Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 Atte Kyrölä, Jutta Järvelin 26.10.2022
 2. Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 • Vuonna 2021 somaattisessa erikoisairaanhoidossa hoidettiin noin 2,6 miljoonaa potilasta. • Julkisessa somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin yli 4 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna 2020. • Osa yksityisistä palveluntuottajista alkoi lähettämään erikois-sairaanhoidon avohoidon tietoja vuoden 2020 lopussa. 26.10.2022 2
 3. Avohoidon ja vuodeosastohoidon potilaat somaattisessa erikoissairaanhoidossa vuosina 2011 – 20201 26.10.2022 3
 4. Somaattinen erikoissairaanhoito sairaanhoitopiireittäin 2021 potilaan kotikunnan mukaan 26.10.2022 4
 5. Päivystyskäynnit ja muut kiireelliset käynnit sekä kiireellisenä alkaneet hoitojaksot 2011–2021 26.10.2022 5
 6. Yleisimpiä päädiagnooseja somaattisessa erikoissairaanhoidossa 2011-2021. 26.10.2022 6
 7. Kiireellisen alkaneet hoitojaksot erikoisaloittain 2011– 2021 26.10.2022 7
 8. Päivystyskäynnit ja muut kiireelliset käynnit erikoisaloittain 2011–2021 26.10.2022 8
 9. Kiireellisenä alkaneiden hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista erikoisaloittain vuonna 2021 26.10.2022 9
 10. Päivystyskäyntien ja muiden kiireellisten käyntien osuus kaikista käynneistä erikoisaloittain vuonna 2021 26.10.2022 10
 11. Toimenpiteiden määrä avohoidossa ja vuodeosastohoidossa naisille ja miehille vuosina 2011–2021. 26.10.2022 11 Kuvio ei sisällä kuvantamisen toimenpiteitä (THL-toimenpideluokituksen 3. merkki on numero), eikä toimenpideluokkia: ZXE, ZXD, ZXY, ZXA, ZYC, ZYY, ZYB, ZYA, ZYD, ZY0, Z51, ZX1
 12. Toimenpiteiden määrä kuudessa suurimmassa toimenpideluokituksen pääryhmässä vuodesta 2011 vuoteen 2021 26.10.2022 12
Anzeige