Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Tawazun
Tawazun
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Tawazun (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Tawazun

  1. 1.  Manusia(An-naas)+Dienul Islam(agama Islam) -ciptaan Allah yg sesuai dgn fitrah Allah -QS ar-Rum:30 “Maka hadapkanlah wajahmu dgn lurus kpd agama(Islam);sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakkan manusia ntidak mengetahui” -sesuai dgn fitrah Allah, manusia mempunyai dimensi
  2. 2. Manusia mempunyai 3 dimensi: 1. Al-Jasad(fizikal) 2. Al-’Aqal(akal) 3. Al-Ruh(ruh) -QS Rahman:7-9 “Dan langit telah ditinggikanNya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jgn merosakkan keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dgn adil dan jgnlah kamu mengurangi keseimbangan itu”
  3. 3. Santapan(Makanan): 1. Jasadi(al-ghiza’ al-jasadi) 2. Aqli(al-ghiza’ al-aqli) 3. Ruh(al-ghiza’ al-ruhi) -lapar al-Aqal lebih mudah dikesan -lapar ar-Ruh paling sulit untuk diketahui
  4. 4. AL-GHIZA’ AL-JASADI 1. At-Tha’am(makanan padat) 2. As-Syiraab(makanan cair) Perut dibahagi kpd 3: (makanan, minuman, udara) -rezeki yg halal dan baik -QS al-Baqarah:168 -pemakanan yg sihat  Sesuatu yang amat dikhawatirkan oleh Rasulullah s.a.w. atas ummatnya, sebagaimana sabdanya: "Yang paling saya takuti di antara hal-hal yang saya takuti atas ummatku ialah besarnya perut,gendut karena banyak makan, terus menerus tidur, kegemaran tidur yang melampaui batas, malas-malasan dan lemahnya keyakinan, tidak mempunyai pendirian yang tegas dan mantap."
  5. 5. 3. An-Naum(tidur) -malam utk berehat& siang utk bekerja (pelajar) -tidur yg dianjurkan -QS al-Qashas:73 “Dia jadikan untukmu siang dan malam, agar kamu beristirahat pada malam hari agar kamu mencari sebahagian kurniaanNya(pada siang hari) ..” 4. Ar-Riyadhah(sukan) -QS al-Anfal:60 “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu..” -penunggang kuda di siang hari, rahib di malam hari -rebut 5 sblm 5 (sihat sblm sakitibadat)
  6. 6. 5. Az-Zawaj(perkahwinan) -kena kahwin(bukan hanya ibadat semata-mata) -sami “Dan kahwinlah orang2 yg sendirian di antara kamu, dan orang yg layak(berkahwin) dari hamba2 sahayamu yg laki2dan hamba2 sahayamu yg perempuan” 5. Al-Libas(pakaian) -pakaian taqwa “Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa..” -aurat Dari Hudzaifah r.a., katanya: "Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang kita mengenakan pakaian dari sutera halus ataupun sutera kasar - untuk lelaki
  7. 7. AL-GHIZA’ AL-AQLI santapan  Ilmu  Ma’rifatullah  Tujuan hidup kita hanyalah untuk Allah  Taqarrub ila Allah  QS An’aam:162 “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”  Ma’rifatur Rasul  Suri teladan yang baik  Setiap ibadah yg dilakukan mestilah mengikuti RA
  8. 8.  Ma’rifatul Islam  Jalan untuk mencapai tujuan(ma’rifatullah)  QS Ali Imran:19  “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam...”  QS Taubah:33  “Dialah yang Telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al- Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.”  Ma’rifatul Insan  Risalatul insan(menyembah Allah)  QS adz-Dzaariyat:56  “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”  Wazifatul insan(menjadi khalifah)  QS al-Baqarah:30  “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”
  9. 9. AL-GHIZA’ AR-RUHHI Santapan  zikrullah(mengingati Allah) QS Thaha:14 -solat (salah 1 cara)  Zikrul qalbi  Hati bersih & tenteram(tathmainul qulub)  Orang mukmin(pelik)-bersyukur  QS ar-Ra’du:28  “Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram..”  Zikrul amali  At-taqwa(melakukan perkara2 yg baik)  QS al-A’raf:96  “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, ”
  10. 10.  Zikrul lisani  Diikuti dgn hati  Kusyuk kpd Allah  Zikrul aqli  Menyedari bahawa semua yg berlaku dgn izin Allah  Ayat kauniyyah(ciptaan Allah)  Ayat qouliyyah

×