Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Alayhdistyskopokoulutus 2/2012

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Alayhdistyskopokoulutus 2/2012 (20)

Anzeige

Alayhdistyskopokoulutus 2/2012

 1. 1. www.tyy.fi TYYn ay-kopokoulutus 3.5.2012 Turku-sali
 2. 2. www.tyy.fi Keitä me olemme? Lauri Heikki Isotalo Topi Artukka hallituksen vpj ja Miikkulainen koulutuspoliittinen sihteeri koulutuspoliittinen vastaava hallituksen koulutuspoliittinen vastaava tyy- tyy-vpj@utu.fi tyy-kopo@utu.fi koposihteeri@utu.fi (02) 276 9624 (02) 276 9622 (02) 276 9613
 3. 3. www.tyy.fi 16.00 Tilaisuuden avaus 16.10 Ajankohtaista koporintamalla 16.30 Koulutuspoliittinen viestintä 17.00 Hallinto on muutakin kuin kopoa 17.30 Vapaata keskustelua 17.50 Päätössanat
 4. 4. www.tyy.fi Rehtorinvalinnan myötä tulevat muutokset • Kalervo Väänänen aloittaa rehtorina 1.8. • Samalla vaihtuu aloittaa myös uusi rehtoristo, dekaanit ja TSE:n johtaja sekä laitosjohtajat
 5. 5. www.tyy.fi Laitosneuvostot • Laitosneuvostot poistuvat 31.7. • Tilalle on tarkoitus luoda korvaavia kolmikantaisia työryhmiä ja vahvistaa jo olemassa olevia kollegiaalisia elimiä • Vielä ei selvää kuvaa siitä, millaisia laitosneuvostojen korvaavat uudet elimet on, mihin ne sijoittuvat ja mitä tehtäviä ne hoitavat
 6. 6. www.tyy.fi Yliopistojen uusi rahoitusmalli • Yliopiston rahoitusmalli hyväksyttiin opetusministeriössä keväällä • Tarkoitus olisi, että malli olisi käytössä 2013 alkaen • Yliopisto saattaa varioida mallia jakaessaan rahaa yksiköilleen
 7. 7. www.tyy.fi
 8. 8. www.tyy.fi Plagiaatintunnistusjärjestelmä • Yliopiston on tarkoitus ottaa käyttöön plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin syksyn 2012 aikana (tavoite lokakuu) • Järjestelmää on tarkoitus käyttää sekä vilpin ja plagiaattien tunnistamiseen että opetuskäyttöön • Keväällä 2012 0n ollut käynnissä pilotointivaihe, johon on osallistunut n. 500 opiskelijaa ja 30 opettajaa • Plagiaatintunnistusjärjestelmän ohella yliopisto päivittää myös eettisen ohjesääntönsä
 9. 9. www.tyy.fi • PTJ:n on tarkoitus toimia moodlen yhteydessä • Ajatuksena on, että opettaja syöttää opinnäytetyön Turnitiniin, joka vertaa automaattisesti työtä verkkoaineistoihin, sähköisiin julkaisuihin ja palveluun aikaisemmin syötettyihin töihin, ja tuottaa lopuksi loppuraportin opettajalle ja opiskelijalle • Lisää aiheesta esim. Tylkkärissä 2/2012
 10. 10. www.tyy.fi Koulutuspoliittinen viestintä 3.5.2012 Lauri Miikkulainen tyy-kopo@utu.fi
 11. 11. www.tyy.fi Miten viestiä edunvalvonnasta? 1. Jäsenistölle 2. Hallopedeille tai muille toimijoille 3. Muulle hallitukselle 4. Henkilökunnalle
 12. 12. www.tyy.fi Viestinnän merkitys edunvalvontatyölle Ainejärjestötasolla koulutuspolitiikassa (kuten kaikessa muussakin edunvalvontatyössä) korostuu tiedon keräämisen ja sen uudelleenjakamisen merkitys. Edunvalvonnan teho vähenee jos siitä on tietoinen käytännössä vain hallituksen kopovastaava Samalla toiminnan jatkuvuus vaarantuu
 13. 13. www.tyy.fi Koulutuspoliittisen viestinnän haasteita Kopoasiat ovat usein luonteeltaan teknisiä. Edunvalvontatyö poikkeaa vahvasti monesta muusta ainejärjestötasolla tehtävästä toiminnasta Edunvalvonta vaatii pitkän linjan uurastusta, varsinaisia läpimurtoja tai konkreettisia päätöksiä tulee lopulta harvoin
 14. 14. www.tyy.fi Miten viestiä edunvalvonnasta? Viestintä jäsenistölle Turhan kopojargonin ja lyhenteiden välttely tärkeää Ajankohtaisia asioita koostavat uutiskirjeet Facebook-ryhmät tms. Vapaamuotoiset tapaamiset Toimikunnat, palautteen keruu opetuksesta yms. osallistava toiminta Jäsenistön mahdollisuudet kysyä ja kommentoida
 15. 15. www.tyy.fi Miten viestiä edunvalvonnasta? (2) Viestintä hallopedeille ja muille toimijoille Ymmärrys ja kiinnostus valmiina muuta jäsenistöä paremmin Tapaamiset ennen toimielinten kokouksia Kokousraportit Hallopedien aktivointi mukaan keskusteluun
 16. 16. www.tyy.fi Miten viestiä edunvalvonnasta? (3) Viestintä muulle hallitukselle Säännöllinen tiedottaminen Intranetit yms. tiedonsiirto Viestintä henkilökunnalle Säännöllinen yhteydenpito Kannanottoja tai lausuntoja ei pidä epäröidä tehdä Koosteet kerätystä palautteesta, jäsenkyselyjen tuloksista tms. hyvä antaa henkilökunnalle Lopulta kahdenkeskisen yhteydenpidon tärkeys korostuu.
 17. 17. www.tyy.fi Koulutuspoliittinen viestintä TYYssä Maanantaimaili Koulutuspoliittisia asioita tiiviissä muodossa Lisätietoja sekä lausunnot ja kannanotot kokonaisuudessaan yleensä saatavilla TYYn nettisivuilla Kolmas kanta Kevyempää viestintää, kuulumisia, kommentointia, työn alla olevien asioiden esittelyä Halloped-koordinaattoritapaamiset Tiedekuntakuulumisten vaihto, keskustelu Koulutukset Kopokirjeet Aiemmin runsaastikin käytetty väylä, tänä vuonna ei vielä lähetetty
 18. 18. www.tyy.fi Koulutuspoliittinen viestintä TYYssä Millaista viestintää alayhdistyksissä kaivattaisiin lisää? Onko tiedotustahti eri asioista liian harva tai liian runsas? Miten viestinnän vuorovaikutteisuutta tulisi lisätä? Miten viestintä toimii alayhdistyksissä ja miten yllä olevia kysymyksiä voisi soveltaa niihin?
 19. 19. www.tyy.fi Hallinto on muutakin kuin kopoa 3.5.2012 Heikki Isotalo tyy-vpj@utu.fi
 20. 20. www.tyy.fi Yhteydenpito hallintoon usein kopojen harteilla On monin tavoin perusteltua Opetussuunnitelmat Talousmäärärahat ja voimavarojen jako Opiskelijavalinta ja määrä Tutkintorakenteet  Menevät johdonmukaisesti koposektorille Mutta!
 21. 21. www.tyy.fi Hallinto vastaa myös kaikesta muusta Ei vain tiukassa mielessä koulutuspolitiikkaa, vaan myös väylä sosiaalipolitiikkaan ja opiskelijoiden hyvinvointikysymyksiin, ympäristöasioihin, tilakysymyksiin, kansainvälisiin asioihin jne. Viestintätyöryhmät, kv-tutkarityöryhmät, stipendityöryhmät, työllistymistyöryhmät, tilatyöryhmät
 22. 22. www.tyy.fi Hallinnon opiskelijaedustajat yleisedunvalvojina Laitosneuvostot, tiedekuntien johtokunnat, yliopiston hallitus ja yliopistokollegio ainoita päättäviä tai valmistelevia edustuksellisia elimiä Eivät käsittele vain koulutuspoliittisia kysymyksiä, vaan aivan kaikkea mitä yliopistolla päätetään Tulee muistaa yhteydenpidossa hallopedeihin
 23. 23. www.tyy.fi Hallopedit itsekin juuttuneet kopoon Hallopedit eivät aina erityisen oma-aloitteisia kaikkien eri sektorien kysymysten suhteen Eivät voikaan olla; ei kukaan tiedä kaikesta kaikkea! Olkaa yhteydessä, lähettäkää ideoita, tehkää toivomuksia, keskustelkaa! Auttaa myös hallopedejä itseään työssään.
 24. 24. www.tyy.fi Koko hallitus mukaan edunvalvontaan Ainejärjestöjen kopot eivät voi olla vastuussa kaikesta Mikä avuksi? Koko hallitus mukaan edunvalvontaan! Vaikka yhteydenpito hallintoon hoidettaisiinkin kopojen kautta, tulee muidenkin olla aktiivisia Auttaa muutenkin ideoinnissa ja kysymysten pohdinnassa
 25. 25. www.tyy.fi ”Ei kissan värillä ole väliä, kunhan se pyydystää hiiriä.” -Deng Xiaoping
 26. 26. www.tyy.fi Pienryhmätehtävä: Miten tehdä kokonaisvaltaisempaa edunvalvontaa? Jakautuminen pienryhmiin, 15 min keskustelua ja tulosten purku yhdessä

Hinweis der Redaktion

 • Kopot ovat ennen kaikkea tiedonjakajia. Heidän tulee pystyä seuraamaan hallinnossa käynnissä olevia prosesseja ja tiedottamaan niistä opiskelijoille. Toisaalta tehtävänä on pystyä keräämään tietoa opiskelijoilta, ja kanavoida se parannusehdotuksiksi ulospäin.Edunvalvonnassa on avuksi jos samaa asiaa pyörittelee useampi ihminen. Argumentit hioutuvat, ja uusia ideoita syntyy helpoimmin porukalla. Kopo pitää kaikki langat käsissään ja kokoaa ideat konkreettisempaan muotoon.Jos kopo jää toiminnassaan yksin, esiin nousee monta ongelmaa. Toiminta näivettyy helposti rutiinien toistamiseksi, eikä uusia avauksia enää tehdä. Ilman toimivaa keskusteluyhteyttä jäsenistöön ja henkilökuntaan ongelmia esim. kurssijärjestelyissä ei välttämättä havaita tarpeeksi ajoissa.Jos kopo ei kiinnosta jäsenistöä, eikä toiminnasta tiedoteta, vaikeutuu myös seuraajien rekrytointi. Jos koulutuspoliittinen tietämys on vain harvojen harteilla, pienikin tietokatkos voi horjuttaa edunvalvonnan tasoa suuresti.
 • Koulutuspoliittisista asioista on usein haasteellista tiedottaa kiinnostavasti. Tähän on monia syitä:Tärkeätkin päätökset saattavat olla tekovaiheessa hyvin tylsiä. Esimerkiksi uudistukset opinnoissa muuttuvat kiinnostaviksi helposti vasta kun ne toteutuvat, eivät silloin kun niistä päätetään pitkän raportin sivulauseessa.Kysymykset, joihin edunvalvontatoiminnassa puututaan poikkeavat monesti niistä joihin opiskelijajärjestöjen piirissä muuten törmätään. Moni lähtee mukaan järjestötoimintaan vaikkapa tapahtumanjärjestämisen takia. Edunvalvonta tuntuu kaukaiselta, vaikka kopojen käsittelemät asiat vaikuttaisivat viiveellä arkeen suurestikin.Kopot voivat osittain syyttää tästä itseään. Koulutuspolitiikkaa tehtäessä sorrutaan usein ylenpalttiseen lyhenteiden käyttöön ja jargoniin, eikä tällaista kieltä joskus jakseta edes yrittää avata helpompaan muotoon.Toisaalta edunvalvojat joutuvat pohtimaan mitä heidän ylipäätään kannattaa viestiä. Monesti hallinnossa toistuu ilmiö, jossa päätettävät asiat ovat pelkkää epämääräistä puhetta kunnes asia on jo käytännössä lyöty lukkoon.Jos käynnissä on vain pitkällisesti muhivia prosesseja, on vaikeaa miettiä mitä niistä voi kertoa. Väärää tietoa tai pohjattomia huhuja kukaan ei kuitenkaan halua levittää.
 • Termejä on jaksettava avata, ja asetuttava jäsenistön asemaan miettien ”Miksi tämän pitäisi kiinnostaa minua?”Säännöllisesti lähetettävät ja asioita kokoavat uutiskirjeet ovat toimivaa viestintää. Vähennetään turhaa spämmäystä, ja uutiskirjeessä voi helpommin puhua myös asioista jotka eivät ole itsessään merkitykseltään järisyttäviä.Facebook ja muu ”someilu” mahdollistaa kevyemmän viestinnän: Kommentoinnin, kiinnostavien uutisten jakamisen yms. Samalla ”edunvalvonnan maailma” tulee tutuksi.Osallistava toiminta: Tärkeää, jotta jäsenistö näkee voivansa myös itse vaikuttaa edunvalvonnan sisältöön, ja jotta toiminta tuntuisi mielekkäämmältä ja kiinnostavammalta.Yleisestikin vastavuoroisuus viestinnässä on tärkeää jo senkin takia, että nähdään paremmin ongelmat joita edunvalvonnan kentällä on muodostumassa. Esimerkiksi mainituissa facebook ryhmissä tai vapaamuotoisissa tapaamisissa on se hyvä puoli, että niissä osallistumisen ja kommentoinnin kynnys on erittäin pieni.

×