PHỔIVIÊM PHỔI
VIÊM PHỔI
SoM2.3K views
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH von SoM
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINHKHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH
SoM46.4K views
VIÊM RUỘT THỪA von Great Doctor
VIÊM RUỘT THỪAVIÊM RUỘT THỪA
VIÊM RUỘT THỪA
Great Doctor79.4K views
CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔI von SoM
CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔICHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔI
CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔI
SoM45.9K views
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI von SoM
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔITRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
SoM5.2K views
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx von SoM
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docxXUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx
SoM4K views
TIẾP CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP von SoM
TIẾP CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤPTIẾP CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP
TIẾP CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP
SoM18.5K views
BÀI GIẢNG ĐẶC ĐIỂM TRẺ SƠ SINH von SoM
BÀI GIẢNG ĐẶC ĐIỂM TRẺ SƠ SINHBÀI GIẢNG ĐẶC ĐIỂM TRẺ SƠ SINH
BÀI GIẢNG ĐẶC ĐIỂM TRẺ SƠ SINH
SoM34.3K views
CHỌC DỊCH NÃO TỦY von SoM
CHỌC DỊCH NÃO TỦYCHỌC DỊCH NÃO TỦY
CHỌC DỊCH NÃO TỦY
SoM14.5K views
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóa von trongnghia2692
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóaBài giảng Xuất huyết tiêu hóa
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóa
trongnghia269293.6K views
Bệnh án nhi Sơ sinh (Bảo).docx von SoM
Bệnh án nhi Sơ sinh (Bảo).docxBệnh án nhi Sơ sinh (Bảo).docx
Bệnh án nhi Sơ sinh (Bảo).docx
SoM14.2K views

Destacado

Bệnh Tiêu Chảy - Ts.Bs. Nguyễn Anh Tuấn von
Bệnh Tiêu Chảy - Ts.Bs. Nguyễn Anh TuấnBệnh Tiêu Chảy - Ts.Bs. Nguyễn Anh Tuấn
Bệnh Tiêu Chảy - Ts.Bs. Nguyễn Anh TuấnPhiều Phơ Tơ Ráp
38.8K views31 Folien
Bệnh án trình bệnh von
Bệnh án trình bệnhBệnh án trình bệnh
Bệnh án trình bệnhNhan Tam
48.8K views20 Folien
Tiếp cận lâm sàng bn tiêu chảy von
Tiếp cận lâm sàng bn tiêu chảyTiếp cận lâm sàng bn tiêu chảy
Tiếp cận lâm sàng bn tiêu chảyvohaquangvinh
10.4K views22 Folien
tiep can tieu chay von
tiep can tieu chaytiep can tieu chay
tiep can tieu chayVinh Quang
5.7K views22 Folien
Benh an nhi khoa von
Benh an nhi khoaBenh an nhi khoa
Benh an nhi khoaJoomlahcm
4.6K views8 Folien
Viêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm von
Viêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt DiễmViêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm
Viêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt DiễmPhiều Phơ Tơ Ráp
17.6K views28 Folien

Destacado(20)

Bệnh án trình bệnh von Nhan Tam
Bệnh án trình bệnhBệnh án trình bệnh
Bệnh án trình bệnh
Nhan Tam48.8K views
Tiếp cận lâm sàng bn tiêu chảy von vohaquangvinh
Tiếp cận lâm sàng bn tiêu chảyTiếp cận lâm sàng bn tiêu chảy
Tiếp cận lâm sàng bn tiêu chảy
vohaquangvinh10.4K views
tiep can tieu chay von Vinh Quang
tiep can tieu chaytiep can tieu chay
tiep can tieu chay
Vinh Quang5.7K views
Benh an nhi khoa von Joomlahcm
Benh an nhi khoaBenh an nhi khoa
Benh an nhi khoa
Joomlahcm4.6K views
Viêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm von Phiều Phơ Tơ Ráp
Viêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt DiễmViêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm
Viêm Phổi Trẻ Em - PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm
Phiều Phơ Tơ Ráp17.6K views
Hướng Dẫn Xử Trí Lồng Ghép Các Bệnh Thường Gặp Ở Trẻ Em von Bomonnhi
Hướng Dẫn Xử Trí Lồng Ghép Các Bệnh Thường Gặp Ở Trẻ EmHướng Dẫn Xử Trí Lồng Ghép Các Bệnh Thường Gặp Ở Trẻ Em
Hướng Dẫn Xử Trí Lồng Ghép Các Bệnh Thường Gặp Ở Trẻ Em
Bomonnhi12K views
Bai 318 Xử trí lồng ghép các bệnh trẻ em IMCI von Thanh Liem Vo
Bai 318 Xử trí lồng ghép các bệnh trẻ em IMCIBai 318 Xử trí lồng ghép các bệnh trẻ em IMCI
Bai 318 Xử trí lồng ghép các bệnh trẻ em IMCI
Thanh Liem Vo24.4K views
Cach lam benh an nhi khoa von Joomlahcm
Cach lam benh an nhi khoaCach lam benh an nhi khoa
Cach lam benh an nhi khoa
Joomlahcm9.2K views
Chẩn đoán rối loạn toan kiềm - Ths.Bs. Bùi Xuân Phúc von Phiều Phơ Tơ Ráp
Chẩn đoán rối loạn toan kiềm - Ths.Bs. Bùi Xuân PhúcChẩn đoán rối loạn toan kiềm - Ths.Bs. Bùi Xuân Phúc
Chẩn đoán rối loạn toan kiềm - Ths.Bs. Bùi Xuân Phúc
Phiều Phơ Tơ Ráp12.9K views
Mẫu bệnh án nhi khoa von Martin Dr
Mẫu bệnh án nhi khoaMẫu bệnh án nhi khoa
Mẫu bệnh án nhi khoa
Martin Dr45.3K views
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác... von Thanh Liem Vo
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Thanh Liem Vo659 views
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2) von Phiều Phơ Tơ Ráp
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
Phiều Phơ Tơ Ráp40.5K views
Xu tri tieu ay 17032010 von andromedalx
Xu tri tieu ay 17032010Xu tri tieu ay 17032010
Xu tri tieu ay 17032010
andromedalx1.6K views
1. vietnam family doctor networks 2016 hcmc michael kidd von Thanh Liem Vo
1. vietnam family doctor networks 2016 hcmc michael kidd1. vietnam family doctor networks 2016 hcmc michael kidd
1. vietnam family doctor networks 2016 hcmc michael kidd
Thanh Liem Vo225 views
Loét dạ dày von Binh Tinh
Loét dạ dàyLoét dạ dày
Loét dạ dày
Binh Tinh1.9K views
Virut coxsackie von Lam Nguyen
Virut coxsackie Virut coxsackie
Virut coxsackie
Lam Nguyen549 views

Similar a Bai 315 tieu chay tre em

Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptx von
Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptxBệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptx
Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptxTritL14
41 views45 Folien
Tieu duong von
Tieu duongTieu duong
Tieu duongebookedu
727 views43 Folien
Tieu duong von
Tieu duongTieu duong
Tieu duongebookedu
3.5K views43 Folien
Nhóm 7 Bài 4 D5K5.pptx von
Nhóm 7 Bài 4 D5K5.pptxNhóm 7 Bài 4 D5K5.pptx
Nhóm 7 Bài 4 D5K5.pptxGiangKieuHoang
18 views49 Folien
Benh hoc he tieu hoa von
Benh hoc he tieu hoaBenh hoc he tieu hoa
Benh hoc he tieu hoaDanh Lợi Huỳnh
180 views139 Folien
Hoi chung tao bon non tro - bieng an 12.03.19 von
Hoi chung tao bon  non tro - bieng an 12.03.19Hoi chung tao bon  non tro - bieng an 12.03.19
Hoi chung tao bon non tro - bieng an 12.03.19tuntam
3.6K views75 Folien

Similar a Bai 315 tieu chay tre em(20)

Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptx von TritL14
Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptxBệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptx
Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.pptx
TritL1441 views
Tieu duong von ebookedu
Tieu duongTieu duong
Tieu duong
ebookedu727 views
Tieu duong von ebookedu
Tieu duongTieu duong
Tieu duong
ebookedu3.5K views
Hoi chung tao bon non tro - bieng an 12.03.19 von tuntam
Hoi chung tao bon  non tro - bieng an 12.03.19Hoi chung tao bon  non tro - bieng an 12.03.19
Hoi chung tao bon non tro - bieng an 12.03.19
tuntam3.6K views
QĐ+4221-+XỬ+TRÍ+TIÊU+CHẢY+TRẺ+EM.doc von TrngNguyn19056
QĐ+4221-+XỬ+TRÍ+TIÊU+CHẢY+TRẺ+EM.docQĐ+4221-+XỬ+TRÍ+TIÊU+CHẢY+TRẺ+EM.doc
QĐ+4221-+XỬ+TRÍ+TIÊU+CHẢY+TRẺ+EM.doc
TrngNguyn190563 views
LT-TIÊU HÓA NHI.pptx von TritL14
LT-TIÊU HÓA NHI.pptxLT-TIÊU HÓA NHI.pptx
LT-TIÊU HÓA NHI.pptx
TritL1411 views
Các bệnh về đường tiêu hóa trẻ em dễ mắc phải von LaminKid1
Các bệnh về đường tiêu hóa trẻ em dễ mắc phảiCác bệnh về đường tiêu hóa trẻ em dễ mắc phải
Các bệnh về đường tiêu hóa trẻ em dễ mắc phải
LaminKid136 views
DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN TẠI HỒI SỨC von SoM
DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN TẠI HỒI SỨCDINH DƯỠNG BỆNH NHÂN TẠI HỒI SỨC
DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN TẠI HỒI SỨC
SoM12.8K views
TIẾP CẬN TRẺ BIẾNG ĂN von SoM
TIẾP CẬN TRẺ BIẾNG ĂNTIẾP CẬN TRẺ BIẾNG ĂN
TIẾP CẬN TRẺ BIẾNG ĂN
SoM901 views
Chăm sóc bn viêm tụy cấp von ebookedu
Chăm sóc bn viêm tụy cấpChăm sóc bn viêm tụy cấp
Chăm sóc bn viêm tụy cấp
ebookedu16.2K views
Quản lý cấp cứu phản vệ ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn von Bs. Nhữ Thu Hà
Quản lý cấp cứu phản vệ ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớnQuản lý cấp cứu phản vệ ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn
Quản lý cấp cứu phản vệ ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn
Bs. Nhữ Thu Hà 154 views
NHỮNG VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG THƯỜNG GẶP von SoM
NHỮNG VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG THƯỜNG GẶPNHỮNG VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG THƯỜNG GẶP
NHỮNG VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG THƯỜNG GẶP
SoM3.1K views

Más de Thanh Liem Vo

Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống von
Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thốngSai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống
Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thốngThanh Liem Vo
44.7K views19 Folien
nghien cuu thuc nghiem von
nghien cuu thuc nghiemnghien cuu thuc nghiem
nghien cuu thuc nghiemThanh Liem Vo
11.7K views24 Folien
Rối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồ von
Rối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồRối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồ
Rối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồThanh Liem Vo
27.2K views114 Folien
Huyết áp và nguy cơ tim mạch von
Huyết áp và nguy cơ tim mạch Huyết áp và nguy cơ tim mạch
Huyết áp và nguy cơ tim mạch Thanh Liem Vo
4.3K views49 Folien
Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I von
Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I
Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I Thanh Liem Vo
5.7K views28 Folien
Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo) von
Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo)Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo)
Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo)Thanh Liem Vo
23.7K views30 Folien

Más de Thanh Liem Vo(20)

Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống von Thanh Liem Vo
Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thốngSai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống
Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống
Thanh Liem Vo44.7K views
nghien cuu thuc nghiem von Thanh Liem Vo
nghien cuu thuc nghiemnghien cuu thuc nghiem
nghien cuu thuc nghiem
Thanh Liem Vo11.7K views
Rối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồ von Thanh Liem Vo
Rối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồRối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồ
Rối loạn nhịp tim đánh giá qua điện tâm đồ
Thanh Liem Vo27.2K views
Huyết áp và nguy cơ tim mạch von Thanh Liem Vo
Huyết áp và nguy cơ tim mạch Huyết áp và nguy cơ tim mạch
Huyết áp và nguy cơ tim mạch
Thanh Liem Vo4.3K views
Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I von Thanh Liem Vo
Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I
Tính đa hình của men CYP2C19 và việc sử dụng thuốc P.P.I
Thanh Liem Vo5.7K views
Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo) von Thanh Liem Vo
Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo)Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo)
Cập nhật điều trị tiệt trừ helicobacter pylori (tham khảo)
Thanh Liem Vo23.7K views
Tiếp cận bệnh nhân có triệu chứng ngứa von Thanh Liem Vo
Tiếp cận bệnh nhân có triệu chứng ngứaTiếp cận bệnh nhân có triệu chứng ngứa
Tiếp cận bệnh nhân có triệu chứng ngứa
Thanh Liem Vo6.7K views
Tiếp cận trẻ khóc 2018 von Thanh Liem Vo
Tiếp cận trẻ khóc 2018Tiếp cận trẻ khóc 2018
Tiếp cận trẻ khóc 2018
Thanh Liem Vo1.6K views
Tổ chức chăm sóc tại tuyến ban đầu hướng đến mô hình chăm sóc đa ngành von Thanh Liem Vo
Tổ chức chăm sóc tại tuyến ban đầu hướng đến mô hình chăm sóc đa ngànhTổ chức chăm sóc tại tuyến ban đầu hướng đến mô hình chăm sóc đa ngành
Tổ chức chăm sóc tại tuyến ban đầu hướng đến mô hình chăm sóc đa ngành
Thanh Liem Vo725 views
Chẩn đoán và điều trị khó tiêu chức năng von Thanh Liem Vo
Chẩn đoán và điều trị khó tiêu chức năngChẩn đoán và điều trị khó tiêu chức năng
Chẩn đoán và điều trị khó tiêu chức năng
Thanh Liem Vo7.4K views
Chẩn đoán và điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản von Thanh Liem Vo
Chẩn đoán và điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quảnChẩn đoán và điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản
Chẩn đoán và điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản
Thanh Liem Vo39.3K views
Hệ tạo máu - huyết đồ bình thường ở trẻ em von Thanh Liem Vo
Hệ tạo máu - huyết đồ bình thường ở trẻ emHệ tạo máu - huyết đồ bình thường ở trẻ em
Hệ tạo máu - huyết đồ bình thường ở trẻ em
Thanh Liem Vo3.5K views
Phân tích huyết đồ bất thường von Thanh Liem Vo
Phân tích huyết đồ bất thườngPhân tích huyết đồ bất thường
Phân tích huyết đồ bất thường
Thanh Liem Vo25.6K views
Phân tích huyết đồ bình thường ở trẻ von Thanh Liem Vo
Phân tích huyết đồ bình thường ở trẻPhân tích huyết đồ bình thường ở trẻ
Phân tích huyết đồ bình thường ở trẻ
Thanh Liem Vo6.1K views
Tiếp cận chẩn đoán bướu giáp nhân von Thanh Liem Vo
Tiếp cận chẩn đoán bướu giáp nhânTiếp cận chẩn đoán bướu giáp nhân
Tiếp cận chẩn đoán bướu giáp nhân
Thanh Liem Vo20.7K views
Điều trị insulin ở người bị đái tháo đường von Thanh Liem Vo
Điều trị insulin ở người bị đái tháo đườngĐiều trị insulin ở người bị đái tháo đường
Điều trị insulin ở người bị đái tháo đường
Thanh Liem Vo56.6K views
Tiêm insulin bằng kim tiêm von Thanh Liem Vo
Tiêm insulin bằng kim tiêmTiêm insulin bằng kim tiêm
Tiêm insulin bằng kim tiêm
Thanh Liem Vo2.5K views
Tiêm insulin bằng bút von Thanh Liem Vo
Tiêm insulin bằng bútTiêm insulin bằng bút
Tiêm insulin bằng bút
Thanh Liem Vo14.1K views
Thiếu máu tán huyết von Thanh Liem Vo
Thiếu máu tán huyếtThiếu máu tán huyết
Thiếu máu tán huyết
Thanh Liem Vo10.2K views

Bai 315 tieu chay tre em

 • 1. TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY
 • 2. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Phân tích 2 cơ chế bệnh sinh của bệnh tiêu chảy  Trình bày phác đồ điều trị tiêu chảy  Trình bày cách đánh giá mức độ mất nƣớc 
 • 3. ĐẠI CƢƠNG Theo tổ chức y tế thế giới (TCYTTG),  >1000 triệu lƣợt trẻ em bị tiêu chảy  > 5 triệu trẻ chết,  > 80% trƣờng hợp gặp ở trẻ dƣới 2 tuổi  Hậu quả nặng nề  TCYTTG: chƣơng trình phòng chống tiêu chảy trên toàn thế giới, chăm sóc lồng ghép trẻ bệnh IMCI. 
 • 5. ĐẠI CƢƠNG  Lây lan của mầm bệnh  Đƣờng phân-miệng: thức ăn, nƣớc uống  Tập quán chƣa phù hợp: nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ Tập cai sữa sớm Cho trẻ bú bình Không rửa tay trƣớc khi ăn và sau khi đi cầu Không xử lý phân an toàn nhất là phân trẻ em... Không  Môi trƣờng sống tập trung, không vệ sinh.
 • 6. ĐẠI CƢƠNG  Cơ địa thuận lợi  Bệnh suy dinh dƣỡng  Bệnh sởi và tình trạng suy giảm miễn dịch sau sởi  Bệnh lý bẩm sinh  Đang mắc các bệnh khác.
 • 7. ĐẠI CƢƠNG Tuổi: 6-11 tháng  Mùa  Đối với miền bắc  siêu vi gặp chủ yếu vào mùa đông, do vi trùng gặp chủ yếu vào mùa hè do  Đối với miền nam siêu vi gặp vào mùa khô, lạnh do vi trùng gặp vào mùa mƣa, nóng. do
 • 8. CƠ CHẾ BỆNH SINH  Nguyên nhân  Nhiễm khuẩn: Vi trùng Virus Ký sinh trùng: Giardias, amibe …  Nguyên Bệnh nhân khác: lý đƣờng tiêu hóa thiếu men tiêu hóa, phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh toàn thân nặng suy kiệt Do đồ ăn Do thuốc...
 • 9. CƠ CHẾ BỆNH SINH  Cơ chế bệnh sinh: Do kém hấp thu  Tiêu chảy thẩm thấu.  Chức năng hấp thu giảm => hấp thu kém hiệu quả => nƣớc tồn trong phân => tình trạng tiêu chảy.  Nguyên nhân: niêm mạc ruột do tác nhân nhiễm trùng Không dung nạp thức ăn, Thiếu men tiêu hóa Tăng áp lực thẩm thấu (chủ yếu do thuốc) Viêm
 • 10. CƠ CHẾ BỆNH SINH  Cơ chế bệnh sinh: do xuất tiết  Vi trùng tấn công, tiết độc tố  Tổn thƣơng hấp thu + tăng xuất tiết  Bị mất nƣớc và điện giải nhanh chóng +>sụt cân, yếu liệt cơ, phân rất nhiều, liên tục.  Tác nhân chính Vibrio choléra Eschirichia coli
 • 11. ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY  Đánh giá tình trạng mất nƣớc TC lâm sàng A 1. Tổng trạng + Tỉnh táo 2. Mắt trũng 3. Nƣớc mắt 4. Miệng lƣỡi. 5. Khát(háo nƣớc). 6. Đàn hồi da. +Không trũng +Có nƣớc mắt +Ƣớt bóng + Không khát + Nhanh B + Kích thích, bức rức, quấy khóc. + Trũng nhẹ + Ít nƣớc mắt + Khô + Rất khát + Chậm 2” C + Lừ đừ li bì (bán mê). + Rất trũng + Khó đ. giá + Rất khô +Khó đ. giá + Chậm >2”
 • 12. ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY  Điều trị theo phác đồ A  Uống sớm và đủ: sử dụng các hình thức sau để bù nƣớc  Tiếp tục cho trẻ ăn  Hƣớng dẫn bà mẹ theo dõi tại nhà Khát nƣớc nhiều Trong phân có máu Phân nhiều nƣớc , tiêu nhiều lần Ói liên tục. Ăn bú kém Sốt cao
 • 13. ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY  Điều trị theo phác đồ B  Mất nƣớc trung bình, sụt cân từ 4 – 5 %, => trạm xá có cán bộ y tế theo dõi .  Bù nƣớc và điện giải đã mất: uống ORS  Cho trẻ uống nƣớc bằng muỗng cà phê  Sau 4 giờ đánh giá lại tình trạng mất nƣớc
 • 14. ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY  Điều trị theo phác đồ C  Bù nƣớc bằng truyền dịch tĩnh mạch  Liều dịch truyền: Tổng liều 100ml / kg  Vẫn cho trẻ uống nƣớc bổ sung
 • 15. ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY  Cách thức dùng thuốc  Hạ sốt nếu có sốt cao.  Kháng sinh: nếu phân có máu, nghi ngờ do tả  Xử trí kháng sinh theo nấc thang: Bactrim 480mg,không dùng trẻ < 2 tháng Negram (Acide Nalidicic) 500mg, Gentamycine 80mg Metronidazol 0,250 g.  Truyền dịch, lƣu ý triệu chứng dƣ nƣớc.
 • 16. ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY  Các thuốc không đƣợc dùng  Thuốc cầm tiêu chảy  Thuốc giảm nhu động ruột, giảm co thắt  Thuốc hấp thu nƣớc  Thuốc chống ói  Nhóm trợ tim  Không dùng kháng sinh khi không có chỉ định
 • 17. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY  Mục tiêu chƣơng trình  Giảm tỷ lệ mắc bệnh  Giảm tỷ lệ tử vong
 • 18. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY  Nội dung chƣơng trình  Đối với cán bộ y tế : Biết phân độ mất nƣớc Biết điều trị tiêu chảy theo đúng phác đồ Biết cho nhập viện đúng lúc và khi cần điều trị theo phác đồ C Không lạm dụng thuốc cầm tiêu chảy Không lạm dụng thuốc kháng sinh Biết chọn kháng sinh thích hợp, mỗi khi phân có đàm máu hoặc trẻ bị tả.
 • 19. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY  Nội dung chƣơng trình  Đối với bệnh viện : Biết cấp cứu tiêu chảy mất nƣớc Biết kết hợp chế độ ăn phòng SDD và phục hồi SDD sau tiêu chảy . Biết điều trị biến chứng của tiêu chảy, mất nƣớc Biết điều trị các thể lâm sàng khác của tiêu chảy nhƣ hội chứng lỵ, tiêu chảy kéo dài, tiêu chảy mãn…
 • 20. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY  Biện pháp dự phòng:  Phòng ngừa cấp 0 : Không cho xuất hiện nguy cơ Sử dụng nƣớc sạch. Rửa tay trƣớc khi ăn, chế biến thức ăn và sau khi đi tiêu. Sử dụng nhà vệ sinh và xử lý phân trẻ nhỏ an toàn.
 • 21. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY  Biện pháp dự phòng:  Phòng ngừa cấp 1 : Nuôi trẻ bằng sữa mẹ Hƣớng dẫn cho ăn dặm cho trẻ. Chủng ngừa đầy đủ theo lịch. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm và những dụng cụ dùng cho trẻ. Thức ăn nấu chín và luộc kỹ. Xử lý phân hợp vệ sinh .
 • 22. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY  Biện pháp dự phòng:  Phòng ngừa cấp 2 : hiện sớm và điều trị sớm bệnh tiêu chảy Tránh diễn tiến bệnh nặng Hƣớng dẫn bà mẹ biết xử trí Hƣớng dẫn bỏ những tập quán sai lầm Phát
 • 23. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY  Biện pháp dự phòng:  Phòng ngừa cấp 3 : Tăng cƣờng biện pháp phục hồi: thuốc+dinh dƣỡng Bồi bổ dinh dƣỡng Ăn thêm
 • 24. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY