Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Ten Bos(20)

Anzeige

Oog om oog maakt de hele wereld blind (Ten Bos - A07 2023)

 1. Waarom leven de volken in oorlog met elkaar? Is dan het juk van vrede te moeilijk en te zwaar? Waarom reiken de mensen elkander niet de hand en houden zij de wetten van oog om oog in stand ? De wereld wacht op vrede, de aarde hoopt op recht, vervulling van verlangens, haar in het hart gelegd. De wereld wacht op vrede en goedheid zonder schijn, op mensen die elkanders broeder en hoeder zijn. Zal het er ooit van komen: geen honger en geen dorst of blijven wij elkander bestrijden, kost wat kost? Zal het er ooit van komen dat oorlog niet bestaat of zijn het stoute dromen en is het al te laat ?
 2. Waarom leven de volken in oorlog met elkaar? Is dan het juk van vrede te moeilijk en te zwaar? Waarom reiken de mensen elkander niet de hand en houden zij de wetten van oog om oog in stand ? De wereld wacht op vrede, de aarde hoopt op recht, vervulling van verlangens, haar in het hart gelegd. De wereld wacht op vrede en goedheid zonder schijn, op mensen die elkanders broeder en hoeder zijn. Zal het er ooit van komen: geen honger en geen dorst of blijven wij elkander bestrijden, kost wat kost? Zal het er ooit van komen dat oorlog niet bestaat of zijn het stoute dromen en is het al te laat ?
 3. Waarom leven de volken in oorlog met elkaar? Is dan het juk van vrede te moeilijk en te zwaar? Waarom reiken de mensen elkander niet de hand en houden zij de wetten van oog om oog in stand ? De wereld wacht op vrede, de aarde hoopt op recht, vervulling van verlangens, haar in het hart gelegd. De wereld wacht op vrede en goedheid zonder schijn, op mensen die elkanders broeder en hoeder zijn. Zal het er ooit van komen: geen honger en geen dorst of blijven wij elkander bestrijden, kost wat kost? Zal het er ooit van komen dat oorlog niet bestaat of zijn het stoute dromen en is het al te laat ? (henk jongerius / peter biesbrouck)
 4. Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons. Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons. (Taizé)
 5. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José)
 6. Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Voor wat hoort wat, want dat hoort". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sta op je rechten, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: geef de mensen méér dan ze durfden te verwachten. Dus in plaats van steeds op je strepen staan, langer met ze meegaan dan zij wel van je dachten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x) Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Oog om oog en tand om tand". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sla van je af en gebruik toch je verstand. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: ga op mensen af die van jou af willen komen. Ook als ze je wegslaan, blijf in de buurt, Want zij hebben nodig waar zij zelf niet toe komen. Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x)
 7. Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Voor wat hoort wat, want dat hoort". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sta op je rechten, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: geef de mensen méér dan ze durfden te verwachten. Dus in plaats van steeds op je strepen staan, langer met ze meegaan dan zij wel van je dachten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x) Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Oog om oog en tand om tand". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sla van je af en gebruik toch je verstand. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: ga op mensen af die van jou af willen komen. Ook als ze je wegslaan, blijf in de buurt, Want zij hebben nodig waar zij zelf niet toe komen. Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x)
 8. Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Voor wat hoort wat, want dat hoort". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sta op je rechten, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: geef de mensen méér dan ze durfden te verwachten. Dus in plaats van steeds op je strepen staan, langer met ze meegaan dan zij wel van je dachten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x) Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Oog om oog en tand om tand". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sla van je af en gebruik toch je verstand. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: ga op mensen af die van jou af willen komen. Ook als ze je wegslaan, blijf in de buurt, Want zij hebben nodig waar zij zelf niet toe komen. Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x)
 9. Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Voor wat hoort wat, want dat hoort". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sta op je rechten, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: geef de mensen méér dan ze durfden te verwachten. Dus in plaats van steeds op je strepen staan, langer met ze meegaan dan zij wel van je dachten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x) Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Oog om oog en tand om tand". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sla van je af en gebruik toch je verstand. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: ga op mensen af die van jou af willen komen. Ook als ze je wegslaan, blijf in de buurt, Want zij hebben nodig waar zij zelf niet toe komen. Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x)
 10. Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Voor wat hoort wat, want dat hoort". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sta op je rechten, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: geef de mensen méér dan ze durfden te verwachten. Dus in plaats van steeds op je strepen staan, langer met ze meegaan dan zij wel van je dachten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x) Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Oog om oog en tand om tand". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sla van je af en gebruik toch je verstand. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: ga op mensen af die van jou af willen komen. Ook als ze je wegslaan, blijf in de buurt, Want zij hebben nodig waar zij zelf niet toe komen. Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x)
 11. Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Voor wat hoort wat, want dat hoort". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sta op je rechten, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: geef de mensen méér dan ze durfden te verwachten. Dus in plaats van steeds op je strepen staan, langer met ze meegaan dan zij wel van je dachten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x) Ze zullen altijd tegen je zeggen: "Oog om oog en tand om tand". Ze zullen altijd uit willen leggen: Sla van je af en gebruik toch je verstand. Doe daar niet aan mee, doe het andersom: ga op mensen af die van jou af willen komen. Ook als ze je wegslaan, blijf in de buurt, Want zij hebben nodig waar zij zelf niet toe komen. Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie, mensen nodig met een nieuwe fantasie. (2x) (Eijkman Karel / Peters Hans)
 12. [Vg.] Wij geloven in het verhaal van God met de mensen: [Al.] dat Hij ons tot leven riep, dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede. Geloofsbelevenis
 13. [Vg.] Wij geloven in een wereld zonder grenzen, in mensen die samen op weg willen gaan.
 14. [Al.] Wij geloven in open handen van mensen die elkaar groeten met woorden van vrede, die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
 15. [Vg.] Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd die elkaar bevestigen en bemoedigen. [Al.] Wij geloven in de goedheid van mensen die in liefde elkaar alle ruimte bieden om vrije en gelukkige mensen te worden.
 16. [Vg.] Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat vrijspreekt, in de liefde die in mensen is neergelegd, opdat wij elkaars bondgenoten worden op weg naar morgen.
 17. [Al.] Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat en die met ons meegaat in Jezus, de Messias. [Vg.] Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen begonnen is: wij, godsvolk wereldwijd, en Hij, God met ons voorgoed.
 18. [Al.] Wij geloven in Gods toekomst die ons wordt toegezegd: "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, tranen gedroogd, waar de dood niet meer zal zijn. En waar God alles nieuw maakt". Amen.
 19. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (Prins Sieds / Löwenthal Tom)
 20. Maaltijd van vreugde, licht overgoten. Stralend staat alles voor ons klaar, zegenend groeten wij elkaar, cirkel van mensen, tafelgenoten.
 21. Maaltijd van liefde, hier zijn we samen, eten van wat de aarde geeft, voelen de goedheid die hier leeft, lichaam en geest, zij komen op adem.
 22. (Jongerius Henk / van de Velde Jan-Willem) Maaltijd van delen, laten we geven, aandacht en warmte aan elkaar, tijd en geduld, een stil gebaar, woorden waarmee je voortkunt in 't leven. (Koijek-de Bruijne Marijke / Silcocks Eileen)
 23. [Vg.] Vredelievende God, Gij hebt een opdracht in onze harten gelegd.
 24. [Al.] Gij roept ons op niet alleen uit te zien naar vrede, maar ook alles in het werk te stellen om op onze weg door het leven reeds vredebrengers en vredemakers te zijn.
 25. [Vg.] Dat is voor ons niet iedere dag even eenvoudig. Jij weet dat, want Je kent ons. We zoeken en tasten naar mogelijkheden en soms lukt het, maar soms ook niet.
 26. [Al.] Toch delen wij deze dag weer dit Brood ten teken dat wij niet alleen onze goede bedoelingen met elkaar delen, maar ook de hoop op een vredelievender bestaan en het geloof dat Jij ons draagt en richting geeft.
 27. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, (Löwenthal Tom)
 28. 1. Nu wij uiteen gaan, vragen wij God ga met uw licht voor ons uit. Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God Vaya con Dios en à Dieu 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede: 3. Voor alle mensen in deze stad: Vrede en goeds in elk huis! Voor alwie kwamen onder dit dak:
 29. 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede:
 30. 3. Voor alle mensen in deze kerk: Vrede en goeds in je huis! Voor al wie kwamen onder dit dak (de Vries Sytze / Winter Christiaan)
Anzeige