Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

De maatschappelijke ladder (derde adventszondag Ten Bos 2010)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 46 Anzeige

De maatschappelijke ladder (derde adventszondag Ten Bos 2010)

Herunterladen, um offline zu lesen

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens
op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens
op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie De maatschappelijke ladder (derde adventszondag Ten Bos 2010) (20)

Anzeige

Weitere von Ten Bos (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

De maatschappelijke ladder (derde adventszondag Ten Bos 2010)

 1. 2. Het spoor dat ons naar kerstmis voert, het omgeploegd geweld, brengt licht op onze levensweg en toont wat werk'lijk telt.
 2. 3. In donk're dagen is dat spoor een helder visioen. Zo zien we, wachtend op Jouw komst: er is nog veel te doen.
 3. 4. <ul><li>Het spoor dat uit de hemel komt, een ladder op de grens toont god die ons zijn eng’len zendt op tocht met elke mens. </li></ul>
 4. 5. Maar buiten het Beloofde Land daar heerst klassenverschil. Daar is de laddermaatschappij de Mammons wet en wil.
 5. 6. Blijf daarom bij ons, vuur ons aan nu wij hier samen zijn en laat dit uur maar zwanger zijn van vreugde, droom en pijn. . ( Peter Biesbrouck / ‘De vreugde voert ons’ Willem Vogel)
 6. 9. Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons. Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons. (Hofland Jan / J.W. Vandevelde)
 7. 11. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen drinken. De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
 8. 12. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen drinken. De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
 9. 13. De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, schietend omlaag van de bergen. Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.
 10. 14. De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, schietend omlaag van de bergen. Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.
 11. 16. Pr. Ik geloof in een God die niet van steen is, maar die een hart heeft voor mensen. Geloofsbelevenis
 12. 17. Al. Ik geloof in een God die ik niet kan zien, maar waarmee ik onlosmakelijk verbonden ben en die voelbaar wordt als ik me liefdevol inzet voor de anderen.
 13. 18. Pr. Ik geloof in een God die niet sterk is, die lijden en geweld niet kan verhinderen, maar die wél wil dat wij lijdende mensen ondersteunen, dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
 14. 19. Al. Ik geloof in een God die mild is, maar streng voor wie een ander uitsluit omwille van huidskleur, afkomst of geslacht.
 15. 20. Pr. Ik geloof in een God die ons een verantwoordelijkheid heeft gegeven en talenten om het goede te doen.
 16. 21. Al. Ik geloof dat Jezus Christus ons heeft laten zien wat échte liefde is. Zijn geest werkt nog altijd verder doorheen ons.
 17. 23. <ul><li>Laat ons bidden. </li></ul><ul><li>Laat ons bidden in de stilte van ons hart, </li></ul><ul><li>dat de Vader ons daartoe bezielen mag. </li></ul>( Taizé )
 18. 25. Maaltijd van liefde, hier zijn we samen, eten van wat de aarde geeft, voelen de goedheid die hier leeft, lichaam en geest, zij komen op adem.
 19. 26. Maaltijd van delen, laten we geven, aandacht en warmte aan elkaar, tijd en geduld, een stil gebaar, woorden waarmee je voortkunt in 't leven.
 20. 27. Maaltijd van vrede, Gods Geest gaat komen. Op lichte voeten komt Zij aan, trek met ons mee door ons bestaan van alledag, bezielt onze dromen.
 21. 29. Pr. Hoe moeten wij Jou danken, Vader, voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, Jouw Zoon. Rond de tafel
 22. 30. Al. Met Hem willen wij U danken dat Gij uw boodschap verkondigd hebt aan de kleinen en de eenvoudigen. Met Hem willen wij Jou danken dat Jij voor ons toekomst opent en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
 23. 31. Pr. Barmhartige Vader, wij danken Jou voor Jezus Christus, die één van ons geworden is.
 24. 32. Al. Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, overal waar mensen in elkaar durven geloven, overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken.
 25. 33. Pr. Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen. Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken van het brood toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. [ RECHTSTAAN ]
 26. 34. Pr. In de nacht waarin Hij werd overgeleverd …… Trouw aan Jezus' woord, Vader, breken wij hier dit brood en danken Jou voor deze beker. Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd en maken zijn voorbeeld tot het onze.
 27. 35. Al. Gedenk in Jouw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij Jou.
 28. 36. Pr. Laat Jouw Geest rusten op deze gaven. Dat dit brood en deze wijn ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt, dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam.
 29. 37. Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
 30. 38. Papa nou ki nan syel la se pou volonté ou fet sou téa tankou nan syel la
 31. 40. Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, sjaloom, sjaloom, lehitraoth, lehitraoth, sjaloom, sjaloom. (Schollaert Paul) ( Taizé )
 32. 42. Breng ons daar waar mensen leven, Wachtend op een woord van hoop. Doe ons delen, doe ons geven, In Uw Geest zijn wij gedoopt.
 33. 43. Breng ons daar waar mensen wonen Geef hen bij elkaar een thuis, Waar ze liefde mogen tonen, Samen delen last en kruis. Laat uw Naam ons leven worden Rode draad in ons bestaan, Ankervast vandaag en morgen, Kracht en moed om door te gaan. Breng ons daar waar mensen leven, Wachtend op een woord van hoop. Doe ons delen, doe ons geven, In Uw Geest zijn wij gedoopt.
 34. 44. Breng ons waar de mens vergeten, Uitgesloten, zonder recht, Waar zijn kreet niet wordt geweten, Vrede niet wordt aangezegd. Breng ons daar waar mensen wonen Geef hen bij elkaar een thuis, Waar ze liefde mogen tonen, Samen delen last en kruis. Laat uw Naam ons leven worden Rode draad in ons bestaan, Ankervast vandaag en morgen, Kracht en moed om door te gaan. Breng ons daar waar mensen leven, Wachtend op een woord van hoop. Doe ons delen, doe ons geven, In Uw Geest zijn wij gedoopt.
 35. 45. Breng ons daar waar in de stilte, Brood gebroken wordt,gedeeld, Waar uw Geest doorheen de kilte, Breekt en zalft en harten heelt Breng ons waar de mens vergeten, Uitgesloten, zonder recht, Waar zijn kreet niet wordt geweten, Vrede niet wordt aangezegd. Breng ons daar waar mensen wonen Geef hen bij elkaar een thuis, Waar ze liefde mogen tonen, Samen delen last en kruis. Laat uw Naam ons leven worden Rode draad in ons bestaan, Ankervast vandaag en morgen, Kracht en moed om door te gaan. Breng ons daar waar mensen leven, Wachtend op een woord van hoop. Doe ons delen, doe ons geven, In Uw Geest zijn wij gedoopt.

×