Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

srednjovekovna muzika.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Muzika srednjeg veka pdf
Muzika srednjeg veka pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

srednjovekovna muzika.pptx

  1. 1. SRPSKA CRKVENA MUZIKA U SREDNJEM VEKU GRUPNA PREZENTACIJA, VII2
  2. 2. UKRATKO O CRKVENOJ MUZICI U SREDNJEM VEKU: • Srpska crkvena,srednjovekovna muzika razvijala se u periodu od 12 do 15 veka pod uticajem vizantijske kulture. • Bila je isključivo vokalna i jednoglasna. • Melodije starog crkvenog srpskog pojanja bile su zasnovane na principu osmoglasja. • Izvodjači crkvene muzike bili su monasi, ili monahinje u vidu solista, ili hor. • Posebnu vaznost imaju rukopisi sa delima kompozitora Nikole Srbina, Kir Stefana Srbina, i Isajia Srbina
  3. 3. SRPSKA CRKVENA MUZIKA U SREDNJEM VEKU • Srpska crkvena muzika razvijala se u periodu od 12 do 15 veka i bila je oslonjena na svoje vizantijske korene. Bila je isključivo vokalna i jednoglasna. Bilo je od velike važnosti da tekst i melodija budu duhovni, dubokoumni i da se što bolje razumeju.
  4. 4. SRPSKA CRKVENA MUZIKA U SREDNJEM VEKU,OSMOGLASJE • Poput vizantijskih napeva, melodije starog srpskog crkvenog pojanja organizovane su prema principu osmoglasja, što znači da su podeljene u osam velikih grupa koje se nazivaju glasovi i koje se međusobno razlikuju po svojim muzičkim odlikama. Na principu osmoglasja zasnovane su i pesme Osmoglasnika, crkvene bogoslužbene knjige koja sadrži pesme posvećene Hristovom vaskrsenju. Himne Osmoglasnika poju se na nedeljnim bogosluženjima.Naime, svake nedelje određene himne pevaju se po propisanom glasu ‒ sa izuzetkom perioda od Cvetne nedelje do Uskrsa ‒ a ciklus od osam nedelja, koliko je potrebno da bi se izmenilo osam glasova Osmoglasnika, naziva se stolp.
  5. 5. SRPSKA CRKVENA MUZIKA U SREDNJEM VEKU, IZVODJENJE • Izvođači crkvene muzike bili su monasi ili monahinje u svojstvu solista, kao i članovi hora, razmešteni u dve pevnice ‒ desnu i levu. Horom je rukovodio domestik, koji je u osnovi i obučavao pojce u pevanju. Pri izvođenju himni, domestik je pokretima ruke pokušavao da dočara kretanje melodije i interpretaciju. Protopsalt, glavni pevač u desnoj pevnici, otpevao bi nekoliko karakterističnih početnih tonova, koji čine tzv. intonacionu formulu glasa. Ukoliko je melodija bila složenija, sam bi je izvodio uz ison ‒ ležeći horski ton. Veruje se da su intonacione formule pomagale pevačima da se pripreme za melodijski tip kojem ona pripada.
  6. 6. SRPSKA SREDNJOVEKOVNA CRKVENA MUZIKA • Izvori značajni za istoriju srpske srednjovekovne crkvene muzike nalaze se u bibliotekama i arhivima širom sveta. Međutim, posebnu važnost imaju rukopisi sa delima trojice kompozitora iz XV veka, u čija je imena utkana i oznaka njihove nacionalne pripadnosti. To su: kir Stefan Srbin, Isaija Srbin i Nikola Srbin. • Kir Stefan Srbin: jednom od najznačajnijih rukopisa za istoriju srpske crkvene muzike, nalaze se dve njegove pesme ‒ Ninja sili i Vakusite i vidite • Isaija Srbin:Među njegovim delima izdvajaju se sledeće liturgijske pesme: dvojezična Trisveta pesma, Aliluja i Krestu tvojemu, kao i obiman Polijelej, koji se peva na jutrenju. • Nikola Srbin je autor Heruvimske pesme, čiji je tekst na grčkom jeziku
  7. 7. SRPSKA SREDNJOVEKOVNA CRKVENA MUZIKA • Za dela svih navedenih kompozitora karakteristična je podjednaka zastupljenost tekstova na grčkom i srpskom jeziku, koja svedoči o liturgijskom, jezičkom, pa i muzičkom jedinstvu srpske i vizantijske muzičke tradicije.
  8. 8. SRPSKA CRKVENA MUZIKA U SREDNJEM VEKU, IZVODJENJE • I pored malobrojnosti melodija prevedenih u savremeno notno pismo, moguće je steći barem delimičnu predstavu o tome kako je zvučalo staro srpsko crkveno pojanje. Svojom ekspresivnom melodijskom linijom,ona odslikava verska i mistična, ali i duboko humana osećanja pravoslavnih vernika.

×