Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

BIM Presentation at Helsinki Metropolia University at Applied Sciences (in Finnish)

837 Aufrufe

Veröffentlicht am

Taloteknisen suunnittelun tietomallit, kokemuksia tietomallintamisesta vuodelta 2014

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
 • Als Erste(r) kommentieren

BIM Presentation at Helsinki Metropolia University at Applied Sciences (in Finnish)

 1. 1. Talotekninen suunnittelu Tietomallit Metropolia, 28.11.2014 Tero Järvinen TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 2. 2. Granlund Oy Konsultointi • Talotekniikka • Kiinteistöjen ylläpito • Energia ja ympäristö Ohjelmistot • Manager– Kiinteistöjen ylläpito • RIUSKA – Energiasimuloinnit • BSPro – IFC middleware Numerot • ~515 henkilöä, 43 MEUR (2013) • T&K 3,5 MEUR / 41 Henkilötyövuotta Granlund Oy
 3. 3. Tietomallinnuksen tarve? • Tietomallinnukselle tulee olla määriteltynä joku tarve • Tilaamalla ”pelkästään” tietomallinnus aiheuttaa se suunnittelijoiden välillä epätietoisuutta – eri firmoissa asia käsitetään eri asioina. • Yhteinen ”kieli” puuttuu ilman tarkempaa speksiä TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 4. 4. Tietomallinnus = suunnittelu • Tietomallinnus ei ole nörttien, cad-piirtäjien, softantekijöiden yksinoikeus • Tietomallinnus on erilainen prosessi tuottaa suunnitelmia – mallinnus on jotain muuta kuin perinteisten piirustusten tuottamista • Jos halutaan vain piirustukset, kokonaisvaltaista tietomallinnusta ei kannata aloittaa • Tietomalli on suunnittelijan, työmaan ja tilaajan työkalu TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 5. 5. Mallinnus vaatii • Ammattitaitoa kaikilta osapuolilta (tilaaja, suunnittelijat, työmaa) • Yhteisen päämäärän, mitä kohti ollaan matkalla • Laajempaa yhteistyötä kuin mihin ollaan totuttu • Toisen ”tekemisen” ymmärtämistä • Asennemuutosta TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 6. 6. Talotekniikkaa käsittelevien YTV 2012 - osioiden keskeisten kohtien kertaus TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 7. 7. Tietomallipohjainen suunnittelu • Vaatimusten perusteella tavoitteet suunnittelulle Tavoitteet • Vaihtoehtoisia luonnoksia Ehdotus- ja Yleissuunnittelu • Valitun luonnoksen mallinnusToteutussuunnittelu • Rakentaminen mallin mukaisesti Rakentaminen • Tietomallin hyödyntäminenVastaanotto • Tietomallit ylläpidon apunaYlläpito Tavoitekulutus Sisäilmaolosuhteet Tilavaraukset Energiatehokkuus Verkostomallinnus Tasapainotus Yhdistelmämallit Tietosisältö Laitehyväksynnät Tietosisältö Palvelualuekaaviot Laitetietokannat TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 8. 8. TATE-mallin vaiheistus • Suunnittelunaikainen TATE-tietomallinnus jakautuu kahteen pääalueeseen: 1.Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaihe - Tilaajan vaatimusten selvittäminen - Laskennallista ja visuaalista tietoa päätöksenteon tueksi 2. Toteutussuunnitteluvaihe - Yleissuunnitteluvaiheen ratkaisujen toteutus koko kiinteistön kattavalla, rakentamiskelpoisella TATE-mallinnuksella TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 9. 9. • Vaatimukset / simuloinnit tavoitteiksi (Taulukkolaskenta / BIM) • Palvelualuekaaviot (CAD / BIM) • Tilojen varaus (keskustele arkkitehdin kanssa) • 2D-leikkaukset (CAD) • 3D-mallihuoneet tai –alue (CAD + Yhdistelmmallit) • Runkoverkostot (CAD + Yhdistelmmallit) TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen • TehtävätEhdotus- ja yleissuunnittelu
 10. 10. •2D-leikkaukset (CAD) •Verkostojen mallinnus (CAD + Yhdistelmämallit) •Sisäinen geometriatarkastus (Yhdistelmämallit) •Visualisoinnit (Yhdistelmämallit) TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen • TehtävätToteutussuunnittelu
 11. 11. TATE-tietomallinnus, verkostot Onnistunut luonnos- suunnittelu 2D-leikkausten tarkennukset Mallinnuksen aloitus Jatkuva omatarkastus (risteilyt) Verkostojen laskennat (tasapainotus, oikosulku jne.) Yhdistelmämallit työmaalle TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 12. 12. Talotekniikkasuunnittelijoiden kokemuksia YTV 2012-käytöstä rakennushankkeissa TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 13. 13. Yleisimmin esiin tulleet ongelmat TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen 2D-reikäpiirustusten tekotapa - Ratkaisu: SKOL ry:n prosessiohjeet, jossa väännetty asia rautalangasta Hankkeen vaiheistuksen sekavuudet. Suunnittelutarjous jätetty hankevaiheen / ehdotusvaiheen suunnittelusta, mutta tilaaja ja arkkitehti vaativat verkostomallinnusta (pääreittien “tarkkaa” mallinnusta, jotta nähdään tilantarpeet) - Ratkaisu: Tilaukset tehdään TATE12 –perusteella, noudatetaan YTV2012 vaatimuksia. Kunnioitetaan hankkeen vaiheistuksia / päätöksentekopisteitä Toteutusvaiheen tarkkuustasokysymykset. Vaaditaan täydellistä, 100% oikeassa sijainneissa olevia mallinnoksia TATE-verkostoista (mahdoton toteuttaa). Ei osata nähdä “Metsää puilta” - Ratkaisu: Ymmärretään, mitä tarkoittaa “Koordinoitu yhdistelmämalli” sekä “Toteutussuunnittelun talotekninen tietomalli ” (jonka tekee suunnittelija). Edellemainitut eivät ole sama asia kuin “Talotekniikan toteutusmalli” (jonka tulisi tehdä urakoitsija)
 14. 14. Yleisimmin esiin tulleet ongelmat TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Tietomalliselostusta ei tehdä. Tietomalliselostus on erinomainen työkälu kertoa, mikä on suunnittelijan näkemys mallin sisällöstä. Epäonnistunut toteutusvaiheen mallinnus. Pääreittien mallinnus tehty siten, että järjestelmät eivät ole asennettavissa Mitä tarkoittaa As-built –mallin tekeminen a) Tietosisällön osalta b) Geometriamuutosten osalta (punakynät) c) Molempien ym. tarkkuustason / laajuuden osalta Massaluetteloiden käyttö Miten tilaajat saadaan käyttämään massaluetteloita kohteissa, joissa tehdään toteutusvaiheen mallinnus ennen urakkatarjouskyselyjä?
 15. 15. Työmenetelmiä TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen • Älä laiskottele luonnosvaiheessa – onnistunut luonnossuunnittelu on edellytys onnistuneeseen verkostomallinnukseen • Ohjaa muiden osapuolten mallit sellaiseen valmiusasteeseen, että pystyt käyttämään niitä hyödyksi heti kun tarvitset niitä - Kerro arkkitehdille alakattolaitteiden sijainnit, älä odota että alakattopiirros ilmestyy jostain taikaiskusta - Varmista, että rakennemallissa on kuiluaukotukset, todelliset palkkikorot jne. kunnossa ennen toteutussuunnittelun aloitusta • Ole varovainen perusparannuskohteiden kanssa - Varmista, että muu suunnitteluryhmä ja projektinveto ymmärtää, että piilossa olevat rakenteet voivat olla yllätyksiä (vanhojen reikien sijainnit) - Varmista, että vanhan rakennuksen mittaus ”ei lähde käsistä”, eli että ei yritetä tehdä liian tarkaa mallinnusta. Kyseessä on kuitenkin aina vanha kohde, jota pitää osata tulkita tarpeen mukaisesti
 16. 16. TATE-Mallintaminen Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 • Ongelmia seuraa, jos TATE-suunnittelija ei tee töitään ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa • TATE:n tehtävä on varmistaa ja osoittaa, että vaaditut tilantarpeet tulee huomioonotetuksi RAK ja ARK mallissa. • TATE:n tehtäviin kuuluu paljon sellaista työtä, jota ei näy muille suunnitteluosapuolille (laskentaa, kaavioita, järjestelmien luomista, laitevaihtoehtojen teko…) Suunnitellaan ensiksi, sitten mallinnetaan
 17. 17. 2D ja 3D kuvien käsittely AutoCAD / CADS –pohjaisilla ohjelmistoilla TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen CAD järjestelmässä käytössä arkkitehdin 2D-pohja, sama pohja jota käytetään tulosteiden kanssa Navisworks –yhdistelmämalli näkyvissä toisessä monitorissa, jonka kautta tarkastellaan kokonaisuutta MagiCAD / CADS –mallista talletetaanaputiedosto Navisworksin käytettäväksi jonka jälkeen nähdään kokonaisuus Tehokkaaseen työskentelyyn tarvitaan kaksi näyttöä Kun tehdään YTV2012 vaatimalla tarkkuustasolla, pelkkä MagiCADin / CADSin käyttö ei riitä – AutoCAD / CADS on liian hidas yhteistoiminnalliseen 3D-suunnitteluun.
 18. 18. TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Yleistä: Miten CAD-tietomalli syntyy, henkilönäkökulma Mallintajille annettava tekniset edellytykset tietomallin rakentamiselle. Mallinnus aloitetaan vasta sitten, kun perussuunnittelu on tehty. Ei kuitenkaan odoteta, että ympäristö on “valmis” Jatkuva koulutus, kannustaminen Intohimomallien tekemiselle. Ylpeys onnistuneista mallinnoksista. Uskallettava asettaa itsensä haasteiden eteen. Otettava askelia, joiden vaikutusta ei välttämättä tiedä Ymmärrettävä,että tekee osakokonaisuutta. Otettava muut mallintajat huomioon.
 19. 19. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Yhdistelmämallit
 20. 20. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Yhdistelmämallin hyödyntäminen tietomallinnuksessa Arviolta vuonna ~2005 saatiin käyttöön toimivia ohjelmistoja, joilla voidaan luoda yhdistelmämalleja (Solibri / Navisworks) Yhdistelmämallit paljastivat haasteen taloteknisille suunnittelijoille – verkostojen ja johtoreittien mallinnukseen ja niiden sijaintitarkkuuteen tulee kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota. Yhdistelmämalli on armoton – sieltä näkee heti, onko verkostot ja johtoreitit mallinnettu siten, että ne ovat asennettavissa. Tietomallintamisessa palataan takaisin suunnittelun alkujuurille: ensin on rakennus suunniteltava, tehtävä tarvittavat leikkaukset LVIS/SPR – tekniikasta ja sen jälkeen aloitetaan mallinnus.
 21. 21. Yhdistelmämallit Toteutussuunnittelu • YTV2012 projekteissa mallit tullaan aina yhdistämään • Mallinnuksen geometrian tarkkuustaso: Vaatimusten henki on, että ”Rakennus tulee pystyä rakentamaan yhdistelmamallin perusteella. Pienet viistämiset ja törmäilyt sallitaan” • On huomioitava, että kun toteutussuunnittelua aletaan tehdä, tulee suunnittelijoiden heti perustaa kohteen yhdistelmämalli oman työn mahdollistamieksi • Oman yhdistelmämallin kautta varmistetaan, että kaikki mallintajat tekevät reititystä 2D-piirustusten / luonnosten perusteella. • Mallintajan tulee ottaa vastuu omasta tekemisestä! Jos tietoisesti mal- lintaa muiden suunnittelualojen ”läpi”, on yhdistelmämalli käyttökelvoton. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014
 22. 22. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Tietomallien käyttö työmaalla Kokemusta pääasiallisesti yhdistelmämallien käytöstä. Työmaata on kiinnostanut lähinnä risteilyt / reititykset, ei paineet, äänet tms. “matematiikka”. Ensimmäinen kysymys yhdistelmämalleja tarkasteltaessa: “Mikä on kanavan / kaapelihyllyn korko?” Yleisesti vastaanotto positiivista, joskin aloitus vaikeaa.
 23. 23. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Tietomallien käyttö työmaalla Yleisin tiedostomuoto yhdistelmämalleja käsiteltäessä on IFC Lähes kaikki käytetyimmät CAD-ohjelmistot pystyvät tuottamaan IFC-formaattia Teknisen yhdistelmämallien kokoamiseen tarkoitettuja ohjelmia on mm: - Solibri Model Checker - Autodesk Navisworks - Tekla BIMSight
 24. 24. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Tietomallien käyttö työmaalla Urakoitsijat käyttävät 3D-ohjelmistoja toimistossa ja tuovat työmaalle väritulosteita vaikeista paikoista
 25. 25. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Tietomallien käyttö työmaalla Malli / valokuva
 26. 26. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Tietomallien käyttö työmaalla YLIMPIEN PUTKIEN ERISTÄMINEN EI ONNISTUISI PUTKIMATTOALASKETTIINTYÖTILAN LISÄÄMISEKSI (Kalvo: Jyrki Maalahti / SRV Oy)
 27. 27. Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Tietomallien käyttö työmaalla Urakoitsijat todella katsovat mallia tarkkaan ja tekevät asennukset sen mukaisesti...
 28. 28. Yleisimmin esiin tulleet työmaaongelmat Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014 Toteutusvaiheen tarkkuustasokysymykset. Vaaditaan täydellistä, 100% oikeassa sijainneissa olevia mallinnoksia TATE- verkostoista (mahdoton toteuttaa). Ei osata tai haluta nähdä “Metsää puilta” Urakoitsijan lisälaskut Yhdistelmämalli on armoton, sieltä näkyy kaikki geometrian epätarkkuudet. Urakoitsija voi halutessaan heittäytyä erittäin hankalaksi ja aloittaa korjausten lisälaskutusten sillä perusteella, että “mallissa on risteilyja” Työnjohdon häviäminen työmaalta Kun ollaan tehty riittävän tarkka graafinen tietomalli, voi seurauksena olla se, että työnjohto häipyy muille työmaille – niissä tarvitaan enemmän hänen ongelmanratkaisutaitojaan Maalaisjärjen häviäminen tai uskallus käyttää sitä Kun yhdistelmämalli on riittävän tarkka, ei urakoitsija välttämättä uskalla tehdä omia ratkaisuja asennusteknisesti. Luotetaan tietomallin sisältöön sokeasti (esim. Venttiilikarojen asentaminen ylöspäin)
 29. 29. TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Työpajatoiminta
 30. 30. Työpajatoiminta, ”solmutyöskentely” TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Kuvat: Tietoa Finland Oy / RYM Oy, Model Nova
 31. 31. Solmutyöpajan prosessi • Solmutyöpaja tulee valmistella ja niiden tulokset tulee esittäää siten, että myös muut ymmärtävät mitä ollaan päätetty TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen •Tavoitteet, Agenda •Osallistujien päättäminen •Ulkopuolinen fasilitaattori? Valmistelukokous •Tehdään valmistelevat työt •Tutustutaan prosessiohjeisiin, varmistetaan ohjelmistojen / tekniikan toimivuus Oma valmistautuminen •Yhdessä tekeminen •Varmistetaan tavoitteet Solmutyöpaja 1 •Täydentävät työt •Tulosten esittäminen visuaalisesti Kotiläksyt • Tarvittaessa, jos työ jää kesken • Esim. tulosten julkaisu, yhdistetty formaatti Solmutyöpaja 2 … … 1-2h Arvioituja aikatauluja 4-8 h 3-8 h 3-5h 3-8h …
 32. 32. Yhteensovitustyöpajat eri suunnittelijoiden kesken • Ennen kun aloitetaan mallinnus, sopikaa työpajassa, miten se aiotaan suorittaa. • Tehkää itse se toimintamalli, miten aiotte edetä • Paikalla kaikki tarpeelliset osapuolet TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 33. 33. Yhteistyö Tietomallinnus,Tero Järvinen • Intensiiviset työpajat, jotka valmistavat ICE –työskentelyn aloittamiseen (ICE = Integrated Concurrent Engineering) Kuva: Tietoa Finland Oy / RYM Oy, Model Nova
 34. 34. Big Room TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 35. 35. Rantatunneli, Tampere Tero Järvinen / TOKA-projekti, Saimia, 04.09.2014
 36. 36. Tilaajan ja rakennuttajan rooli talotekniikkamallinnusprosessissa rakennushankkeen eri vaiheissa TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 37. 37. Rakennushankkeen kolme tukijalkaa TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Tavoitteet Luonnos Toteutus Rakentaminen Vastaanotto Ylläpito Sopimus Ajattelutapa Prosessi IPD Allianssi Partnering Tieto- mallinnusLean
 38. 38. TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Origin: DPR Construction inc.
 39. 39. Suunnittelu pitää tilata TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen • Taloteknistä suunnitteluatekevät konsulttitoimistot ovat yrityksiä, eivät yleishyödyllisiä yhdistyksiä tai hyväntekeväisyysorganisaatioita • Jotta yrityksen elinkaari on pitkä, tulee sen tehdä taloudellista voittoa • Toimintatapojajärkiperäistämällä pystytään tekemään työ ja lopputulos laadukkaammin, helpommin, nopeamminja taloudellisemmin • Suunnitteluntekee aina joku ihminen • Nykyiset, perinteiset sopimusmallitestävät innovatiivisuuden ja järkevientoimintatapojen käyttöönottamisen
 40. 40. Allianssi tai IPD TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen IPD = Integrated Project delivery Kuva: Saku Viita-Aho, DI-työ
 41. 41. Allianssin perustaminen / kehitysvaihe TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Kuva: Saku Viita-Aho, DI-työ
 42. 42. Rahallisen ”tuskan ja voiton” jakaminen TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Kuva: Saku Viita-Aho, DI-työ
 43. 43. Ei ole realistista olettaa, että kaikissa projekteissa olisi allianssi / IPD -sopimus TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Kuva: Saku Törrönen, DI-työ Yhteistoiminnallinen suunnittelu- ja ratkaisunhakumenettely onnistuu myös “normaaleissa” projekteissa Toimintatapana “Työpajatoiminta” RYM Oy PRE Model Nova –ryhmässä esiin nostettu työmenetelmä: “solmutyöskentely” Kootaan 1-2 päivän työpajaan kaikki se ammattitaito, joka yhden tavoitteen ratkaisemiseksi tarvitaan
 44. 44. Lean Construction • Yhdessä tekemistä • Ei etsitä syyllisiä • Ratkaistaan ongelmat yhteisvastuullisesti TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 45. 45. Lean –periaatteita suunnittelussa TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen • Tee niitä toimenpiteitä, joista asiakas on valmis maksamaan ja joita se tarvitsee • Tee se, minkä olet luvannut tehdä • Kehitä jatkuvasti omaa toimintaa, prosesseja • Käytä visuaalista ohjausta • Tee vaihtoehtoisia ratkaisumalleja • Aseta tavotteita ja vaatimuksia, järjestä niille seurantamenettelyt • Suosi päätöksiä pitkäntähtäimen suunnitelmalla, jopa lyhyentähtäimen kustannuksella • Kunnioita ihmisiä
 46. 46. Talotekniikkamallien hyödyntäminen rakennuksen ylläpitovaiheessa TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 47. 47. Missä menee raja tärkeän ja ”tarpeettoman” tiedon välillä? TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen
 48. 48. Mallien ylläpitoprosessi TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen IFC Tavoitteet Luonnos Toteutus Rakentaminen Vastaanotto Ylläpito Ohjelmistot: - IFC-yhteensopivat tietomalliohjelmistot Lisää tietoa: granlund.fi/Ylläpito
 49. 49. Tietomallit ylläpitoon Yleissuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentaminen Ylläpito Tilat/Palvelualueet Suunnittelijoiden tietomallinnus Ylläpidon vaatimukset tietomallintamiselle BIM ylläpidossa Huoltokirjakoordinaattori asettaa tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista Toteutumatie- tosisällön varmistus RakentamisorganisaatioRakentamisorganisaatio Ylläpito-organisaatio Ylläpidon tietomallisuunnitelma Seuranta Ylläpitotietojen siirtosuunnitelma Siirron organisointi ja käyttöönottokoulutus
 50. 50. TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen FM tiedon koti ei ole graafisessa tietomallissa • Ylläpidon tietomallia pitää ylläpitää • On olemassa päivittäisiä rutiineja sekä harvemmin tehtäviä päivityksiä • Päivittäinen FM-sovelluksen käyttäjä on eri henkilö, kuin esim. BIM-mallintaja
 51. 51. BIM ylläpidossa, esimerkki ohjelmallisesta toiminnasta TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Tehtävä: Laiteluettelo- ja huoltokirjatiedot graafisessa ympäristössä Ratkaisu: TATE-järjestelmämallin linkitys ylläpitojärjestelmään ”Case esitys”, esitettyä toimintatapaa ei ole teknisesti olemassa
 52. 52. Tietomallien käyttö ylläpidossa 1/2 TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Tavoitteet Luonnos Toteutus Rakentaminen Vastaanotto Ylläpito Ohjelmat Solibri simpleBIM Tehtävä: Muutamia tiloja pitää peruskorjata. Mitä teknisiä järjestelmiä saneerattaviin tiloihin kuuluu? Mikä on häiriölaajuus muiden tilojen toimintaan? Ratkaisu: Käytetään apuna yhdistelmämallia; yhdistetään IV-koneiden palvelualuekaavio sekä IV- suunnitelma Avataan rakennuksen IV-koneiden palvelualuemalli Klikataan tilaa, joka aiotaan saneerata. IV-järjestelmän palvelualue aktivoituu. Tämäkin tieto voi olla jo riittävä, mutta jos halutaan tietää enemmän... IFC ”Case esitys”, esitetty tapa teknisesti mahdollinen, ei tuotantokäytössä Katso myös: Sivu 2
 53. 53. Tietomallien käyttö ylläpidossa 2/2 TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Tavoitteet Luonnos Toteutus Rakentaminen Vastaanotto Ylläpito Ohjelmat Solibri simpleBIM IFC Aktivoidaan myös IV-suunnitelma, tarkennetaan valintaa yhteen kerrokseen... Tutkitaan, mihin muihin tiloihin kanavistot vaikuttavat • Tämä periaate soveltuu kaikkiin IFC- pohjaisiin suunnitelmiin, jotka ovat mallinnettu oikeaoppisesti • Esimerkkejä: • Jakokeskusalueet • Sairaalakaasut • Mikä tahansa alue, joka palvelee yhtä tai useampaa tilaa ”Case esitys”, esitetty tapa teknisesti mahdollinen, ei tuotantokäytössä Katso myös: Sivu 1
 54. 54. TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen BIM ylläpidossa, toteumamalli ja lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality) Huoltokohteiden havainnollistus, vikatiedon paikallistaminen tilassa / rakennuksessa Kuvat: VTT, Charles Woodward http://www.youtube.com/watch?v=uYFtYbqvoq0 Digispaces-projekti ”Case esitys”, prototyyppi toiminnallisuudesta olemassa
 55. 55. Mitä pitää tietää, kun halutaan tietomallit ylläpidon käyttöön? TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Ymmärrys siitä, ollaanko hakemassa3D-pohjaista dokumentointijärjestelmää vai Tietomallipohjaista ylläpitojärjestelmää Tietomallipohjaisia ylläpitojärjestelmiä ei ole olemassa (Suomessa, vuonna 2014, kirjoittajan oma mielipide) Ymmärrettävä mikä on ero “Teknisellä ylläpidolla” (laitteet), “Tilahallinnalla” (neliöt) ja “Johtamisen työkalulla” (eurot) Kun kohde tilataan viitaten YTV2012 –vaatimuksiin ja suunnittelun edetessä varmistetaan että hanke tehdään näiden vaatimusten perusteella, saadaan aikaiseksi Tekniseenja tilapohjaiseenylläpitoon soveltuvat IFC-tiedostot jokaiselta suunnittelualalta Tärkein IFC-tiedoston sisältö tietomallikäytön ensivaiheessa on tilaobjektit (IfcSpace) ja Palvelualueet (IfcZone) 3D-näkymät eivät ole ensisijainen käyttötarkoitus
 56. 56. TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Browser based MEP PLM software Under development: MEP PLM -System Schematic design Detailed Design Construction FM Spaces / Design Equipment Network Modeling Equipment approval Requirements BIM in FM Supervision Diagrams Service areas Simulations IFC Performance Metrix Network Balancing AsBuilt info PLM = Product Lifecycle Management FLM = Facility Lifecycle Management FLM BAS info
 57. 57. Meilahden potilastorni, 1.kerros TATE-tietomallinnus, Tero Järvinen Kiitos, kysymyksiä?

×