Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018

THL
THLSenior Planning officer um THL
9.5.2018 1
Vaikuttavuus sosiaalityössä
Minna Kivipelto, THL
Sosiaalityön tehtävät ja tavoitteet
 Sosiaalityön tarkoituksena on edistää
– sosiaalista muutosta ja kehitystä
– sosiaalista yhteenkuuluvuutta
– ihmisten valtaistumista ja vapautumista (IFSW 2014)
 Sosiaalityön tavoitteena on
– lieventää elämäntilanteen vaikeuksia
– vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja
osallisuutta
– edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä (SHL 2014)
9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 2
Sosiaalisten tekijöiden lukuja Suomessa
 Työttömyysaste laskenut 8,5 prosenttiin
– Työttömien määrä vähentynyt 56 000 henkilöllä viime vuoteen
verrattuna; 12000 uutta työpaikkaa
 Kuitenkin
– 54% työttömistä ei täyttänyt ns. aktivointiehtoa, mistä on
seurannut työttömyyskorvauksen leikkauksia (Huhtikuu 2018)
– Toimeentulotukea myönnettiin 402 564 henkilölle
– Viidennes toimeentulotuen saajista oli 18-24 vuotiaita (2017)
– Mielenterveysongelmat lisääntyneet Kelan kuntoutuksen
hakuperusteina (Kela)
– 2000-luvulla tuloerot lisääntyneet
– Tulottomuus lisääntynyt
9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 3
Sosiaalisten tekijöiden merkitys ihmisten
terveyteen on osoitettu näyttöön perustuvilla
tutkimuksilla (WHO)
 Suurimmat huonosta terveydestä aiheutuvien kustannusten
aiheuttajat ovat
– alhainen tulotaso
– alhainen koulutus
– asumisen puutteet
– työttömyys
– huonot elinolot ja elinympäristö
 Kuitenkin, panostus kohdistuu usein korjaaviin ja kalliimpiin
toimenpiteisiin (vrt Britannian terveydenhuoltouudistus)
9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 4
Esimerkkejä sosiaalisista tekijöistä, joiden vuoksi
on jouduttu hakeutumaan ensiapuun tai
päivystykseen (Ohanian 2018)
 Diabetes: sairaita tuotu päivystykseen sosiaalisten tekijöiden
vuoksi. Näitä ovat olleet esimerkiksi kyvyttömyys ottaa tai
ymmärtää lääkkeiden ottamiseen liittyviä tekijöitä (kuten
säännöllisyys, annokset), puuttuvat kuljetukset
terveysasemille, tieto terveellisen ruokavalion hankkimisesta
 Sydän- ja verisuonitaudit: heikot elinolosuhteet, sosiaalisen
tuen puute ja sosioekonomiset tekijät
?
9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 5
Sosiaalisten tekijöiden vaikuttavuuden arviointi
 Toisin kuin monet kliiniset interventiot, vaikuttava panostus
terveyden taustalla oleviin sosiaalisiin determinantteihin
edellyttää, että panostusten johdosta muutos voidaan havaita
ihmisten käyttäytymisessä
  sosiaalisten tekijöiden vaikuttavuuden arvioinnissa
huomioitava myös ihmisten käyttäytyminen ja siihen liittyvät
mekanismit (=mitkä tekijät tukivat muutosta ja mitkä
hankaloittivat muutosta)
9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 6
Johtopäätökset
 Maakuntien ohjelmissa oltava mukana terveyserojen
poistamiseen tähtäävät sosiaaliset toimet
 Toimien tulee pohjautua näyttöön tai tutkittuun tietoon
 Sosiaalisten tekijöiden mittaamiseen luotava omat
indikaattorit, joilla vaikutukset voidaan todentaa
 Sosiaalityön tiedonkeruu kuntoon 
– Työntekijät
– Asiakkuudet
– Yhteiskunnalliset tavoitteet
– Sosiaaliset ongelmat, jotka terveyserojen ja sairastavuuden
takana
– Menetelmät, joilla ongelmia poistetaan
– Mekanismit, jotka tukevat tai ehkäisevät ongelmien poistumista
 Tietojärjestelmät
9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 7
Lähteitä
 Economic Arguments (2009) Report of work package 5. of the DETERMINE
project for addressing social determinants of health inequalities.
DETERMINE – an EU Consortium for Action on the Socio economic
Determinants of Health. http://www.health-inequalities.eu/
 IFSW (2014) Global Definition of Social Work. http://ifsw.org/get-
involved/global-definition-of-social-work/
 Ohanian, Ara (2018) The ROI of Addressing Social Determinants of Health.
AJMC. http://www.ajmc.com/contributor/ara-ohanian/2018/01/the-roi-of-
addressing-social-determinants-of-health?p=4
 SHL (1301/2014) Sosiaalihuoltolaki.
 Sullivan, Tom (2017) Social determinants of health and the $1.7 trillion
opportunity to slash spending.
http://www.healthcareitnews.com/news/social-determinants-health-and-17-
trillion-opportunity-slash-spending
 WHO. Social Determinants of Health.
http://www.who.int/social_determinants/en/
9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 8
1 von 8

Recomendados

Sote tulevaisuusseminaari seinajoki von
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiSote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiMinna Kivipelto
316 views9 Folien
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h... von
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Kai Kortelainen
459 views10 Folien
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021 von
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys-  ja paihdetyössä 12.04.2021Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys-  ja paihdetyössä 12.04.2021
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021THL
189 views14 Folien
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä von
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTHL
146 views26 Folien
Millaiseen sote-järjestelmään meidän tulisi pyrkiä? von
Millaiseen sote-järjestelmään meidän tulisi pyrkiä?Millaiseen sote-järjestelmään meidän tulisi pyrkiä?
Millaiseen sote-järjestelmään meidän tulisi pyrkiä?Sitra / Hyvinvointi
559 views5 Folien
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? von
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? THL
1.3K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2... von
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...THL
74 views4 Folien
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa von
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
#Noste - sosiaalista kuntoutusta LahdessaKaisa Hujanen
98 views14 Folien
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo... von
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Kelan tutkimus / Research at Kela
106 views17 Folien
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa von
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja EuroopassaSarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja EuroopassaTHL
525 views12 Folien
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen von
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenTHL
172 views25 Folien
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaEeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaTHL
658 views9 Folien

Was ist angesagt?(15)

Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2... von THL
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
THL74 views
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa von Kaisa Hujanen
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
#Noste - sosiaalista kuntoutusta Lahdessa
Kaisa Hujanen98 views
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa von THL
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja EuroopassaSarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
THL525 views
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen von THL
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
THL172 views
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von THL
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaEeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
THL658 views
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja von THL
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekojaStarck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
THL76 views
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä von THL
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL841 views
Kirsi Laitinen, kommenttipuheenvuoro: Ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistamin... von THL
Kirsi Laitinen, kommenttipuheenvuoro: Ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistamin...Kirsi Laitinen, kommenttipuheenvuoro: Ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistamin...
Kirsi Laitinen, kommenttipuheenvuoro: Ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistamin...
THL175 views
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat von THL
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinatEveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
THL306 views
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ... von THL
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
THL1.7K views
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa von THL
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
THL435 views
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta von THL
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaSatu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
THL102 views

Similar a Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018

Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...THL
229 views20 Folien
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön von
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön Paula Saikkonen
243 views12 Folien
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut? von
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Kelan tutkimus / Research at Kela
222 views13 Folien
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa? von
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Minna Kivipelto
240 views10 Folien
Rinne 30.3.2022 Kuntoutukseen osallistumisen väestöryhmittäiset erot.pdf von
Rinne 30.3.2022 Kuntoutukseen osallistumisen väestöryhmittäiset erot.pdfRinne 30.3.2022 Kuntoutukseen osallistumisen väestöryhmittäiset erot.pdf
Rinne 30.3.2022 Kuntoutukseen osallistumisen väestöryhmittäiset erot.pdfKelan tutkimus / Research at Kela
69 views14 Folien
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa von
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaTHL
655 views9 Folien

Similar a Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018(20)

Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von THL
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
THL229 views
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön von Paula Saikkonen
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
Paula Saikkonen243 views
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa? von Minna Kivipelto
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Minna Kivipelto240 views
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa von THL
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
THL655 views
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Jurvansuu von EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: JurvansuuPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Jurvansuu
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Jurvansuu
EHYT 59 views
Sosiaalityön vaikuttavuus von THL
Sosiaalityön vaikuttavuusSosiaalityön vaikuttavuus
Sosiaalityön vaikuttavuus
THL1.8K views
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä... von THL
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
THL777 views
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen von THL
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteenMarja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
THL239 views
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu... von THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL314 views
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa von THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 views
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko von MS SOSTE
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE471 views
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä von THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 views
Kykeneekö järjestöjen palvelutuotanto uudistumaan? von THL
Kykeneekö järjestöjen palvelutuotanto uudistumaan?Kykeneekö järjestöjen palvelutuotanto uudistumaan?
Kykeneekö järjestöjen palvelutuotanto uudistumaan?
THL433 views
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus von Minna Kivipelto
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusEtuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Minna Kivipelto68 views
Päihdepäivät 2022: Päihde- ja mielenterveysoikeudet von EHYT
Päihdepäivät 2022: Päihde- ja mielenterveysoikeudetPäihdepäivät 2022: Päihde- ja mielenterveysoikeudet
Päihdepäivät 2022: Päihde- ja mielenterveysoikeudet
EHYT 74 views
Avaus ja johdanto, ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne, Tilastokeskus von Tilastokeskus
Avaus ja johdanto, ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne, TilastokeskusAvaus ja johdanto, ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne, Tilastokeskus
Avaus ja johdanto, ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne, Tilastokeskus
Tilastokeskus276 views
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von Heini Maijanen
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Heini Maijanen663 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 views

Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018

  • 2. Sosiaalityön tehtävät ja tavoitteet  Sosiaalityön tarkoituksena on edistää – sosiaalista muutosta ja kehitystä – sosiaalista yhteenkuuluvuutta – ihmisten valtaistumista ja vapautumista (IFSW 2014)  Sosiaalityön tavoitteena on – lieventää elämäntilanteen vaikeuksia – vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta – edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä (SHL 2014) 9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 2
  • 3. Sosiaalisten tekijöiden lukuja Suomessa  Työttömyysaste laskenut 8,5 prosenttiin – Työttömien määrä vähentynyt 56 000 henkilöllä viime vuoteen verrattuna; 12000 uutta työpaikkaa  Kuitenkin – 54% työttömistä ei täyttänyt ns. aktivointiehtoa, mistä on seurannut työttömyyskorvauksen leikkauksia (Huhtikuu 2018) – Toimeentulotukea myönnettiin 402 564 henkilölle – Viidennes toimeentulotuen saajista oli 18-24 vuotiaita (2017) – Mielenterveysongelmat lisääntyneet Kelan kuntoutuksen hakuperusteina (Kela) – 2000-luvulla tuloerot lisääntyneet – Tulottomuus lisääntynyt 9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 3
  • 4. Sosiaalisten tekijöiden merkitys ihmisten terveyteen on osoitettu näyttöön perustuvilla tutkimuksilla (WHO)  Suurimmat huonosta terveydestä aiheutuvien kustannusten aiheuttajat ovat – alhainen tulotaso – alhainen koulutus – asumisen puutteet – työttömyys – huonot elinolot ja elinympäristö  Kuitenkin, panostus kohdistuu usein korjaaviin ja kalliimpiin toimenpiteisiin (vrt Britannian terveydenhuoltouudistus) 9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 4
  • 5. Esimerkkejä sosiaalisista tekijöistä, joiden vuoksi on jouduttu hakeutumaan ensiapuun tai päivystykseen (Ohanian 2018)  Diabetes: sairaita tuotu päivystykseen sosiaalisten tekijöiden vuoksi. Näitä ovat olleet esimerkiksi kyvyttömyys ottaa tai ymmärtää lääkkeiden ottamiseen liittyviä tekijöitä (kuten säännöllisyys, annokset), puuttuvat kuljetukset terveysasemille, tieto terveellisen ruokavalion hankkimisesta  Sydän- ja verisuonitaudit: heikot elinolosuhteet, sosiaalisen tuen puute ja sosioekonomiset tekijät ? 9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 5
  • 6. Sosiaalisten tekijöiden vaikuttavuuden arviointi  Toisin kuin monet kliiniset interventiot, vaikuttava panostus terveyden taustalla oleviin sosiaalisiin determinantteihin edellyttää, että panostusten johdosta muutos voidaan havaita ihmisten käyttäytymisessä   sosiaalisten tekijöiden vaikuttavuuden arvioinnissa huomioitava myös ihmisten käyttäytyminen ja siihen liittyvät mekanismit (=mitkä tekijät tukivat muutosta ja mitkä hankaloittivat muutosta) 9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 6
  • 7. Johtopäätökset  Maakuntien ohjelmissa oltava mukana terveyserojen poistamiseen tähtäävät sosiaaliset toimet  Toimien tulee pohjautua näyttöön tai tutkittuun tietoon  Sosiaalisten tekijöiden mittaamiseen luotava omat indikaattorit, joilla vaikutukset voidaan todentaa  Sosiaalityön tiedonkeruu kuntoon  – Työntekijät – Asiakkuudet – Yhteiskunnalliset tavoitteet – Sosiaaliset ongelmat, jotka terveyserojen ja sairastavuuden takana – Menetelmät, joilla ongelmia poistetaan – Mekanismit, jotka tukevat tai ehkäisevät ongelmien poistumista  Tietojärjestelmät 9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 7
  • 8. Lähteitä  Economic Arguments (2009) Report of work package 5. of the DETERMINE project for addressing social determinants of health inequalities. DETERMINE – an EU Consortium for Action on the Socio economic Determinants of Health. http://www.health-inequalities.eu/  IFSW (2014) Global Definition of Social Work. http://ifsw.org/get- involved/global-definition-of-social-work/  Ohanian, Ara (2018) The ROI of Addressing Social Determinants of Health. AJMC. http://www.ajmc.com/contributor/ara-ohanian/2018/01/the-roi-of- addressing-social-determinants-of-health?p=4  SHL (1301/2014) Sosiaalihuoltolaki.  Sullivan, Tom (2017) Social determinants of health and the $1.7 trillion opportunity to slash spending. http://www.healthcareitnews.com/news/social-determinants-health-and-17- trillion-opportunity-slash-spending  WHO. Social Determinants of Health. http://www.who.int/social_determinants/en/ 9.5.2018 Minna Kivipelto, THL 8