Anzeige

Más contenido relacionado

Más de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen(20)

Anzeige

EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen

 1. EPD, et nyttig verktøy for å nå våre klimamål
 2. EPD – Hva er det? • En miljøproduktdeklarasjon (EPD) er et verifisert , transparent og troverdig dokument som beskriver miljøprofilen til et produkt eller en tjeneste. • Informasjonen i dokumentet presenterer resultatene fra en livsløpsanalyse (LCA) samt annen relevant miljøinformasjon. • EPD er internasjonalt og bruker internasjonale (ISO), europeiske (EN) og andre relevante standarder.
 3. LCA - Livsløpsanalyser
 4. Hvorfor EPD/Miljødokumentasjon i bærekraft strategi? Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan vet jeg at jeg har kommet til målet?
 5. Hvor er EU? Hvor skal EU? Hvordan vet jeg/vi at EU har kommet til målet? Hvorfor EPD/Miljødokumentasjon i bærekraft strategi?
 6. Hvorfor EPD/Miljødokumentasjon i bærekraft strategi?
 7. Hvorfor EPD/Miljødokumentasjon i bærekraft strategi?
 8. • Ikke kun EPD, men en integrert del av verdikjeden og virksomhetens: • Ledelses/ beslutnings system • Bærekraft rapportering • Input til klimagass beregninger for prosjekt • Kraftig salgsverktøy • Simulering og produktutviklings verktøy • Sourcing gjennom hele verdikjeden • Internasjonalisering, i EU og utenfor EU • Input til andre krav; Taconomy, Scope 1,2,3 in GGP etc Hvorfor EPD/Miljødokumentasjon i bærekraft strategi?
 9. EPD – Verktøy for tildeling av kontrakter Det er «ingen i hele verden» som bruker EPDer som bygg og anleggsbransjen i Norge.
 10. EPD – Verktøy for tildeling av kontrakter Hva er de miljømessige krav? Hva er de miljømessige målsetninger? Hvordan «rigge» anbud/prosjekt, slik at EPDer medvirker til å nå både krav og målsetninger?
 11. Kriterier kan være: • CO2 utslipp • Levetid • Bruk av resirkulerte materialer • Resirkulerbarhet • Energiforbruk • Transport • Farlige stoffer/kjemikalier • +++ EPD – Verktøy for å måle effekten av tiltak
 12. Alle selskaper «må» ha en bærekraft strategi
 13. Håkon Hauan Adm. Dir. EPD-Norge E-mail: hha@epd-norge.no Mobil: 97722020 Takk for oppmerksomheten
Anzeige