Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rola otoczenia społecznego w opiece i wychowaniu małego dziecka.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Rola otoczenia społecznego w opiece i wychowaniu małego dziecka.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Rola otoczenia społecznego w opiece i wychowaniu małego dziecka.pptx

 1. 1. Rola otoczenia społecznego w opiece i wychowaniu małego dziecka
 2. 2. Wprowadzenie, czyli o rozszerzaniu się dziecięcego świata Pierwsza faza życia- „wiek dziecinnego pokoju”( Maurice Depesze, francuski pedagog,1996). Okres niemowlęcy  ● ogranicza się do łóżeczka, wózka, kojca, co można wziąć w ręce siedząc na kolanach rodzic Końcowy okres pierwszego roku życia  ●dziecko może wziąć co znajduje się blisko podłogi, raczkowanie Wiek poniemowlęcy  ● dostępność świata ulega znacznemu rozszerzeniu. Rozszerzenie poniemowlęce  ● rozszerzenie świata przedmiotów  ●rozszerzenie świata społecznego (początkowa w okresie rozwoju stosunkowo wąski, środowisko w którym przebywa-środowisko domowe)
 3. 3. Wprowadzenie, czyli o rozszerzaniu się dziecięcego świata Druga faza wczesnego dzieciństwa – drugi/trzeci rok życia  ●dziecko wchodzi w relacje z coraz większym i bardziej zróżnicowanym kręgiem osób  ●staje się członkiem rozmaitych nowych grup Społeczne środowisko rozwoju dziecka  ●środowisko domowe  ●środowisko okołodomowe (środowisko podwórka, placu zabaw, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola)
 4. 4. Rola pozarodzinnych opiekunów małego dziecka  Kategorie wyboru, którymi powinno się kierować organizując system opieki i edukacji dla dzieci poniżej trzeciego roku życia:  Dostępność:  każde dziecko niezależnie od statutu społeczno - ekonomicznego swojej rodziny oraz miejsca zamieszkania (tereny wiejskie i miejskie) zgodnie z polityką oświatową ma równy dostęp do opieki i edukacji;  odpowiednia liczba miejsc oraz zwiększenie ilości i poprawienie jakości infrastruktury sprawującej opiekę i edukację nad dziećmi
 5. 5. Rola pozarodzinnych opiekunów małego dziecka  Elastyczność i różnorodność:  dostosowanie form opieki nad dziećmi oraz umożliwienie rodzicom wyboru ze względu na aktualne potrzeby dzieci i wsparcie rozwoju ich pociech;  dopasowanie do potrzeb i oczekiwań rodziców pracując i niepracujących zawodowo
 6. 6. Rola pozarodzinnych opiekunów małego dziecka  Jakość ofert:  Dostosowanie programu, typu zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy  Dobrze wykwalifikowana kadra o wysokich kompetencjach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, która dba o rozwój i bezpieczeństwo swoich podopiecznych
 7. 7. Rola pozarodzinnych opiekunów małego dziecka  Wybór opiekunki dla dziecka Podstawowym kryterium wyboru opiekuna jest zaufanie, jakim rodzice dziecka go obdarzą. Jeśli rodzic potrafi pozostawić swoje dziecko, bez większych obaw z danym opiekunem, to dziecko najprawdopodobniej również będzie się czuło bezpiecznie w jego obecności. Dzieje się tak, ponieważ w nowych dla siebie sytuacjach społecznych dziecko obserwuje reakcję rodziców. Jeśli rodzice są zdenerwowani bądź zestresowani nową sytuacją, dziecko to widzi i również zareaguje w podobny sposób. Zachowania rodzica są ważną wskazówką dla dzieci w pierwszych latach ich życia.
 8. 8. Rola pozarodzinnych opiekunów małego dziecka  W tej nowej sytuacji, kiedy to opiekę nad dzieckiem sprawuje niania, bardzo ważne jest, aby dziecko miało zagwarantowaną stałość środowiska wychowawczego. Zasady, które zostały wcześniej ustalone przez rodziców powinny być również przestrzegane podczas pobytu dziecka z innym opiekunem.  Inny opiekun niż rodzic jest dla dziecka źródłem wielu nowych doświadczeń takich jak nieznane dotąd zabawy czy zwracanie uwagi na różne elementy w otoczeniu podczas spacerów.  Kolejną ważną sprawą, dotycząca zostawiania dziecka pod opieką przedszkola, żłobka czy niani jest adaptacja. Jest to niezwykle ważny proces dla dziecka, rodziców oraz nowych opiekunów, polegający na przystosowaniu się dziecka do nowej sytuacji, nowego otoczenia.
 9. 9. Rodzaj relacji Z dorosłymi Charakter relacji • relacje pionowe, asymetryczne: znaczne różnice w poziomie kompetencji partnerów relacji, nierówność wiedzy i władzy oraz kontroli nad sytuacją Rozkład odpowiedzialności • odpowiedzialność za jakość kontaktu i za wzajemne rozumienie spoczywa na dorosłym • dorosły potrafi w większym stopniu dostosować się do dziecka niż ono do dorosłego Wzajemne dopasowanie • często charakter komplementarny: dziecko pyta – dorosły odpowiada, dziecko prosi o pomoc – dorosły udziela pomocy Realizowane funkcje • zapewnienie bezpieczeństwa • umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności Rodzaj oddziaływań • poprzez demonstrowanie wzoru oraz wyjaśnianie, instruowanie • duży udział komunikacji werbalnej • dominacja celowego oddziaływania, doboru metod, trudności zadań • dokonywanie oceny i nagradzanie oczekiwanych zachowań
 10. 10. Rodzaj relacji Z rówieśnikami Charakter relacji • relacje poziome, symetryczne: brak znacznych różnic w poziomie posiadanych kompetencji, równowaga zdolności poznawczych i posiadanej kontroli nad sytuacją Rozkład odpowiedzialności • równy rozkład odpowiedzialności na obu partnerów relacji • spotkanie w połowie drogi Wzajemne dopasowanie • dominuje wzajemność relacji, wymiana, naprzemienność działania Realizowane funkcje • rozwijanie umiejętności, które można rozwinąć tylko w towarzystwie równych sobie, tj. rywalizacja, współpraca, rozwiązywanie konfliktów Rodzaj oddziaływań • uczenie głównie poprzez demonstrowanie • mały udział komunikacji werbalnej • spontaniczność zachowań • zamiana ról, wymiana informacji • wzajemne naśladowanie swoich zachowań
 11. 11. Rola rówieśników, czyli znaczenie pierwszych kontaktów z innymi dziećmi  Już od pierwszych tygodni życia dziecko wchodzi w sieć związków i kontaktów z dorosłymi (mama, tata, dziadkowie) – to są początki i podstawa socjalizacji, czyli więzi społecznej.  Podział pomiędzy osobą dorosłą a małym dzieckiem jest zbyt duży. Tak na przykład rozmowa dziecko-dorosły zawsze jest kontrolowana i podtrzymywana przez dorosłego. Nawet częściej to nie jest rozmowa, a tylko dialog w formie pytanie- odpowiedź. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej przyzwyczajać malucha do towarzystwa rówieśników lub dzieci w podobnym wieku poprzez zabawę z kolegami na placu zabaw czy w parku, w piaskownicy, zabierać malucha ze sobą do znajomych którzy mają dzieci.  Główny cel socjalizacji – rozwinięcie i poszerzanie kompetencji komunikowania się – dziecko powinno mieć kontakt z innymi dziećmi: rówieśnikami, starszymi i młodszymi. Rówieśnicy są znacznie lepszymi partnerami do rozmowy, która stawia obie strony na równorzędnych aktywnych pozycjach, wymaga rozpoczęcia i podtrzymywania konwersacji a także wyszukiwania przez dzieci interesujących tematów.
 12. 12. Przejawy dążenia do kontaktu z rówieśnikami Wiek dziecka Przejawy Niemowlę Reaguje na swoje odbicie w lustrze, o którym nie wie jeszcze, iż jest jego odbiciem. Objawy żywiołowej reakcji na inne dziecko. Od 12 do 18 miesiąca życia (potrafią już mówić i chodzić) Zainteresowane innymi dziećmi. Pojawia się zabawa, którą można określić jako równoległa – dzieci bawią się samotnie różnymi zabawkami, ale już obok siebie, jednak jeszcze nie współdziałają. Od 18 miesiąca życia Naśladuje działania innego dziecka, bawiącego się obok czy chęć bawienia się takimi samymi zabawkami, co może być źródłem częstych konfliktów z rywalizacją o zabawki. Od 3 lat Dziecko staje się zainteresowane zabawą wspólną, oparte na koordynowanie działań różnych dzieci.
 13. 13. Wpływ grupy rówieśniczej  Dzieci nabywają i kształtują umiejętności nawiązywania relacji.  Budują samoocenę.  Uczą się pewnym algorytmom zachowania poprzez naśladowanie. Dzieci poznają różne role społeczne – rodzinne, zawodowe.  Rozwijają umiejętności interpersonalne – rozwiązywane konfliktów czy rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych zachowań. Nabywa umiejętności radzenia sobie z krytyką, agresją i odrzucenia, co umożliwia mu w przyszłości radzenie sobie w trudnych sytuacjach.  Uczą się empatii, współpracy i współdziałania, dzielenia się (te cechy łatwiej będzie rozwinąć w przyszłości jeżeli od najmłodszych lat stwarzać dzieciom okazje do przebywania w miejscach dziecięcych zabaw).  Kształtują poczucie sprawstwa.  Uczą się akceptowania norm i zasad grupy.  W wieku przedszkolnym rozwijają się pierwsze przyjaźnie i więzi w trakcie podejmowanych zabaw. Dzieci uczą interakcji społecznej oraz kształtuje się świadomość bycia częścią społeczeństwa.  Doświadczenie otrzymane przez małe dzieci z najmłodszych lat ma późniejszy wpływ na funkcjonowanie takiego człowieka w społeczeństwie.
 14. 14. Badania związane z izolowaniem małych dzieci od kontaktów z rówieśnikami  Z badań amerykańskich (Maria Schmidt, Harvard Medical School Boston) w ramach projektu oceny wpływu oglądania telewizji przez dzieci 0-2 lat na umiejętności językowe i wzrokowo-ruchowe u trzylatków, otrzymane wyniki wskazały na to, że oglądanie telewizji nie związane z umiejętnościami językowymi i motorycznymi dziecka trzech lat. A dzieci niemowlęce nawet nabywają otyłości, problemów z uwagą i zaburzenia snu. Żeby wykształcić u dziecka umiejętności społeczne i językowe nie wystarczy biernego oglądania telewizji, lecz tylko poprzez realne żywe kontakty dziecka z innym dzieckiem. Przebywanie długi czas przed ekranem na przykład pod czas nauczania zdalnego w pandemię, spowodowało i wywołało cofnięcie w rozwoju a nawet niedostosowanie społeczne. Wzrosła liczba epizodów depresji i lęku. Potem w życiu dorosłym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w nawiązaniu relacji społecznych oraz nieświadome unikanie kontaktów, poczucie osamotnienia, słabe poczucie wartości i wpływu na rzeczywistość.
 15. 15. Rola mass mediów, czyli szanse i zagrożenia dla dzieci i rodziców  W obecnych czasach obok rodziny silny wpływ na zachowanie wywierają mass media.  Mass media pełnią obecnie rolę zawsze dostępnych "elektrycznych niań", dzięki którym rodzice mogą w spokoju dokończyć swoje zadanie.  Coraz szersze grono młodych odbiorców zamiast od rodziny uczy się życia i wartości ze szklanego ekranu.  Małe dziecko, oglądając bajkę lub grając w grę komputerową, jest niezwykle pochłonięte tą czynnością. Nie zwraca ono uwagi na otaczający świat. Jego oczy są wpatrzone w ekran, a ciało pozostaje w bezruchu.  Dziecko w oglądanie telewizji jest zaangażowane poznawczo, fizycznie i emocjonalnie. Chęć nagłego oderwania od tej czynności prowadzi zazwyczaj do niekontrolowanych rozładowań napięcia. Takie doznania wyrządzają szkody w sferze psychicznej, dlatego należy je ograniczać.
 16. 16.  Wartościowe programy oraz gry mogą być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi. Jednak muszą być one proponowane w ograniczonym czasie i pod kontrolą dorosłych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, na rynku są dostępne urządzenia blokady sieci.  Warto dokonywać selekcji programów oglądanych przez dzieci. Powinny mieć one charakter edukacyjny. Należy towarzyszyć dziecku przy odbiorze czy tłumaczyć usłyszane treści. Daje to rodzicowi poczucie kontroli, dziecku poczucie zainteresowania jego światem i stwarza okazję do wspólnej zabawy.
 17. 17.  Wg Amerykańskiej Akademii Pediatrii dziecko do 2 roku życia nie powinno w ogóle oglądać telewizji, a dzieci powyżej 2 roku życia – nie więcej niż 1–2 godziny dziennie, nie w sposób ciągły i pod nadzorem osób dorosłych.  Spędzanie dużej ilości czasu przed telewizorem bądź komputerem może wiązać się z różnymi zaburzeniami zachowania, a z uwagi na brak ruchu zwiększa też ryzyko otyłości.
 18. 18. Rola miejsc i instytucji publicznych w życiu małych dzieci  Poprzez obcowanie z innymi ludźmi, dzieci uczą się norm i zachowań społecznych, rozwijają swoje zainteresowania oraz nabywają kompetencje społeczne.  Samo dostarczenie stymulacji nie wystarczy, dzieci muszą wchodzić w interakcje z dorosłymi.  Bardzo dużo obszarów społecznych przyczynia się do rozwoju dzieci m.in. sfera życia związana ze zdrowiem i kulturą.
 19. 19. ZDROWIE  Jednym z pierwszych dorosłych, którego widuje dziecko jest zazwyczaj pediatra lub inny specjalista.  Bardzo ważne jest to, aby wybrać dla dziecka takiego lekarza, który stworzy z nim pewnego rodzaju więź. A w gabinecie taką przestrzeń i atmosferę, dzięki której dziecko będzie czuło się bezpiecznie. Podczas badania zapewni komfort psychiczny tłumacząc w sposób zrozumiały wszystkie czynności z tym związane oraz dając możliwość bycia blisko osoby znaczącej. Ważne jest to, aby po skończonym badaniu nagrodzić małego pacjenta poprzez pochwałę, czy drobny upominek.  Podczas pierwszych wizyt u pediatry, czy stomatologa, dziecko zdobywa zaufanie do tych specjalistów. Należałoby zadbać, więc o to, aby dziecko miało jednego stałego lekarza pierwszego kontaktu.
 20. 20. KULTURA  Od wczesnych lat dzieciństwa rodzice mogą wprowadzać dziecko w świat kultury, a nawet od okresu prenatalnego. Wskazane jest słuchanie z nim muzyki oraz czytanie książek, pomimo tego, że słowa czytane nie są dla niego zrozumiałe.  Muzyka stymuluje układ nerwowy i słuchowy. Rozwija również aktywną i twórczą wyobraźnię oraz uczy współdziałania z innymi ludźmi.  Pod koniec okresu niemowlęcego można wybrać się z dzieckiem na przykład do kina lub teatru, co jest preludium do wytworzenia u niego nawyku korzystania z dziedzictwa kultury.  Szczególną uwagę należy przykładać do pierwszych doświadczeń dziecka w danym obszarze. Jeśli ma być to przedstawienie teatralne to powinno być ono zaadresowane do najmłodszego widza.  Przed każdą wizytą w teatrze, czy też kinie należy przygotować dziecko, na to czego może się tam spodziewać.  Należy pamiętać, że nowe doświadczenia z perspektywy dziecka wyglądają całkiem inaczej niż oglądane oczami dorosłych.
 21. 21. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

×