Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf

 1. Miksi päihdehaittojaon tärkeääehkäistäkouluissaja oppilaitoksissa: Nuortenpäihteidenkäytönyleiskuva Kirsimarja Raitasalo Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa - verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
 2. 1. Nuorten päihteiden käyttö 2. - Nykytilanne THL / Kirsimarja Raitasalo Alkoholi on nuorten yleisimmin käyttämä päihde. ➢ Vuonna 2019 pojista 69 ja tytöistä 68 prosenttia (9. luokkalaiset) oli joskus kokeillut alkoholia. (ESPAD 2019) Laittomista päihteistä yleisin on kannabis. ➢ Vuonna 2019 pojista 13 ja tytöistä 9 prosenttia (9. luokkalaiset) oli joskus kokeillut kannabista. (ESPAD 2019) Muiden huumeiden kuin kannabiksen käyttö on alaikäisillä nuorilla harvinaista. ➢ Vuonna 2019 noin 3 % 9. luokkalaisista oli joskus kokeillut jotain muuta huumetta kuin kannabista. (ESPAD 2019)
 3. 1. Nuorten päihteiden käyttö 2. - Tausta- tekijöitä Kirsimarja Raitasalo Tutkimusten perusteella tiedetään, että useat tekijät altistavat päihteiden käytölle: ➢ Helppo saatavuus ➢ Vanhempien päihteiden käyttö (roolimalli ja kasvatustyylit) ➢ Sosiaaliset ongelmat ➢ Riskikäsitykset ➢ Kavereiden päihteiden käyttö (sosiaalinen paine)
 4. Alkoholia käyttäneiden 15-16 -vuotiaiden osuudet 1995–2019, % THL: ESPAD 1995-2019
 5. Vähintään kuusi annosta kerralla juoneiden 15-16 – vuotiaiden osuudet 1995–2019, % THL: ESPAD 1995-2019
 6. Jotain huumetta elinaikanaan käyttäneiden 15-16 – vuotiaiden osuudet 1995–2019, % THL: ESPAD 1995-2019
 7. Kannabista käyttäneiden 15-16 -vuotiaiden osuudet 1995–2019, % THL: ESPAD 1995-2019
 8. Lääkkeitä päihtymistarkoituksessa elinaikanaan käyttäneiden 15-16 –vuotiaiden osuudet 1995–2019, % THL: ESPAD 1995-2019
 9. Haisteltavia aineita päihtymistarkoituksessa elinaikanaan käyttäneiden 15-16 –vuotiaiden osuudet 1995–2019, % THL: ESPAD 1995-2019
 10. Eri huumeita elinaikana käyttäneiden 15-16 –vuotiaiden osuudet, % THL: ESPAD 2019
 11. Huumeisiin liittyvät kuolemat 15-19- ja 20-24 -vuotiailla, N Tilastokeskus, kuolemansyyt 2 26 26 46 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15 - 19 20 - 24
 12. Alkoholin käyttö opiskelupaikan mukaan vuonna 2021, % THL: Kouluterveyskysely 2021 33% 35% 58% 61% 65% 68% 0% 20% 40% 60% 80% Pojat Tytöt Kokeillut alkoholia ainakin kerran, % PK 8.-9. lk Lukio 1.-2. lk Aol 1.-2. lk 10% 8% 15% 15% 25% 22% 0% 20% 40% 60% 80% Pojat Tytöt Tosi humalassa min. 1 krt /kk, % PK 8.-9. lk Lukio 1.-2. lk Aol 1.-2. lk
 13. Huumeiden käyttö opiskelupaikan mukaan 2021, % THL: Kouluterveyskysely 2021 9% 7% 14% 11% 16% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Pojat Tytöt Kokeillut kannabista ainakin kerran, % PK 8.-9. lk Lukio 1.-2. lk Aol 1.-2. lk 9% 7% 14% 12% 16% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Pojat Tytöt Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % PK 8.-9. lk Lukio 1.-2. lk Aol 1.-2. lk
 14. Tupakka- tai nikotiinituotteiden käyttö opiskelupaikan mukaan 2021, % Etunimi Sukunimi 40% 32% 47% 41% 69% 65% 10% 5% 7% 4% 29% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt PK 8.-9. lk PK 8.-9. lk Lukio 1.-2. lk Lukio 1.-2. lk AOL AOL Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, %
 15. Rahapelejä viikoittain pelaavat opiskelupaikan mukaan 2021, % Etunimi Sukunimi 7% 1% 5% 0% 8% 2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Pojat Tytöt PK 8.-9. lk Lukio 1.-2. lk AOL
 16. 1. Nuorten päihteiden käyttö THL / Kirsimarja Raitasalo Miksi päihdehaittoja on tärkeää ehkäistä kouluissa ja oppilaitoksissa? ➢ Mahdollisuus tavoittaa koko ikäluokka ➢ Oppilashuolto, opettajat, oppilaat
 17. KIITOS! Kirsimarja Raitasalo
Anzeige