Anzeige

Roeping van de eerste vissers (A03 Ten Bos 2023)

Ten Bos
Ten Bos
20. Jan 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Ten Bos(20)

Anzeige

Roeping van de eerste vissers (A03 Ten Bos 2023)

 1. Mensen van overal aangewaaid, vormen hier weer een kring tesamen. Vele gezichten, elk zijn verhaal, is dit maar dromen of horen wij bijeen? Woorden al eeuwenlang doorverteld, worden opnieuw met kracht geladen: spreken en luist'ren, stilte die valt. Voel je Gods adem, die door de kilte breekt? Vieren met flarden van oud en nieuw, zomaar het leven kansen geven, handen en plannen samengelegd, dan slaat het vuur uit waarop de wereld wacht.
 2. Mensen van overal aangewaaid, vormen hier weer een kring tesamen. Vele gezichten, elk zijn verhaal, is dit maar dromen of horen wij bijeen? Woorden al eeuwenlang doorverteld, worden opnieuw met kracht geladen: spreken en luist'ren, stilte die valt. Voel je Gods adem, die door de kilte breekt? Vieren met flarden van oud en nieuw, zomaar het leven kansen geven, handen en plannen samengelegd, dan slaat het vuur uit waarop de wereld wacht. (De Roeck Jan / Goetschalckx D.)
 3. Dan nog, dan nog klamp ik mij klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet, op ongenade of genade, Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief. (Oosterhuis Huub / Huijbers Bernard)
 4. E e r t G o d d i e o n z e V a d e r i s ; w e e s t a l l e n w e l g e m o e d . L o o f t H e m , g i j z u l t i n v r e d e z i j n . A a n b i d t a l w a t H i j d o e t . U , H e e r , k o m t a l l e l e v e n t o e e n w i e o f w a a r G i j z i j t , U i s d e m a c h t , U z i n g e n w i j d a n k v o o r u w h e e r l i j k h e i d .
 5. L a m G o d s d a t o n z e z o n d e n d r a a g t , n e e m d e z e l o f z a n g a a n . G e d e n k o n s i n u w k o n i n k r i j k , w a n t J e z u s i s u w n a a m . G i j d i e v o o r o n s t e n b e s t e s p r e e k t , M e s s i a s , o n z e H e e r . O , é é n g e b o r e n Z o o n v a n G o d , k o m h a a s t i g t o t o n s w e e r . (Oosterhuis/ 16° eeuw) (Huub Oosterhuis / 16° eeuw)
 6. Ze volgden hem, zijn stem, zijn woorden, sinds hij verscheen in hun bestaan en zij hem zomaar zeggen hoorden de volle zee weer op te gaan. 2 Ze volgden hem, ondersteboven van wat ze daar toen zouden zien: een wondervangst niet te geloven, geweldiger dan ooit voordien.
 7. Hij zegt: ze zullen mensen vangen, en God zal weten hoe dat moet en of dat is wat zij verlangen en dat gelukkig maakt voorgoed. Zij volgen hem, hij moet maar wijzen waarheen, en wat de reden is, uiteindelijk, van al hun reizen: hij zelf, de allergrootste vis. (van der plas michel / peter biesbrouck)
 8. [Vg.] Ik geloof in God, die vrede in de wereld wil, die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen, zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen. Geloofsbelevenis
 9. [Al.] Ik geloof in Jezus Christus, die ons bevrijdt van angst en vooroordelen, en die ons doet hopen, de dood voorbij.
 10. [Vg.] Ik geloof in de Geest, die gerechtigheid schept, die ons verantwoordelijk maakt om door inzet en inkeer, een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.
 11. [Al.] Ik geloof in een gemeenschap die deze taak op zich neemt. Ik geloof in een God die belooft dat Hij ons leven zal voltooien in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen.
 12. Bewaar ons gebed, wij vertrouwen Jou, Jij toont ons de weg naar Leven Bij Jou is vreugde, hoop zonder einde. ( Peter Biesbrouck)
 13. Mens voor de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God. God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. Genade zaait Hij als zaad in hun hart, zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, niet op zichzelf maar op and’ren bedacht. Zieken omarmen, hun tranen verstaan, met hen de kruisweg ten einde toe gaan. Gods woorden spreken aanstekelijk echt, zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. Licht in het duister zijn, laaiende vlam, mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, teken van vrede zijn, zo trouw als Hij.
 14. Weemaes Marcel Weemaes Marcel
 15. [Vg] God, onze Vader, wij willen Jou danken voor al die mensen, die, door de eeuwen heen, Jouw oproep hebben gehoord én beantwoord
 16. [Al] Wij danken Jou voor al die mannen en vrouwen die op stap zijn gegaan naar een betere wereld, naar de realisatie van Jouw Rijk van vrede en gerechtigheid.
 17. [Vg] Wij danken Jou voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, voor de moedigen, die het nooit opgeven.
 18. [Al] Wij kijken met bewondering op naar Jezus, omdat Hij ons Jouw droom heeft voorgeleefd hoe wij met elkaar kunnen omgaan armen kunnen helpen, bedroefden kunnen troosten, voor zieken kunnen zorgen en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen. [RECHTSTAAN]
 19. [Vg] God, onze Vader, die het vuur van Jouw liefde gelegd hebt in de harten van de mensen, hou dit in ons brandend. Zend ons Jouw Geest om te doen wat Jezus deed. Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen om het brood te delen met elkaar. Want op de laatste avond... [consecratie] God, wij danken Jou omdat Je Jezus niet in de steek gelaten hebt, maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
 20. [Al] Jezus heeft ons geleerd dat niemand groter liefde heeft dan Hij die zijn leven geeft voor de andere. Moge die Boodschap in ons verder groeien.
 21. [Vg] Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan van vrede en vriendschap.
 22. [Al] Door Jezus en met Hem en in Hem moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen, vandaag en alle dagen die komen tot in Jouw eeuwigheid. Amen.
 23. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
 24. Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.
 25. Al lijkt de weg verloren, zie je nergens sporen, lijk je eind'loos lang van de baan. Al ben je heel alleen, voelt alles koud als steen, en gaat er n iets meer zomaar spontaan. REFR. Toch roept Gods droom in mij toch roept Gods droom in jou om in je leven niet te blijven staan. Toch roept Gods droom in mij toch roept Gods droom in jou om samen nog die extra weg te gaan. Al heb ik duizend dingen, moet ik mij soms dwingen om de overvloed te weerstaan. Al heb ik in mijn leven al zoveel gekregen dat ik nergens meer hoef te gaan. Al ben ik zelfverzekerd in mijn kleine wereld waar ik iedereen kan verstaan. Al heb ik heel veel kalmte voel ik zoveel warmte als mijn vrienden dicht bij mij staan. Al lijkt Gods visioen al lang niet meer niet te doen en ook al lijkt zijn Woord uit de tijd. Al noemt men ons naïef en ons ge- loof fictief en blijft er niks dan onzekerheid.
Anzeige