Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

De dwaze en de slimme maagden & Sint Maarten (32ste zondag A)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 41 Anzeige

De dwaze en de slimme maagden & Sint Maarten (32ste zondag A)

Herunterladen, um offline zu lesen

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 32ste zondag door het jaar A (Sint Maarten en zwarte Piet kwamen langs) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 32ste zondag door het jaar A (Sint Maarten en zwarte Piet kwamen langs) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie De dwaze en de slimme maagden & Sint Maarten (32ste zondag A) (20)

Weitere von Ten Bos (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

De dwaze en de slimme maagden & Sint Maarten (32ste zondag A)

 1. 1. Sint Maarten reed door weer en wind, zijn vurig paard droeg hem gezwind, Sint Maarten reed met volle moed, zijn mantel dekt hem warm en goed.
 2. 2. Een oude man stond aan de baan, hij keek de ridder smekend aan, "Och help mij toch uit deze nood, ik vond hier in de kou de dood?"
 3. 3. Sint-Maarten was zeer aanged aan, hij bleef voor d'arme bed’laar staan, hij trok zijn slagzwaard uit de schee, en sneed zijn mantel vlug in twee.
 4. 4. De oude man kwam s'nachts weerom, hij had de halve mantel om, hij sprak tot Maarten zonder spot, en zei: "Ik ben de lieve God".
 5. 5. Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons. Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons. (Taizé
 6. 6. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! Jos (Wyllin
 7. 7. Kom in mijn klein bestaan, ga niet mijn deur voorbij breng licht en warmte aan, maak mij van doodsangst vrij ontdooi mijn binnenkant, mijn ingevroren geest en schep een nieuw verband zodat mijn ziel geneest
 8. 8. Kom in mijn kleine droom, verbreed mijn horizon dat ik niet langer schroom te zien naar mensen om genees mijn angst voor pijn, mijn vrees voor zelfverlies (van Opbergen Jan / Valerius) zodat ik mens kan zijn en voor de minsten kies.
 9. 9. Geloofsbelevenis [Pr] Laten we samen getuigenis afleggen van ons geloof in God die voor iedereen Vader wil zijn.
 10. 10. [Al] Ik geloof in God die is als een vader die begaan blijft met mij, en met heel deze wereld van mensen. Ik geloof in Jezus van Nazareth die begaan was met mensen, vooral met de gekwetste mens, en die aan mensen nieuw vertrouwen gaf om te leven. Ik geloof in zijn Geest die mij aanzet om zorgend met mensen om te gaan en niet op te geven om aanwezig te zijn daar waar het leven pijn doet.
 11. 11. (Taizé
 12. 12. Voor ons valt alles samen: het licht, het brood, de geest, wij vieren en beamen in één gebaar het feest dat Jezus ons beloofde, dat aan ons werd volbracht. Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht.
 13. 13. Licht zullen wij verspreiden, op aarde zichtbaar staan als lampen in getijden van storm en nieuwe maan. God doet wat Hij beloofde Hij komt, vaak onverwacht. Dan heffen wij de hoofden, gaan met Hem door de nacht.
 14. 14. Geest is het die doet leven herboren in het licht. Zij troost wie zich haar geven. Zij houdt ons recht gericht. Zij doet wat zij beloofde en loopt als vuur haar wacht. Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht.
 15. 15. [pr] Wij danken Jou, God, voor mensen die hun mantel en hun licht kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor hen die geen bedelaar, geen uitgestoken hand voorbijgaan.
 16. 16. [allen] Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 17. 17. [pr] Wij danken Jou, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 18. 18. [Al] Wij danken Jou, God, voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, en die durven aandringen en tegenspreken uit Jouw naam.
 19. 19. [pr] Maar wij danken Jou ook, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
 20. 20. [Al] Wij danken Jou, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, die oprecht zijn in hun woorden, die trouw blijven aan hun vrienden.
 21. 21. [pr] Wij danken Jou, God, voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.
 22. 22. [Al] Ons zoeken naar Jou maakt ons tot een volk onderweg. En mensen die verdwalen worden toegesproken door Jezus, Jouw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Maar als wij ons nestelen in zelfgenoegzaamheid, maak ons dan weer wakker, Heer. [rechtstaan]
 23. 23. [Pr] Zoals op die laatste avond toen Jezus heel onverwacht deze woorden sprak … Wij bidden Jou, Heer God, stuur ons op weg in de geest van Jezus, Jouw Zoon:
 24. 24. [allen] opdat wij nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme. Maak ons waakzaam en allert, bezig met de brandende vragen rondom ons; zodat wij het vanzelfsprekende onrecht blijvend in vraag te stellen.
 25. 25. [pr] Blijf bij ons God, en laat Je raken en bewegen door ons smeken en bidden. Geef dat Jouw naam zichtbaar wordt en dat wij Jouw kinderen mogen blijven, Jij Onze Vader, die in de hemel zijt.
 26. 26. Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk, dat recht en vrede komen. Maak ons vandaag nog bondgenoot tot vriend van hen die zijn in nood, wie alles is ontnomen. Verlos ons heden van het kwaad, van waanzin die voor brood doorgaat, dat wij ons voor U schamen, en nieuwe wegen leren gaan die leiden tot een nieuw bestaan van recht en vrede. Amen.
 27. 27. (Peter Biesbrouck)
 28. 28. (Taizé)
 29. 29. Speciaal voor Sint Maarten: Zie ginds komt Gods droom al, weer iets dichterbij, in woorden en klank maar daar blijft het niet bij. Straks zie je ons wroeten, we pogen steeds weer die droom waar te maken, en ‘t lukt min of meer.
 30. 30. De Sint komt weer bij ons hij roept ons weer toe: blijf samen geloven, (Peter Biesbrouck / ‘Zie ginds komt de stoomboot)) hou stand, word niet moe, Durf delen je mantel, en warm je bij mij, dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij.

×