Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПЛОВДИВ, 20...
2
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
катедра „Мениджмънт и маркетннг”
Студентски изследователски форум
„П...
3
ПЛАН-ПРОГРАМА
за провеждане на студентски изследователски форум на тема „ПРОБЛЕМИ И
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ...
СЪДЪРЖАНИЕ
Атанас Кунчев - ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ” В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА ...
5
ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ” В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА
Атанас К...
6
единици, селищната мрежа, населените места и извънселищните територии със своите
технически, производствени и социални и...
7
Фиг. 2 Процент на капиталовите разходи за периода 2007-2013 по години
Източник: Общински план за развитие на Община Плов...
8
Анализът на структурата на капиталовите разходи по функции (съгласно Единната
бюджетна класификация) показва, че най-вис...
9
- Цел 5 Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и
интегрирането на ромите и бедните ет...
10
Фиг. 4 Дял на привлечените средства по оперативни програми
Източник: Общински план за развитие на Община Пловдив 2014-2...
11
Таблица 1 Проекти реализирани на територията на община Пловдив 2007-2013 (лв.)
№ Наименование на проект Бенефициент Общ...
12
„Интегриран план за градско развитие на Пловдив”
С решение на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално раз...
13
В рамките на проекта бяха извършени следните дейности:
- изграждане/възстановяване на алеи, тротоари и зони за пешеходц...
14
„ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град”
Община Пловдив изпълнява проект, с който да...
15
100 000 лв., а допълнителния финансов принос на Община Пловдив е над 1 300 000 лв.
Безвъзмездната финансова помощ по пр...
16
приоритетна област, посочена е преобладаващата им принадлежност към една от шестте
приоритетни области. Ориентирането н...
17
постигането на синергичен ефект и по-висока степен на въздействие върху
местното развитие.
 Междуобщинското сътрудниче...
18
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА ЗА МАРКЕТИНГОВО
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КИСЕЛИ МЛЕКА
Тихомира Радева
спец. „Управление на ...
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България

379 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Сборник Проблеми и перспективи за развитие на регионите в България

 1. 1. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПЛОВДИВ, 2016
 2. 2. 2 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ катедра „Мениджмънт и маркетннг” Студентски изследователски форум „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
 3. 3. 3 ПЛАН-ПРОГРАМА за провеждане на студентски изследователски форум на тема „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 13 октомври, 2016г., II аудитория на АУ Пловдив час автор тема на доклада 10:00- 10:15 Доц. д-р Теодор Радев откриване на форума 10:15- 10:30 Атанас Кунчев Оценка на прилагането на Оперативна програма „Регионално развитие” в Община Пловдив за периода 2007-2013г 10:30- 10:45 Димитрия Димитрова Регионално развитие на Община Хисаря в рамковия период 2007-2013 год. 10:45- 11:00 Тихомира Радева Използване на регионалните предимства за маркетингово позициониране на кисели млека 11:00- 11:15 Айсун Ибрям Демографски проблеми на община Смолян 11:15- 11:30 Георги Станков Проблеми и перспективи пред регионалното икономическо развитие на Община Велинград 11:30-11:45 кафе пауза 11:45- 12:00 Даниела Димитрова Възможности и перспективи за регионално икономическо развитие на примера на община Кърджали 12:00- 12:15 Биляна Карагеоргиева Стратегически цели и приоритети на община Раковски 12:15- 12:30 Жасмина Йозова Предизвикателства и перспективи пред развитието на малките общини по примера на Община Септември 12:30- 12:45 Благовест Ганчев Възможности за по-добро регионално развитие на Община Пазарджик 12:45- 13:00 Тодор Найденов Възможности за подобряване на регионалното развитие на Община Смолян чрез инфраструктурни проекти 13:00-13:30 обедна пауза 13:30- 13:45 Мария Петкова Ефективното използване на структурните фондове на ЕС в Община Чирпан 13:45- 14:00 Светослав Вълков Възможности за подобряване на регионалното развитие на Община Перник 14:00- 14:15 Елеонора Дикидис Стратегически цели на община Свиленград за периода 2014-2020 14:15- 14:30 Борислав Карамитев Трансгранично сътрудничество: фактори за регионално и локално развитие за Дунавски район 14:30- 14:45 Надежда Кирилова Възможности за балансирано развитие на регионите в р България 14:45- 15:00 Пламен Петров Състояние и потенциал за развитие на област Пловдив 15:00- 15:30 Доц. д-р Теодор Радев обобщение и закриване на форума ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ Атанас Кунчев Даниела Димитрова Тихомира Радева НАУЧНИ РЕДАКТОРИ Проф. д-р Нели Бенчева Проф. д-р Стела Тодорова Доц. д-р Керанка Недева Доц. д-р Теодор Радев
 4. 4. СЪДЪРЖАНИЕ Атанас Кунчев - ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г...................................................................3 Тихомира Радева - ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА ЗА МАРКЕТИНГОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КИСЕЛИ МЛЕКА.............................................................................................................16 Айсун Ибрям - ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН..................................................28 Даниела Димитрова - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ............................................36 Биляна Карагеоргиева - СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ...........................................................................................................................................................................44 Елеонора Дикидис - СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020............................................................................................................................................................................51 Борислав Карамитев - ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: ФАКТОРИ ЗА РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ДУНАВСКИ РАЙОН..............................................................................................56 Надежда Кирилова - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ..........................................................................................................................................................................60
 5. 5. 5 ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА Атанас Кунчев спец. „Управление на регионалното развитие” редовна форма на обучение Резюме Обект на теорията и практиката в регионалното развитие и в частност регионалното планиране се явява пространствената организация на страната, отделните териториални единици, селищната мрежа, населените места и извънселищните територии със своите технически, производствени и социални инфраструктури. Анализът на съвременната ситуация в общината описва отделните аспекти от общинското развитие и завършва с обобщени изводи, комбинация от съществуващи проблеми и налични потенциали. Статията има за цел да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Целта на оценката е не само да се открият направените грешки, но също и да се очертаят най-подходящите решения за бъдещите дейности и да се получи представа за полезността на политиката. Наблюдението и оценката не са и не могат да бъдат заместител на доброто управление, за да бъдат успешни е необходимо те да са плод на нуждата на управленския процес от информация. Когато се извършват правилно, наблюдението и оценката могат да служат като мотивационен инструмент и могат да насочат вниманието към постигане както на дългосрочните, така и на краткосрочните цели. Чрез наблюдението и оценката може да се осигури навременна информация за напредъка, и може да се спомогне за ранното установяване на слаби страни, които изискват коригиращи действия. Ключови думи: инфраструктура, развитие, ефективност, Пловдив Въведение Регионалното развитие е дейност при която се извършва планиране и управление на дейности като селищна мрежа, екологична и транспортна инфраструктура по социално- икономически райони. В научната литература съществува определение за регионално развитие, което е разписано в закон за регионално развитие: ”регионалното развитие е система от закони, наредби, правилници, които регламентират политиките на развитие на отделните райони в България, целта на нормативните документи е да се постигне устойчиво и балансирано развитие на страната”. В Закона за регионално развитие чл. 7 се съдържат стратегически документи, които се отнасят до общините, областите, районирането и за страната. В правилника за приложение на Закона за регионално развитие е посочен реда за разработване, приемане и изпълнение на стратегическите документи. Важна способност е, че тези документи обхващат плановия период на Европейския съюз който е с продължение 7 години. Същевременно правилника предвижда приемане на междинни оценки за изпълнение на стратегическите документи. Устройството на територията в дейност която планира развитието на определени селища. Регионалното развитие най-общо погледнато, има характер на интердисциплинарно научно познание, един синтез между икономическите, социални, географски, математически, технически, екологични и пространствено планови аспекти на урбанизирането, управлението, координацията и контрола на национално, регионално и локално ниво. Всички тези аспекти имат пряка връзка с локализацията на производствената и непроизводствени сфери, селищната мрежа и населените места, техническата, производствена и социална инфраструктури, ресурсната и пазарна осигуреност, екологическото равновесие, рационалното оползотворяване на извънселищните територии, управлението и самоуправлението на регионалните общности и обществото като цяло. Действията и инструментите, свързани с ускоряването на икономическия растеж, нивото на жизнения стандарт, преодоляването на регионалните диспропорции в териториалното стопанство и териториалното устройство, може да се определят като предмет на регионалното развитие. Обект на теорията и практиката в регионалното развитие и в частност регионалното планиране се явява пространствената организация на страната, отделните териториални
 6. 6. 6 единици, селищната мрежа, населените места и извънселищните територии със своите технически, производствени и социални инфраструктури. Икономическа характеристика на проектите по Оперативна програма Регионално развитие на Община Пловдив за периода 2007 – 2013 През оценявания период (2007-2013г.) община Пловдив е реализирала мащабна инвестиционна програма. По отчетни данни за годишното им изпълнение (източник годишни отчети за изпълнението на бюджета на община Пловдив) общият размер на програмата за капиталови инвестиции за периода 2007-2013г. е в размер на 260 895 хил. лв. Анализът на годишните програми за капиталови инвестиции по групи разходи показва, че с най-висок относителен дял (83%) са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (приблизително 220 млн.лв.), следвани от разходите за извършване на основен ремонт (15%). Разходите за придобиване на земя и нематериални дълготрайни активи са с еднакъв и нисък (едва 1%) дял от всички капиталови разходи през периода (виж фиг. 1). Фиг. 1 Извършени разходи за капиталови инвестиции в периода 2007-2013 Източник: Общински план за развитие на Община Пловдив 2014-2020 Средно за периода, преобладаващата част от приходите (55%) за покриване на разходите са с източник субсидии и целеви трансфери от Републикански бюджет. Останалите инвестиции са извършени за сметка на средства от бюджета на община Пловдив, извънбюджетни сметки и фондове и други източници. В началото на плановия период 2007- 2010г. дeлът на собствените средствата за финансиране на капиталовите разходи е по-голям отколкото в края на периода. Това е така поради факта, че след 2009г. държавата, респективно община Пловдив започна осезаемо да понася ефектите от глобалната финансова и икономическа криза от една страна и от друга страна след края на 2010г. в следствие на стартирането на оперативните програми, които имат за източник европейските структурни и инвестиционни фондове, общините започнаха да получават солиден финансов ресурс за публични инвестиции. Разглеждайки хронологията на извършените инвестиции в рамките на плановия период (видно от графиката по-долу), трябва да отбележим, че поради същите причини, които посочихме за източниците за капиталови инвестиции, относителния дял на инвестициите в началото и в края на плановия период е най-висок (виж фиг. 2). 15% 83% 1% 1% Извършени разходи за капиталови инвестиции в периода 2007-2013 г, по групи разходи Основен ремонт Придобиване на ДМА Придобиване на НДМА Придобиване на земя
 7. 7. 7 Фиг. 2 Процент на капиталовите разходи за периода 2007-2013 по години Източник: Общински план за развитие на Община Пловдив 2014-2020 След успешните 2007г. и 2008г., наблюдаваме рязко намаление на инвестициите през 2009г. и 2010г., като през 2011г. започва плавно нарастване за да достигне през 2013г. нивото от началото на периода. Това е особено характерно за придобиването на дълготрайни материални активи, докато кривата на разходите за извършване на основни ремонти следва друга логика – в годините когато имаме най – ниски равнища на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи имаме по-голяма дял на разходите за основни ремонти. Основния източник за финансиране на капиталовата програма са външни публични източници (централен бюджет, структурни и инвестиционни фондове) и собствени средства на общината, които в началото на периода имат по - висок структурен дял, но постепенно намаляват към края на периода. Този факт е показателен за увеличените възможности на администрацията за привличане на средства за подобряване на средата и качеството на живот в общината (виж фиг. 3). Фиг. 3 Структура на капиталовите разходи по функции Източник: Общински план за развитие на Община Пловдив 2014-2020 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Основен ремонт Придобиване на ДМА Придобиване на НДМА Продобиване на земя Общо за периода 2007 - 2013 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 Функция 5 Функция 6 Функция 7 Функция 8 Структура на капиталовите разходи по функции в периода 2007 - 2013 г
 8. 8. 8 Анализът на структурата на капиталовите разходи по функции (съгласно Единната бюджетна класификация) показва, че най-висок дял (43%) в рамките на плановия период, община Пловдив е инвестирала в дейности по Функция VІ – Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда, следвана от Функция VII Почивно дело, култура и религиозни дейности (20%) и Функция VIII Икономически дейности и услуги (18%). Такава насоченост на капиталовите инвестиции е логична и целесъобразна, с оглед на това, че тези функции са предимно общински (някои от тях, изцяло), докато останалите са в предимно за делегирани от държавата дейности или споделени такива. Такава споделена функция е Функция III Образование, в която общината Община Пловдив е инвестирала 12% от общия ресурс през плановия период, предимно за подобряване на енергийната ефективност на сградите (училища и детски градини) и подобряване на материално техническата база в сектора на образованието. В резултат на това, разходите за текуща поддръжка са намалени, което е довело до намалена тежест на оперативния бюджет на общината. Община Пловдив, състояща се единствено от едно населено място – гр. Пловдив, притежава и редица уникални характеристики, които в голяма степен предопределят функционалната структура на разходите. Анализът на функционалната структура на капиталовите инвестиции в рамките на плановия период показва (на фигурата по-горе), че е налице изместване на относителната тежест на инвестициите в края на плановия период. Чрез годишните си инвестиционни програми общината е подкрепила финансово дейности и проекти в сектора на образованието, където са санирани училища и детски градини, подобрена е материално-техническата база, подкрепяща провеждането на качествен учебен процес. Друга цел и насока на инвестиционната програма на общината е била подобряване на чистотата на града и екологичната обстановка като цяло, намаляване на загубите на питейна вода. За целта са финансирани реконструкции на канализационни мрежи в отделни квартали на града, изградени са нови и са подменени водопреносни мрежи. Във фокуса на инвестиционната програма на общината в рамките на оценявания период са били също така подобряването на инфраструктурата за спорт и отдих, подобряването на материалната база на социалните и здравни заведения, благоустрояването на градския център и отделни квартали на града. Доколкото общинския бюджет и в частност програмата за капиталови инвестиции, финансира дейности от публичен характер, то анализа му ни дава информация, която се отнася до инвестиции предимно в публична инфраструктура. Макар и определящи, тези инвестиции не покриват целия спектър от приоритети и цели за периода 2007-2013 г. Добрата общинска финансова политика изисква съобразяване на бюджетните цикли и практики с дългосрочните и средносрочни политики за развитие на общината. В условия на ограничена финансова самостоятелност на местните власти и недофинансиране на делегираните от държавата дейности е трудно да се осигури трайно обвързване на политиките за развитие с оперативните инструменти за провеждането на тези политики, какъвто е именно общинският бюджет. Въпреки това анализът показва, че община Пловдив е съумяла в немалка степен да постигне това. Инвестиционна програма на община Пловдив за периода 2007-2013г. Инвестиционната програма на община Пловдив за периода 2007-2013г. е финансирала проекти и дейности в рамките на всички четири приоритета и е допринесла за постигане в различна степен на следните цели в рамките на тези приоритети: Приоритет 1 Постигане на динамична конкурентноспособна икономика на основата на знанието - Цел 5 Постигане на атрактивен и проспериращ туризъм Приоритет 2 Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост - Цел 1 Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура Приоритет 3 Подобряване привлекателността и качеството на живот в Община Пловдив - Цел 1 Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда - Цел 2 Трайно подобряване на екологичната среда - Цел 4 Разширяване и подобряване на здравните услуги
 9. 9. 9 - Цел 5 Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града - Цел 6 Гарантиране на обществен ред и сигурност Приоритет 4 Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление - Цел 1 Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на Общината. Ефективността и ефикасността на вложените ресурси за всяка цел вероятно е различна, но е трудно да бъде измерена обективно, поради липсата на надеждна система от индикатори за наблюдение и оценка за периода 2007-2013 г. Наличните индикатори (предоставени от общинска администрация) в повечето от случаите са трудно измерими, липсват базови стойности на показателите, не е налична информация (официална статистическа или друга), която да позволи точното измерване на ефективността. Налице са индикатори за едва девет цели по три от приоритетите на плана. Част от тях (по наше мнение) са силно завишени или занижени и позоваването на тях при оценката би довело до напълно изкривена картина за изпълнението на плана и ефекта от неговото изпълнение. Като една от най-големите общини в България, община Пловдив е извършила значителни по обем инвестиции, които несъмнено са допринесли за подобряване на средата за живот и бизнес на територията на град Пловдив, като същевременно са повлияли и икономическото развитие на някои от съседните на Пловдив общини (Марица, Родопи, Куклен, Асеновград и др.) Ефективността на вложените ресурси вероятно може да бъде повишена при наличието на някои фактори, някои от тях външни, като: - Подобряване на процеса на администриране на действащите в страната оперативни програми; - По-голяма финансова автономност на местните власти; - По-добра макро среда за правене на бизнес; - Наличие на нагласа за сътрудничество между общини за реализация на общи проекти и общо предоставяне на услуги. От друга страна повишаването на капацитета на местната администрация, свързан с подобряване на процеса на планиране и изпълнение на политики за развитие, би насърчило процес на фокусиране на целите на развитието и осигурило постигането на синергичен ефект от вложените ресурси. Друг източник на информация за финансовия анализ на община Пловдив 2007-2013г. е Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. В информационната система за община Пловдив е налична информация за регистрирани общо 382 договора на обща стойност 259 745 хил.лв., на 290 бенефициента. Най-голяма финансова тежест имат три от проектите на община Пловдив по Оперативна програма „Регионално развитие”: Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив, Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив и Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекси в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД. Анализът на обработената информация показва, че Оперативна програма „Конкурентоспособност” притежава преобладаващ дял (59%) в общата структура на привлечените по оперативни програми средства. Видно, че местният бизнес е получил солидна подкрепа (не е налична информация в каква степен е търсена) от Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика” за технологична модернизация, внедряване на иновации в предприятията, зелена икономика и за въвеждане на международно признати стандарти. Това показва, че има висок интерес към схемите за финансиране и висока успеваемост (виж фиг. 4).
 10. 10. 10 Фиг. 4 Дял на привлечените средства по оперативни програми Източник: Общински план за развитие на Община Пловдив 2014-2020 В случая резултатът е осигурени средства за модернизация на производствените предприятия в общината, което несъмнено ще рефлектира и върху тяхната конкурентоспособност. Развитието на сектора на местната икономика в частност промишленост и услуги е важно с оглед на диверсификация на заетостта на работната сила и осигуряването на заетост на лица с инженерна, икономическа и друга висока квалификация. Също така, това би довело до намаляване на изтичането на високообразовани кадри към градски центрове с по- висока степен на икономическо и социално развитие. Тези инвестиции водят до постигане на следните цели: Приоритет 1 Постигане на динамична конкурентноспособна икономика на основата на знанието - Цел 1 Повишаване на конкурентоспособността на фирмите, работещи в секторите на промишлеността и услугите - Цел 2 Създаване на условия и насърчаване развитието на малки и средни предприятия - Цел 3 Развитие и усъвършенстване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на публични услуги и услуги за малки и средни предприятия - Цел 4 Повишаване качеството на човешкия капитал Анализ и оценка на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие” на община Пловдив за периода 2007 – 2013. Оперативна програма „Регионално развитие” с дял от 34% успеваемост от привлечените средства (виж фиг. 4), оказва сериозна подкрепа за изграждането на публичната инфраструктура в общината, като въздействието е най-силно върху приоритет 3 „Подобряване привлекателността и качеството на живот в Община Пловдив“ и най вече върху две от целите: Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда и Разширяване и подобряване на здравните услуги. За периода 2007 – 2013 община Пловдив е усвоила безвъзмездно 64 880 797,40 лв от проекти, в които организацията участва като бенефициент, като собствения и принос е 4 522 555,94 лв. Освен това на територията община Пловдив са реализирани четери проекта в които тя не е бенефициент, а именно Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив , Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване, Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център и „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – Пловдив. Стойността на тези проекти е в размер на 22 235 886 лв, с което общата стойност на проектите реализирани на територията на община Пловдив е 95 567 614,94 лв (виж табл. 1). 0% 34% 59% 7% 0% Дял на привлечените средства по Оперативни програми Околна среда Регионално развитие Конкурентоспособност Развитие на чов. Ресурси Административен капацитет
 11. 11. 11 Таблица 1 Проекти реализирани на територията на община Пловдив 2007-2013 (лв.) № Наименование на проект Бенефициент Обща стойност БФП Изплатени 1 “Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” Община Пловдив 4 859 235,74 4 859 235,74 4 859 235,74 2 Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив Министерство на културата 575 871,40 575 871,40 579 763,85 3 Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване. Университет по хранителни технологии 1 764 321,14 1 764 321,14 1 676 105,08 4 Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 2 214 110,51 2 180 661,55 2 057 462,88 5 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив Министерство на здравеопазването 22 681 583,45 22 340 857,40 22 340 850,29 6 Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата Община Пловдив 3 458 549,69 3 419 194,85 3 419 194,85 7 Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД Община Пловдив 9 606 076,74 5 772 261,75 5 772 261,75 8 Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив Община Пловдив 1 871 574,09 1 865 913,25 1 865 913,25 9 "Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг -L=550 м" Община Пловдив 1 222 674,09 1 222 674,09 1 161 540,39 10 "Интегриран план за градско развитие на Пловдив" Община Пловдив 817 240,31 817 240,31 776 378,29 11 Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив Община Пловдив 6 541 392,93 6 541 392,93 6 213 866,96 12 Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив Община Пловдив 39 108 753,02 39 108 753,02 39 108 753,02 13 Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град Община Пловдив 846 231,83 846 231,83 846 231,83 95 567 614,94 91 314 609,26 90 677 558,18 “Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” Проектът "Ремонт и реконструкция на училищни сгради в град Пловдив" е финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция/Лот 1: Ремонт и реконструкция на училище ЕГ "Иван Вазов", гр. Пловдив; 2. Обособена позиция/Лот 2: Ремонт и реконструкция на общежитие на училище ЕГ "Иван Вазов", гр. Пловдив; 3. Обособена позиция/Лот 3: Ремонт и реконструкция на училище СОУ "Димитър Матевски", гр. Пловдив; 4. Обособена позиция/Лот 4: Ремонт и реконструкция на училище МГ "Академик К.Попов", гр. Пловдив. Финансирането на проекта е на стойност 4 859 236 лв.
 12. 12. 12 „Интегриран план за градско развитие на Пловдив” С решение на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” от 2011 г. община Пловдив получава одобрение за финансиране на проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”, на обща стойност 998 415 лв. За проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив” от Оперативна програма „Регионално развитие” са усвоени 850 хил. лева. Целта на проекта е определяне зони за въздействие, в рамките на град Пловдив, целящи трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло. Чрез разработване на Интегриран план за градско развитие за съответните зони се цели осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции. "Социална инфраструктура - модел за добра грижа за децата" През 2013 г. е реализиран проект "Социална инфраструктура - модел за добра грижа за децата" по Оперативна програма „Регионално развитие” . Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на деца, настанени в Домове за деца с увреждания и Домове за медико-социални грижи за деца. Освен това проектът ще осигури възможност за закриване на домове за деца в страната. От друга страна ще доведе и до модернизиране на социалната инфраструктура в община Пловдив и създаване на нови по-модерни социални услуги, предоставяни на деца в риск. Реализацията му допринесе и за гарантиране равноправното положение на децата с увреждания, преодоляване на тяхната изолация и създаване на чувствителност сред населението към по-уязвимите групи от обществото. Така целите на проекта напълно се вписват в общата цел на програмата. Стойността на проекта е 3 419 195лв . „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“ По Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на общината се осъществява проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“ на стойност 44 307 хил. лева. Проектът включва реализиране на важни за развитието на града компоненти: - Въвеждане на система за управление на градския транспорт, включваща управление на автопарка, електронно таксуване и информационно обслужване на пътниците; - Изграждане на мрежи от велоалеи; - Подмяна на съществуващите светофарни уредби с нови, съвременни с по-високо качество. Реализирано е допълнително обезопасяване на пешеходните пътеки в града със соларна светлинна сигнализация „бягащ пешеходец” и звуков сигнал за незрящи граждани. „Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив“ По Оперативна програма „Регионално развитие” е осъществен проект „Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив“ на стойност 1 872 хил. лева. За цел е поставено да станат по-добри условията за отдих и да се възстановят зелени площи и паркове в 4 от шестте района на Пловдив, за да се осигури устойчива и екологична градска среда за едно по-високо качество на живот и с това като резултат да се разкрият и нови възможности за социално–икономическо развитие.Бенефициент е Община Пловдив. Одобрени бяха шест обекта в следните райони: - "Централен": благоустрояване на междублоково пространство на бул. "Шести септември" № 195-201 и площада на ул. "Генерал Скобелев"; - "Южен": пълно обновяване на парковете "Райчо Кирков" в кв. "Христо Ботев" и "Бели брези" в кв. "Въстанически"; - "Западен": благоустрояване и паркоустрояване на предблоковото пространство между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Бряст" - "Северен": възстановяване на зелената площ от южната страна на ул. "Напредък" в участъка на бул. "Васил Априлов" до Руския пазар – кв. "Тодор Каблешков";
 13. 13. 13 В рамките на проекта бяха извършени следните дейности: - изграждане/възстановяване на алеи, тротоари и зони за пешеходци, подобряване на достъпа на хора с увреждания; - монтиране на пейки и беседки; - обогатяване на зеленината, засаждане на нови видове цветя, храсти и дървета - въвеждане на енергоспестяващо алейно и парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността в парковете; - изграждане на нови детски площадки в зелените площи. „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ За проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ по същата програма са предназначени 14 235 хил. лева. Той се изпълнява по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие”, а общата му стойност е 11 098 749,91 лв. От тази сума 4 750 000,00 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 250 000 лева – задължителния финансов приност от Община Пловдив. По проекта е определено и допустимо допълнително финансиране от страна на общината в размер на 2 408 859,01 лв., предназначен за водните съоръжения – фонтани, езера и др. Дейностите са разделени в три процедури, същинското обновяване на градината е първата от тях. То ще включва възстановяването на Централния павилион от 1936г., в който се предполага, че в почивните дни е свирил военен оркестър. Според архивни фотоматериали и исторически сведения съоръжението е било разположено близо до българския павилион на изложението. Проектът предвижда през Централния павилион да се преминава свободно, под озеленена пергола във вид на арка. Цялостното архитектурно оформяне е подчинено на духа на Първото българско изложение от 1892г., което е и причина за създаването на парк „Цар Симеонова градина“. В онази епоха едно от основните изисквания било изложбените павилиони да бъдат разположени в градинска среда. Голямото езеро представя и съвсем нов и модерен мултимедиен аудио-видео спектакъл. С естествени павета е възстановена алейната мрежа около фонтана „Деметра“. В него и в останалите фонтани в градината водата се поддържа бистра благодарение на модерни пречиствателни инсталации. Основна реконструкция се извърши и на малките езера „Жабките”, които са разположени от двете страни на главната алея. Състоянието им не позволяваше пълнене и пречистване на воден обем. Езерото с рибките се сдоби с нова хидроизолационна система и специална пречиствателна инсталация, за да се създаде естествена среда за живот на различните видове риби. При езерото с мечката, което е в добро състояние и с изцяло подменена хидроизолация, проектът предвижда нова облицовка по бордовете, нова настилка около него, идентична с тази в предната част на съоръжението, с два нови къта за сядане „Корекция и подпорни стени на р. Марица” В началото на 2011г. по оперативна Оперативна програма „Регионално развитие” е одобрен за финансиране проект „Корекция и подпорни стени на р. Марица” на обща стойност 1 793 хил. лв. Общата цел е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, чрез превенция на риска от наводнения, както и да се подобри физическата среда на гр.Пловдив Чрез извършване на превантивна дейност за предотвратяване на наводненията ще бъдат намалени пораженията и отрицателното им влияние за сигурността на населението. По този начин ще бъде осигурено адекватно овладяване на потенциалните разрушителни природни стихии и надеждна защита на населението и инфраструктурата около коритото на р.Марица в градската част на Пловдив. Целта на интервенцията е да се ушири напречното сечение на реката чрез почистване и изграждане на подпорна стена на левия й бряг. Корекцията обхваща участъка от км 2+884 до км 3+434 на р.Марица. Проектираната подпорна стена на левия бряг е с дължина 550 м и корекция с оформяне на дъното на малкото речно корито. Обща стойност на допустими разходи – 1 793 141,10 лв от които Съфинансиране от ЕФРР – 1 524 169,93 лв. (85% от общите допустими разходи) и Съфинансиране от националния бюджет- 179 314,11 лв. – (10% от общите допустими разходи) както и Задължителен финансов принос на бенефициента община Пловдив – 89 657,06 лв. (5% от общите допустими разходи)
 14. 14. 14 „ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” Община Пловдив изпълнява проект, с който да придобие пълна проектна готовност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020 на обекти от градската среда и образователна инфраструктура. Проектът е „ПЛОВДИВ през 2014- 2020г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане капацитет на бенефициентите” по схема да предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”. Бенефициент е Община Пловдив. Този проект цели подобряване на жизнената среда в Пловдив чрез кандидатстване с готови инвестиционни проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Реализацията му е свързана с пълната степен на проектна готовност на обекти от градска среда и от образователната инфраструктура, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. С тях Община Пловдив ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линията на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020г. В първата част на проекта основните дейности са свързани с изработване на работни инвестиционни проекти за обекти от образователна инфраструктура. Те предвиждат: Изграждане на нова детска градина на ул.„Богомил”, кв.10 по плана на Гладно поле и основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на: ЦДГ „Перуника”; СОУ „Любен Каравелов” – сграда 1 и сграда 2; ЦДГ „Снежанка”; ДЯ „Детски смях”. Втората част предвижда изработване на работни инвестиционни проекти за обекти от градска среда, които предвиждат благоустрояване на междублокови пространства, реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на обекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, находящи се в Първа градска част – Юг и Първа градска част – Север. Осигуряването на това стратегическо планиране има за цел подобряването на градската среда и образователната инфраструктура и осигуряването на предпоставки за устойчиво развитие на града ни, заслужено спечелил титлата Европейска столица на културата 2019. „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД „КОЦ – Пловдив” ЕООД е включен в оперативна програма „ Регионално развитие” 2007- 2013г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по схема „Подкрепа за реконструкция (обновяване и оборудване) на общински лечебни заведения в градските агломерации”. В рамките на проекта бяха изградени бункери за две лъчетерапевтични уредби, компютърен томограф – симулатор, рентгенов симулатор, както и необходимите помещения за допълнителните устройства и апаратури, с обща разгърната площ 1592 кв. м. Бяха създадени оптимални условия за инсталиране на новата апаратура, както и качествени условия за провеждане на терапията на пациентите и работата на медицинския персонал, в т.ч и на подходящи условия за достъп на хора с увреждания. Новият модерен лъчетерапевтичен комплекс се намира във II база на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – бул. „Ал. Стамболийски” № 2 А. Успешно бе реализирана основната цел на проекта – осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, която да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ. Осъществените строително монтажни работи, модернизация и реконструкция на сградния фонд и закупуването на ново оборудване осигурява условия за извършване на дейността в болницата на най-съвременно ниво, което има отношение, както към пациентите, така и към персонала. Така се постига максимален лечебен ефект, който съчетан с подобряване предоставените условия за престой в болничното заведение, води в най-голяма степен до положителен краен резултат. Проектът позволи изравняване нивото на материална база на Комплексен онкологичен център – Пловдив със съвременните изисквания на Европейския съюз, нормите за проектиране на болнични заведения в Република България и Националните медицински стандарти. Общата стойност на проекта за изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД е в размер на над 10 300 000 лв. Задължителния собствен принос на Община Пловдив е в размер на над 3
 15. 15. 15 100 000 лв., а допълнителния финансов принос на Община Пловдив е над 1 300 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на близо 6 000 000 лв., от които съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер на малко над 5 000 000 лв. и съфинансиране от националния бюджет – около 883 000 лева. „Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив” Общо изплатени средства – 579 764 лв от които 489 491лв финансиране от ЕС и 86 381 национално съфинансиране. Общата цел на проектното предложение е модернизация на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив и превръщането му в подходящ и ефективен културен център, допринасящ за развитието на градския ареал Целите на проекта са Икономия на енергия от обновяване на страдите , Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) , Подобрена инфраструктура в сферата на културата и Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура „Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване” Осъществява се с финансовата подкрепа на „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд на регионално развитие”. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция1.1.: „Социална инфраструктура”, BG161PО001/1.1.-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”. Целта на проекта е подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в Университета по хранителни технологии – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите, модернизиране на библиотеката и осигуряване на равен достъп до образование на хора в неравностойно положение. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 764 321 лв от които 1 499 673 лв Европейско финансиране и 264 648 национално финансиране. Проекта приключва на 05.09.2012. „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център” Целите на проекта са повишаване качеството на обучение и подобряване на образователната инфраструктура в Медицински университет – Пловдив чрез модернизация на Библиотечно-информационния център, изграждане на достъпна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Учебен корпус на Медицински колеж, Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt), Икономия на енергия от обновяване на страдите, Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура, Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура и Подобрена образователна инфраструктура (РЗП). Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 180 662 лв В т.ч. Финансиране от ЕС - 1 853 570 и Национално финансиране - 327 091 лв. УМБАЛ "Свети Георги" Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 22 932 682,82 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 19 197 025, 47 лв. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на министерството на здравеопазването, по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации", финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013 г. Заключение Дефинираните и включените в състава на Оперативна програма Регионално развитие проекти принадлежат към определена мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на редица проекти и техния принос към повече от една
 16. 16. 16 приоритетна област, посочена е преобладаващата им принадлежност към една от шестте приоритетни области. Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради търсенето на рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на финансовите ресурси. Ограничен брой проекти не са съотнесени към конкретна мярка, но съобразно тематичната им насоченост са включени към проектите на отделните области за въздействие. В единство с останалите инструменти, Оперативна програма „Регионално развитие” определя начините за разпределение на наличните и потенциалните времеви, финансови и организационни ресурси. Същността на програмата е обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на формулираните мерки от обхвата на приоритетните области. Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна финансова стойност и източник на финансиране за проектите, идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел. Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на реализирането им. Планираната система от индикатори за наблюдение осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване. Избраните цели са взаимносвързани и взаимно подкрепящи се. За периода 2007 – 2013 община Пловдив е усвоила безвъзмездно 64 880 797,40 лв от проекти, в които организацията участва като бенефициент, като собствения и принос е 4 522 555,94 лв. Освен това на територията община Пловдив са реализирани четери проекта в които тя не е бенефициент. Стойността на тези проекти е в размер на 22 235 886 лв, с което общата стойност на проектите реализирани на територията на община Пловдив е 95 567 614,94 лв. Немалка част от проектите, се изпълняват и през 2014 и 2015 г. Това са важни инфраструктурни проекти, които доведоха до значима промяна в качеството на средата за живот и бизнес на територията на община Пловдив. Такива например са проектите за „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив” и „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие”. Извън формалната оценка на базата на сравнения може да се направи извод, че отчетените данни показват сравнително висока степен на усвояване на финансов ресурс в периода 2007-2013г., което показва доброто ниво на административен капацитет на община Пловдив по отношение на програмите за развитие. Оценката на ефективността и ефикасността на вложените ресурси за постигане на целите, извършена на база на информацията от годишните капиталови програми на община Пловдив, данните от общинска администрация за изпълнените проекти, информация от информационната система за управление и наблюдение и други източници, отчита много и успешно изпълнени проекти без да може да измери точно тяхната ефикасност, поради отсъствието на предварително определени планови стойности на индикаторите. Налице е относително висока степен на удовлетворение от постигнатите резултати сред широк кръг от местните заинтересовани страни, които подкрепят усилията на общината в процеса на местно развитие На базата на извършената оценка и направените изводи, могат да бъдат направени следните препоръки, които да бъдат отчетени при подготовката на общински стратегически документи за бъдещ програмен период, както и да подобрят процеса на тяхното наблюдение и изпълнение:  Извеждане на ясна и добре структурирана стратегическа рамка с немного на брой и недублиращи се цели, би повишило значително качеството на бъдещите стратегически документи.  Във фокуса на политиката за развитие на местната власт в периода 2014-2020, освен приоритетите идентифицирани на национално ниво и включени за финансиране в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове следва в по-голяма степен да намерят място и отражение, специфични местни проблеми и потребности, които трябва да бъдат решавани с национални или общински финансови инструменти.  Доизграждането на техническата инфраструктура следва да продължи, като обаче следва да се търси интегритет между отделните инвестиции с цел
 17. 17. 17 постигането на синергичен ефект и по-висока степен на въздействие върху местното развитие.  Междуобщинското сътрудничеството следва да се използва по-активно, като възможност за повишаване на ефективността на влаганите ресурси.  Въвличането на младите хора в процесите на взимането на решения на местно ниво, адресиране на техните проблеми и нужди в местните стратегически документи, в.т. и в общинския план за развитие, ще бъде знаково за тяхното реално приобщаване в живота на местната общност. Литература 1. БАН. Физическа и социално-икономическа география на България. С., ФорКом, 2002. 2. Географски терминологичен речник. С., Академично издателствоПроф. Марин Дринов, 2011. 3. Георгиев, Л. Регионални и общински несъответствия. С., НБУ, 2012. 4. Петров, А. България: Райони, области, общини. Енциклопедия. С., Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2010. 5. Петров, К. Проблемни аспекти при формиране на регионалната политика на България. // Геополитика. С., 2014, бр.3, с.25-28. 6. Петров, К. Геоикономически анализи. С., Авангард Прима, 2009,с.33-55. 7. Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на Европейския континент. Европейска конференция на министрите, отговарящи за териториалното устройство, Хановер 7-8.09.2000. 8. Славейков, П.България – райони, области, общини. С., Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2012. 9. Станимирова, М. Комасацията в селските райони на България. Варна, ГЕА Принт, 2009. 10. Статистически годишник. С., НСИ, Образование и наука, 2013. 11. Статистически годишник. Районите, областите и общините – 2014. С., НСИ, Образование и наука, 2015.Стратегия за развитие на Южен централен район 2011– 2013г. 12. Съвет на Европа, Европейска харта за местното самоуправление: И други европейски харти за ролята и отговорностите на местните и регионалните самоуправления. С., Фондация за реформа в местното самоуправление, 2003. 13. Съвет на Европа. Конгрес на местните и регионалните власти в Европа. Страсбург, 1992. 14. Съвременни проблеми на регионалното развитие. Събрани статии. // Scientific Journal “Economics and Finance” и АУ – Пловдив, 2014, Том1. Интернет ресурси 1. http://umispublic.government.bg 2. http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_bg.htm 3. http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/themes/rural-development/ 4. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135466072 5. http://old.europe.bg/htmls/google.php 6. http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika.aspx 7. http://2020.europe.bg/ 8. http://www.fermer.bg 9. http://bgconv.com
 18. 18. 18 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА ЗА МАРКЕТИНГОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КИСЕЛИ МЛЕКА Тихомира Радева спец. „Управление на регионалното развитие” задочна форма на обучение Резюме Българският пазар на кисело мляко е наситен с предлагане, а конкуренцията е ожесточена. Като отговор на тези предизвикателства фирмите-производители търсят онзи елемент, който да ги отличи на пазара и да даде гаранции на потребителя относно качеството на продукта, който потребява. Използването на регионалните предимства при позиционирането на продукта дава възможност на бизнеса да приложи регионалния маркетинг в управлението на своята дейност. Регионалният маркетинг, се фокусира върху специфичните елементи на даден регион или населено място. Това включва използването на всички териториални фактори, които могат да спомагнат за успешното навлизане на пазара и за насърчаване на търсенето на продукти от съответния регион. Регионалният маркетинг се счита за полезен аспект на маркетинга, чрез който се доставя стойност на потребителя по начин който гарантира уникалността на продукта. Маркетинговият мениджър трябва да избере онези териториални характеристики, които имат важно значение за потребителския избор на кисели млека. По този начин регионалните предимства могат да осигурят стойност във фирмената дейност. Целта на статията е да се установят основните елементи използвани за маркетинговото позициониране на пазара на кисели млека. Обект на изследване са 20 -те най-големи фирми производители на млечни продукти. При позиционирането на пазара на кисело мляко, производителите използват местните културни традиции, подходящите условия за производство на кисело мляко и добрата локация на производствената база. Тези регионални предимства намират израз в използваните имена като търговски марки, естетическото оформяне на опаковките на продуктите, съдържанието и акцента в комуникацията с потребителите, както и при организацията на дистрибуционната дейност на фирмите. По този начин се създават фирмени конкурентни предимства, които не могат да се копират от конкурентите. Ключови думи: позициониране, стратегия, кисело мляко, регионални, предимства Позициониране на фирмен продукт В речника на рекламните термини на издателство „Айрес Прес” 1 позиционирането е дефинирано като „изкуството и науката за напасване на продукта или услугата към един или повече сегменти от целевия пазар, така че да бъде възприет като значително различен от неговите конкуренти”. Екипът на Роджър Керин идентифицира продуктовото позициониране с „мястото, което офертата заема в съзнанието на потребителите въз основа на важните характеристики и в сравнение с конкурентните оферти” 2 . Друго определение дадено от Гари Лилиан и екип гласи: „Позиционирането е набор от стратегии, които фирмата развива, за да диференцира своята оферта в съзнанието на потребителите от целевия пазар. Позиционирането е успешно, ако офертата завоюва отделна, важна и устойчива позиция в съзнанието на потребителите от целевия пазар”. 3 Внимание заслужават и разсъжденията на М. Портър за стратегическото позициониране: „Стратегическото позициониране има за цел да 1 Андонов, Ст., Маркетингово позициониране. Изток запад. 2014, стр. 51 цит от Ayer’s Dictionary of Advertisement. Philadelphia 1976 2 Андонов, Ст., Маркетингово позициониране. Изток запад. 2014, стр. 51 цит от Roger, K., E. Berkowitz, St. Hartle, W. Rudelius. Marketing 7th edition. Irwin. 2007 3 Андонов, Ст., Маркетингово позициониране. Изток запад. 2014, стр. 52 цит от Lilien, G. L., A. Rangaswamy, A. De Bruyn. Principles of marketing engineering. Trafford publishing. 2007

×