Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Ten Bos(20)

Anzeige

InLichten ♦ Vierde adventszondag (Ten Bos 2022)

 1. 1 Uit uw hemel zonder grenzen komt Gijn tastend aan het licht met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. 2 Als een kind zijt Gij gekomen, als een schaduw die verblindt, onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de bomen. 3 Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor, in den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij verdwenen. 5 Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.
 2. Als een kind zijt Gij ge - - komen, als een schaduw die verblindt, onna - - - speurbaar als de wind die voorbij - - - - - gaat in de bomen.
 3. Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor, in den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij ver - dwenen.
 4. Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven. (Oosterhuis Huub / van der Putt Floris)
 5. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.
 6. 1 Zend ons een engel in de nacht als alles ons een raadsel is, als ons de zekerheid en kracht ontvallen in de duisternis. 2 Zend ons een engel ieder uur dat ons ontvoert van u vandaan, wanneer wij voor de blinde muur van uw geheime plannen staan. 3 Zend ons een engel met uw licht in onze slaap, de metgezel die troost brengt met het vergezicht van God met ons, Emmanuel. 4 Zend ons in hem de zekerheid dat u ons zelf bezoeken zult en bij ons wonen in uw tijd, en leer ons wachten met geduld.
 7. (van der Plas Michel / Peter Biesbrouck)
 8. [Voorganger] Geloven is wegen en doen de woorden die door de Heer zijn gezegd. [Allen] Geloven is dieper indringen in de alledaagse dingen, dan wat ogen en oren ervan verstaan.
 9. [Voorganger] Geloven is tasten tot de diepste grond die alles draagt. [Allen] Geloven is dit oude leven anders leven, onder de nieuwe zon en nieuwe hemel, met het nieuw hart en nieuwe geest.
 10. [Voorganger] Geloven is zoals ieder mens het waarom van zoveel dingen en vragen horen en dragen, zonder het antwoord zwart op wit te weten. [Allen] Geloven is geen ander wonder vragen dan dat van het hart, dat rimpelloos simpel is geworden, waarin het leven als een lach ligt vervat.
 11. [Voorganger] Geloven is zoals Jezus: mens-zijn voor God en mensen, liefhebben, lijden en sterven, verrijzen, hemelwaarts gaan. [Allen] Geloven is ook de kerk uw moeder noemen, en u niet ergeren aan de rimpels van verouderde vormen.
 12. [Voorganger] Geloven is schreien bij de pijn van anderen, en de tranen drogen van de kinderen op uw schoot. [Allen] Geloven is de liefde van God ernstig nemen.
 13. Jezus, Gij woont als licht onder mensen laat nooit toe dat het duister leven dooft. Jezus, Gij woont als licht onder mensen Open mij voor uw lief'd en uw woord
 14. • 1 Alle dagen wachten, vragen naar het einde van de nacht: schijnt het licht al in het donker waarop heel de wereld wacht? 2 De seizoenen doen vermoeden dat het licht wel komen zal en de sterren staan te dromen van een hel verlicht heelal. 3 Wat de jaren niet vergaren in hun eindeloze gang is de kracht die zelfs de schaduw van de dood verdrijven kan. 4 Wat geen mensen kunnen wensen zal een dag te wachten staan: in een mens, een ster van vrede, breekt een nieuw seizoen zich baan! •
 15. Jongerius Henk / ‘als gij naar de woorden luistert’
 16. [Voorganger] God, Jij die de mensen kent - jouw maaksel, Jij die weet wat in hen leeft aan pijn en onmacht, angst en zorgen; Jij kent ook hun verlangen, hun diepe hunker naar geluk; Jij kent hun dromen, Jij bent hun dromen.
 17. [Allen] Jij die mij kent - ik die jouw lieveling ben, Jij die weet wat in mij leeft aan verdriet en vragen, twijfel en verlorenheid; Jij kent ook mijn verlangen, mijn diepe hunker naar geluk; Jij kent mijn dromen, Jij bent mijn dromen.
 18. [Voorganger] Zozeer heb Jij de dromen van de mensen begrepen, God, dat Jij met hen in zee bent gegaan - een mensengeschiedenis lang - en hen hebt verteld dat dromen waar te maken zijn, dat dor leven vruchtbaar wordt, dat boeien worden gebroken, dat gemeenschap wordt gevormd, dat mensen voor elkaar gaan leven.
 19. [Allen] Zozeer heb Jij mijn dromen begrepen, God, dat Je ook met mij in zee gaat - mijn hele geschiedenis lang - en mij blijft vertellen dat mijn dromen waar te maken zijn, dat ik iets kan bereiken in mijn leven, dat ik waarachtig vrij word, dat ik mensen om mij heen vind, dat geven leven is.
 20. [Voorganger] Zo deed Je trouwens zelf, God, dat juist bleek jouw droom te zijn: gegeven leven. Om jouw droom met de mensen waar te maken, gaf Je jezelf - jouw Zoon – een droom van een mens en Hij heeft het ons voorgedaan.
 21. [Allen] Hij leefde van Jouw droom en maakte waar: "blinden zien en lammen lopen, leugenaars wordt de mond gesnoerd, kleinen worden groot en de arme vindt zijn plaats in de gemeenschap".
 22. [Voorganger] En Hij ging niet uit de weg dat dromen zó realistisch zijn dat ze stoten op verzet en tegenstand. Machthebbers stonden Hem naar het leven, maar Hij is niet gezwicht voor dreigende taal. Jij, God, hield zijn droom staande. Daarom willen we Jou danken, om Jezus, voeding van ons verlangen Hij, die eeuwig leven mogelijk maakt, als wij het breken en delen met zovelen en op deze plek waar wij nu zijn.
 23. [Allen] Wij willen Je danken, God, dat Jij zó onze God wil zijn. Zend dan Jouw Geest, licht in ons binnenste, zodat wij worden herschapen tot dromen van mensen - naar jouw beeld.
 24. sé pou yo respekte non ou se pou yo rekonet se ou ki rwa se pou volonté ou fet sou tea tankou nan syel la… PAPA NOU Pen nou bezwen chak youa banou li jodia padone sa nou fè ou tankou nou padone moun ki fè nou kichoy délivré pitit ou yo anba tou sakap antravé PAPA NOU komandmank pouvwa sé pou ou lwanjak konpliman sé pou ou kounyea é pou tout tan. PAPA NOU
 25. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 26. Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet. Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat je straks ziet. Het wordt anders. Het wordt lichter. Het wordt licht in jou en mij En voor iedereen op aarde. Het wordt kerst. God is nabij. Mensen gaan een beetje stralen, want het Licht raakt hen nu aan. Je ziet lichtjes in hun ogen als ze bij het Kerstkind staan.
 27. (Brokerhof-van der Waal Greet / ‘om een mens te zijn op aarde’)
 28. KERSTVIERING 25 december om 10.45u -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zondag 8 januari is er hier géén viering! De gezinsviering gaat dan (met het koor en nevendienst) door om 10u30 in WZC “De Hopperank” (A. van de Maelestraat)
Anzeige