SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 42
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1.
Aan zon en maan een mensengroet
met onze wens: houdt goede moed!
Schijn over allen, goed en kwaad,
totdat de hemel opengaat.
2.
Aan storm en wind klinkt nu de vraag:
waai goede geest naar ons vandaag.
Til weg van ons met grote kracht
de hebzucht alle man en macht.
3.
Aan alle water om ons heen:
verzoek om wat gestorven scheen
opnieuw te wassen, schoon te slaan
en als herboren op doen staan.
4.
Aan alle wolken hoog en laag
dit lied om regen voor vandaag:
stort over mensen hart en geest,
opdat hier ooit de vrede heerst.
5.
Aan haar die leeft in eeuwigheid:
dat Zij ons brengt gerechtigheid.
Dat zij de deur geopend vindt,
dat Zij ons kent en zegt: 'mijn kind'
((janvanopbergen/peterbiesbrouck)
(Taizé)
(Taizé)
I k g e l o o f i n G o d d e V a d e r ,
o n z e V a d e r , o n z e H e e r
d i e d e h e m e l e n d e a a r d e ,
d i e o o k m i j g e s c h a p e n h e e f t
I k g e l o o f i n G o d d e V a d e r ,
H e m z i j g l o r i e , l o f e n e e r
I k g e l o o f i n J e z u s C h r i s t u s , Z o o n v a n G o d e n M e n s e n z o o n ,
d i e , v e r r e z e n u i t d e d o d e n ,
o n s b e v r i j d t u i t a l l e d o o d .
I k g e l o o f i n J e z u s C h r i s t u s : l e v e n d W o o r d e n l e v e n d B r o o d .
I k g e l o o f d a t G o d d o o r J e z u s
o n s z i j n G e e s t g e z o n d e n h e e f t ,
d i e o n s v r e u g d e , l i c h t e n w a r m t e , d i e o n s k r a c h t e n l i e f d e g e e f t .
I k g e l o o f i n G o d d e H e l p e r :
G e e s t d i e l e v e n d i n m i j l e e f t .
(onbekend / Gauntlett H.J. )
Ik geloof dat God zijn Liefde voort laat leven in zijn kerk.
Wereldwijd werkt zijn genade in elk dienend mensenwerk.
Ik geloof dat ik ook kerk ben, door de doop daartoe gemerkt.
Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open
(PrinsSieds/LöwenthalTom)
Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd
toen Hij in een ver verleden werd geboren ver van hier,
(al.) Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van David en Basteba
zoon van Ruth en zoon van Boaz, zoon van Juda en van Tamar,
zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven,
levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten,
die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik
als een dode die niet dood is, als een levende geliefde
die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen,
helpman reisgenoot en broeder van de allerminste mensen.
die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek
mensen aantrok en bezielde hen verzoende met elkaar
die niet steil en ongenaakbaar niet hooghartig als een heerser
maar in knechtsgestalte leefde die zijn leven voor zijn vrienden
(vz.) prijsgaf, door een vriend verraden,
die getergd tot op het kruis, voor zijn vijand heeft gebeden
die van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf.
(...) [consecratie]
(al.) die gestrooid is in de akker, als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood
die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden
om in mensen, mens te worden die verborgen in zijn God
onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen
die ons groet vanuit zijn verte die ons aankijkt van dichtbij
als een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier en noem ik
en beveel Hem bij je aan als een levende geliefde
(vz.) als de mens die naast je is.
(HuubOosterhuis/BernardHuijbers)
Dona la pace Signore,
a chi confida in te,
Dona, dona la pace Signore,
dona la pace
Geef ons Uw vrede,
geef vrede aan wie op U vertrouwt.
Geef ons Uw vrede, geef vrede.
1.
Nu wij uiteen gaan,
vragen wij God
ga met uw licht
voor ons uit.
Nu wij uiteengaan
wens ik jou toe:
Ga met God
Vaya con Dios
en à Dieu
2.
Voor wie ons lief zijn
vragen wij God:
ga met uw licht
vóór hen uit!
Al onze vrienden
wensen wij vrede:
3.
Voor alle mensen
in deze stad:
Vrede en goeds
in elk huis!
Voor alwie kwamen
onder dit dak:
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht
voor hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede:
3. Voor alle mensen in deze kerk: Vrede en goeds
in je huis! Voor al wie kwamen onder dit dak
(deVriesSytze/WinterChristiaan)
Storm op het meer (B12)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)
Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)
Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)Ten Bos
 
Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)
Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)
Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)Ten Bos
 
Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)
Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)
Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)Ten Bos
 
Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)
Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)
Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)Ten Bos
 
O.L.H. Hemelvaart 2016
O.L.H. Hemelvaart 2016O.L.H. Hemelvaart 2016
O.L.H. Hemelvaart 2016Ten Bos
 
Eenheid (zevende paaszondag C)
Eenheid (zevende paaszondag C)Eenheid (zevende paaszondag C)
Eenheid (zevende paaszondag C)Ten Bos
 
Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)
Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)
Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)Ten Bos
 
Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)
Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)
Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)Ten Bos
 
Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)
Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)
Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)Ten Bos
 
Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)
Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)
Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)Ten Bos
 
De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)
De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)
De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)Ten Bos
 
Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)
Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)
Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)Ten Bos
 
Je leven winnen… (A22)
Je leven winnen… (A22) Je leven winnen… (A22)
Je leven winnen… (A22) Ten Bos
 
Jezus en Johannes de Doper (A02)
Jezus en Johannes de Doper (A02)Jezus en Johannes de Doper (A02)
Jezus en Johannes de Doper (A02)Ten Bos
 
Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)
Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)
Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)Ten Bos
 
God Bemint mij (A30 2017)
God Bemint mij (A30 2017)God Bemint mij (A30 2017)
God Bemint mij (A30 2017)Ten Bos
 
Geen Woorden maar Daden A31 2017)
Geen Woorden maar Daden A31 2017)Geen Woorden maar Daden A31 2017)
Geen Woorden maar Daden A31 2017)Ten Bos
 
Heb je vijanden lief (A07)
Heb je vijanden lief (A07)Heb je vijanden lief (A07)
Heb je vijanden lief (A07)Ten Bos
 
De smalle deur (C21 2019)
De smalle deur (C21 2019)De smalle deur (C21 2019)
De smalle deur (C21 2019)Ten Bos
 
Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)
Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)
Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)Ten Bos
 

Was ist angesagt? (20)

Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)
Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)
Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)
 
Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)
Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)
Getuigen van Jezus Woord (B26 2018)
 
Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)
Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)
Mijn vrede geef ik jullie (6de Paaszondag C)
 
Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)
Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)
Het Rijk Gods is als een Mosterdboom (27ste zondag C)
 
O.L.H. Hemelvaart 2016
O.L.H. Hemelvaart 2016O.L.H. Hemelvaart 2016
O.L.H. Hemelvaart 2016
 
Eenheid (zevende paaszondag C)
Eenheid (zevende paaszondag C)Eenheid (zevende paaszondag C)
Eenheid (zevende paaszondag C)
 
Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)
Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)
Doof zijn (23ste zondag door het jaar B)
 
Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)
Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)
Dromend van Jouw lente... (Allerheiligen 2016)
 
Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)
Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)
Thomas (eerste zondag na Pasen • C 2019)
 
Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)
Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)
Genezing van de niet-horende zonder woorden (B23 2018)
 
De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)
De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)
De sleutels van het koninkrijk (A21 2017)
 
Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)
Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)
Tot zeven maal zeventig maal (A24 2017)
 
Je leven winnen… (A22)
Je leven winnen… (A22) Je leven winnen… (A22)
Je leven winnen… (A22)
 
Jezus en Johannes de Doper (A02)
Jezus en Johannes de Doper (A02)Jezus en Johannes de Doper (A02)
Jezus en Johannes de Doper (A02)
 
Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)
Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)
Jezus volgen (B21ste zondag door het jaar)
 
God Bemint mij (A30 2017)
God Bemint mij (A30 2017)God Bemint mij (A30 2017)
God Bemint mij (A30 2017)
 
Geen Woorden maar Daden A31 2017)
Geen Woorden maar Daden A31 2017)Geen Woorden maar Daden A31 2017)
Geen Woorden maar Daden A31 2017)
 
Heb je vijanden lief (A07)
Heb je vijanden lief (A07)Heb je vijanden lief (A07)
Heb je vijanden lief (A07)
 
De smalle deur (C21 2019)
De smalle deur (C21 2019)De smalle deur (C21 2019)
De smalle deur (C21 2019)
 
Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)
Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)
Missiezondag en Jubileumviering Dom Modest van Assche (Ten Bos)
 

Ähnlich wie Storm op het meer (B12)

Een God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoek
Een God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoekEen God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoek
Een God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoekTen Bos
 
Met je hart dicht bij God (B22 2018)
Met je hart dicht bij God (B22 2018) Met je hart dicht bij God (B22 2018)
Met je hart dicht bij God (B22 2018) Ten Bos
 
Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)
Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)
Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)Ten Bos
 
Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)
Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)
Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)Ten Bos
 
C16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptx
C16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptxC16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptx
C16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptxTen Bos
 
Driekoningen (B) 2014
Driekoningen (B) 2014Driekoningen (B) 2014
Driekoningen (B) 2014Ten Bos
 
Driekoningen Ten Bos 2020)
Driekoningen Ten Bos 2020)Driekoningen Ten Bos 2020)
Driekoningen Ten Bos 2020)Ten Bos
 
rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)
rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)
rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)Ten Bos
 
Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )
Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )
Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )Ten Bos
 
Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...
Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...
Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...Ten Bos
 
Het levende brood (B20 zondag door het jaar)
Het levende brood (B20 zondag door het jaar)Het levende brood (B20 zondag door het jaar)
Het levende brood (B20 zondag door het jaar)Ten Bos
 
Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)
Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)
Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)Ten Bos
 
Echte reinheid begint bij God (B22 2021)
Echte reinheid begint bij God (B22 2021)Echte reinheid begint bij God (B22 2021)
Echte reinheid begint bij God (B22 2021)Ten Bos
 
Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)
Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)
Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)Ten Bos
 
Durven vragen. Het onzevader (C17)
Durven vragen. Het onzevader (C17)Durven vragen. Het onzevader (C17)
Durven vragen. Het onzevader (C17)Ten Bos
 
Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)
Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)
Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)Ten Bos
 
‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)
‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)
‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)Ten Bos
 
De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)
De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)
De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)Ten Bos
 
Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)
Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)
Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)Ten Bos
 
Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)
Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)
Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)Ten Bos
 

Ähnlich wie Storm op het meer (B12) (20)

Een God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoek
Een God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoekEen God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoek
Een God van Levenden (C32) & Sint Maarten op bezoek
 
Met je hart dicht bij God (B22 2018)
Met je hart dicht bij God (B22 2018) Met je hart dicht bij God (B22 2018)
Met je hart dicht bij God (B22 2018)
 
Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)
Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)
Onreinde handen (B22ste zondag door het jaar)
 
Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)
Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)
Wie zegt Gij dat ik ben? (B24ste zondag door het jaar)
 
C16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptx
C16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptxC16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptx
C16_2022_GastvrijZijn_MariaMartha.pptx
 
Driekoningen (B) 2014
Driekoningen (B) 2014Driekoningen (B) 2014
Driekoningen (B) 2014
 
Driekoningen Ten Bos 2020)
Driekoningen Ten Bos 2020)Driekoningen Ten Bos 2020)
Driekoningen Ten Bos 2020)
 
rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)
rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)
rEVOLutie van Liefde. Wie zegt Gij dat ik ben? (B24 2021)
 
Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )
Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )
Wees Waakzaam. (C19 2022 Ten Bos )
 
Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...
Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...
Een nieuwe stad van vrede ♦ zesde Paaszondag C (Erembodegem Ten Bos, HopParoc...
 
Het levende brood (B20 zondag door het jaar)
Het levende brood (B20 zondag door het jaar)Het levende brood (B20 zondag door het jaar)
Het levende brood (B20 zondag door het jaar)
 
Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)
Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)
Twee aan twee - 4ing Woord en Brood(B15 2018)
 
Echte reinheid begint bij God (B22 2021)
Echte reinheid begint bij God (B22 2021)Echte reinheid begint bij God (B22 2021)
Echte reinheid begint bij God (B22 2021)
 
Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)
Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)
Ik ben al niet meer in de wereld (zevende zondag na Pasen)
 
Durven vragen. Het onzevader (C17)
Durven vragen. Het onzevader (C17)Durven vragen. Het onzevader (C17)
Durven vragen. Het onzevader (C17)
 
Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)
Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)
Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)
 
‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)
‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)
‘Licht’ op onze weg. Driekoningen (Ten Bos 2019)
 
De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)
De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)
De sleutels van het koninkrijk (21ste zondag door het jaar A)
 
Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)
Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)
Maria, Elia en Jezus nodigen ons uit (B19 2015)
 
Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)
Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)
Over anderen spreken en naar onszelf kijken. De balk en de splinter (C08 2019)
 

Mehr von Ten Bos

Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Ten Bos
 
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Ten Bos
 
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)Ten Bos
 
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)Ten Bos
 
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)Ten Bos
 
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)Ten Bos
 
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)Ten Bos
 

Mehr von Ten Bos (20)

Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
 
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
 
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
 
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
 
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
 
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
 
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
 
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
 
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
 
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
 
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
 
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
 
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
 
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
 
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
 
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
 

Storm op het meer (B12)

 • 1.
 • 2. 1. Aan zon en maan een mensengroet met onze wens: houdt goede moed! Schijn over allen, goed en kwaad, totdat de hemel opengaat. 2. Aan storm en wind klinkt nu de vraag: waai goede geest naar ons vandaag. Til weg van ons met grote kracht de hebzucht alle man en macht. 3. Aan alle water om ons heen: verzoek om wat gestorven scheen opnieuw te wassen, schoon te slaan en als herboren op doen staan. 4. Aan alle wolken hoog en laag dit lied om regen voor vandaag: stort over mensen hart en geest, opdat hier ooit de vrede heerst. 5. Aan haar die leeft in eeuwigheid: dat Zij ons brengt gerechtigheid. Dat zij de deur geopend vindt, dat Zij ons kent en zegt: 'mijn kind'
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 7.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13. I k g e l o o f i n G o d d e V a d e r , o n z e V a d e r , o n z e H e e r d i e d e h e m e l e n d e a a r d e , d i e o o k m i j g e s c h a p e n h e e f t I k g e l o o f i n G o d d e V a d e r , H e m z i j g l o r i e , l o f e n e e r
 • 14. I k g e l o o f i n J e z u s C h r i s t u s , Z o o n v a n G o d e n M e n s e n z o o n , d i e , v e r r e z e n u i t d e d o d e n , o n s b e v r i j d t u i t a l l e d o o d . I k g e l o o f i n J e z u s C h r i s t u s : l e v e n d W o o r d e n l e v e n d B r o o d .
 • 15. I k g e l o o f d a t G o d d o o r J e z u s o n s z i j n G e e s t g e z o n d e n h e e f t , d i e o n s v r e u g d e , l i c h t e n w a r m t e , d i e o n s k r a c h t e n l i e f d e g e e f t . I k g e l o o f i n G o d d e H e l p e r : G e e s t d i e l e v e n d i n m i j l e e f t . (onbekend / Gauntlett H.J. )
 • 16. Ik geloof dat God zijn Liefde voort laat leven in zijn kerk. Wereldwijd werkt zijn genade in elk dienend mensenwerk. Ik geloof dat ik ook kerk ben, door de doop daartoe gemerkt.
 • 17.
 • 18. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)
 • 19.
 • 20. Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd toen Hij in een ver verleden werd geboren ver van hier, (al.) Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van David en Basteba zoon van Ruth en zoon van Boaz, zoon van Juda en van Tamar, zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt, heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven, levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen, werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim, als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal, die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten, die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik als een dode die niet dood is, als een levende geliefde die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen, helpman reisgenoot en broeder van de allerminste mensen. die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek mensen aantrok en bezielde hen verzoende met elkaar die niet steil en ongenaakbaar niet hooghartig als een heerser maar in knechtsgestalte leefde die zijn leven voor zijn vrienden (vz.) prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis, voor zijn vijand heeft gebeden die van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf. (...) [consecratie] (al.) die gestrooid is in de akker, als het kleinste van de zaden, die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden om in mensen, mens te worden die verborgen in zijn God onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen die ons groet vanuit zijn verte die ons aankijkt van dichtbij als een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier en noem ik en beveel Hem bij je aan als een levende geliefde (vz.) als de mens die naast je is.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 36.
 • 37. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede.
 • 38.
 • 39. 1. Nu wij uiteen gaan, vragen wij God ga met uw licht voor ons uit. Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God Vaya con Dios en à Dieu 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede: 3. Voor alle mensen in deze stad: Vrede en goeds in elk huis! Voor alwie kwamen onder dit dak:
 • 40. 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede:
 • 41. 3. Voor alle mensen in deze kerk: Vrede en goeds in je huis! Voor al wie kwamen onder dit dak (deVriesSytze/WinterChristiaan)