Anzeige

BO CHK.ppt

Teacher at CDN TN um CDN TN
9. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

BO CHK.ppt

 1. Được sử dụng rất rộng rãi, gồm: 1. Hệ thống buồng phao. 2. Mạch tốc độ chậm sơ cấp. 3. Mạch tốc độ cao sơ cấp. 4. Mạch tốc độ chậm thứ cấp. 5. Mạch tốc độ cao thứ cấp. 6. Bơm tăng tốc. 7. Mạch làm đậm. 8. Cơ cấu điều khiển bướm gió tự động…. BỘ CHK HAI BUỒNG HỖN HỢP
 2. • Dùng để chứa một lượng nhiên liệu và để giữ một mức xăng cần thiết trong buồng phao. 1. HỆ THỐNG BUỒNG PHAO
 3. ỐNG THÔNG KHÍ
 4. 2. MẠCH TỐC ĐỘ CHẬM SƠ CẤP
 5. BƯỚM GA MỞ NHẸ
 6. VAN SOLENOID
 7. 3. MẠCH TỐC ĐỘ CAO SƠ CẤP
 8. 4. MẠCH TỐC ĐỘ CHẬM THỨ CẤP
 9. GÓC CHẠM THỨ CẤP
 10. • Mạch làm việc khi động cơ ở tải lớn. 5. MẠCH TỐC ĐỘ CAO THỨ CẤP
 11. 6. MẠCH LÀM ĐẬM
 12. 7. BƠM TĂNG TỐC
 13. 8. HT ĐIỀU KHIỂN BƯỚM GIÓ TỰ ĐỘNG
 14. 9. CƠ CẤU CB
 15. 10. CƠ CẤU CO
 16. 11. CẦM CHỪNG NHANH
 17. 12. CƠ CẤU CHỐNG TRẢ BƯỚM GA ĐỘT NGỘT
 18. 13. BƠM TĂNG TỐC PHỤ
 19. 14. ĐIỀU CHỈNH BỘ CHẾ HÒA KHÍ
Anzeige