Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Taula Tercer Sector(20)

Último(20)

Anzeige

Debat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer Sector

 1. Ernest Valls Ajuntament de Tortosa El paper del Tercer Sector en la construcció comunitària d’una ciutadania activa, organitzada, compromesa i transformadora 22/novembre/2018
 2. OBJECTIU: Generar un model d'intervenció social en contextos multiculturals que impulsi un treball conjunt entre administracions, professionals i ciutadania per treballar el foment de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social a través d'accions en l'àmbit educatiu, de la salut i la participació ciutadana, amb especial atenció a la infància, la joventut i les famílies. S’inicia el projecte, a l’any 2010, articulant-se a Tortosa amb un conveni de col·laboració a tres bandes entre fundació bancària “la Caixa”, l’entitat ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) i l’Ajuntament. En aquell moment a Tortosa, més del 28% de la població era d’origen immigrant (Al voltant del 50% en el casc antic) i gaire bé, 100 nacionalitats. El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural, és un projecte promocionat i finançat per l’Obra Social “la Caixa”, que s’impulsa a 17 territoris d'alta diversitat cultural de l'Estat Espanyol. UNA MICA D’HISTÒRIA
 3. CAP A ON? De la construcció conjunta entre els i les protagonistes de la comunitat cap a l’ADMINISTRACIÓ COMPARTIDA (disseny, implementació i seguiment de polítiques públiques compartides)
 4. La Clau d’una ciutadania activa, organitzada, compromesa i transformadora ÉS la construcció comunitària compartida amb la complicitat de CIUTADANIA i INSTITUCIONS I ENTITATS (ADMINISTRACIÓ COMPARTIDA) EDIFICI COMUNITARI MITJANÇANT ESTRUCTURES DE RELACIÓ ESTABLE •Espais de relació •Trobades comunitàries de reconeixement mutu •Processos col·laboratius en el disseny de polítiques públiques
 5. “Fonaments Comunitaris” 1. Treball conjunt entre els protagonistes de la comunitat: institucions i entitats, ciutadania i recursos tècnics, amb papers diferenciats 2. Treball en xarxa, en vocació integral i d’acompanyament, per a millorar eficàcia i eficiència : Projectes construïts de manera compartida. Construir cultura comunitària (en l’organització interna) i la complicitat de les entitats. 3. El foment de la participació ciutadana: “des del pinyol fins a la pell” (respectant els diferents nivells en la participació). 4. Reforç continu de la sostenibilitat del procés comunitari 5. Consolidació de l’equip comunitari de ciutat, amb treball inespecífic, com a ròtula de relació entre els diferents actors comunitaris (avuí conformat per 3 persones d’entitats del tercer sector i dues de l’ajuntament)
 6. “Arquitectura Comunitària” •La consciència d’estructura local mancomunada (el procés comunitari com a marc de referència, com a terreny abonat), amb vocació de suport dels projectes de ciutat. •Partir de lo existent: Organització. • La generació conjunta: Desenvolupament. • Facilitar, més enllà de liderar (facilitar processos, compartir lideratge de projectes)
 7. “Arquitectura Comunitària” •El foment de les relacions “improbables” en tots els àmbits. •El treball de facilitar de “trobar el lloc on col·locar la peça del trencaclosques” • Construcció del coneixement compartit. • La devolució comunitària, amb vocació pública i transparent
 8. “Arquitectura Comunitària” • Canalització de projecte d’intervenció comunitària intercultural cap al procés comunitari de Tortosa, com eina i patrimoni social de ciutat. •Impuls de la cultura comunitària basada amb el compromís del treball conjunt •El procés comunitari com a eina de la construcció conjunta de polítiques públiques.
 9. CIUTADANIA INSTITUCIONS I ENTITATS RECURSOS TÈCNICS EQUIP COMUNITARI EL PILARS DE L’ESTRUCTURA COMUNITÀRIA EL PILARS DE L’ESTRUCTURA COMUNITÀRIA
 10. L’ESTRUCTURA LOCAL MANCOMUNDA INSTITUCIONS I ENTITATS L’ESPAI DE RELACIÓ INSTITUCIONAL L’ESTRUCTURA LOCAL MANCOMUNDA
 11. 15 institucions signen el 1er Compromís Municipal per la millora de la Convivència i la Cohesió social Tortosa, 17 de març de 2014 INSTITUCIONS i ENTITATS
 12. ENTITATS PÚBLIQUES TERCER SECTOR SOCIAL CULTURALS UNIVERSITATS SOCIOECONOMIQUES ENTITATS PRIVADES Espai de Relació Institucional L’espai de relació institucional, avui
 13. LA CIUTADANIA ACTIVITATS CIUTADANES TROBADES COMUNITÀRIES L’ESTRUCTURA LOCAL MANCOMUNDA
 14. CIUTADANIA Trobada Comunitària Flashmob ArtXiBarri Concert participat ArtXiBarri Mural participat ArtXiBarri Espai Xarxa, Ràdio Tortosa
 15. ELS RECURSOS TÈCNICS ELS ESPAIS TÈCNICS DE RELACIÓ L’ESTRUCTURA LOCAL MANCOMUNDA
 16. ETR Ciutat de Tortosa Comissió Igualtat d'Oportunitats Comissió Èxit Educatiu Intervenció socioeducativa (PEE-P6/16) Comissió Família Comissió Voluntariat Grup Treball Pobresa energètica Grup Treball Exclusió residencial Grup Treball Intervenció comunitària Grup Treball Mapa Actius Espai públic Habitatge Salut Comunitària Treball i Ocupació Espais Tècnics de Relació RECURSOS TÈCNICS
 17. RECURSOS TÈCNICS Consolidació i ampliació de la participació de recursos tècnics en Espai Tècnic de Relació Ciutat de Tortosa (més de 80 recursos tècnics)
 18. EL TREBALL INESPECÍFIC DE “LLIGAR” L’ESTRUCTURA COMUNITÀRIA Projecte Intervenció Comunitària Intercultural ACISI Administració Pública Ajuntament Entitats Tercer Sector Atzavara – Arrels Grup Esplai Blanquerna EQUIP COMUNITARI (“no hi ha procés comunitari sense equip comunitari”)
 19. EL TREBALL INESPECÍFIC DE “LLIGAR” L’ESTRUCTURA COMUNITÀRIA NUCLI DELS ESPAIS TÈCNICS DE RELACIÓ XARXA PER LA CIUTADANIA Espai de coordinació dels ETRs Articulació de processos participatius ciutadans
 20. ALGUNS PROGRAMES, PROJECTES I ACCIONS COMPARTIDES ACABATS DE L’EDIFICI COMUNITARI
 21. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ DE TREBALL I OCUPACIÓ Objectius específics Explorar la idoneïtat d’impulsar un procés de concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació Impulsar conjuntament projectes que contribueixin a millorar l’ocupabilitat de les persones (a) joves i (b) aturades de llarga durada
 22. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ DE TREBALL I OCUPACIÓ I Jornada sobre concertació territorial polítiques actives d’ocupació Experiències de concertació publico- privada Valor de la formació, reflexió sobre el tipus i model de gestió Primera presa de contacte sobre la concertació territorial
 23. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ DE TREBALL I OCUPACIÓ Pagesia Jove: treball i territori Joves agents transformació paisatge 20 itineraris formatius personalitzats Relleu generacional
 24. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ DE SALUT COMUNITÀRIA Objectius específics Desenvolupar i vincular la salut comunitària en determinats projectes, accions i programes del procés comunitari. Impulsar un mapa de recursos de salut comunitària del procés comunitari.
 25. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ DE SALUT COMUNITÀRIA Projecte BATA, intervenció comunitària en mares joves gitanes Espai de trobada, relació i formació Aprenentatge actiu i experimentat Impulsar la figura de l’agent de salut comunitari amb la comunitat gitana
 26. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ DE SALUT COMUNITÀRIA Mapa actius de salut comunitària: Aquí sí, Actius i salut! Mapatge actius salut comunitària Vincular la salut a l’activitat comunitària
 27. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ D’ESPAI PÚBLIC Objectius específics Vincular al procés comunitari projectes i accions que fomenten l’afecció a l’espai públic a partir del foment de relacions improbables: interculturals, intergeneracionals, interclasse, intersexuals, etc.
 28. Promoure la convivència i les relacions improbables ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ D’ESPAI PÚBLIC Horts urbans, espai polivalent Martí Gauxachs Espai inclusiu per promoure les relacions interculturals, intergeneracionals i intersocials. Espai agricultura ecològica Espai d’activitats de lleure i socialització Espai terapèutic
 29. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ D’HABITATGE Objectius específics Millorar la realitat existent respecte la identificació, la priorització i la capacitat de donar resposta a les situacions de risc d’exclusió residencial. Impulsar conjuntament un projecte innovador que contribueixi a mitigar les situacions de pobresa energètica des d’un enfocament de perfil preventiu i comunitari.
 30. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ D’HABITATGE Fem Eficiència Comunitària Abordatge innovador situacions pobresa energètica Prova pilot en famílies en risc d’exclusió residencial Crear un protocol Reduir costos de facturació Enfoc preventiu i comunitari
 31. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ SOCIOEDUCATIU Objectius específics Seguir el funcionament de les actuacions i activitats programades en el Pla Educatiu d’Entorn-Programa 6/16 (reforç educatiu, projectes d’APS, activitats de lleure, activitats d’estiu, menjadors escolars en període de vacances, recollides solidàries d’aliments i material escolar, accions socioeducatives amb joves, famílies, dones, comunitat gitana, gent gran…) Generar les òptimes condicions per facilitar la participació dels centres educatius en els diferents programes derivats de l’acció socioeducativa de la ciutat.
 32. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ SOCIOEDUCATIU Projecte Invulnerables Projecte pilot per combatre la pobresa infantil Modificar les condicions de pobresa Actuació integral i conjunta
 33. ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ SOCIOEDUCATIU Grup de treball Intersecció Facilitar la participació dels centres educatius Guia de recursos i projectes socioeducatius
 34. POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMPARTIDES EL DISSENY, LA IMPLEMENTACIÓ I EL SEGUIMENT DELS PLANS LOCALS A TRAVÉS DE LES EINES ESTRUCTURALS DEL PROCÉS COMUNITARI: •DE JUVENTUT •DE POLÍTIQUES DE DONES •LGTBI •SOCIOECONÒMIC (en fase de redacció) •D’ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA-PLACI (en fase de redacció) LA TEULADA DE L’EDIFICI COMUNITARI
Anzeige