Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Audyt Bankowości Detalicznej. Oferta raportu TNS Polska.

Reprezentatywne spojrzenie na świat finansów widziany oczami „Kowalskiego”. Polacy w wieku 15+ i ich siła relacji z rynkiem bankowym. Produkty, potencjał i opinie o markach w najszerszym z możliwych ujęć.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Audyt Bankowości Detalicznej. Oferta raportu TNS Polska.

 1. 1. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Audyt Bankowości Detalicznej 2014
 2. 2. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Główne tematy w ramach ABD czyli co jest w środku i jak można to wykorzystać 2 Audyt Bankowości Detalicznej pozwala na:  Identyfikację i monitorowanie swojej pozycji na rynku na tle konkurencji ze względu na szereg wskaźników takich jak:  znajomość,  pozycja na poszczególnych rynkach produktowych i udział w rynku,  główne wyznaczniki wizerunkowe  Dostosowywanie oferty i usług do oczekiwań i potrzeb klientów  Podejmowanie efektywnych działań budujących satysfakcję i lojalność klientów  Precyzyjna ocena silnych i słabych stron konkurencji  Możliwość tworzenia grup docelowych  Cykliczne obserwowanie zjawisk występujących w bankowości detalicznej i śledzenie zmian na rynku  Ocena perspektyw rozwoju produktów bankowych – identyfikacja grup klientów wykazujących największy potencjał  Odkrywanie nowych rynkowych szans i wstępną diagnozę drzemiącego w nich potencjału ZNAJOMOŚĆ WIZERUNEK PORTFEL PRODUKTOWY KANAŁY KONTAKTU SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ POTENCJAŁ RYNKU
 3. 3. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Produkty finansowe Szczegółowy zakres informacji 3  Odsetek posiadaczy  Okres posiadania  Współkorzystanie  Otwarta linia kredytowa  Zmiana konta w ciągu ostatniego roku  Odsetek posiadaczy  Znajomość marek kart  Typ kart  Strategie korzystania z kart  Postawy wobec kart  Korzystanie z kart zbliżeniowych  Wykorzystywane produkty oszczędnościowe  Systematyczność oszczędzania  Procent miesięcznych dochodów przeznaczanych na oszczędności  Orientacyjna kwota oszczędności  Postawy wobec oszczędzania  Najbardziej opłacalne i bezpieczne formy lokowania kapitału  Liczba posiadanych kredytów danego typu  Inne rozważane marki  Powody wyboru marki banku/ instytucji kredytowej  Skłonność do polecenia kredytu swoim bliskim  Cel zaciągnięcia kredytu  Termin na jaki został zaciągnięty kredyt  Kwota kredytu i wysokość miesięcznych rat  Źródła informacji  Postawy wobec zadłużenia KONTO OSOBISTE KARTY PŁATNICZE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE KREDYTY  Udziały banków i niebankowych instytucji finansowych w poszczególnych rynkach  Potencjał rynku – zainteresowanie danym produktem w najbliższej przyszłości  Koszyk wyboru – marki brane pod uwagę w sytuacji chęci skorzystania z danego produktu
 4. 4. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Współpraca z bankiem Szczegółowy zakres informacji 4  Co klienci robią i co są skłonni robić  Liczba i zaangażowanie klientów dzielących się opiniami na temat marki  Typologia klientów ze względu na pasywne i aktywne WoM  Wpływ WoM na klientów  Sposoby na zwiększenie aktywnego WoM  Wykorzystywane kanały kontaktu z bankiem  Częstotliwość korzystania z poszczególnych kanałów  Miejsce bankowości internetowej / mobilnej wśród kanałów kontaktu  Źródła informacji o ofercie banków KANAŁY KONTAKTU Badane kanały kontaktu  Analiza ćwiartkowa  NPS  Oceny aspektów budujących zadowolenie w zakresie: • Obsługi klienta • Warunków finansowych • Zakresie oferty • Dostępności i lokalizacji  Niedogodności w korzystaniu z usług banków SATYSFAKCJA Zadowolenie i lojalność klientów TRI*M WORD OF MOUTH MOTIVATORS HIDDEN OPPORTUNITIES POTENTIALS?/ SAVERS? HYGIENICS 90 70 50 30 86 Ogół 90 Region1 78 Region2 Apostołowie Zakładnicy Najemnicy Terroryści Satysfakcja Lojalność TRI*M MACIERZ TRI*M TYPOLOGIA TRI*M INDEX  Placówka  Bankowość internetowa  Bankowość mobilna  Bankowość telefoniczna  Doradca bankowy
 5. 5. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Wizerunek marek bankowych Szczegółowy zakres informacji i nowe narzędzia badawcze 5 Dzięki technice MaxDiff poznajemy hierarchię preferencji konsumentów wobec różnych aspektów którymi opisać można wizerunek banków. Dla respondenta zadanie wyboru jest bardzo proste. Nawet przy dużej liczbie obiektów (20) wielokrotne wskazanie spośród 4 obiektów najlepszego i najgorszego z nich, nie sprawia trudności. WIZERUNEK  Skuteczność komunikacji  Potrzeby klientów  Poziom zaufania do marki  Uczciwość banku  Stosunek do klientów o średnich i niższych dochodach  Zasady współpracy  Opinie klienta Bank a klient Produkty i oferta  Koszty usług  Dostępność  Różnorodność produktowa  Produkty wyróżniające bank  Kanały kontaktu  Ocena reklam Bank a konkurencja KROK 1 Idealny bank – technika Maxdiff Najważniejszy Aspekt Najmniej ważny [ ] Cena [ ] [ ] Bezpieczeństwo [ ] [ ] Uczciwość [ ] KROK 2 Jak bank jest postrzegany W tym kroku respondent musi ocenić na ile każde ze stwierdzeń pasuje do danego banku. Ocenia jedynie aspekty, które są dla niego istotne (na podstawie wyboru z Maxdiffa). Dzięki temu będziemy mogli stworzyć profil wizerunkowy banku i porównać go na tle konkurencji.  Marka a inne banki  Nowoczesność a tradycyjność  Opinie znajomych  Sukcesy banku
 6. 6. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Kondycja marki Vademecum wiedzy o marce 6 Text ZNAJOMOŚĆ MARKI BANK W ZDERZENIU Z KONKURENCJĄ SATYSFAKCJA ZE WSPÓŁPRACY WIZERUNEK NA TLE KONKURENCJI SYNTEZA INFORMACJI O KONDYCJI MARKI PRZEDSTAWIONA NA JEDNYM SLAJDZIE W RAMACH PODSUMOWANIA FORMA  Wszystkie informacje na jednym slajdzie  Przejrzystość, kompleksowość  Spontaniczna i wspomagana znajomość reklam  Spontaniczna znajomość marki  Znajomość marki wspomagana logotypem  Ocena stopnia znajomości marki  Udziały w rynku produktowym na tle konkurencji  Udziały w liczbie klientów na tle konkurencji  Liczba klientów wskazująca dany bank jako główny  Powód wyboru głównego banku  Chęć polecenia swojego banku  Skłonność do kontynuacji współpracy  Skłonność do ponownego wyboru  Bank a klient  Produkty i oferta  Bank a konkurencja Ocena wizerunku marki na podstawie 20 wskaźników CEL  Szybka diagnoza rynkowa  Odniesienie wyników do rynkowych graczy  Dostosowanie formy do potrzeby szybkiej prezentacji wewnętrznej INFORMACJE  Znajomość marki  Zadowolenie klientów  Udział w rynkach produktowych DLA KOGO?  Główne marki banków  Inni nabywcy raportu (jeżeli pozwala na to liczba klientów danej marki)
 7. 7. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Realizacja Wykorzystywana metodologia, harmonogram, wielkości próby 7 RAPORT GŁÓWNY AUDYT BANKOWOŚCI DETALICZNEJ METODA  Omnibus - wielotematyczny sondaż  CAPI – wywiad osobisty (face - to - face z wykorzystaniem komputera) PRÓBA - wielkość  N= 1000 na miesiąc  N= 3000 na kwartał + raport  N= 12000 na rok +raport  1/3 respondentów stanowią nieubankowieni PRÓBA - dobór  200 adresów startowych losowanych do każdego sondażu  Rządowe Centrum Ewidencji Ludności „Pesel” – źródło adresów  5 wywiadów w każdym z wylosowanych rejonów (zaczynając od wylosowanego respondenta kolejne są w co piątym odliczonym domostwie  Zachowanie proporcji płci
 8. 8. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Zespół 8 Ewa Kantecka Account Manager, socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (Analizy marketingowe). Posiada sześcioletnie doświadczenie w badaniach ilościowych, przede wszystkim w projektach dotyczących sektora bankowego. Kieruje między innymi badaniami, które dotyczą satysfakcji, zwyczajów i zachowań klientów. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy. Agnieszka Rządca Account Manager, w TNS od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw i oczekiwań klientów na rynku finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii konsumentów. Współtworzy i prowadz badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym. Maria Woźnicka Account Manager, badacz ilościowy z zacięciem jakościowym. W TNS od 2006 roku. Wcześniej zdobywała perspektywę kliencka w działach badań oraz marketingu. Specjalizuje się w badaniach rynków finansowych, głównie z obszaru komunikacji, wizerunku oraz postaw i zachowań różnorodnych grup klientów.
 9. 9. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 9 Zapraszamy do kontaktu Agnieszka Rządca agnieszka.rzadca@tnsglobal.com m +48 721 421 626 Ewa Kantecka ewa.kantecka@tnsglobal.com t +48 728 421 624 TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl Maria Woźnicka maria.woznicka@tnsglobal.com m +48 728 421 629

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Reprezentatywne spojrzenie na świat finansów widziany oczami „Kowalskiego”. Polacy w wieku 15+ i ich siła relacji z rynkiem bankowym. Produkty, potencjał i opinie o markach w najszerszym z możliwych ujęć. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.808

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

660

Befehle

Downloads

13

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×