Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

TNS On-line Track _жовтень 2015

770 Aufrufe

Veröffentlicht am

Дослідження політичних поглядів користувачів інтернету на події в Україні

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Als Erste(r) kommentieren

TNS On-line Track _жовтень 2015

 1. 1. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10 Жовтень 2015 ART C K
 2. 2. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 2 Дизайн дослідження  Всі регіони (окрім Криму)  Міське населення  Чоловіки та жінки  18-55 років Цільова аудиторія Географія  1000 респондентів  Квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту Розмір вибірки Метод  Онлайн Строки польових робіт  1 хвиля: 16.01.2015 - 22.01.2015  2 хвиля: 11.02.2015 - 16.02.2015  3 хвиля : 13.03.2015 - 18.03.2015  4 хвиля : 17.04.2015 – 27.04.2015  5 хвиля : 15.05.2015 – 21.05.2015  6 хвиля : 13.06.2015 – 18.06.2015  7 хвиля : 14.07.2015 – 21.07.2015  8 хвиля : 12.08.2015 – 19.08.2015  9 хвиля : 21.09.2015 – 27.09.2015  10 хвиля: 17.10.2015 – 22.10.2015
 3. 3. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Опис індексів 3 Індекс - показник, побудований на основі середніх значень відповідей респондентів за шкалою нормованою в діапазоні від 0 до 100, де 0 відповідає найбільш негативному значенню шкали, а 100 - найбільш позитивному. 50 - медіана, яка дозволяє ідентифікувати поточне значення як вище або нижче середнього по вибірці. Індекс побудований для зручності відслідковування динаміки, є більш чутливим до коливань значень і зручним для порівняння між собою показників з різними шкалами.
 4. 4. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Ситуація в країні
 5. 5. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 34 32.5 32.2 34.4 24.2 28.9 31.7 25.9 25.8 25.7 25.4 31.9 32.7 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Ставлення до розвитку ситуації в країні 5 Q1. Як Ви вважаєте в цілому, все, що відбувається в Україні, йде в правильному чи неправильному напрямку? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Індекс оцінки розвитку ситуації в країні значуще не змінився, але його значення поступово зростає з вересня, хоча і залишається нижчим, ніж рік тому. 51% респондентів вказали, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, протилежної точки зори дотримується 25% опитаних. Значуще більше тих, хто вважає, що ситуація розвивається в неправильному напрямку – серед жителів Східного регіону (57%), значуще менше таких респондентів в Західному регіоні (39%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Правильно Неправильно Індекс оцінки розвитку ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 6. 6. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 31.7 32.9 31.2 29.9 31.4 27.9 29.5 28.9 25.9 30.2 30.2 26.6 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 14 28 36 31 Дуже справделиве 4 3 2 Зовсім несправделиве Справедливість суспільства 6 Q6. Можна чи не можна назвати теперішнє суспільство, в якому Ви живете, справедливим? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Індекс справедливості суспільства значуще знизився. 66% респондентів вважають, що теперішнє суспільство зовсім чи скоріше несправедливе, справедливим суспільство назвали лише 5% респондентів. Значуще більше тих, хто дає середні оцінки справедливості суспільства – серед представників молодшої вікової групи (35%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Дуже справедливе Зовсім несправедливе Індекс оцінки справедливості суспільства % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 7. 7. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 23.8 25.3 23.9 22.4 19 24.1 24.6 25.6 26.2 21.4 26.4 28.2 31.4 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Оцінка поточної ситуації в країні 7 Q7. Як Ви оцінюєте теперішню політичну ситуацію в Україні? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Значення індексу оцінки поточної ситуації в країні значуще збільшилось і досягнуло найвищої позначки за останній рік. При цьому індекс залишається на рівні нижче середнього, ближче до позиції «вибухонебезпечна». 27% респондентів назвали поточну ситуацію в країні вибухонебезпечною, більше половини (52%) вважають, що ситуація напружена, кожен п'ятий респондент назвав ситуацію невизначеною і лише 1% респондентів вважають, що ситуацію можна назвати стабільною. Значущих відмінностей в оцінках поточної ситуації в країні серед представників різних соцдем груп не виявлено. СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Стабільна Вибухонебезпечна Індекс оцінки поточної ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 8. 8. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Q10. Скажіть, в якій мірі Ви задоволені подіями, які відбуваються в нашій країні зараз? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 17.1 16.7 17.6 15.3 10.9 15.4 17.3 16.3 16.5 15 15.7 19.1 19.6 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Задоволеність останніми подіями в країні 8 Індекс задоволеності останніми подіями в країні значуще не змінився в цьому місяці, але спостерігається тенденція поступового зростання цього показника з серпня. Переважна більшість респондентів (79%) не задоволена ситуацією в країні, сумарна частка тих, хто скоріше чи повністю задоволені ситуацією, складає 5%. Серед жителів Західного регіону значуще менше тих, хто зовсім незадоволений ситуацією в країні (35%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Індекс задоволеності Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 9. 9. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 39 41.6 36.4 37.5 34.6 36.9 35.9 34.6 35.1 33 34.7 35.7 36.4 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Оцінка діяльності центральної влади України щодо стабілізації ситуації в країні 9 Q38. Як Ви оцінюєте діяльність центральної влади України по стабілізації ситуації в країні? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Індекс оцінки дій влади значуще не змінився, втім спостерігається тенденція його поступово зростання з серпня цього року. Переважна більшість респондентів негативно оцінює діяльність влади по стабілізації ситуації в країні – 30% респондентів вважають таку діяльність абсолютно незадовільною, така ж частка вказала, що влада переважно не виконує свої обов'язки, 36% переконані, що влада щось робить, але не в повному обсязі і несвоєчасно. Лише 1% респондентів вказали, що влада повністю виконує покладені на неї функції. Значуще більше абсолютно незадовільних оцінок дають жителі Східного регіону (36%). Серед жителів Західного регіону значуще більше тих, хто вважає, що влада щось робить, але не повному обсязі і несвоєчасно (44%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Влада повністю виконує покладені на неї функції Їх діяльність абсолютно незадовільна Індекс оцінки дій влади Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 10. 10. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Події на сході України
 11. 11. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 2.8 1.7 6.7 6.1 7.5 6.1 7.9 6.2 14.9 18.9 0 50 100 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 4940 6 1 4 Ситуація вкрай напружена і вибухонебезпечна Ситуація напружена, але стабільна Напруга знизилась і ситуація стабілізувалась Нічого небезпечного в цій ситуації немає Важко відповісти Ситуація вибухоне безпечна N40. Як Ви оцінюєте ситуацію на південному сході України – в Донецькій і Луганської областях в зоні проведення АТО? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Оцінка ситуації на південному сході України 11 Нічого небезпечного в цій ситуації немає Індекс оцінки ситуації на південному сході ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ % Індекс оцінки ситуації на південному сході значуще збільшився в цьому місяці і досягнув максимального значення за період з січня цього року. Порівняно з даними минулого місяця значуще зменшилася частка респондентів, які вважають, що ситуація на сході вкрай напружена та вибухонебезпечна (49%) і збільшилася частка тих, хто вважає ситуацію напруженою, але стабільною (40%), а також тих, хто вказав, що напруга знизилась і ситуація стабілізувалась (6%). 1% респондентів вказали, що не бачать нічого небезпечного в ситуації на сході країни. Значуще більше тих, хто вважає ситуацію на сході вкрай напруженою та вибухонебезпечною – серед жителів Південного регіону (60%). Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 12. 12. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 38.4 41.8 33.2 33.6 29.7 30.3 29.1 28.6 26.8 25.1 26.1 28.5 30.7 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Q41. Як Ви оцінюєте хід проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Оцінка проведення антитерористичної операції (АТО) 12 Значення Індексу проведення АТО в цьому місяці значуще не змінилось, втім, спостерігається тенденція його поступового зростання з серпня цього року. Кожен п'ятий респондент оцінює хід проведення АТО позитивно, сумарна кількість тих, хто дає негативні оцінки складає 64%. Значуще більше тих, хто оцінює хід проведення АТО абсолютно негативно – серед жителів Східного регіону (35%). Серед жителів Центрального (46%) і Західного (49%) значуще більше тих, хто оцінює хід АТО скоріше негативно. Повністю позитивно Абсолютно негативно Індекс оцінки АТО ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 13. 13. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Це лише тимчасове затишшя Це перший крок до припинення війни Активні бойові дії не припинялись Важко відповісти Q91. Як Ви оцінюєте припинення активних бойових дій на сході країни? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Припинення активних бойових дій на сході 13 Близько половини респондентів вважають, що припинення активних бойових дій на сході – лише тимчасове затишшя. Кожен третій респондент вважає, що це може бути першим кроком до припинення війни. 10% респондентів вказали, що активні бойові дії на сході не припинялись. Серед жителів Східного регіону (43%) значуще більше тих, хто переконаний, що призупинення активних бойових дій є першим кроком до припинення війни, значуще менше таку думку поділяють жителі Західного регіону (25%). ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ 49 36 10 5 %
 14. 14. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Оцінка діяльності Президента України
 15. 15. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 40.9 42.4 37.4 37.5 37.4 35 35.1 32 32.1 30 30.3 29.9 32.3 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 2927251324 Задоволеність діяльністю Президента 15 N13. Наскільки Ви задоволені діяльністю Президента Порошенко? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Індекс задоволеності діяльністю Президента залишається стабільним протягом останніх 5 місяців. При цьому, з жовтня минулого року, рівень задоволеності діяльністю Президента знижується і все більше наближається до позначки «зовсім незадоволений». Більше половини респондентів (56%) не задоволені діяльністю Президента, сумарна частка скоріше і повністю задоволених складає 15%. Серед жителів Східного регіону (37%) значуще більше тих, хто абсолютно незадоволений діяльністю Президента, значуще менше таких респондентів – серед жителів Західного регіону (18%). Індекс задоволеності Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 16. 16. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Оцінка діяльності Уряду
 17. 17. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 46 28.6 28.4 25.8 24.2 23.3 20.3 20.7 21.2 22.6 21.5 20.3 0 50 100 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 472716614 Задоволеність діяльністю Уряду 17 N27. Наскільки Ви задоволені діяльністю Уряду під керівництвом А.Яценюка? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Значення Індексу задоволеності діяльністю Уряду значуще не змінилось і залишається на низькому рівні – близько до позначки «зовсім незадоволений» Близько ¾ респондентів не задоволені діяльністю Уряду, 6% оцінюють діяльність Кабміну задовільно. Серед жителів Західного регіону значуще менше тих, хто зовсім незадоволений діяльністю уряду (33%). Індекс задоволеності % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти
 18. 18. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Актуальні питання суспільства
 19. 19. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Економічна блокада Криму 19 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ Q92. Як Ви ставитесь до громадянської блокади кордону з Кримом? Q93. На Вашу думку, чи потрібно проводити державну енергетичну блокаду Криму? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Близько половини респондентів підтримують ініціативу блокади кордону з Кримом, 38% виступають проти таких дій. Також близько половини опитаних називають необхідним проведення енергетичної блокади Криму, ¼- не поділяє цю точку зору. Серед жителів Східного регіону значуще менше тих, хто повністю підтримує ініціативу блокади кордону з Кримом, а також тих, хто називає необхідною енергетичну блокаду півострова, значуще більше прибічників таких дій серед жителів Західного та Центрального регіонів. Чоловіки значуще частіше, ніж жінки повністю підтримують блокаду кордону з Кримом, і виступають за проведення енергетичної блокади. 9 22 16 5 16 32 Повністю підтримую Скоріше підтримую Нейтрально – ця подія мене не хвилює і не цікавить Скоріше не підтримую Абсолютно не підтримую Важко відповісти Ставлення до громадянської блокади кордону з Кримом 48% 38% 25 27 48 Так, це необхідно Важко сказати – потрібно чи ні Ні, цього неможна робити Чи потрібно проводити енергетичну блокаду Криму % %
 20. 20. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Профіль респондентів
 21. 21. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 5 23 50 19 3 0.2 % Повний достаток, не обмежені в засобах Можемо дозволити собі практично все Вистачає на дорогі речі для дому, але не на автомобіль Вистачає на їжу і одяг, але не на дорогі речі, такі як телевізор, холодильник Вистачає на їжу, але не на одяг Не вистачає грошей навіть на їжу0.5 6 20 74 % Профіль респондентів (1 з 3) 21 Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Стать Освіта 31 31 38 18 - 29 30 - 40 41 - 55 Вік %% 9 28 26 19 12 6 До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти Матеріальний стан Повна/неповна вища освіта Середня спеціальна освіта Повна середня освіта Початкова/неповна середня освіта % Дохід на одного члена сім’ї 48 52 Чоловіки Жінки
 22. 22. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Профіль респондентів(2 з 3) 22 Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Сімейний стан % 43 18 10 10 8 10 Східний Західний Київ Південний Північний Центральний Регіон 67 24 9 1 Одружений/заміжня Неодружений/незаміжня Розлучений/розлучена Вдівець/вдова % 25 15 13 9 9 8 6 6 6 3 2 1 Спеціаліст Керівник вищої та середньої ланки Робітник Безробітний Підприємець, фермер Службовець В декреті Домогосподарка Студент Пенсіонер Військовий, МВС, прокуратура Інше % Рід діяльності
 23. 23. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 92 7 0.7 0.3 1 раз на день або частіше 4-6 днів на тиждень 2-3 дні на тиждень 1-2 рази на місяць Профіль респондентів (3 з 3) 23 Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Частота користування Інтернетом % 0.2 2 10 35 53 Менше року 1-2 роки 3-4 роки 5-8 років Більше 8 років % Стаж користування Інтернетом 93 31 3 Вчора Протягом останніх 7 днів (але не вчора) Протягом останніх півроку Протягом останнього року або раніше Користувались Інтернетом востаннє % Національність 86 12 1 0.4 2 Українець Росіянин Білорус Єврей Інша %
 24. 24. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Динаміка матеріального становища респондентів 24 S5. Як би Ви охарактеризували матеріальний стан Вашої сім’ї? S7. Скажіть, будь ласка, який рівень доходу в перерахунку на одного члена Вашої сім’ї на місяць? Складіть разом усі доходи з різних джерел та розділіть на кількість членів сім’ї, що проживають разом з Вами. Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 6 6 6 7 5 5 6 5 7 6 7 8 6 8 9 8 8 9 10 8 10 8 10 10 12 12 18 17 17 16 18 17 16 17 17 18 20 19 19 23 23 23 21 22 24 21 21 23 21 23 24 26 32 32 32 33 31 30 32 34 32 35 31 29 28 15 13 14 14 15 14 17 14 13 12 10 10 9До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти Квіт’ 15 Жов’ 14 Лис’ 14 Груд’ 14 Січ’ 15% 40 40.7 38.5 38.3 37.7 37.3 34.2 36.9 36.6 37.3 37.2 39.4 38.7 0 50 100 Жов'14 Лист'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Індекс оцінки власного матеріального становища Повний достаток, не обмежені в засобах Не вистачає грошей навіть на їжу Лют’ 15 Бер’ 15 Трав’ 15 Черв’ 15 Лип’ 15 Сер’ 15 Вер’ 15 Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Жов’ 15
 25. 25. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 25 TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10 Жовтень 2015 ART C K

×