SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaalihuollon laitos- ja
asumispalvelut 2021
Lasse Mielikäinen ja Raija Kuronen
15.6.2022
Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen
asiakkaat yhteensä vuosien 2000–2021 lopussa
15.6.2022 2
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Terveyskeskusten pitkäaikaishoito* Vanhainkoti
Tehostettu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen
*Terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen ja
vanhainkotihoidon peittävyys 75v. täyttäneillä
2000–2021 kunkin vuoden lopussa
3
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto, Kotihoito
15.6.2022
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Yhteensä
Tehostettu
palveluasuminen
Vanhainkoti
Ikääntyneiden
tavallinen
palveluasuminen
*Kotihoidon ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
Vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
4
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2017 2018 2019 2020 2021
Vanhainkodit
1–2 3–7 8–14 15–90
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2017 2018 2019 2020 2021
Tehostettu palveluasuminen
1–2 3–7 8–14 15–90
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen
asiakkaat 2000–2021 kunkin vuoden lopussa
5
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Kehitysvammalaitokset Autettu asuminen
Ohjattu asuminen Tuettu asuminen
Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat
ikäryhmittäin 2000–2021 kunkin vuoden lopussa
6
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
0–17-vuotiaat 18–64-vuotiaat 65 vuotta täyttäneet
Kehitysvammaisten laitoshoidon ja autetun asumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
7
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2017 2018 2019 2020 2021
Laitoshoito
1–2 3–7 8–14 15–90
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2017 2018 2019 2020 2021
Autettu asuminen
1–2 3–7 8–14 15–90
Alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen
asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa
8
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2006 2009 2012 2015 2018 2021
Ympärivuorokautinen Ei-ympärivuorokautinen
Alle 65-vuotiaiden muun ympärivuorokautisen palveluasumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
9
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2017 2018 2019 2020 2021
1–2 3–7 8–14 15–90
Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaat
2006–2021 kunkin vuoden lopussa
10
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2006 2009 2012 2015 2018 2021
Ympärivuorokautinen Ei ympärivuorokautinen
Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
11
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2017 2018 2019 2020 2021
1–2 3–7 8–14 15–90
Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat ja
hoitopäivät yhteensä vuoden aikana 2000–2021
12
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Asiakkaat
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Hoitopäivät
Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon lyhytaikaisasiakkaiden
päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan
2017–2021
13
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2017 2018 2019 2020 2021
1–2 3–7 8–14 15–21
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
14
• Vuoden 2021 lopussa sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian
ympärivuorokautisissa palveluissa oli yhteensä 64 000 asiakasta.
• Vastaavissa ei-ympärivuorokautisissa palveluissa asiakasmäärä oli samana ajankohtana
12 500 henkilöä.
• Vuoden lopussa 8 % 75 vuotta täyttäneistä oli tavallisessa tai tehostetussa
palveluasumisessa tai vanhainkotihoidossa.
• Lyhytaikaiset hoitojaksot olivat kaikissa palveluissa tyypillisesti enintään viikon mittaisia.
• http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, Tilastoraportti 26/2022 15.6.2022
15.6.2022

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
THL
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikköEtätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Roland Päivi
 
Tr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviotTr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviot
THL
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
UKK-instituutti
 
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
THL
 
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatKemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos
 
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...
THL
 
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajinaLiuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Työterveyslaitos
 
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytilaIäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
THL
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
THL
 
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotuksetUkrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
THL
 
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvinaTilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
THL
 
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
THL
 
Joukkorokotusten järjestäminen
Joukkorokotusten järjestäminenJoukkorokotusten järjestäminen
Joukkorokotusten järjestäminen
THL
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos
 

Was ist angesagt? (20)

Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikköEtätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
 
Tr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviotTr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviot
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
 
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
 
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatKemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
 
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuo...
 
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajinaLiuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
 
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytilaIäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
 
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotuksetUkrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
 
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvinaTilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
 
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
 
Joukkorokotusten järjestäminen
Joukkorokotusten järjestäminenJoukkorokotusten järjestäminen
Joukkorokotusten järjestäminen
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 

Ähnlich wie Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilastoSosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
THL
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
THL
 
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Eläketurvakeskus
 
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
THL
 
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Eläketurvakeskus
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Työeläkeindikaattorit 2014
Työeläkeindikaattorit 2014Työeläkeindikaattorit 2014
Työeläkeindikaattorit 2014
Eläketurvakeskus
 
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvioEläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
Eläketurvakeskus
 
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläketurvakeskus
 
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Sitra / Hyvinvointi
 
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Timo Aronkytö
 
Suomi 2030
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030
Harri Hietala
 
Suomi 2030
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030
Harri Hietala
 
Työeläkeindikaattorit 2017
Työeläkeindikaattorit 2017Työeläkeindikaattorit 2017
Työeläkeindikaattorit 2017
Eläketurvakeskus
 
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
THL
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoitoVanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
THL
 
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
THL
 

Ähnlich wie Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 (20)

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilastoSosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
 
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
 
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
 
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Työeläkeindikaattorit 2014
Työeläkeindikaattorit 2014Työeläkeindikaattorit 2014
Työeläkeindikaattorit 2014
 
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvioEläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
 
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
 
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
 
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
 
Suomi 2030
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030
 
Suomi 2030
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030
 
Työeläkeindikaattorit 2017
Työeläkeindikaattorit 2017Työeläkeindikaattorit 2017
Työeläkeindikaattorit 2017
 
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoitoVanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
 
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
 

Mehr von THL

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvinaAlkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
THL
 

Mehr von THL (20)

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvinaAlkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
 

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 Lasse Mielikäinen ja Raija Kuronen 15.6.2022
 • 2. Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat yhteensä vuosien 2000–2021 lopussa 15.6.2022 2 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Terveyskeskusten pitkäaikaishoito* Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen *Terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
 • 3. Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotihoidon peittävyys 75v. täyttäneillä 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 3 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto, Kotihoito 15.6.2022 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Yhteensä Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen *Kotihoidon ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
 • 4. Vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 4 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2017 2018 2019 2020 2021 Vanhainkodit 1–2 3–7 8–14 15–90 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 2017 2018 2019 2020 2021 Tehostettu palveluasuminen 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 5. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 5 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Kehitysvammalaitokset Autettu asuminen Ohjattu asuminen Tuettu asuminen
 • 6. Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat ikäryhmittäin 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 6 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 0–17-vuotiaat 18–64-vuotiaat 65 vuotta täyttäneet
 • 7. Kehitysvammaisten laitoshoidon ja autetun asumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 7 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2017 2018 2019 2020 2021 Laitoshoito 1–2 3–7 8–14 15–90 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2017 2018 2019 2020 2021 Autettu asuminen 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 8. Alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa 8 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Ympärivuorokautinen Ei-ympärivuorokautinen
 • 9. Alle 65-vuotiaiden muun ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 9 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 10. Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa 10 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Ympärivuorokautinen Ei ympärivuorokautinen
 • 11. Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 11 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 12. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat ja hoitopäivät yhteensä vuoden aikana 2000–2021 12 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Asiakkaat 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Hoitopäivät
 • 13. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 13 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–21
 • 14. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 14 • Vuoden 2021 lopussa sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian ympärivuorokautisissa palveluissa oli yhteensä 64 000 asiakasta. • Vastaavissa ei-ympärivuorokautisissa palveluissa asiakasmäärä oli samana ajankohtana 12 500 henkilöä. • Vuoden lopussa 8 % 75 vuotta täyttäneistä oli tavallisessa tai tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkotihoidossa. • Lyhytaikaiset hoitojaksot olivat kaikissa palveluissa tyypillisesti enintään viikon mittaisia. • http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, Tilastoraportti 26/2022 15.6.2022 15.6.2022