Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

Herunterladen, um offline zu lesen

Suomalaisten teknologiayritysten aloitteesta ja johdolla suunniteltu valmistavan teollisuuden FAMN-verkosto (Finnish Advanced Manufacturing Network) on nyt valmis käynnistymään ja kutsumme yrityksiä liittymään mukaan! Teollisuuden uudistuminen ja teknologinen edelläkävijyys ovat kilpailukyvyn ylläpitämiseksi erittäin tärkeitä teemoja, ja uskomme, että FAMN-verkosto tarjoaa niihin erinomaisia mahdollisuuksia. Verkosto on yrityksistä lähtenyt idea, sen toiminnot ovat yritysedustajien suunnittelemia ja verkostoa tulevat myös johtamaan sen jäsenyritykset. Osallistumalla verkostoon yritys saa hyviä työkaluja uudistumiseen ja kilpailukyvyn nostoon.

Suomalaisten teknologiayritysten aloitteesta ja johdolla suunniteltu valmistavan teollisuuden FAMN-verkosto (Finnish Advanced Manufacturing Network) on nyt valmis käynnistymään ja kutsumme yrityksiä liittymään mukaan! Teollisuuden uudistuminen ja teknologinen edelläkävijyys ovat kilpailukyvyn ylläpitämiseksi erittäin tärkeitä teemoja, ja uskomme, että FAMN-verkosto tarjoaa niihin erinomaisia mahdollisuuksia. Verkosto on yrityksistä lähtenyt idea, sen toiminnot ovat yritysedustajien suunnittelemia ja verkostoa tulevat myös johtamaan sen jäsenyritykset. Osallistumalla verkostoon yritys saa hyviä työkaluja uudistumiseen ja kilpailukyvyn nostoon.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (15)

Ähnlich wie Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy (20)

Anzeige

Weitere von TechFinland (20)

Aktuellste (13)

Anzeige

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

 1. 1. Yhteistyössä: Yhteyshenkilöt: Antti Karjaluoto & Kari M uranen 09/2021 F i n n i s h A d v a n c e d M a n u f a c t u r i n g N e t w o r k - FA M N
 2. 2. Idea on peräisin Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä Valmistettu huolellisesti: • Syksyllä 2020: Gaia Consulting Oy:n esitutkimus ja yrityshaastattelut • Tammikuussa 2021: TT:n jäsenkysely, avoin webinaari ja keskustelut • Kevään 2021 aikana TT:n perustama yritystyöryhmä laati raamit toiminnalle • Kesällä 2021: Ratkaisuehdotuspyyntö toimijoille FAMN koordinoinnista.  DIMECC Oy ja sen Intelligent Industry -ekosysteemi valittiin FAMN-toteutuskumppaniksi elokuussa 2021. FINNISH ADVANCED MANUFACTURING NETWORK - FAMN • DIMECC on hallinnoinut Intelligent Industry (II) -ekosysteemiä vuodesta 2017 lähtien. II on innovaatioekosysteemi, joka keskittyy yhteiseen arvon luomiseen ja yhdistää johtavat suomalaiset laitevalmistajat ja digitaalisten ratkaisujen tarjoajat, edistämään ja toteuttamaan teollisen datatalouden ja digitaalisen muutoksen mahdollisuuksia. • Intelligent Industry ekosysteemin temaattisia painopistealueita ovat data- ja analytiikka, autonomiset järjestelmät, ihmisten ja koneiden yhteistyö tekoälyavusteisessa maailmassa sekä arvon yhteisluominen ekosysteemissä. • Ekosysteemin toiminta on pidetty liiketoimintalähtöisenä ja verkosto on avoin kaikille uusille kumppaniyrityksille. • Käyttämällä II:ta FAMN:n perustana voimme merkittävästi nopeuttaa FAMN:n liikkeelle lähtöä. Intelligent Industry ecosystem 2 © 2021 DIMECC Ltd.
 3. 3. Arvolupaus ”Finnish Advanced Manufacturing Network (FAMN) -yritysverkosto parantaa teollisuusyritysten globaalia kilpailukykyä sekä vauhdittaa yritysten kestävää uudistumista ja digitalisaatiota.” 3 © 2021 DIMECC Ltd.
 4. 4. FAMN lupaukset • Yhdistämme olemassa olevat ja uudet valmistavan teollisuuden ja ICT-alan verkostot • Käynnistämme ja johdamme aloitteita automaation, datan, tekoälyn ja koneoppimisen ympärillä ja perustamme digitalisaatioprojekteja ja -ohjelmia. • Edistämme ja luomme yhteistä kokeiluinfrastruktuuria, joka keskittyy uusimpiin teknologioihin. • Edistämme jäsenyritysten osaamisen kehittymistä ja mielekästä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. • Autamme jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä TKI-projekteja. • Jaamme tietoa sääntelystä ja teollisista standardeista. • Vahvistamme valmistavan teollisuuden brändiä. • Yhdessä viemme Suomen valmistavan teollisuuden maailmanluokan tasolle. 4 © 2021 DIMECC Ltd.
 5. 5. Viisi FAMN:in painopistettä 5 © 2021 DIMECC Ltd. • FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä. • Yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, FAMN luo alueellisia yritysyhteistyön rakenteita, joissa on sovittu työnjaosta. • Tavoitteena on lisätä koulutus- ja tutkimustoimintaa, joka tukee yritysten liiketoiminnan kestävää kasvua ja uudistumista. • Maailmanluokan osaamiskeskittymät ja laatuinfrat inspiroivat suomalaisia ja houkuttavat ulkomaalaisia. 2. Inhimilliset voimavarat • FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. 3. Innovaatiorahoitus • Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. 4. Kiihdytys • FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä. • Osaamiskeskittymiä muodostuu yritysvetoisesti, ja ne voivat koostua myös pelkästään yrityksistä. 5. TKI-infrastruktuurit • FAMN kartoittaa yritysten, koulutus- ja tutkimustoimijoiden ja olemassa olevien valmistavan teollisuuden ekosysteemien ja klustereiden tunnistetut kehittämistarpeet. • Näiden tulosten pohjalta laaditaan valmistavan teollisuuden innovaatioagenda, sekä tälle toimeenpanosuunnitelma. 1. Fasilitointi
 6. 6. • Fasilitoinnista vastaa DIMECC Oy. • Kaksi kokopäiväistä ekosysteemin johtajaa: Antti Karjaluoto & Kari Muranen johtavat työtä ja verkostoa. • FAMN-ohjausryhmä on FAMN:in ylin hallintoelin, joka tekee tai hyväksyy perustavimmat päätökset. Ohjausryhmä koostuu valikoiduista yritysten edustajista ja TT:n edustajasta. • FAMN laatii valmistavan teollisuuden innovaatioagendan, tiekartan sekä näille toimeenpanosuunnitelmat yhdessä jäsenten kanssa. 1. Fasilitointi © 2021 DIMECC Ltd. 6
 7. 7. • FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä. Tavoitteena on lisätä TKI-toimintaa, joka tukee kestävää liiketoiminnan kasvua ja yritysten uudistumista. • FAMN tarjoaa innovaatiovalmennuksen palveluita jäsenyrityksille. • FAMN rakentaa kumppanuusmalleja johtavien yliopistojen ja koulutuspalvelujen tarjoajien kanssa, sekä järjestää ja koordinoi vierailumatkoja ja vierailevia luentoja. • FAMN luo yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, yrityksille alueellisia yhteistyörakenteita sovitulla työnjaolla. © 2021 DIMECC Ltd. 7 2. Inhimilliset voimavarat
 8. 8. • FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. o Projektitoimisto o ”Matchmaking” innovaatiovalmennuksella ja muilla asiantuntijapalveluilla o Sopivien rahoitusvälineiden ja rahoituslaitosten löytäminen (Suomi, EU) o Yhteisten innovaatioprojektien rakentaminen ja projektinhallinta • Yhdessä FAMN-ohjausryhmän kanssa ideoidaan ja tunnistetaan uusia yhteistyöalueita tai aloitteita. 3. Innovaatiorahoitus © 2021 DIMECC Ltd. 8
 9. 9. • Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. • Datakiihdyttämö on jo käynnistynyt • Yhteistyön edistäminen jäsen- ja startup-yritysten välillä. • Seurataan tarkasti eurooppalaista kehitystä (esim. Gaia- X) ja suomalaisten yritysten sovittamista EU-projekteihin • Seminaarien järjestämistä, akateemisten tiedonjakotapahtumien järjestäminen, verkostoituminen ja yhteistyö 4. Kiihdytys © 2021 DIMECC Ltd. 9
 10. 10. • FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten, sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä. o FAMN tekee ehdotuksia yksityisistä ja/tai yhteisistä tutkimusinfrastruktuureista/uusista teknologioista, niiden sijainnista ja erikoistumisista, sekä tunnistaa yritysten investointikyvyn. → Osallistuvat yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt hakevat erillistä rahoitusta. • Osaamiskeskittymät ovat yritysvetoisia ja voivat koostua; o yrityksistä ja yksityisestä rahoituksesta o yritysten ja julkisten tutkimustoimijoiden yhteistyöstä 5. TKI-infrastruktuurit © 2021 DIMECC Ltd. 10
 11. 11. FAMN-teknologian painopistealueet yrityksen tarpeiden mukaan: 11 © 2021 DIMECC Ltd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * Tulokset TT:n jäsenyrityksille tekemästä kyselystä 2021
 12. 12. KESTÄVÄ KEHITYS Kestävän kehityksen ratkaisut valmistavassa teollisuudessa käsittävät tuotteiden kehittämistä, sen koko elinkaaren huomioiden. Käsittäen valmistusprosessit ja järjestelmät, jotka minimoivat negatiiviset ympäristövaikutukset, kuluttavat mahdollisimman vähän materiaaleja, energiaa ja muita resursseja. ARVON YHTEISLUOMINEN EKOSYSTEEMEISSÄ Älykkään teollisuuden aikakaudella arvoverkot rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ympärille ja kilpailukyky perustuu ekosysteemien voimaan ja kykyyn kerätä ekosysteemien resurssit räätälöityjen ratkaisujen tuottamiseksi. Tällainen arvon luominen edellyttää uusia tapoja luoda arvoa sekä uusia liiketoiminnan ja tulojen jakamisen malleja. DATAN HYÖDYNTÄMINEN • Tekoäly ja koneoppiminen • Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta • Esineiden internet • Digitaaliset kaksoset • Inhimilliset tekijät AUTONOMIA JA ROBOTIIKKA • Etäohjattavuus ja autonomisuus • Robotisaatio • Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta • Kyberturvallisuus • Inhimilliset tekijät FAMN - Temaattiset alueet ja toimet 12 TKI -projektit Kiihdytys - Pilotit & kokeilut Standardit ja sääntely Osaamisen kehittäminen Toimialamielikuvan edistäminen/viestintä TKI -infrastruktuuriyhteistyö Tutkimuslaitosyhteistyö Painopiste- ja toiminta-alueet viimeistellään FAMN:n perustajayritysten kanssa syksyllä 2021
 13. 13. Liiketoiminta- mahdollisuus FAMN:illa on hyvät edellytykset ajaa ja rakentaa uutta liiketoimintaa Suomen valmistavan teollisuuden datataloudelle. FAMNilla on loistava tilaisuus toimia ekosysteeminä ja rakentaa ratkaisuja, joilla on suuri vientimahdollisuus. Yhteisluominen digitalisaatiossa vauhdittaa koko teollisuussektoria, erityisesti pk-yrityksiä, mikä lisää nykyistä liiketoimintaa ja/tai avaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Osana infra-aloitetta ja data kiihdytysohjelmaamme FAMN pyrkii rakentamaan teollisen data-avaruuden ja datamarkkinapaikan, joka edistää yhteisten tietojen jakamisen, AI/ML:n, automaation ja robotiikkaratkaisujen kehittämistä. → Liiketoimintakärki viimeistellään syksyn 2021 aikana yhdessä jäsenyritysten kanssa. 13 © 2021 DIMECC Ltd.
 14. 14. FAMN RAHOITUS JA KUMPPANUUS • FAMN perustetaan perustajajäsenten kanssa syksyllä 2021. o FAMN on avoin verkosto ja valmis ottamaan vastaan ​​uusia kumppaneita, jotka jakavat verkoston tavoitteet ja hyväksyvät kumppanivelvoitteet • Rahoitusmalli on jaettu julkisen ja kumppaniyrityksen rahoitukseen. o Julkista rahoitusta haetaan Business Finlandin ekosysteemin orkestroinnin rahoitusinstrumentista • Yksityinen kumppanirahoitus kerätään vuosimaksuna yrityksen koosta ja kumppaniyritysten kokonaismäärästä riippuen: 14 © 2021 DIMECC Ltd. PIENI Liikevaihto: < 10M€ Arvioitu jäsenmaksu: 3000 – 6000 €/vuosi KESKIKOKOINEN Liikevaihto: 10M€ - 100M€ Arvioitu jäsenmaksu: 8000 – 13000 €/vuosi ISO Liikevaihto: > 100M€ Arvioitu jäsenmaksu: 15000 – 24000 €/vuosi * Lopulliset jäsenmaksut vahvistetaan myöhemmin
 15. 15. DIMECC on yhteistyöalustayhtiö, joka edistää ja tukee yrityksiä digitaalisessa muutoksessa. Toimimme PPP (Private-Public-Partners) -mallilla asiakkaidemme ja julkisten organisaatioiden kanssa. Olemme intohimoinen ryhmä fasilitoinnin ammattilaisia, jotka ovat omistautuneet tulevaisuuden luomiseen. ASIAKKAIDEN EI TARVITSE OLLA DIMECC:n OSAKKEENOMISTAJIA, JOTTA VOI HYÖTYÄ DIMECC:n PALVELUISTA. OSAKKEENOMISTAJAT EIVÄT TUO DIMECCILLE AKTIVITEETTEJA TAI AIKATAULUJA, ASIAKKAAT TUOVAT. Fasilitaattori DIMECC • PERUSTETTU 2008 • 12 TYÖNTEKIJÄÄ • 3 LIIKETOIMINTA EKOSYSTEEMIÄ • 4 EU TUOTEMERKKIÄ (™) • 300+ ASIAKASTA • 2 000+ DIMECC:N TOIMINTAAN OSALLISTUVAA HENKILÖÄ • 800+ M€ FASILITOITUA HANKETTA • 27 M€ TKI –OHJELMA PORTFOLIO 2020 • 5 MAASSA (FIN, SWE, EE, LV, LT) • 3 TOIMISTOA SUOMESSA: HELSINKI, TAMPERE, TURKU • 66 OSAKKEENOMISTAJAA (43 YRITYSTÄ, 23 TUTKIMUSLAITOSTA) 11% ASIAKKAISTA ON DIMECC:N OSAKKEENOMISTAJA 55% ASIAKKAISTA ON PK- YRITYKSIÄ NUMBERS: 15 © 2021 DIMECC Ltd. @dimecc_fi www.dimecc.com
 16. 16. Yhteistyö- organisaatiot ja -verkostot Tiivis yhteistyö eri verkostojen kanssa mahdollistaa maailmanluokan teollisten ekosysteemien eteenpäin viemisen, mahdollistaa yhteistekemisen, EU-hankepartnereiden löytämisen ja vaikuttamisen suurempiin kokonaisuuksiin. Toimimme ja teemme yhteistyötä esimerkiksi oheisten kansainvälisten verkostojen kanssa: 16 © 2021 DIMECC Ltd. European Advanced Manufacturing Support Centre Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency
 17. 17. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja! 17 Antti Karjaluoto Disruptive Renewal Officer Email: kari.muranen@dimecc.com Mobile: +358 40 772 5934 Kari Muranen Senior Ecosystem Lead Email: antti.karjaluoto@dimecc.com Mobile: +358 40 772 5440 Yhteistyössä:

×