Anzeige

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021

THL
Senior Planning officer um THL
15. Jun 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021(20)

Anzeige
Anzeige

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 Lasse Mielikäinen ja Raija Kuronen 15.6.2022
 2. Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat yhteensä vuosien 2000–2021 lopussa 15.6.2022 2 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Terveyskeskusten pitkäaikaishoito* Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen *Terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
 3. Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotihoidon peittävyys 75v. täyttäneillä 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 3 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto, Kotihoito 15.6.2022 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Yhteensä Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen *Kotihoidon ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
 4. Vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 4 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2017 2018 2019 2020 2021 Vanhainkodit 1–2 3–7 8–14 15–90 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 2017 2018 2019 2020 2021 Tehostettu palveluasuminen 1–2 3–7 8–14 15–90
 5. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 5 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Kehitysvammalaitokset Autettu asuminen Ohjattu asuminen Tuettu asuminen
 6. Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat ikäryhmittäin 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 6 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 0–17-vuotiaat 18–64-vuotiaat 65 vuotta täyttäneet
 7. Kehitysvammaisten laitoshoidon ja autetun asumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 7 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2017 2018 2019 2020 2021 Laitoshoito 1–2 3–7 8–14 15–90 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2017 2018 2019 2020 2021 Autettu asuminen 1–2 3–7 8–14 15–90
 8. Alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa 8 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Ympärivuorokautinen Ei-ympärivuorokautinen
 9. Alle 65-vuotiaiden muun ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 9 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–90
 10. Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa 10 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Ympärivuorokautinen Ei ympärivuorokautinen
 11. Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 11 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–90
 12. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat ja hoitopäivät yhteensä vuoden aikana 2000–2021 12 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Asiakkaat 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Hoitopäivät
 13. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 13 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–21
 14. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 14 • Vuoden 2021 lopussa sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian ympärivuorokautisissa palveluissa oli yhteensä 64 000 asiakasta. • Vastaavissa ei-ympärivuorokautisissa palveluissa asiakasmäärä oli samana ajankohtana 12 500 henkilöä. • Vuoden lopussa 8 % 75 vuotta täyttäneistä oli tavallisessa tai tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkotihoidossa. • Lyhytaikaiset hoitojaksot olivat kaikissa palveluissa tyypillisesti enintään viikon mittaisia. • http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, Tilastoraportti 26/2022 15.6.2022 15.6.2022
Anzeige