Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Audyt Bankowości Detalicznej 2015. Oferta raportu TNS Polska.

6.867 Aufrufe

Veröffentlicht am

Audyt Bankowości Detalicznej 2015 to przekrojowe analizy, nowe wizualizacje i dedykowane rekomendacje.
Reprezentatywne spojrzenie na świat finansów widziany oczami „Kowalskiego”. Polacy w wieku 15+ i ich siła relacji z rynkiem bankowym. Produkty, potencjał i opinie o markach w najszerszym z możliwych ujęć.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w poniżej prezentacji oraz do kontaktu z nami.

Aktualna sytuacja w sektorze finansowym w Polsce nie jest prosta. Banki chcąc utrzymać się na polskim rynku, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności napotykają na trudności. Trudności te wynikają przede wszystkim z ciągłych zmian w strukturze sektora bankowego oraz z regulacji zewnętrznych, które wpływają na rentowność działalności bankowej.
Kryzys na światowym rynku wymusza sprzedaż poszczególnych podmiotów bankowych i bankowe konsolidacje. Ponadto na polskim rynku pojawiają się zupełnie nowe banki, które dzięki intensywnym kampaniom szybko stają się poważnymi graczami. Na rynku nabierają znaczenia także nowe, niebankowe instytucje finansowe.
Innego rodzaju zmiany to nowe regulacje (takie jak obniżenie stóp procentowych, obniżka opłat interchange, czy tzw. ustawa antylichwiarska), do których musi się dostosować polski sektor finansowy.
W tak złożonej sytuacji rynkowej muszą działać wszystkie podmioty rynku finansowego. Aby dobrze i pewnie poruszać się w meandrach polskiej rzeczywistości konieczny jest stały monitoring własnej pozycji na rynku, obserwowanie zmian na rynku, a także działań i strategii rynkowych konkurentów. Wsparcie w tym zakresie stanowi Audyt Bankowości Detalicznej, który pomaga odpowiedzieć na pytanie jak budować strategię biznesową banku.

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Audyt Bankowości Detalicznej 2015. Oferta raportu TNS Polska.

 1. 1. © TNS Audyt Bankowości Detalicznej 2015 Przekrojowe analizy, nowe wizualizacje, dedykowane rekomendacje
 2. 2. © TNS 1 Wyzwanie biznesowe klienta i odpowiedź TNS Polska
 3. 3. ©TNS 2012 Kontekst rynkowy 3 Aktualna sytuacja w sektorze finansowym w Polsce nie jest prosta. Banki chcąc utrzymać się na polskim rynku, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności napotykają na trudności. Trudności te wynikają przede wszystkim z ciągłych zmian w strukturze sektora bankowego oraz z regulacji zewnętrznych, które wpływają na rentowność działalności bankowej. Kryzys na światowym rynku wymusza sprzedaż poszczególnych podmiotów bankowych i bankowe konsolidacje. Ponadto na polskim rynku pojawiają się zupełnie nowe banki, które dzięki intensywnym kampaniom szybko stają się poważnymi graczami. Na rynku nabierają znaczenia także nowe, niebankowe instytucje finansowe. Innego rodzaju zmiany to nowe regulacje (takie jak obniżenie stóp procentowych, obniżka opłat interchange, czy tzw. ustawa antylichwiarska), do których musi się dostosować polski sektor finansowy. W tak złożonej sytuacji rynkowej muszą działać wszystkie podmioty rynku finansowego. Aby dobrze i pewnie poruszać się w meandrach polskiej rzeczywistości konieczny jest stały monitoring własnej pozycji na rynku, obserwowanie zmian na rynku, a także działań i strategii rynkowych konkurentów. Wsparcie w tym zakresie stanowi Audyt Bankowości Detalicznej, który pomaga odpowiedzieć na pytanie jak budować strategię biznesową banku.
 4. 4. © TNS  Wskaźniki znajomości marki  Udział w poszczególnych rynkach produktowych  Analiza korzystania z banków pod względem czynników demograficznych  Wskaźniki satysfakcji, NPS  Korzystanie z produktów i kanałów kontaktu  Potencjał produktów  Postawy i wiedza na temat rynku finansowego  Otwartość na zmianę banku  Powód wyboru banku  Doświadczenia klientów – rezygnowanie z usług banków, multibankowość  Strategie decyzyjne przy wyborze nowego banku (rozważane marki)  Źródła informacji  Potencjał na pozyskanie klienta z innego banku  Ogólny stosunek do banków  Ogólna ocena banku na tle konkurencji  Szczegółowa analiza wizerunku banku i konkurencji  Co determinuje wizerunek banków Jaka jest skuteczność działań marketingowych banków na tle konkurencji? Kto i w jaki sposób korzysta z banków oraz gdzie leży szansa na wzrost? Jak wygląda proces decyzyjny i które jego punkty są szansą na wzrost dla banku? Co komunikować klientom i jakie potrzeby zaspakajać, aby odnieść sukces? Jak postrzegany jest bank i na jakich aspektach budować przewagę konkurencyjną? Jaka jest satysfakcja i lojalność klientów i jak skutecznie nią zarządzać?  Szczegółowa ocena satysfakcji i lojalności  Satysfakcja z usług banku – co utrzymać, co poprawić  Typologia klientów ze względu na zaangażowanie w relację z bankiem Consumer Finance (opcjonalnie) Nieubankowieni (opcjonalnie) Jak budować strategię biznesową banku? Wsparcie dzięki syndykatom finansowym TNS Polska  Szczegółowe spojrzenie na rynek kredytowy  Analiza instytucji niebankowych Raport ABD (moduł podstawowy)  Dokładne spojrzenie na kredyty gotówkowe i ratalne  Otwartość na korzystanie z usług banków  Produkty o największym potencjale  Doświadczenia klientów na rynku kredytów konsumenckich  Powody niekorzystania z banków  Szczegółowa analiza banków i instytucji pod kątem działalności kredytowej
 5. 5. © TNS Korzyści i możliwości wynikające z Audytu Bankowości Detalicznej Raport Audytu Bankowości Detalicznej to dobry punkt wyjścia do pracy nad strategią banku. Materiał ten jednak możemy także dostosować do Państwa specyficznych potrzeb . Stąd też oferujemy zarówno standardową wersję materiału, ale także i wersję dedykowaną:  Monitoring zmian, trendów – obserwujemy rynek bankowości od 2001 roku, w ramach badania możliwe jest skorzystanie z danych historycznych.  Szukanie różnic pomiędzy różnymi grupami klientów (demografia, różnice wynikające z różnych postaw, doświadczeń), przydatne w szukaniu potencjału, analizie zjawisk. Możliwe jest także przygotowanie segmentacji klientów w oparciu dowolnie zdefiniowany zestaw zmiennych.  Pogłębienie analiz w ramach poszczególnych aspektów współpracy z klientem (możliwość dodania dedykowanych bloków pytań do istniejącego zestawu).  Przekrojowe analizy łączące rynek masowy z raportami dotyczącymi innych rynków, np. osób młodych, zamożnych czy firm, co daje możliwość przygotowania wielopłaszczyznowych, strategicznych opracowań pod kątem wybranych zagadnień.  Optymalizacja doboru mediów – możliwość weryfikacji efektywności mediów analizując zmianę kluczowych wskaźników w zależności od potencjalnej liczby kontaktów z kampanią w poszczególnych mediach (w oparciu o dane mediowe klienta).  W raporcie znajdują się rankingi dla największych marek bankowych w Polsce. Dla mniejszych graczy oferujemy możliwość wykonania boostera na klientach (na przykład aby pogłębić wątki związane z satysfakcję).
 6. 6. © TNS Przełożenie doświadczeń analitycznych na praktyczne informacje 6 Jaka jest satysfakcja i lojalność klientów i jak skutecznie nią zarządzać? Jak postrzegany jest bank i na jakich aspektach budować przewagę konkurencyjną? Jaka jest skuteczność działań marketingowych banków na tle konkurencji? Kto i w jaki sposób korzysta z banków oraz gdzie leży szansa na wzrost? Jak wygląda proces decyzyjny i które jego punkty są szansą na wzrost dla banku? Co komunikować klientom i jakie potrzeby zaspakajać, aby odnieść sukces? Ważność utajona i deklarowana Analiza koszykowa Kondycja wizerunkowa marki Analiza TRI*M NPS Analiza demograficzna Typologia zachowań Analiza kondycji marki (analiza konwersji) Kto jest apostołem mojej marki? Jak wygląda struktura klientów pod względem zadowolenia z usług? Czy klienci są lojalni i jak wykorzystać ich chęć polecania usług banku? Jaka jest skuteczność działań marketingowych banków na tle konkurencji? Kto i w jaki sposób korzysta z banków oraz gdzie leży szansa na wzrost? Jak wygląda proces decyzyjny i które jego punkty są szansą na wzrost dla banku? Co komunikować klientom i jakie potrzeby zaspakajać, aby odnieść sukces? Które aspekty wizerunkowe w największym stopniu wpływają na kondycję marki? Co dla klientów banków jest ważniejsze: przyjazność banku, dopasowanie do potrzeb, oferta, czy uczciwa cena? Jakie są mocne i słabe strony wizerunku banku? Jak bank buduje swoją pozycję na rynku? Jak prowadzona komunikacja wpływa na rozpoznawanie marki oraz jak mocno marka zapadła w pamięć respondentom? Kim są klienci banku? Jakie są ich postawy finansowe? A czym kierują się w życiu? Czym się kierują dokonując wyborów zakupowych? Jaki bank jest najbliższą konkurencją w moim segmencie? Czym klienci tak naprawdę kierują się przy wyborze banku? A na co zwracają uwagę w komunikacji? Jakie banki konkurują z marką banku? Które inne marki wpadają do tego samego koszyka wyboru?
 7. 7. © TNS 2 Bogactwo wiedzy Audytu Bankowości Detalicznej
 8. 8. © TNS  Odsetek posiadaczy  Liczba produktów  Potencjał produktowy  Odsetek posiadaczy  Liczba produktów  Potencjał produktowy  Profil demograficzny  Okres posiadania  Profil demograficzny  Znajomość marek kart  Typ kart  Strategie korzystania z kart  Postawy wobec kart  Systematyczność oszczędzania  Orientacyjna kwota oszczędności  Postawy wobec oszczędzania  Wykorzystywane formy lokowania kapitału  Skłonność do polecenia kredytu swoim bliskim  Cel zaciągnięcia kredytu  Termin na jaki został zaciągnięty kredyt  Kwota kredytu  Źródła informacji  Postawy wobec zadłużenia Ważnym punktem wyjścia jest ustalenie aktualnego profilu użytkowników i sposób korzystania z produktów bankowych Jak wygląda rynek i gdzie leży szansa na wzrost? Konto osobiste Karty bankowe Kredyty Produkty oszczędnościowe Elementem uzupełniającym tą część raportu jest analiza sposobu korzystania z kanałów kontaktu z uwzględnieniem różnic pomiędzy profilami demograficznymi klientów i zwyczajami klientów poszczególnych banków. Wychodząc naprzeciw zmianom rynkowym pogłębiamy temat dotyczący bankowości mobilnej. W kolejnym kroku możemy diagnozować:  Gdzie znajduje się potencjał wzrostu?  Na jakich produktach banki mogą pozyskać nowych klientów?  W których grupach klientów jest szansa na cross-sell?
 9. 9. © TNS Profil klientów banków 9  Klienci banków różnią się pomiędzy sobą pod wieloma względami.  Istotne jest, aby wiedzieć nie tylko kim są nasi klienci, ale także kto korzysta z usług konkurencji.  Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie otoczenia konkurencyjnego marki ze względu na działanie wśród podobnych segmentów demograficznych. Kto jeszcze pozycjonuje się wśród osób, które traktujemy jako naszą główną grupę docelową?  Jednak demografia to nie wszystko, osoby o różnym statusie społecznym mogą mieć podobne potrzeby – dla wszystkich ważne jest zaufanie, uczciwość banku, cena usług. Jak więc zróżnicować ofertę? Rozwiązaniem na lepsze zrozumienie klientów jest poznanie ich zachowań rynkowych. Rozszerzamy wiedzę o klientach banku o postawy finansowe, zachowanie względem ryzyka, postawy zakupowe, a także potrzeby w codziennym świecie.  Chcąc przybliżyć obraz klienta banków dysponujemy:  typologią zakupową Polaków  profilami zachowań finansowych  segmentacją life stylową  Każdy z „obrazów konsumentów” przygotowany jest przez analityków TNS Polska w oparciu o wyselekcjonowane zestawy pytań (dychotomii, ocen preferencji, deklaracji dotyczących zachowań.)
 10. 10. © TNS Efekty obserwacji klienta poruszającego się na rynku finansowym 10 Perspektywa klienta Wskazówki dla banku Potrzeby i oczekiwania względem banku:  Oczekiwania deklarowane: czyli to, co ludzie sądzą o swoich motywach wyboru. W praktyce to czynniki, które można skutecznie wykorzystać w przekazie marketingowym (komunikacji). Aspekty, które świadomie wskazujemy jako ważne niekoniecznie decydują, gdy podejmujemy decyzję o wyborze banku.  Oczekiwania utajone: to te, które rzeczywiście wpływają na nasz stosunek do marki.  Marka powinna charakteryzować się w wyobrażeniu klientów cechami ważnymi (w rozumieniu utajonym). A zatem aspekty ważne wymagają podejmowania rzeczywistych działań w obszarze produktowym, oferty lub obsługi. Postrzeganie banków  Kondycja wizerunkowa marek będąca wynikiem kilku obszarów (szczegóły na kolejnym slajdzie) Źródła informacji o świecie finansów  Kontrolowane przez banki: np. reklama, ulotki, pracownicy banków  Poza kontrola banków: np. opinie znajomych, artykuły w prasie Analiza koszykowa  Nikt nie wybiera spośród wszystkich banków na rynku, decyzja odbywa się pomiędzy kilkoma markami.  Jedna z kluczowych informacji przy budowaniu pozycji rynkowej to świadomość z kim w bezpośredniej konfrontacji konkuruje moja marka  Optymalizacja kanałów komunikacji  Weryfikacja lub modyfikacja strategii pozycjonowania marki  Określenie bezpośrednich konkurentów – diagnoza przewag i słabości w konfrontacji  Planowanie komunikacji i jej treści  Kierunki optymalizacji oferty  Faktyczne działania dotyczące działań banku na różnych polach współpracy z klientem
 11. 11. © TNS 11 Na jakich aspektach należy budować przewagę konkurencyjną  Postrzeganie banków to jeden z elementów decydujących o tym czy nasza marka trafi do „koszyka” w sytuacji gdy klient będzie otwierał rachunek, lokował oszczędności lub zaciągał kredyt.  Wizerunek jest czymś co firmy budują latami, a gdy już osiągną zamierzony efekt, cały czas muszą czuwać czy działania konkurencji, zmiany rynkowe, nowe oczekiwania klientów nie osłabiają mozolnie budowanych atrybutów.  W ramach ABD proponujemy monitorowanie uniwersalnych dla kategorii obszarów decydujących o ogólnej kondycji wizerunkowej banku.  Rozwiązanie pozwala na:  Określenie, które obszary budują w głównej mierze siłę wizerunkową marki  Weryfikacja oceny każdego obszaru przez klientów (ogół lub wybrana grupę klientów w wypadku dedykowanych raportów)  Odniesie sytuacji własnej marki do konkurencji :  Czy marki z najbliższej konkurencji również opierają swój wizerunek na tych samych obszarach?  Czy ocena obszarów wizerunkowych mojej marki jest lepsza czy gorsza w wypadku konkurencji?  Jaki dystans nas dzieli i nad czym trzeba pracować, żeby dogonić czołówkę (konkretne zmienne, punkty styku z klientem)?  Które marki wypadają dobrze lub lepiej w ramach strategicznych obszarów wizerunkowych obranych przez moja markę? przyjazność nowoczesność zrozumienie potrzeb uczciwe ceny Kondycja wizerunkowa marki 0,423 0,120 0,350 0,240 Z1 Z2 Z3 Siła wpływu obszaru na kondycje wizerunkową marki. Im wyższy wskaźnik tym wpływ większy Zmienne mierzalne, oceniane przez klientów w ramach badania. Po zderzeniu informacji o sile wpływu każdego z nich na obszar oraz uzyskanej ocenie wiadomo nad czym konkretnie trzeba pracować. Obszary wizerunkowe. Każdy z nich ma swoją ocenę, pochodną ocen wymiarów które go budują. Pozwala na szybką diagnozę profilu wizerunkowego marki.
 12. 12. © TNS Jak skutecznie zarządzać satysfakcją i lojalnością?  Szczegółowy poziom satysfakcji i lojalności swoich klientów to cenna wiedza przy podejmowaniu szeregu decyzji biznesowych. Wiedza tym bardziej użyteczna, jeśli można ją odnieść do konkurencji i ocenić czy dany problem jest powszechny na rynku bankowym czy to „pieta achillesowa” naszej marki.  Wykorzystujemy sprawdzony zestaw wskaźników starając się dostarczyć możliwie kompleksowej wiedzy z zakresu customer experience i systematycznie odpowiadać na kluczowe pytania biznesowe: W oparciu o dane zebrane w okresie kwiecień 2014 – marzec 2015 przygotowane zostało opracowanie skoncentrowane w całości na satysfakcji klientów. Poza dostępnymi w standardowym ABD analiz pojawia się wiele szczegółowych analiz dotyczących:  Banków o mniejszych udziałach rynkowych  Analizy porównawcze oparte o profil produktowy klienta  Analizy porównawcze dotyczące wieku klienta  Jak dzielą się klienci naszego banku ze względu na satysfakcję? Jaki jest udział najbardziej zadowolonych klientów?  Jak wygląda lojalność naszych klientów: czy klienci polecają usługi naszego banku(NPS) ? czy to są tylko deklaracje, czy faktycznie rozmawiają o banku ze znajomymi?  Jakie czynniki budują poziom satysfakcji klientów? Na które należy zwrócić uwagę? Co wymaga poprawy/  Jakie niedogodności zgłaszają klienci?
 13. 13. © TNS Skuteczność działań marketingowych banku  Kondycja marki, czyli vademecum wiedzy o marce: monitoring wskaźników znajomości marki i reklam, wskaźniki satysfakcji  Określenie pozycji rynkowej mojego banku w poszczególnych kategoriach produktowych?  Odniesienie najważniejszych wskaźników do rynkowych graczy  Podsumowanie najważniejszych wyników dla marki na jednym slajdzie  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów raport przygotowujemy tak, aby wszystko było w jednym miejscu, łatwo dostępne.  Przygotowujemy poręczne, krótkie opracowanie, do wykorzystania na wewnętrznych prezentacjach, czy spotkaniach.  Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostosowania takiego podsumowania do potrzeb klienta. Wówczas to do klienta należy decyzja jakie wskaźniki mają się w podsumowaniu znaleźć.  Znajomość spontaniczna marki  Znajomość wspomagana marki  Rozważanie marki  Korzystanie z marki  Indeks wzrostu marki, który mówi o tym o ile marka może zwiększyć swoje udziały.
 14. 14. © TNS 3 Dodatkowe moduły
 15. 15. © TNS Jak pozyskać klienta spoza rynku bankowego? 15  Kim są osoby nieubankowione?  Dlaczego nie korzystają z usług banków?  Jakie mają potrzeby? Czym mogą się kierować wybierając bank?  Jakie cechy należy im komunikować przygotowując ofertę? Z jakich produktów mogą skorzystać?  Jakie jest ich nastawienie do rynku bankowego? Postawy wobec oszczędzania / pożyczania  Identyfikacja najważniejszych różnic w nastawieniu do banków wśród osób nieubankowionych a klientów banków  Liczba Polaków niekorzystających z usług banku systematycznie ubywa. Niezmiennie jednak są to przede wszystkim osoby młode oraz seniorzy, choć i tu na przestrzeni ostatnich lat sporo się zmieniło.  Młode osoby coraz wcześniej wchodzą na rynek bankowy. W ciągu ostatnich 10 lat liczna osób w wieku 18 – 25 lat zmniejszyła się ponad 3 krotnie. Seniorzy już nie poprzestają na koncie osobistym, coraz chętniej sięgają po karty płatnicze, korzystają z bankowości Internetowej.  Walka o to, kto „wprowadzi” nieubankowionych na rynek finansowy jest coraz bardziej zaciekła. Z tego względu wiedza o tej grupie wydaje się z roku na rok coraz bardziej cenna.  Zainspirowani trendami rynkowymi systematycznie przygotowujemy opracowanie skoncentrowane na tej grupie potencjalnych klientów.
 16. 16. © TNS Jak budować silną pozycję na rynku consumer finance? 16  Jakie są postawy Polaków wobec zadłużania się?  Jaki jest potencjał rynku kredytowego?  Kim są osoby zadłużające się?  Czym różnią się osoby korzystające z kredytów gotówkowych od klientów finansujących zakupy ratami?  Jakie są kluczowe źródła informacji o ofertach kredytowych?  Jakie są najpopularniejsze cele kredytowania?  Co determinuje wybór danego kredytodawcy?  Które cechy wizerunkowe kredytodawców są najważniejsze dla konsumentów?  Pomimo rozwoju rynku sytuacja podmiotów działających na rynku consumer finance nie jest wcale prosta. Zaostrza się konkurencja – pojawiają się nowe podmioty – także spoza sektora bankowego. Jednocześnie zmieniają się oczekiwania klientów w stosunku do pożyczkodawców.  Ta złożona sytuacja wymaga dostosowania się do nowej rzeczywistości rynkowej. Elastyczność podmiotów działających na rynku natomiast jest możliwa wyłącznie przy wykorzystaniu wiedzy o rynku. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie szczegółowo odpowiadamy na następujące pytania:  Rynek kredytów gotówkowych w Polsce rozwija się dynamicznie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ogromna rzesza Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a w życiu człowieka - od czasu do czasu pojawia się potrzeba sfinansowania większego wydatku. Rozwiązaniem staje się wówczas pożyczka.
 17. 17. © TNS 4 Jak jeszcze można korzystać z Audytu Bankowości Detalicznej? Rozwiązania opcjonalne
 18. 18. © TNS Jaki jest statystyczny klient banku? 18  Statystyczny klient banku nie istnieje! Użytkownicy banków różnią się między sobą pod wieloma względami: demografia, postawy finansowe, oczekiwania, nastawienie do banków itd., natomiast każdy klient oczekuje oferty banku stworzonej specjalnie dla niego, odpowiadającej na jego potrzeby.  Dlatego proponujemy rozwiązania SEGMENTACYJNE, aby lepiej zrozumieć różnorodność rynku.  Zbudowanie segmentów umożliwia lepsze poznanie poszczególnych grup klientów, dzięki czemu bank może stworzyć ofertę, która zaspokoi potrzeby konkretnych osób. Segmentacja umożliwia także stworzenie odpowiedniego języka komunikacji, tak aby podjęte działania marketingowe zostały dobrze odebrane.  Nasi eksperci mogą przygotować segmentację w oparciu o dowolnie zdefiniowane przez Państwa zmienne. Następnie zostanie ona opisana zmiennymi demograficznymi, tak aby w łatwy sposób móc ją odtworzyć na innych danych.  Dodatkowym elementem są warsztaty, w czasie których pokażemy jak wykorzystać przygotowaną segmentację w dalszej pracy: określenie potencjału poszczególnych segmentów, opracowanie kierunków komunikacji do poszczególnych grup. Przykładowy wynik segmentacji - KARTY SEGMENTÓW
 19. 19. © TNS Raporty „szyte na miarę” 19  Nasi Klienci, tak samo jak klienci banków, maja różne potrzeby. Czasami standardowy raport „z półki” nie dość precyzyjnie odpowiada na bieżące problemy i wyzwania biznesowe. Wychodzimy wówczas z założenia, że zanim zaczniemy realizować kolejne badania, uruchamiać machinę badawczą i absorbować często niemałe środki finansowe z budżetu naszego Klienta, warto zacząć od wykorzystania danych które już zebraliśmy.  Potężna próba ABD (12 000 wywiadów rocznie) pozwala na bliższe przyjrzenie się szczegółowym aspektom, specyficznie określonym grupom. Mamy do dyspozycji raporty przygotowywane przez naszych ekspertów rynku, skupiające się na wskazanym problemie.  Nasze możliwości:  Realizacja dodatkowych analiz nie ujętych w standardowym raporcie ABD – analizy zaprojektowane tak, aby odpowiedzieć na konkretny problem biznesowy konkretnego banku.  Możliwość rozszerzenia wiedzy gromadzonej w ramach Audytu o dedykowane pytania pogłębiające wybrane obszary – pytania dodane na wyłączny użytek zamawiającego. W ramach analiz są łączone z całym „bogactwem wiedzy” standardowego kwestionariusza audytu.  Możliwość uzyskania „szerszego spojrzenia” dzięki wsparciu danych pochodzących z Audytu Bankowości Detalicznej o inne raporty z tematyki finansowej: Młodzi w świecie finansów, Audyt Klientów Zamożnych, Audyt Firm oraz inne materiały dotyczące np. świata cyfrowego Wiek: 50+ Przykłady: Posiadacze kart bankowych
 20. 20. © TNS Jak zoptymalizować dobór mediów? 20 Czy widział Pan ten spot? Czy naprawdę go widziałem? Nie jestem pewien… Chyba tak… Znajomość Wizerunek Rozważanie 0 10 20 30 40 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Liczba potencjalnych kontaktów z reklamą (liczba okazji/ szans zauważenia reklamy) K P I % TV  Podstawowa metodologia weryfikacji efektywności działań marketingowych opiera się na deklaracjach respondentów (znajomość spontaniczna, wspomagana reklamy), nasze narzędzie, AddEffect, pozwala wyjść dalej i zweryfikować deklaracje na podstawie szans respondenta na zauważenie reklamy.  AddEffect umożliwia oszacowanie efektywności poszczególnych kanałów kontaktu, dzięki czemu można zoptymalizować dobór mediów do konkretnych grup docelowych.  Dzięki zastosowaniu tej metodologii można także określić optymalną długość trwania kampanii oraz jej wpływ na najważniejsze wskaźniki kondycji marki. Okazja/ szansa zauważenia reklamy PRESSTVPR POSINTERNET
 21. 21. © TNS 5 Struktura projektu
 22. 22. Audyt Bankowości Detalicznej 2014 © TNS 2014 Realizacja Wykorzystywana metoda, harmonogram, wielkości próby 22 Raport główny Audyt bankowości detalicznej Metoda  Omnibus - wielotematyczny sondaż  CAPI – wywiad osobisty (face - to - face z wykorzystaniem komputera) Próba - wielkość  N= 1000 na miesiąc  N= 3000 na kwartał + raport  N= 12000 na rok +raport  1/4 respondentów stanowią nieubankowieni Próba - dobór  200 adresów startowych losowanych do każdego sondażu  Rządowe Centrum Ewidencji Ludności „Pesel” – źródło adresów  5 wywiadów w każdym z wylosowanych rejonów (zaczynając od wylosowanego respondenta kolejne są w co piątym odliczonym domostwie  Zachowanie proporcji płci
 23. 23. © TNS Dziękujemy TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl Małgorzata Szczepanek malgorzata.szczepanek@tnsglobal.com 698 631 354 Ewa Kantecka ewa.kantecka@tnsglobal.com 728 421 624 Agnieszka Rządca agnieszka.rzadca@tnsglobal.com 728 421 626

×